Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu(MMYO)olarak, Mesleki Teknik Eğitim alanındaki yeniliklere uyum sağlamak, toplumun artan bilgi gereksinimini karşılayabilmek,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu(MMYO)olarak, Mesleki Teknik Eğitim alanındaki yeniliklere uyum sağlamak, toplumun artan bilgi gereksinimini karşılayabilmek,"— Sunum transkripti:

1 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu(MMYO)olarak, Mesleki Teknik Eğitim alanındaki yeniliklere uyum sağlamak, toplumun artan bilgi gereksinimini karşılayabilmek, iş dünyasının istediği doğrultuda; problem çözebilen, iletişim becerisine sahip, liderlik yapabilecek, bilgi ve beceri sahibi çağdaş düşünce yapısında yetiştirdiği elemanlar ve bu güne kadar başarıyla yerine getirdiğimiz eğitim faaliyetlerimiz ile topluma hizmet görevlerimizi çeşitlendirerek ve artırarak sürdürmenin gereğine inanmaktayız. Ancak, eğitim programlarının bilim ve teknoloji alanlarındaki yenilikler yanında toplumun değişen talepleri doğrultusunda da geliştirilmesi en belirgin hedeflerimizdendir. “Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu(MMYO) 2007-2011 Stratejik Planı”, Meslek Yüksekokulumuzun belirlenen hedeflere ulaşmasındaki faaliyetlerinin planlı olarak yapılandırılması, sürdürülebilmesi ve toplumun hızla artan kaliteli hizmet arayışlarının karşılanabilmesi çabalarımıza karşın kaynaklarımızın kısıtlı kalması; bizleri önceliklerimizi belirlemek gereği ile karşı karşıya bırakmıştır. Üniversitemizin tüm akademik birimlerinde başlatılan Stratejik Planlama Çalışmaları doğrultusunda hazırlanan “Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 2007- 2011” geleceğimizin planlanması yolunda daha bilinçli adımlar atmamızı sağlayacak bir çalışma olacaktır. Bu strateji planı, 10.12.2003 tarihli 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. ÖNSÖZ

2 1.GENEL BİLGİLER 1.1.TARİHÇE-I Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu(MMYO), 1976 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı YAYKUR (Yaygın Yükseköğretim Kurumu) projesi kapsamında Petro-Kimya Yüksekokulu olarak gece eğitimi yapmak üzere açıldı. 1978 yılında Gazi Lisesi binasına taşınan okul, Petro-Kimya Programının kapatılarak Kimya, Makine-Motor ve İşletme-Muhasebe Programlarının açılmasıyla yeniden yapılandırıldı ve Mersin Meslek Yüksekokulu adını aldı. 1980 yılında Turizm ve Otelcilik Programının da eklenmesiyle Mersin Eğitim Enstitüsü binasına taşındı; 1982 yılında, 41 sayılı kanun ile Çukurova Üniversitesi’ne bağlandı.

3 1.GENEL BİLGİLER 1.1.TARİHÇE-II Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu(MMYO), 1988 yılında YÖK/Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamına alınarak Teknik Programlar ile İktisadi ve İdari Programlar adları altında yeniden yapılandırıldı. Teknik Programlarda Elektrik, Endüstriyel Elektronik, Telekomünikasyon, İnşaat, İklimlendirme-Soğutma, Kontrol Sistemleri ve Kimya Programları; İktisadi ve İdari Programlarda ise İşletme,Muhasebe, Turizm-Otelcilik ve Büro Yönetimi Programları açıldı. Okul mezunları, 1990 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Endüstri Meslek Liseleri ve Çıraklık Eğitim Merkezlerinde görevlendirilmek amacıyla yapılan öğretmenlik sınavında % 85 başarı sağladı

4 TARİHÇE-III 1992 yılında 3837 Sayılı Kanun ile Mersin Üniversitesine bağlanan okulda 1996 yılında Silifke Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Taş-Metal İşletmeciliği Programı, Uygulamalı Takı Teknolojisi adıyla yapılandırılarak Teknik Programlar bünyesine eklendi. 1997-1998 eğitim-öğretim yılında Elektrik ve Endüstriyel Elektronik Programlarında ikili öğretime başlandı. 1998 yılında Cam ve Seramik Teknolojisi Programı, 2002-2003 eğitim öğretim yılında ise Harita ve Kadastro Programı açıldı. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu(MMYO) bünyesinde 2002 yılında Uzaktan Eğitim Birimi kurularak Endüstriyel Elektronik Programında eğitime başlandı. Aynı yıl TS-EN-ISO:9001-2000 Kalite Belgesi de alan okulda, METEB projesi kapsamında Teknik Programlarda Makine, Makine Ressamlığı, Otomotiv, Mobilya ve Dekorasyon Programları; İktisadi ve İdari Programlarda ise Kuaförlük ve Cilt Bakımı Programları açıldı. 2003 yılında Uzaktan Eğitim Programına Endüstriyel Otomasyon, Elektronik Haberleşme, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programları da eklendi, Makine Ressamlığı Programı, Makine Programı ile birleştirildi.

5 TARİHÇE-IV 2005 yılında Otomotiv Laboratuarı ve Uzaktan Eğitim Birimi için yeni yerleşim mekanları oluşturuldu. Aynı yıl, okul bünyesinde bulunan İktisadi ve İdari Programlar ayrılarak Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu adıyla yeni bir okul haline getirildi. Yükseköğretim Genel Kurulu’ nun 23 Haziran 2006 tarihli toplantısında alınan kara ile, Mersin Meslek Yüksekokulundan ayrılarak Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu adıyla yeni bir meslek yüksekokulu haline getirildi.

6 1.2. EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMLARI 1.2.1.TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ PROGRAMLARI  Harita ve Kadastro Harita ve Kadastro

7 HARİTA KADASTRO PROGRAMI-I Yüksekokulumuz Harita Kadastro Programı sektöre iyi yetişmiş “ Tekniker ” ünvanı alacak, ara teknik eleman işlevi üstlenecek meslek elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Günümüzde emek ağırlığını kaybetmeyen harita sektörü, teknolojinin gelişmesine paralel olarak, sektörde çalışacakların öncelikli olarak; bilgisayar, bilgisayar donanımlı ölçme aletleri, GIS ve GPS konularında iyi yetişmişlik düzeyi aramaktadır.

8 HARİTA KADASTRO PROGRAMI-II Harita Kadastro Programımızda okuyan öğrenciler : Alet Bilgisi, Ölçme Bilgisi, Mesleki Trigonometri, Kartoğrafya, Temel Hukuk, Taşınmaz Mal Hukuku, Jeomorfoloji, Kentsel Alan Düzenlemesi, Kırsal Alan Düzenlemesi, Fotogrametri-Geodezi, Kadastro Bilgisi, Kentleşme, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Yol ve Sulama Bilgisi, Bilgisayar Kullanma ve Bilgisayar Uygulamaları gibi derslerde kuramsal ve uygulamalı bilgi sahibi olmaktadırlar.

9 HARİTA KADASTRO PROGRAMI-III Öğrenci Kapasitesi Programımızın örgün öğretimde 40 kişilik kontenjanı vardır. Programımızdan mezun olan öğrenciler “ Harita Teknikeri “ ünvanı alırlar. ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler

10 HARİTA KADASTRO PROGRAMI-IV LABRATUAR DURUMU: ÖLÇME LABORATUARI KARTOĞRAFYA LABORATUARI BİLGİSAYAR LABORATUVARI : Yüksekokulumuzda tüm programlarımızın ortak kullanımında 4 adet (20 şer bilgisayar kapasiteli) laboratuar ile 2 adet CAD-CAM (20 şer bilgisayar kapasiteli) bilgisayar laboratuarı mevcuttur. Bu laboratuarlarda NET CAD kuruludur.

11 BÖLÜM/PROGRAM ADI : TEKNİK PROGRAMLAR / HARİTA KADASTRO ( ÖRGÜN) AKADEMİK YIL : 2006/2007 1.DÖNEM 2.DÖNEM

12 3.DÖNEM 4.DÖNEM

13 2.STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 2.1. Durum Analizi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu(MMYO), kamu kurumlarına ve endüstriye, tekniker unvanı ile çalışan nitelikli ara eleman yetiştiren, ön lisans eğitimi veren bir yüksek öğretim kurumudur. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu(MMYO), olarak çalışmalarımızda TS-EN-ISO:9001-2000 standartları esas alınmış ve bu doğrultuda çalışmalarımızın dokümantasyonu tamamlanmıştır. Yüksekokulumuz Yükseköğretim Genel Kurulu’ nun 23 Haziran 2006 tarihli toplantısında alınan kara ile Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu adıyla yeni bir meslek yüksekokulu haline getirildi.

14 Akademik Personel Sayıları TOPLAM 39515964 41

15

16 2.1.2 Araştırma 1996’dan itibaren yapılan yayınlar(Ulusal, uluslararası hakemli yayınlar, ulusal, uluslararası bildiriler, kitap, kitap bölümleri) ile bilimsel etkinlikler ve ödüllerin yıllara göre dağılımı verilecektir.

17 Eğitim- Öğretim Yıllarına Göre Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı Ulusal Uluslararası SCI/SSCI/AHCI Yıl Öğretim Üyesi Sayısı (A) Sayı (B) Oran (B/A) Sayı (C) Oran (C/A) Sayı (D) Oran (D/A) 1992-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2 2 2 3 4 4/3 - - - - 4 2 2/4 2 2/4 - - 4 6 6/4 6 6/4 - -

18 Yapılan Projelerin Türü ve Durumunun Yıllara Göre Dağılımı Türü ve Durumunun Yıllara Göre Dağılımı

19 2.1.3. Hizmet Birimin fiziki altyapısı ve sunulan hizmetler, varsa özel gelir kaynakları ve bu kaynakların kullanım alanları, idari personel durumu vb. bu bölümde verilecektir. 2.1.3.1. Fiziki Altyapı: Birimin fiziki altyapısının, bina, laboratuar, arazi vb. dökümü. 2.1.3.2. Hizmet Türleri : Verilen hizmetleri yıllar itibariyle sunumu, idari personel sayısı ve sınıflandırılması. Birimin Gerçekleştirdiği Hizmetlerin Yıllara Göre Dağılımı Hizmet Türü 1992-2000 2001 2002 2003 2004 2005 Döner Sermaye Hiz. X X X X X X Bilgisayar Kursu Hiz. X X X

20 İdari Personel Sayıları

21 EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANI

22

23 ÖRGÜN ÖGRETİMDE Öğrenci Sayısı: 1578 Derslik ve Uygulama Alanı Kapasitesi: 5980 m 2 Öğrenci Başına Düşen Derslik ve Uygulama Alanı = 5980/1578 = 3.8 m 2 İKİLİ ÖĞRETİMDE Öğrenci Sayısı: 2026 Derslik ve Uygulama Alanı Kapasitesi: 5980 m 2 Öğrenci Başına Düşen Derslik ve Uygulama Alanı = 5980/2026 = 2.95 m 2 Öğrenci Başına Düşen derslik ve uygulama alanları:

24 2.2 Paydaşlar Birimin İlişkide Olduğu Gerçek ve Tüzel Kişiler* Paydaşlar Hizmet alanlar Çalışanlar Temel Ortak Stratejik Ortak Akademik Personel X İdari Personel X Öğrenciler X Veliler X YÖK X Rektörlük X Sivil Toplum Kuruluşları(MTSO, TMMOB, MESİAD, KOSGEB vb) X

25 Dünya Bankası Projesi çerçevesinde oluşturulmuş olan laboratuarlarımız Özel sektör ve piyasa tecrübesine sahip Nitelikli eğitim kadromuzun çokluğu Mersin Üniversitesi merkez kampusunda yer almamız Yeterli sayıda bilgisayar laboratuarlarına sahip olmamız Öğrencilerimize örgün eğitimin yanı sıra ikili öğretim hizmetinin veriliyor olması Çağdaş eğitimin gerektirdiği modern imkanlara sahip olmamız 2.3 GZFT Analizi (SWOT) 1- Güçlü Yanlarımız

26 2- Zayıf Yanlarımız Öğretim Elemanlarının maaş ve ders ücretlerinin düşük olması İkili öğretimde ücrete tabi ek ders saatinin 10 saat ile sınırlandırılmış olması Öğretim Elemanlarının mesleki ve sosyal gelişiminin maddi ve manevi olarak desteklenmemesi İdari işlerin yürütülmesi için yeterli ve donanımlı personel kadrosunun bulunmaması

27 3 – Fırsatlar DPT-Ulusal Ajans koordinasyonunda AB projelerinden yararlanıyor olmamız Yaşam boyu öğrenme kapsamında halka açık sertifika programlarının düzenlenmesi Okul sanayi işbirliğinin gelişmeye başlayıp her alana yayılıyor olması Türkiye’de ilk kez Mersin Bölgesi için gerçekleştirilecek ve Bölgemizin yenilikçilik potansiyelini artıracak olan RIS-Mersin projesinde üniversitemizin büyük katkıda bulunması

28 4- Tehditler MEB ile YÖK arasındaki uyumsuzluk Orta öğretim öğrencilerinin niteliğindeki düşüş Üniversitelerin mali ve idari açıdan özerk olmaması Öğrencilerimizin eğitime devam etmelerini engelleyen sosyo-ekonomik sorunlarının olması Toplumsal yozlaşmanın aileleri aracılığıyla öğrencilere yansıması Mersin’de sanayileşmenin yeterince gelişememesinin mezunlarımızın istihdam edilebilirliğini azaltarak işgücü piyasasına entegrasyonlarını zorlaştırması

29 2.4. Varsayımlar  Kalibrasyon Laboratuarının açılıp okula gelir getirmesi  Mobilya ve Dekorasyon Atölyesinin kurulup okula gelir getirmesi  Cam Seramik laboratuarının işlerliğinin arttırılması  Uygulamalı Takı Tasarım Laboratuarının işlerliğinin arttırılması  İnşaat Laboratuarının işlerliğinin arttırılması  Döner sermaye hizmetleri arttırılarak okula daha fazla gelir getirmesi sağlanacaktır. Eğitim- öğretim hizmetlerine yeni teknolojik olanakların girmesiyle mezunlarımızın daha iyi yetişmesine çalışılacaktır.

30 3.1. Misyonumuz Okul-Sanayi işbirliği çerçevesinde, sanayinin istediği ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayan nitelikli eleman yetiştirmek. mesleki eğitimde, sürekli değişim ve gelişim anlayışımızla öğrencilerin ve toplumun beklentilerini karşılamak. Atatürk İlke ve Devrimlerine inanmış, çağdaş, demokrat, laik ve yaratıcı öğrenciler yetiştirerek, çağdaş Türkiye’nin oluşmasında pay sahibi olmanın onurunu yaşamaktır. 3 Stratejik Plan

31 Bilimin ve teknolojinin öncülüğünde, akademik bilgi kazandırmanın yanı sıra sosyal, psikolojik, fiziksel ve zihinsel ilgi ve beklentilere yanıt verebilen, kendini sürekli yenileyen, araştıran kuşakların yetiştiği, eğitim ve öğretimin her aşamasında öğrenci, öğretim elemanı ve idari personeli kurumun en temel zenginliği ve kaynağı olarak gören, Türkiye’de ve dünyada lider bir eğitim kurumu olmaktır. 3.2 VİZYONUMUZ

32 3.3 DEĞERLERİMİZ Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlılık Dürüstlük İdealizm Kabiliyet Sorumluluk Dinamizm Analitik düşünme yeteneği Değişime açık olma Çağdaşlık Yaratıcılık Şeffaflık

33 ● Türkiye’de lider bir eğitim kurumu olmak ● Sivil toplum kuruluşlarının sosyal ortaklığı ve yurtdışı proje ortakları ile mesleki eğitimde yenilikçi AB projeleri geliştirmek ● Ulusal standartlarda kaliteli ara teknik eleman yetiştirmek ● Tüm programlarda altyapı imkanlarını her sene artırmak ● Üniversite öğretim elemanlarından daha fazla katkı almak ● Sürekli kendini yenileyen ve araştıran kuşaklar yetiştirmek 3.4 STRATEJİK AMAÇLARIMIZ

34 TR/05/A/F/PL3-094 numaralı Leonardo da Vinci projesi kapsamında Makine programından mezun olan öğrencilerimiz 27 Şubat 2006 ile 27 Mayıs 2006 tarihleri arasında Almanya’nın Flensburg kentindeki ortağımız Anthon GmbH makine imalat firmasında CNC Torna, CNC Freze, CNC matkap tezgahları ile yatay ve dikey eksenli CNC işleme merkezlerini kullanarak eğitim görmüşlerdir. Projede MESİAD sosyal ortak olarak yaygınlaştırma faaliyetlerine katkıda bulunmuştur. 4 UYGULAMA STRATEJİLERİ 4.1 Faaliyetler:

35 TR/05/A/F/PL3-071 numaralı Leonardo da Vinci projesi kapsamında Endüstriyel Otomasyon programından mezun olan 14 öğrencimiz Endüstriyel Otomasyon sistemlerindeki yenilikler üzerine pratik ve teorik çalışmalar konusunda 13 hafta süre ile Polonya, İspanya’da 27 Şubat 2006 ile 27 Mayıs 2006 tarihleri arasında eğitim görmüşlerdir Projeler II

36 2002 yılından bu yana TS-EN ISO:9001- 2000 standardını almış olan okulumuz her yıl öğrencilere yönelik anket çalışmaları düzenlemektedir. Anket çalışmaları bilgisayar laboratuvarlarında yapılmış olup öğrencilerimizin tamamına yakın katılım sağlanarak yapılmaya gayret gösterilmiştir. 2005-2006 eğitim öğretim yılının sonunda 6929 anket doldurularak yapılan ankette aşağıdaki sonuçlar alınmıştır 5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME Performans Göstergeleri

37 T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ MERSİN MESLEK YÜKSEKOKULU 2005-2006 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ ANKETLERİ VERİ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖĞRETİM ELEMANININ ADI: S O R U N O SORU OKUL ORTALAMASI ÖĞRETİM ELEMANI ORTALAMASI 5 Derslere zamanında başlıyor ve bitiriyor 4,36 6 Ders hakkındaki genel bilgileri dönem başında veriyor 4,17 7 Derse planlı ve hazırlıklı geliyor 4,26 8 Dersler güncel konuları içeriyor 3,89 9 Derste, ders konusu dahilinde kendisi ile tartışılabiliyor ve soru sorulabiliyor 4,09 1 0 Dersi, örnek, şekil ve deneylerle sistematik ve anlaşılabilir şekilde anlatıyor 4,08 1 1 Derste görsel-işitsel materyal kullanıyor 3,79 1 2 Dersin süresini, konuyla bağlantılı olarak iyi kullanıyor 4,17 1 3 Öğretim elemanı, anlattığı konulara hakim görünüyor 4,20 1 4 Öğretim elemanı, öğrencilerin tümünün derse katılımı için çaba harcıyor 3,98 1 5 Ders zevkle izleniyor 3,93 1 6 Derste öğrencilerle olan iletişimi iyidir 4,09 1 7 Okul dışındaki sorunları derse taşınmıyor 4,14 1 8 Öğretmekten, istenildiğinde tekrar etmekten zevk alıyor 4,03 1 9 Devam zorunluluğu olmasa da öğretim elemanının dersine devam ederdim 3,85 2 0 Sınav ve ödevleri değerlendirirken adildir 4,15 2 1 Sınavlarda, derste edinilen bilgiler yeterince ölçülüyor 4,13 2 2 5-26 Arasında yer alan ifadelerin ortalaması 4,05


"Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu(MMYO)olarak, Mesleki Teknik Eğitim alanındaki yeniliklere uyum sağlamak, toplumun artan bilgi gereksinimini karşılayabilmek," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları