Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MADDE VE ISI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MADDE VE ISI."— Sunum transkripti:

1 MADDE VE ISI

2 MADDE VE ISI Isı:Maddeleri oluşturan molekül ve atomların hareket veya Kinetik ve Potansiyel enerjilerinin toplamına denir. Isı Q ile gösterilir. Isı bir enerji şeklidir. Isı birimi kalori (cal. ) veya Joule (J) dir. 1 Cal = 4,18 J veya 1j=0,24 Cal. 1kCal = 1000Cal

3 KALORİVE SICAKLIK Kalori: Bir gram saf suyun sıcaklığını 1 atm basınç
altında 1oC ( 14,5 oC den 15,5 oC ye ) yükselten ısı miktarıdır.. Sıcaklık : Bir maddenin yapısındaki molekül veya atomların ortalama Kinetik enerjilerinin ölçümüne denir.

4 KALORİVE SICAKLIK Sıcaklık t veya T ile gösterilir. Sıcaklık termometre ile ölçülür. Bazı termometreler şunlardır : Celsius ( C ) , Fahrenheit ( F ) Kelvin ( K ) ve Reomor ( R ) vb. gibi. termometre Termometre çeşitleri

5 ISININ MADDEYE ETKİSİ ISINMA SOĞUMA HAL DEĞİŞİMLERİ

6 ISINMA Isı enerjisi alan maddenin sıcaklığı artar.
Maddenin sıcaklığının artması ısınma sonucunda Gerçekleşir. Örneğin;Yanmakta olan ocağın üzerinde bulunan çorba ya da yemek bir süre sonra ısınır. Yiyeceklerin pişmesi ısınma ile gerçekleşir.

7 SOĞUMA Isı enerjisini kaybeden maddeler soğur. Madde yeterince soğursa donma ve yoğunlaşma olur Soğuyan maddeler sertleşir.

8 HAL DEĞİŞİMLERİ Maddeler bir halde diğerine geçebilirler. Örneğin su sıvıdır.Buzluğa koyduğumuzda Donar ve katılaşır.Isıttığımızda ise gaz halini alır İşte bu değişime Hal değişimi denir.

9 HAL DEĞİŞİMLERİ Hal değişimleri; Erime donma Buharlaşma Yoğunlaşma ve
Süblimleşme şeklinde olur

10 ERİME Katı haldeki bir madde yeterince ısı alırsa sıvı duruma geçer.Bu olaya erime denir Her madde kendine göre bir sıcaklık derecesinde erir.Bu maddelerden bazıları aşağıda verilmiştir. Madde Erime Sıcaklığı (ºC) Buz 0 Civa -39 Naftalin 79 Tuz 800 Demir 1532

11 DONMA Yeterince soğuyan sıvı maddelerin katı hale geçmesinE de Donma (katılaşma) denir. Donma olayı erimenin tersidir.Bir maddenin erime ve donma sıcaklıkları aynıdır. Eriyen maddenin hacmi büyür.Donan maddenin hacmi küçülür.

12 BUHARLAŞMA Yeterince ısınan sıvı maddelerin gaz haline geçmesine buharlaşma denir. Buharlaşma her sıcaklık derecesinde gerçekleşir.Bundan dolayı buharlaşma derecesi yoktur. Islak maddelerin kuruması; bu maddedeki suyun buharlaşarak uzaklaşması sonucunda olur.

13 BUHARLAŞMA Bazı etkenler buharlaşmayı hızlandırır.Bunlar;
Sıcaklığın artması Yüzeyin büyümesi Basıncın azalması Havanın rüzgarlı olması Havanın kuru olması

14 YOĞUNLAŞMA Bir gaz ya da buharın soğutulduğu ya da sıkıştırıldığı zaman sıvı ya da katı hale dönüşmesidir. Yoğunlaşma buharlaşmanın tersidir. Yoğunlaşma olayı; Suyun doğal döngüsünü Soğutma devrelerinin çalışmasını Suyun arıtılarak içme suyu olarak kullanılmasını sağlar.

15 SÜBLİMLEŞME Bir maddenin katı evreden sıvı evreye geçmeden buharlaşması ya da buhar hâlindeki maddenin sıvılaşmadan katılaşmasıdır. Bütün katılar üçlü noktalarının altında süblimleşirler. Dolayısıyla süblimleşme, saflaştırma amacıyla kullanılabilir. Ancak bu olayın, yeterince yüksek bir sıcaklık ve hızda gerçekleştiği madde sayısı çok sınırlıdır (buz, iyot, naftalin ve kükürt


"MADDE VE ISI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları