Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı 1 ANKARA 6 Ocak 2011 (26 ARALIK 2008 Mükerrer R.G. Sayı:27092)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı 1 ANKARA 6 Ocak 2011 (26 ARALIK 2008 Mükerrer R.G. Sayı:27092)"— Sunum transkripti:

1 Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı 1 ANKARA 6 Ocak 2011 (26 ARALIK 2008 Mükerrer R.G. Sayı:27092)

2  Amaç, kapsam  Envantere girilecek bilgiler  Muafiyet  Yönetmelik değişikliği  Veri sağlama usulleri  Bilgi güncelleme 2

3 1.BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 2.BÖLÜMGenel Hükümler 3.BÖLÜMEnvanter Oluşturulması 4.BÖLÜMMaddelerin İnsan ve Çevreye Olan Risklerinin Değerlendirilmesi 5.BÖLÜMSon Hükümler 3

4 EK-1 Madde 7 ve 8 hükümlerinden muaf tutulan maddeler listesi EK-2 Madde 7’de atıfta bulunulan bilgiler EK-3 Madde 8 (1)’de atıfta bulunulan bilgiler 4

5 Kimyasalların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilere karşı etkin koruma sağlamak üzere envanter oluşturulmasına ve kontrolüne ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemek 5

6  Bilgi toplama, sunma ve erişebilme  İnsan sağlığı ve çevreye olabilecek muhtemel risklerin kontrolü 6  Transit geçiş  Askeri amaçlı kullanılan maddeler

7  1 – 1000 ton arası ◦ Maddenin adı, EC No, CAS No ◦ Madde miktarı ◦ Sınıflandırılması ◦ Öngörülen kullanım alanları  1000 ton ve üzeri ◦ Fiziko-kimyasal özellikleri ◦ Çevresel ortamlar arasındaki hareketi ve davranışı ◦ Ekotoksisite ◦ Akut ve subakut toksisite ◦ Kanserojenik, mutajenik ve/veya üreme sistemine toksik etkisi ◦ Risk değerlendirmesi için diğer bilgiler 7

8 8

9 9

10 1. Kimyasal olarak herhangi bir değişikliğe uğramamış, doğada doğal olarak bulunan maddeler 2. Tehlikeleri ve riskleri bilinmekte olan temel doğal kimyasal maddeler 3. EC ve CAS no verilen ve özellikleri çok iyi bilinen 75 madde. 4. Polimerler 10

11 10/11/2009 tarihli27402 sayılı R.G. 23/5/2010 tarihli27589 sayılı R.G. 11  Veri girişi için son tarih 31 Mart 2011  Yurtdışından Türkiye’ye ithal edenler için Türkiye’de yerleşik temsilci

12 12

13 13 MEVZUAT DOKÜMANLAR (Rehber) İLETİŞİM

14 1. Madde özelliklerinde değişiklik – 1 ay içinde 2. Madde miktarında değişiklik – 3 yılda bir 3. Adres veya unvan değişikliği – 1 ay içinde 14

15 www.kimyasallar.cevreorman.gov.tr 15


"Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı 1 ANKARA 6 Ocak 2011 (26 ARALIK 2008 Mükerrer R.G. Sayı:27092)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları