Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Veri Yapıları ve Algoritmaları ders_1

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Veri Yapıları ve Algoritmaları ders_1"— Sunum transkripti:

1 Veri Yapıları ve Algoritmaları ders_1
Veri yapısı (Data Structure) verinin veya bilginin bellekte tutulma şeklini veya düzenini gösterir. Tüm programlama dillerinin, genel olarak, tamsayı, kesirli sayı, karakter ve sözcük saklanması için temel veri yapıları vardır int, double, float(short, long, signed, unsigned), char, boolean, diziler[x], cok boyutlu_diziler[x][y]; char string[z] , struct a{ int b, char c[d]}

2 Veri Modeli Veri modeli (data model), verilerin birbirleriyle ilişkisel veya sırasal durumunu gösterir; problemin çözümü için kavramsal bir yaklaşım yöntemidir denilebilir. Bilgisayar ortamında uygulanacak tüm matematik ve mühendislik problemleri bir veri modeline yaklaştırılarak veya yeni veri modelleri tanımlaması yapılarak çözülebilmektedir . Bağlı listeler, Yığınlar, kuyruklar, ağaçlar(ikili sıralama ağacı, huffman), graflar(renklendirme, en kısa yol bulma, en kısa yol ağacı, grafta dolaşma), hashing(çırpı)

3 Algoritma Algoritma, belirli bir işi veya görevi var olan veya sonradan tanımlanan veri modeline dayandırılarak adım adım ortaya koymak ve bunu bilgisayar ortamında herhangi bir programlama diliyle kodlamaktır. Bir program, tasarlanması ne kadar güç görünse de, gerekli veri modeli ve yapısı belirlenmişse ve algoritmik ifadesi ortaya koyulmuşsa, kolayca kodlanabilir; böylelikle programı tasarlamak ve geliştirmek oldukça kolaylaşır.

4 Algoritma-PseudoCode
Kaba-kod (PseudoCode), bir algoritmanın yarı programlama dili kuralı, yarı konuşma diline dönük olarak ortaya koyulması/tanımlanmasıdır. Kaba-kod, çoğunlukla, bir veri yapısına dayandırılmadan algoritmayı genel olarak tasarlanır. Gerçek kod ise, algoritmanın herhangi bir programlama diliyle, belirli bir veri yapısı üzerinde gerçekleştirilmiş halidir. Bir algoritmanın gerçek kodu, yalnızca, tasarlandığı veri yapısı üzerinde koşar; veri yapısı değiştirildiğinde algoritmanın gerçek kodu üzerinde oynamalar yapılmalıdır

5 Akış Şeması Akış şeması, algoritmanın metinsel değil de yanda görülen geometrik simgelerle şekilsel olarak ifade edilmesidir. Akış şeması, kodlanacak dilin kontrol deyimleri göz önüne alınarak çizilirse, daha sonra kodlama kolayca gerçeklenir.

6 Akış Şeması-2 Başla Bitir(Son) Veri girişi (input) Veri çıkış (Output)
Atama (a=b+c) Eğer(İf) Eğer(İf) i=0 1 N for (int i=0; i<N; i++)

7 Örnek algoritma Faktoriyel 2.dereceden denklem
Bir k sayısı tek ise 3 ile çarp 1 ekle, çift ise 2’ye bol. k=1 ise dur. Kaç adım sürer hesapla Dizinin en küçük, en büyük elemanını bulma


"Veri Yapıları ve Algoritmaları ders_1" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları