Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4. ÜNİTE FOKOMETRE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4. ÜNİTE FOKOMETRE."— Sunum transkripti:

1 4. ÜNİTE FOKOMETRE

2 FOKOMETRENİN TANIMI Sferik ve silindirik lenslerin diyoptri güçlerini ve aks yönlerini, prizmatik lenslerin prizma taban yönünü ve prizma diyoptrisini, kontakt lens diyoptrisini belirlemeye yarayan optik gereçtir.

3 FOKOMETRENİN SINIFLANDIRILMASI
Manuel fokometreler Yarı otomatik fokometreler Tam otomatik fokometreler

4 Manuel Fokometre Sferik ve sferik+silindirik diyoptriyi ölçen, prizma diyoptrisini ise aletin redikülündeki halkalarla belirleyen ve tüm ölçüm değerleri kullanıcı tarafından gerçekleştirilen fokometreler manuel fokometre olarak tanınırlar.Daha çok eğitim amaçlı kullanılırlar

5 Yarı Otomatik Fokometre
Yarı otomatik fokometrelerde kullanıcının kumandası söz konusudur. Sferik ve silindirik diyoptri değerlerini yazılı olarak verebilir.Çok fazla kullanılmazlar.

6 Tam otomatik (Dijital) fokometreler
Sferik ve silindirik diyoptri değerlerini yazılı olarak verebilir. Tam otomatik fokometrelerde ise kullanıcı kumandasına gerek olmaksızın çıktılar otomatik olarak verilir.

7 FOKOMETRENİN BÖLÜMLERİ

8 Oküler Ayarlama Halkası: Bu ayar fokometreden beklenen net, berrak röper ve retikül görüntüsünü sağlar.+5.00D ve D arasında ayar yapılabilir. Ekseni Aksı Çevirme halkası: Fokometre’de aks istikametini belirleyen her durumda dönebilen aks ayar koludur.Bu halka döndürülerek hedef üzerinde ki aks çizgisinin derece arasında belli bir açıya gelmesi sağlanır

9 3)Açma kapatma anahtarı: Cihazın bu anahtarla açılması veya kapanması sağlanır
4)Lens İşaretleme markalama kolu : İki yada üç uçlu sabitleştirici lens tutacının ileri doğru uzanmasını ve tekrar eski konumuna gelmesini temin ettiren hareket koludur.

10 5)Lens Sabitleyicisi: Lensin dayanma halkasına uygun konumda ve düşmeden durmasını temin eder.
6)Lens Dayanma Halkası: Kontakt lens ölçümü yapılırken; hafifçe çekilip yerinden çıkarılarak cont .lens stand ile değiştirilebilir .

11 7)Lens Dayama Tablası: Lens veya gözlük bu tablaya dayanacak şekilde konur
8)Lens İşaretleme (Markalama )Markürü: Aks istikametini üç nokta şeklinde işaretlemeye yarayan maniveladır.

12 9)Lens Tablası Hareket Kolu : Portver’i ileri geri hareket ettirerek ayarlamayı sağlayan maniveladır. Portver lensi taşıdığı gibi ileri geri hareket ettirilerek lensin arzu edilen uygun konuma gelmesine imkân verir 10) Mezopuan kolu :Aletin her iki tarafında olmak üzere iki adettir. Lens ölçümü ve diyoptri eşelinin hareketi sağlanır. 11)Döner hareketli aks ayar kadranı: Aks ışının derece arasında 5 derecelik aralıklarla döndürülmesi sağlanır.

13 12)Fokometre Duruş açısı sabitleme kolu: Rahat çalışmak için istenen eğimlendirme açısını ayarlamayı sağlayan maniveladır 13)Lamba değiştirme kapağı 14)Contact Lens Stand Kontakt lens tutacı (tutucusu): Kontakt lens ölçümü yapılırken lens tutacı ile değiştirilerek kullanılır.

14 15)Prizma Kolu:Kontrol kolu sağa ve sola çevrilerek taban yönü değiştirilir Kontrol kolu kendi ekseni etrafında döndürülerek , prizmatik diyoptrik güç tespit edilir. 16)Prizma Yönü Kontrol Halkası: Prizma tabanının yönü ve açısı kontrol halkası döndürülerek belirlenir.

15 Okulerden bakıldığında fokometrede görünen görüntüye
1)Retikül Görüntüsü denir. Camı yerleştirdikten sonra oluşan görüntü 2) ) Roper görüntüsüdür. her zaman retikülün merkezinde olmalıdır

16 Fokometrenin Optik Yapısı
Fokometre aydınlatılmış, hareketli bir hedef, kırma gücü yüksek bir alan merceği ve sonsuza odaklanmış bir teleskoptan (objektif ve oküler sistemi) oluşur. 

17 FOKOMETRE Fokometre aydınlatılmış, hareketli bir hedef, kırma gücü yüksek bir alan merceği ve sonsuz odaklanmış bir teleskoptan (objektif ve oküler sistemi) oluşur. Fokometrenin basit bir optik şeması yukarıda görüldüğü gibidir.

18 FOKOMETRENİN KULLANIMA HAZIRLANMASI, AYARLAR VE ÇALIŞTIRMA
Fokometreyi yeni aldıysanız, lambasının takılı olup olmadığını kontrol edin Markür’ün üç nokta işaretleyen iğnelerin düzgün bir şekilde mürekkep kartuşundaki süngere basıp basmadığını ve süngerde mürekkep olup olmadığını kontrol edin Cihazı mekanik titreşimlerden etkilenecek yerlere koymayın Rahat çalışmak için istenen eğimlendirme açısını sağlayan ve sabitleştiren manivelâyı kullanarak en rahat çalışma açınızı ayarlayın. FOKOMETRENİN KULLANIMA HAZIRLANMASI, AYARLAR VE ÇALIŞTIRMA

19 Röper ve Retikül görüntüsünün okülerden ayarlanması
Manuel kullanma için basit fokometreler, kullanıcının gözündeki her hangi bir sferik ametropiyi kompanse eden bir ayarlı okülere sahiptir. Bu ayar yanlış ölçüm yapılmasını önler Ayar portver üzerine lens yerleştirilmeden diyoptri eşeli (0,00) konumunda iken yapılır. Daha sonra oküler ayar halkası saat ibresi yönünde yavaş olarak çevrilir, görüş alanı netleşmeye başlar. Net berrak ve temiz bir retikül görüntüsü elde edilince çevirme işlemi durdurulur. Bu ayar yapılırken; lens stand üzerine beyaz bir kâğıt tutulursa sadece retikül görüntüsünü çok daha net ve berrak ayarlanabilir

20 Lensin portver’e yerleştirilmesi

21 OFTALMİK LENSLERİN ÖLÇÜM TEKNİĞİ Sferik (SPH) Lenslerin Ölçümü
Diyoptri eşeli 0,00 konumunda iken oküler ile röperdeki 32 noktasal ışın netleştirilir Sferik lens portver’e yerleştirilerek lens sabitleştirilir Lens yerleştirilince röper görüntüsünün netliği bozulur tekrar netleşinceye kadar mezopuan kolu ileri geri döndürülerek hareket ettirilir, röper görüntüsü netleştirilir. Lensin gücü diyoptri eşelinden okunur. İçten okumalı fokometrelerde diyoptri eşeli görme alanının hemen altındadır Sferik lenslerin her meridyende kırma gücü aynıdır. (Röper) 32 noktasal ışın görüntüsünü tek bir mezopuanda verir. OFTALMİK LENSLERİN ÖLÇÜM TEKNİĞİ Sferik (SPH) Lenslerin Ölçümü

22 Astigmatik Lenslerin Ölçümü
Astigmatik diyoptri her yüzeyde, farklı güç, birleşik olarak biri en güçlü diğeri en zayıf iki düzlem de bulunur. Bu sebeple bir astigmatik lensin gücü sadece iki temel meridyende ölçülür. İki güç arasındaki fark silindirik güçtür.

23 Plan Silindirik Lenslerin Ölçümü
Diyoptri eşeli 0.00 konumunda iken öküler ile röperdeki 32 noktasal ışın netleştirilir Örnek reçete: (+1.00)900, Plan silindirik lens fokometreye yerleştirilir Ölçümde aks ayarı yapılmadan röper görüntüsü netleştirilirse, kesik çizgiler şeklinde iki mezopuanda ölçüm yapılır Birinci mezopuanda diyoptri eşeli sıfırı, ikinci mezopuanda (+1.00) Diyoptri yi gösterir. Reçete istemini karşılamak için aks ayar kolu 900 ye döner hareketli aks ayar kadranı 900 ye getirilir. Diyoptri eşeli (+1.00) Diyoptriyi gösterirken lens döndürülerek 900 de aks istikameti verilir . Röper görüntüsü 3 hat çizgisi birbirine paralel bir görünüm alana kadar lens çevrilir.

24 Silindirik lensin redikülde röper görüntüsü

25 Bu gözlük kullanıcısının basit hipermetrop astigmatik refraksiyon kusuru vardır
Refraksiyon kusuru meridyendedir 900 meridyen emetroptur. Aks da güç olmadığı için emetrop meridyene paralel konur.

26 Bazen aynı reçete önümüze
(+1.00)(–1.00)1800 olarak da gelebilir. Doktor konkav silindir şeklinde reçete yazmıştır. Transpoze edilerek Fokometrede lens( +1.00) 900 de markürlenerek çerçeveye tespiti yapılır. Sferik (+1.00D) ve (-1.00)1800 de markalanan iki ayrı lens üst üste gelecek şekilde fokometreye yerleştirilip ölçüm yapılırsa birinci mezopuanda sıfır ,ikinci mezopuanda (+1.00) aks istikameti de 900 olacak şekilde görüntü verir.

27 SferoSilindirik Lenslerin Ölçümü
Diyoptrili eşeli (0,00) konumunda iken oküler ile röperdeki 32 noktasal ışın netleştirilir lens ölçümünde iki mezopuanda ölçüm yapılır. Örnek reçete (+1.00) (+2.00) 900 Sıfırdan başlayarak birinci mezopuan da diyoptri eşeli (+1.00) Diyoptriyi gösterecektir. Bu sferik diyoptri gücüdür. 2. mezopuanda (+3.00) Diyoptri ölçülür, bu (sph + cyl) diyoptri gücüdür. Büyük değerden küçük diyoptri değeri çıkarıldığında silindirik gücü verir. Cyl = (sph+cyl) – (sph). Döner hareketli aks ayar kadranı ve aks ayar kolu 900 ye çevrilir (+3.00) diyoptri de lens döndürülerek üç hat çizgisi birbirine paralel olacak şekilde ayarlanır Aks ayar kolu, ortadaki çizgiyi ikiye bölecek şekilde lens konumu ayarlanır. Sıfırdan başlanarak diyoptri eşeliden okunan ilk diyoptri sferik değeri (Birinci mezopuan), son okuduğumuz değer (ikinci mezopuan) sferik değerle silindirik değerin toplamını (sph+cyl) gösterir İlk diyoptri değeri ikinci diyoptri değerinden çıkarılır, kalan değer silindirik gücü verir Cyl = (sph+cyl) - sph Aynı reçete önümüze (+3.00)(–2.00)1800 konkav silindir şeklinde reçete edilerek de gelmiş olabilir. Bu reçete transpoze gerektiren yazılım şeklidir. Deney;(+3.00) SPH bir lensle,(-2.00)1800 de markalanmış iki ayrı lens üst üste yerleştirilerek fokometrede ölçüm yapılırsa birinci mezopuanda (+1.00) ikinci mezopuanda (+3.00)900 olarak ölçüm yapılacaktır.

28 Mikst (Mix) Lenslerin Ölçümü
Mikst(mix) lenslerde silindirik diyoptri gücü sferik diyoptri gücünden daima büyük ve işaretleri terstir. Örnek reçete( -1.00) (+4.00) 1800 Diyoptri eşeli 0,00 konumunda iken oküler ile röpordeki 32 noktasal ışın netleştirilir. Fokometrede örnekteki mix lensin ölçümünde, birinci mezopuanda (–1.00) Diyoptri de netleşir. İkinci mezopuanda (+3.00) Diyoptri de 1800 aksta markürlenir. Sferik (–1.00) Diyoptrilik bir lensle (+4.00 )1800 markürlenen iki ayrı lens üst üste yerleştirilerek fokometrede ölçüm yapılırsa birinci mezopuanda (-1.00)Diyoptri, ikinci mezopunda (+3.00) Diyoptri , 1800 meridyende ölçüm yapılabilir. Bu lensi aynı konum ve diyoptrilerde (-100) 900 de markülenebilir.

29 FOKOMETREDE PRİZMA DİYOPTRİSİNİN ÖLÇÜMÜ VE TABAN YÖNÜNÜN TAYİNİ
Fokometre prizma diyoptrisini ölçecek ve taban yönünde tayin edecek şekilde tasarlanmıştır. Bir fokometre yardımı ile reçetede istenen prizmatik etki(prizma diyoptrisi )ve taban yönü kolaylıkla tayin edilir. Aynı zamanda bir fokometre kullanılarak yatay ve dikey merkezleme istemleri karşılanmayan yanlış tespitlerdeki istenmeyen prizmatik etkinin miktarı ve taban yönü de belirlenebilir. Merkezleme istemleri karşılanmayan yanlış tespitlerdeki istenmeyen prizmatik etkinin miktarı ve taban yönü de belirlenebilir. Fokometrede prizma diyoptrisini ölçmede optik cihazın içerisindeki (rediküldeki) halkalar sistemi kullanılır. Her halka bir prizma diyoptrisini yani büyüklüğü ( ve lik sistemler) de tabanın yerleşeceği yönü belirlemede kullanılır.

30 Bazı fokometre modelleri ¼ (dörtte bir),1/2 (yarım),1,5 (bir buçuk) prizma diyoptrisi aralıkla ölçüm yapmaya imkân verir(şekil10.7). Fokometreler de 1Δ (prizma diyoptri) Aralıklarla 5–6 prizma diyoptrisine kadar ölçüm yapacak şekilde tasarlanmıştır(şekil10.6). İsteğe bağlı ek kompensatör ile 1 er prizma diyoptrilik Aralıklarla 14–22 prizmaya kadar ölçüm yapım imkânı elde edilebilir(şekil10.5).

31 360o lik sistem silindirik lenslerin akslarının belirlenmesinde kullanıldığı gibi prizma taban yönü tayininde de kullanılır Röper Görüntüsü retikülün Merkezine yerleşirse fokometre Ölçmekte olduğu lensin bu Noktasında Δ prizmatik etki yaratmaktadır. Bu nokta lensin optik merkezidir

32 Şekil (10.11)1 Δ prizma diyoptrisini göstermektedir.
Fokometreye bir lens ölçülmeye başlanmadan diyoptri eşeli sıfırı gösterirken röper görüntüsü retikülün tam merkezine yerleşir. VP (diyoptrisiz) bir lens yerleştirilirse lensin röper görüntüsü yine retikülün merkezinde kalacaktır. Diyoptrili bir lens test ediliyorsa; röper görüntüsü retikülün merkezinde olursa, fokometre ölçmekte olduğu lensin bu noktasında prizmatik etki yaratmamaktadır. Şekil (10.11)1 Δ prizma diyoptrisini göstermektedir. Sağ gözemi sol gözemi ait olduğu bilinmediği için taban yönünü tayin edemeyiz. Eğer sağ göze aitse,1 Δ BASE OUT (BO) taban dışarı, sol göze aitse,1 Δ BASE IN (Taban İçeri- )okunur.

33 2Δ diyoptrisi büyüklüğünü göstermektedir
2Δ diyoptrisi büyüklüğünü göstermektedir. Aks ayar kolu röper görüntüsünü ikiye bölecek şekilde çevrilir. (180 o fokometre sisteminde) 30o ye 180 ilave edilir. Sağ göz için 2 Δ BD BO 210o sol göz için 2 Δ BD BI 210o olarak okunur

34 TEŞEKKÜRLER


"4. ÜNİTE FOKOMETRE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları