Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

18-5-07 Üniversitelerde e-öğrenmenin yayılımı Yasemin Koçak Usluel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "18-5-07 Üniversitelerde e-öğrenmenin yayılımı Yasemin Koçak Usluel."— Sunum transkripti:

1 18-5-07 Üniversitelerde e-öğrenmenin yayılımı Yasemin Koçak Usluel

2 Yasemin KOÇAK USLUEL e- öğrenmenin yayılımı “yeni” ile ilgili olarak toplumsal sistemin üyeleri arasında zaman içinde belli kanallar aracılığıyla iletişimde bulunma sürecidir (Rogers 2003) Yeni= e-öğrenme

3 Yasemin KOÇAK USLUEL Üniversitelerde bilişim teknolojileri  Üniversitelerde bilişim teknolojilerinin yayılımı konusunda 22 üniversiteden 834 öğretim elemanının katıldığı bir araştırmada ( Usluel, Aşkar ve Baş 2006 ).  Öğretim elemanları;  en çok  ders içeriği ile ilgili İnternetten araştırma yaparken (%96,5)  araştırma ve projeleri ile ilgili çalışmalarda (%92,4)  derse hazırlık yaparken, ders notlarını hazırlarken (%91,6) bilişim teknolojilerini kullanmaktadırlar.

4 Yasemin KOÇAK USLUEL Üniversitelerde bilişim teknolojileri  en az  ders notlarını ve dersle ilgili duyuruları www’de yayınlarken (%54,4)

5 Yasemin KOÇAK USLUEL Üniversitelerde bilişim teknolojileri  2004 yılında yapılan diğer bir araştırmada, öğretim elemanlarının, bilgisayarı  sözcük işlem, e-posta ve İnternet kaynaklarında arama-tarama yapma amacıyla kullandıkları,  özellikle veri tabanı, web’de yayımcılık ve masaüstü yayıncılık amacıyla bilgisayarın pek de kullanılmadığı belirlenmiştir (Usluel ve Seferoğlu 2004 ).

6 Yasemin KOÇAK USLUEL e-öğrenmenin yayılımı  Bazı yeniler 5-6 yılda yayılırken bazıları 10 yıldan fazla zaman gerektirir.  Kabul edilme sürelerindeki bu farklılıkları açıklayabilmek için –bireylerin yeniliğe ilişkin algılarına, yeniliğin özellikleri açısından bakmak gerekir.

7 Yasemin KOÇAK USLUEL e-öğrenmenin algılanan özellikleri  Algılanan özelliklerin yeninin (e öğrenmenin) benimsenmesini engelleyecek faktörleri elemeye yardım ettiği belirlenmiştir (Benneth ve Benneth 2003)

8 Yasemin KOÇAK USLUEL Hacettepe Üniversitesi Örneği  Mühendislik Fakültesinin bir projesi olarak blackboard  2004 yılında alındı  2007 yılında  BÖTE bölümü öğretim elemanları ve Tıp fakültesinden 2 dersle ilgili öğretim elemanları, mühendislik fakültesinden bir öğretim elemanı

9 Yasemin KOÇAK USLUEL e-öğrenmenin algılanan özellikleri  Üç yıldaki yayılım sürecine bireylerin yeniliğe ilişkin algıları ve yeniliğin özellikleri açısından bakılabilir.  Göreli yarar  Uygunluk  Denenebilirlik  Gözlemlenebilirlik  Karmaşıklık

10 Yasemin KOÇAK USLUEL Neler Yapılabilir? Göreli yarar  e-öğrenmenin göreli yararının tartışılarak, eğitimi zenginleştirmede nasıl kullanılabileceğinin ve bu kullanımın getireceği olası katkıların örneklendirilmesi…

11 Yasemin KOÇAK USLUEL Neler Yapılabilir?  Denenebilirlik  e-öğrenme araçlarını deneme olanağının sağlanması  Karmaşıklık  e-öğrenme araçlarını kullanım becerilerinin verilmesi, eğitim desteği

12 Yasemin KOÇAK USLUEL Neler Yapılabilir? Uygunluk  e-öğrenmenin öğretim elemanlarının değerleriyle ve eğitim felsefesiyle uygunluğunun tartışılması

13 Yasemin KOÇAK USLUEL Sonuç  yeninin (e öğrenmenin) algılanan özelliklerinin o yeninin benimsenmesini engelleyecek faktörleri elemeye yardım ettiği belirlenmiş olsa da  yayılım, çok boyutlu ve dinamik bir süreçtir. Bu nedenle e-öğrenmenin, yayılımının kültürel örüntü içerisinde diğer boyutlarla beraber ele alınarak irdelenmesi önemlidir.

14 Yasemin KOÇAK USLUEL TEŞEKKÜRLER……. kocak@hacettepe.edu.tr


"18-5-07 Üniversitelerde e-öğrenmenin yayılımı Yasemin Koçak Usluel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları