Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Parazitozlar Prof Dr Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Parazitozlar Prof Dr Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD."— Sunum transkripti:

1 Parazitozlar Prof Dr Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD

2 Parazitozlar  Dünyanın her yerinde yaygın  Risk faktörleri Seyahatler Göçler İmmunosupresif ilaç kullanımları

3 Helmintler  Nematod  Sestod  Trematodlar

4 Bulaş yolları  İnsan, hayvan dışkısı Ya da  Toprakla kirlenmiş eller  Besin maddeleri  Sular  GİS, deri, solunum, genital yolla bulaşabilir.

5  Çoğunluğu barsak boşluğu ve çeperinde hastalık yapar  Kan, lenf yolları  Karaciğer, safra yolları  Akciğer, deri gibi organlarda hastalık

6  İnce barsak yerleşimi olanlar  Kancalı kurtlar  Ascaris  S. stercoralis  Trişinella  Tenyalar  Giardia  Kalın barsak yerleşimi olanlar  Enterobius vermicularis  Trichuris trichiura  Entemoeba histolytica

7  Ülkemizde parazitlerin en sık görüldüğü yaş 7-14  E. vermicularis ilk sırada  T. saginata  A. lumbricoides  T. trichiura  H. nana

8 Patogenez  Organizmanın GİS’te besin ve kan kaybına neden olması (Kancalı kurt, S. stercoralis, Ascaris)  Parazitle ilgili proteinlere karşı iltihabi reaksiyonlar (Şistozomiyaz, Trişinoz)  Parazitin migrasyonu (visseral larva migrans)

9 Tanı  İyi anamnez alınmalı  Fizik muayene dikkatli yapılmalı  Şüpheli materyalin incelenmesi Dışkı, perianal bölge materyali Duodenal sıvı Kan, idrar, balgam, diğer doku sıvıları Deri kazıntısı,  Doku göçü olan infeksiyonda eozinofili  Serolojik tanı

10 Barsak parazitleri  Dışkı herhangi bir ilaç ya da pürgatif verilmeden önce alınmalı  Direkt dışkı incelemesi (en az 3 örnek)  Dışkının makroskopik incelenmesi (nematodlar)  Taze dışkı örneği (amip)

11  EIA ile antijen tayini (Giardia lamblia, Cryptosporidium)  Duodenum örneği (giardia, S.stercoralis)  Lugol boyama, Trichrom boyama (amip)  EZN (İmmunsupresiflerde önemli, Cryptosporidium, Microsporidium, Cyclospora)  Selofanlı LAM ( E. vermicularis, Tenya?)

12 Amebiyazis İntestinal  Asemptomatik intestinal infeksiyon  Amipli dizanteri  Fulminan kolit  Kronik dizanteri  Ameboma Ekstraintestinal  Karaciğer apsesi  Plöropulmoner amebiyazis  Serebral apse  Genitoüriner amebiyazis Kontamine su ve gıdadaki kistlerin alınması

13 Amip koliti  Subakut başlangıçlı  Kanlı, mukuslu ishal  Karın ağrısı  Tenezm

14  Dışkıda E.histolytica antijen aranması  Veya  Dışkıda PCR  +Seroloji Tanı 3 ayrı örnek Taze, yumuşak dışkı Trofozoitlerin hareketinin görülmesi Trofozoitlerin içinde fagosit edilmiş eritrosit olması

15

16 E.histolytica tedavi  Metronidazol  Ornidazol  Kistlerin eradikasyonu  Paromomisin  İodokuinol  Diloksanit furoat

17 Giardia intestinalis Türkiye’de % 4.7-17 oranlarında  Kontamine su kaynakları salgınlar,  Kişiden kişiye geçiş (bakım merkezlerinde)  Abdominal kramplar, gaz, bulantı, kusma, kansız, mukussuz ishal  Tekrarlayan ishaller (steatore)  Malarbsorbsiyon, kilo kaybı  Büyüme-gelişme geriliği Giardia trofozoit

18 Giardia intestinalis *Duodenum tutulumu **Villus atrofisi  Dışkıda kist/trofozoitlerin görülmesi (3 kez bakılmalı)  Dışkıda ELİSA yöntemi ile antijen araştırma  Duodenum aspirasyonu (Enterotest)  Suların klorlanması kisti yok etmez!  Tedavisi:  Metronidazol, 3-5 gün  Furazolidon (çocukta)7-10 gün  Paramomisin (gebede) 3-7 gün Giardia kist

19 Sestodlar  Erişkin sestodların konakçı barsağına bağlanması ve lümen içinde yerleşmesi  Son konakçı, ara konakçı İnsan Tenya, Hymenolepis ve D. latum için son konakçı Ekinokoklar için ara konakçı

20 Taenia saginata

21 Taenia saginata enfeksiyonu  İyi pişirilmemiş sığır eti  Sıklıkla asemptomatik  Eozinofili olabilir  Skoleksin kancası yok, 4 adet vantuzu var  Dışkı incelemesinde sferoid sarı- kahverengi yumurtalar  Hareketli halkalar görülebilir www.ff.ul.pt/paginas/aduarte/pedag/nana1.jpg

22 Taenia solium

23 Hymenolepis nana

24  Cüce tenya  Asya, Afrikada sık  Dışkı-oral yol  Otoinfeksiyon olabilir  Sıklıkla asemptomatik Baş ağrısı, iştahsızlık, karın ağrısı, uyku bozukluğu  Dışkıda Sferoid ve kalın duvarlı yumurta  Dışkıda halkalar nadirdir. www.gefor.4t.com/.../hymenolepisnana1.jpg

25 Tedavi  Tenya ve Hymenolepis nana  Prazikuantel 10-20mg/kg tek doz Veya  Niklozamid 2 g tek doz  Tenyadan Korunmada etin kaynatılması  Enfekte hayvanların imhası

26 Ekinokok enfeksiyonu  İnsan ara konakçı  Doku invazyonu, kist formasyonu  Son konakçı genellikle köpekler  Larvalar barsakta açılır

27  Kan dolaşımı ile karaciğer, akciğer, kas, böbrek, dalak, beyin, kemik  Larvalar dokular içerisinde kist oluşturur

28 Klinik  Genellikle asemptomatik Ağrı Yerleştiği alana özgü bulgular Eozinofili Serolojik testler Tedavi Albendazol±cerrahi

29 İnsan patojeni nematodlar  İntestinal yerleşim  A. lumbricoides  E. vermicularis  A. duodenale  N. americanus  Strongyloides stercoralis  Trichuris trichiura  Dokuda yerleşenler  Filariasis Wuchereria türleri  Brugia türleri Loa loa Onchocerca volvulus Mansonella türleri  Diğer doku nematodları  Dracunculus medinensis  Trichinella spiralis  Toxocara türleri

30 Askariyaz  Embriyonlu yumurtanın gıdalarla alınması  Genellikle asemptomatik  Akciğer göçü var ise ateş, öksürük, vizing olabilir  Eozinofilik pnömoni  Fazla miktarda intestinal obstrüksiyon biliyer obstrüksiyon,

31 Ascaris lumbricoides Dişi günde 200.000 yumurta yumurtlar.

32 15-20cm 20-40cm ASCARIS LUMBRICOIDES

33 Enterobiyaz  Aile içi enfeksiyon  Yakın ilişki yaşayan kişilerde sık  Anal kaşıntı, kesintili uyku  Reinfeksiyon sık  Tüm ev halkının eş zamanlı tedavisi Mebendazol, pirantel pamoat  Yatak takımlarının günlük değiştirilmesi  Tanı  Selobant ile anal bölgeden alınan örneğin incelenmesi

34 10mm Enterobius vermicularis Erişkinler iki ay yaşar. Dişisi geceleri göç ederek bağırsaktan dışarı çıkar, yumurtalarını anüs etrafına bırakır

35 Strongyloidiyaz  S. stercoralis enfeksiyonu  Deriden giriş  otoinfeksiyon görülebilir.  İmmunosupresiflerde (HIV de )sık,  Lokal deri irritasyonu, prüritik dermatit, ürtiker  Akciğer göçü sırasında solunum sistemi bulguları

36  Kr. İntestinal infeksiyonda Şişkinlik, abdominal rahatsızlık, dispepsi, epigastrik ağrı, anal kaşıntı, ishal, gaz  İmmunsupresiflerde GİS ülserasyon, peritonit, ileus, biliyer obstrüksiyon, kolesistit, sepsis, menenjit, perikardit

37 Strongyloides stercoralis Dışkı, duodenal aspirat incelenmesi

38 Trikuriyaz  Trichuris trichiura  yumurtanın kontamine gıda, toprak ve elle bulaşması  Çekum, kalın barsak tutulumu  Ekstraintestinal fazı yok  Asemptomatik ya da  abdominal kramp, şişkinlik, bulantı, kusma, gaz, ishal, kilo kaybı  Eozinofili,demir eksikliği anemisi

39 Trichuris trichura

40 Tedavi  Askaryaz, Pirantel pamoat bir kere, Mebendazol bir kere, 3 güne çıkılabilir. Albendazol bir kere, 3 güne çıkılabilir Enterobiyaz, Pirantel pamoat bir kere, kancalı kurtlarda 3 gün Mebendazol bir kere,.2 hafta sonra tekrar Albendazol bir kere, 2 hafta sonra tekrar  Strongyloidiyaz Albendazol 3-7 gün, İvermektin 2 gün  Trikuryaz Albendazol bir kez, Mebendazol 3 gün

41 (A. duodenale, N. americanus)  Kancalı kurtlar  Genellikle ayak derisinden giriş  İnsan bilinen tek konak  Klinikte kaşıntı, veziküler makülopapüler dermatit  GİS semptomları  Gelişme geriliği  Eozinofili, anemi  Akciğer göçü sırasında öksürük, vizing, ateş ve pulmoner enfeksiyonlar olabilir.  2 haftalık aralarla tedavi

42 Necator americanus Ancylostoma duodenale Tanı dışkıda yumurtalar www.humanillnesses.com/images/hdc_ workforce.cup.edu/buckelew/i mages/Necator...

43 A. duodenale, N. americanus Pirantel pamoat bir kere, kancalı kurtlarda 3 gün Mebendazol kancalı kurtlarda 3 gün Albendazol kancalı kurtlarda 3 gün

44 Doku nematod enfeksiyonları  Filaryaz Wuchereria bancroft  Kan dolaşımı ve lenfatik sistem enfeksiyonu  Sivrisinek ara konak-vektör  İnkübasyon periyodu uzun, 8-16 ay

45  Kronik hastalarda proksimalden distale doğru ilerleyen lenfanjit atakları  Lenfödem, lenfatik yetersizlik  Ateş eşlik edebilir  ürtiker, raş, eozinofili  kan yaymaları (Gece 24te alınan örneğin incelemeleri)   Dietil-karbamezin sitrat tedavisi

46 Doku nematodları Trichinella spiralis  Domuz etindeki larvalarla bulaşır  İnsan hem son hem ara konak olabilir  Erişkin formu barsağa invaze olur  Bulantı, kusma, Kanlı-mukuslu ishal,  Yüzde ödem, yaygın ağrılar,  İkinci haftadan sonra Ateş, miyalji  Eozinofili Larvalar kaslara yerleşir :  Miyokard tutulumu

47  Tanı için kan örneği gönderilir Trişinella serolojisi 3 hf sonra pozitifleşir  Tedavi  gelişmiş enfeksiyon için tedavi tartışmalı, destek tedavi  Şüpheli vakada ilk 24 saat içerisinde tedavi başlanır Albendazol 60 gün Mebendazol 10 gün Tiabendazol 1 hafta

48 Trematodlar  Şistozomiyaz Barsak ya da mesane yerleşimi Kan trematodları:Yumurtaları dışkıda, idrarda, rektal biyopside görülür. Eozinofili, hematüri, anemi Tedavi pirazikuantel  Fasioliyaz Karaciğer trematodları yumurtaları dışkıda

49 Kriptosporidium  Cryptosporidium türleri  Ookistlerin su ile alınması ile bulaşma  İnsandan insana bulaşma  İmmunsupreselerde önemli  Sulu ishal  Abdominal ağrı  Bulantı, kusma  Ateş  Paramomisin tedavisi www.nlm.nih.gov/.../ency/fullsize/1395.jpg

50 Korunma  İnfeksiyon zincirinin kırılması  Vektörle mücadele  Kanalizasyon sistemlerinin düzenlenmesi  Hijyenik şartlara uyum sağlanması  Ellerin yıkanması  Tırnakların kesilmesi  Çiğ sebzelerin yıkanması-pişirilerek yenilmesi  Çiğ et yenilmemesi, kaynatılma

51  Suların kontaminasyonunun engellenmesi,  Şüpheli suların kaynatıldıktan sonra içilmesi  Kirli sularda yüzülmemesi  Çıplak ayakla toprakta dolaşılmaması  İnsan ve hayvan atıklarının ortadan kaldırılması


"Parazitozlar Prof Dr Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları