Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEYİMLER DEYİM NEDİR? Kaç guruba ayrılır? İf deyimi nasıl çalışır?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEYİMLER DEYİM NEDİR? Kaç guruba ayrılır? İf deyimi nasıl çalışır?"— Sunum transkripti:

1 DEYİMLER DEYİM NEDİR? Kaç guruba ayrılır? İf deyimi nasıl çalışır?
Öğrenilmesi gerekenler DEYİM NEDİR? Kaç guruba ayrılır? İf deyimi nasıl çalışır? Karakter test fonksiyonları nelerdir? Ödev yapılıp C dosyası olarak teslim edilecek

2 Deyim Nedir? Operatörlerin, değişkenlerin kombinasyonlarına ifade denir. ; sonlandırıcı olarak isimlendirilir. Deyim ifade ile sonlandırıcıdan oluşan atom gurubudur. c= a*b-d /*ifadedir*/ c= a*b-d; /*deyimdir*/

3 Dört çeşit deyim vardır.
Yalın deyimler İfadenin sonuna sonlandırıcı konularak oluşturulurlar. ifade; a=b+3; c++;

4 2. Bileşik deyimler Birden fazla deyimin bir blok içinde toplanması ile oluşur. C’de bloklar aynı zamanda bileşik deyimlerdir. { deyim1 deyim2 deyim3 }

5 3. Bildirim deyimleri Bildirim amacı ile oluşturulan deyimlerdir.
int a, b, c; char x; float kilo, boy;

6 4. Kontrol deyimleri Program akışını kontrol etmek için kullanılan deyimlerdir. Kontrol deyimleri en az bir anahtar sözcük içerir; ya da birden fazla blokdan oluşabilir. Örnekler;

7 if(ifade){ deyim1 deyim2 } else{ deyim3 deyim4 switch(a) { case 1: deyim16, ...break; case 2: deyim17, ...break; case 3: deyim20, ...break, default: deyimN;

8 if deyimi Programın akışını kontrol etmek amacı için kullanılır. Genel ifadesi if(ifade) deyim1 else deyim2 Deyimler yalın yada bileşik olabileceği gibi kontrol deyimi de olabilir.

9 İf deyimi icrasında, önce derleyici if parantezinin içindeki ifadenin sayısal değerini hesaplar. Hesapladığı bu sayısal değeri mantıksal Doğru ya da Yanlış olarak yorumlar (0 ise Yanlış, 0 dışı bir değer ise Doğru). örnek

10 a=8; if(a*5<50) deyim1 else deyim2 deyim3 i1:a*5 40 i2:i1<50 1 sonuç: Doğru 2. adım: ifade doğru olduğu için deyim1 yapılır deyim2 yapılmaz 3. adım: deyim1den deyim3 atlanarak yapılır.

11 int getchar(void) geri dönüş değeri klavyeden alınan karakterin ASCII tablosundaki numarasını gösteren int türünden bir sayıdır. getchar fonksiyonu enter tuşuna ihtiyaç duyar. Bu standart C fonksiyonunu kullanmak için stdio.h kütüphanesine ihtiyaç vardır.

12 int isalpha( int c ) Parametresi olan karakter, büyük yada küçük harf ise Doğru (sıfır dışı bir değere), alfabetik bir karakter değilse Yanlış(sıfır değerine) geri döner. Örnekte kendimizin isalpha fonksiyonunu yazacağız.

13 #include<stdio.h> int myisalpha(char ch) {
if(ch >= 'a' && ch <= 'z' || ch >= 'A' && ch <= 'Z') return ch; else return 0; } void main(void) char ch; ch=getchar(); if(myisalpha(ch)) printf("Alfabetik karakter!\n"); printf("Alfabetik karakter degil!\n"); Uygulama sınıfda yapılacak

14 ödev int toupper( int c ); Fonksiyonunu siz yazın.
Parametresi olan “c” eğer küçük harf ise, onun büyük harf karşılığı ile geri döner. Yani küçük harfi büyük harfe çeviriniz. HER SINIF FARKLI ÖDEV ALACAK.

15 KARAKTER TEST FONKSİYONLARI
TANIMLAMALARI SİZ YAZINIZ int isdigit(int c) int isalpha(int c) int isalnum(int c) int isxdigit(int c) int islower(int c) int isupper(int c) int tolower(int c) int toupper(int c) int isspace(int c) int iscntrl(int c) int ispunct(int c) int isprint(int c) int isgraph(int c) TANIMLAMALARI SİZ YAZINI


"DEYİMLER DEYİM NEDİR? Kaç guruba ayrılır? İf deyimi nasıl çalışır?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları