Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Duran Varlık Muhasebesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Duran Varlık Muhasebesi"— Sunum transkripti:

1 Duran Varlık Muhasebesi
SAP Best Practices

2 Amaç, Faydalar ve Anahtar Süreç Adımları – 1
Duran Varlık Muhasebesi (FI-AA) bileşeni duran varlıkların SAP sistemi ile yönetilmesi ve kontrol edilmesi için kullanılır. Bu işlem, Mali Muhasebede Defteri Kebir için duran varlıkları içeren işlemlere ilişkin ayrıntılı bilgi veren yardımcı bir defter olarak kullanılır. Faydalar Duran varlığın satınalma siparişi veya ilk girişten (büyük olasılıkla yapılmakta olan bir yatırım olarak yönetilen) çıkışına kadarki tüm ömrü. Amortisman ve faiz için değerlerin hesaplanması Amortisman tahmini Anahtar Süreç Adımları Satıcı ile Satınalma Girişi Otomatik Karşıt Kayıtla Giriş Gelir ile Çıkış Müşterisiz Duran Varlık Satışı Sonradan Aktifleştirme

3 Amaç, Faydalar ve Anahtar Süreç Adımları – 2
Artırımlar Yapılmakta Olan Yatırımların Masraf Yüklemesi Yapılmakta Olan Yatırımlar için Peşinat Talebi Amortisman Kaydı Çalıştırması Satınalma ve Üretim Masraflarının Değer Kaydı Amortisman Simülasyonu/Birincil Masraf Planlaması

4 Gerekli SAP Uygulamaları ve Şirket Rolleri
Enhancement package 5 for SAP ERP 6.0 Şirket Rolleri Duran Varlık Muhasebesi Elemanı Satıcılar Muhasebesi Elemanı Finansman Yöneticisi

5 Ayrıntılı Süreç Tanımı
Satıcı ile Satınalma Girişi Harici duran varlık girişi bir duran varlığın muhataptan girişi sonucu ortaya çıkan bir ticari işlemdir. Giriş, satıcılar muhasebesi ile veya satıcılar muhasebesi olmadan entegre biçimde kaydedilebilir. Otomatik Karşıt Kayıtla Giriş Bu işlem ile duran varlık, mahsuplaştırma hesabı duran varlık girişine karşı otomatik olarak kaydedilebilir. Gelir ile Çıkış Duran varlık satılır ve sonuç olarak gelir ortaya çıkar. Satış bir müşteri ile kaydedilir. Duran varlık satılır ve sonucunda gelir ortaya çıkar. Satış bir mahsuplaştırma hesabına karşı kaydedilir. Duran varlık gelir olmadan ıskartaya çıkarılmalıdır. Müşterisiz Duran Varlık Satışı Müşterisiz kısmi çıkış ile duran varlık satışı

6 Ayrıntılı Süreç Tanımı
Sonradan Aktifleştirme Sonradan aktifleştirme, duran varlığın satınalma ve üretim masraflarında (SAÜM) sonradan yapılan düzeltmeleri temsil eder. Artırımlar Artırım genellikle duran varlık değerlemesinde sonradan yapılan değişiklik anlamına gelir. Yapılmakta Olan Yatırımların Masraf Yüklemesi Yapılmakta olan yatırımlar (YOY), maddi duran varlıkların özel bir biçimidir. Yapılmakta olan yatırımlar özet masraf yükleme için veya münferit kaleme göre yönetilebilir. Yapılmakta Olan Yatırımlar için Peşinat Talebi Yapılmakta olan yatırımlara yönelik peşinatlar, bilançoda aktifleştirilmesi ve ayrı kalem olarak raporlanması gereken duran varlık girişleridir.

7 Ayrıntılı Süreç Tanımı
Amortisman Kaydı Çalıştırması Amortisman hesapları hemen güncellenmediğinden amortisman kaydı dönemsel olarak çalıştırılmalıdır. Sistem her değerleme alanı ve hesap grubu için uyarlamada belirlenen kayıt devrelerine uygun olarak kayıt belgeleri yaratır Satınalma ve Üretim Masrafları Değerleri Kaydı Amortisman kaydına ek olarak (amortisman kayıt çalıştırması aracılığıyla), yürüttüğünüz en önemli dönemsel işleme duran varlık bilanço değerlerindeki değişikliklerin kaydıdır. Bu değişiklikler girişler, çıkışlar ve benzeri duran varlık satınalma ve üretim masraflarını etkileyen tüm kayıtları içerir. Amortisman Simülasyonu/Birincil Masraf Planlaması Planlanan amortismanı, münferit duran varlıkların tayin edildiği masraf yerlerine veya dahili siparişlere ilişkin planlı masraflar olarak da kaydedebilirsiniz.

8 Duran Varlık Muhasebesi - Genel Bakış
İş Akışı Diyagramı Duran Varlık Muhasebesi - Genel Bakış Olay Duran Varlık Ana Verileri Yaratılmalıdır Duran Varlık Muhasebesi Elemanı Duran Varlık Girişi Çıkışlar Şirketler Arası Nakil Düzenli İşlemler Duran Varlık Gezgini Sonradan Aktifleştirme Artırım Yedeklerin Aktarımı Plan Dışı Amortisman Yapılmakta Olan Yatırımlar Finansman Yöneticisi Bilgi Sistemi Tutarlılığı Kontrol Edin

9 Duran Varlık Muhasebesi - Duran Varlık Girişi
İş Akışı Diyagramı Duran Varlık Muhasebesi - Duran Varlık Girişi Olay Alınan Duran Varlık 162 Genel Bakış Duran Varlık Muhasebesi Elemanı Satıcılar Muhasebesi ile Giriş Otomatik Karşıt Kayıtla Giriş Hayır Evet Satıcılar Muhasebesi ile Entegre Giriş

10 Duran Varlık Muhasebesi - Çıkışlar
İş Akışı Diyagramı Duran Varlık Muhasebesi - Çıkışlar Olay Elden Çıkarılacak Duran Varlık 162 Genel Bakış Duran Varlık Muhasebesi Elemanı Beklenen Gelir ile Çıkış Iskartaya Çıkarma Nedeniyle Çıkış Hayır Evet Müşteri ile Çıkış Müşteri Olmadan Gelir Getiren Çıkış Hayır Evet Gelir ve Müşteri Getiren Çıkış

11 Duran Varlık Muhasebesi - Yapılmakta Olan Yatırım
İş Akışı Diyagramı Duran Varlık Muhasebesi - Yapılmakta Olan Yatırım Olay Sermaye Duran Varlığı Yatırım Siparişi olmadan Oluşturulmalıdır Peşinat Onaylandı 162 Genel Bakış Duran Varlık Muhasebesi Elemanı Yapılmakta Olan Yatırımı Aktifleştirin Satıcılar Muhasebesi Elemanı Peşinat Talebini Kaydedin Peşinatı Gönderin Kapanış Faturasını Kaydedin Peşinatı Mahsuplaştırın

12 Duran Varlık Muhasebesi - Dönemsel İşleme
İş Akışı Diyagramı Duran Varlık Muhasebesi - Dönemsel İşleme Olay 162 Genel Bakış Dönemsel Kapanış Duran Varlık Muhasebesi Elemanı Yapılmakta Olan Yatırımların Masraf Yüklemesi (164) Amortisman Kaydı Çalıştırması Amortisman Çalıştırması Değerleri Yeniden Hesaplayın Satınalma ve Üretim Masrafları Değerini Kaydedin Duran Varlıklar için Münferit Kayıtlar Listesi Mali Dönem Duran Varlığını Açın ve Kapatın Amortisman Simülasyonu ve Birincil Masraf Planlaması Yıl Sonu Hesap Mutabakatı Duran Varlıklar için Yıl Sonu Kapanışı Hayır Evet Duran Varlık için Mali Yıl Değişikliği

13 Anahtar Sembol Tanım Kullanım Açıklamaları Sembol Tanım
Bant: Accounts Payable Clerk veya Sales Representative gibi bir kullanıcı rolünü tanımlar. Bu bant aynı zamanda belirli bir rolden çok, bir organizasyon birimi veya grubunu da tanımlayabilir. Bu tablodaki diğer iş akışı sembolleri bu satırlara dahildir. Senaryodaki tüm rolleri kapsamaya yetecek sayıda satırınız vardır. Rol bandı söz konusu rol için yaygın görevleri içerir. Harici Olaylar: Senaryoyu başlatan, sonlandıran veya senaryodaki olayların gidişatını etkileyen olayları içerir. Akış çizgisi (kesiksiz):: Çizgi, adımların normal sırasını ve senaryodaki akış yönünü gösterir. Akış çizgisi (kesikli): Çizgi, senaryodaki sık kullanılmayan veya şartlı görevlere akışı gösterir. Çizgi ayrıca iş akışına dahil belgelere de gidebilir. Bir senaryo prosesindeki veya adım olmayan bir olaydaki iki görevi birbirine bağlar İş Bağlantısı / Olayı: Senaryoya girilmesine veya senaryodan çıkılmasına yol açan veya senaryo sırasında gerçekleşen harici bir Prosese giden bir işlemi tanımlar Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez Birim Proses: Senaryonun adım adım kapsadığı bir görevi gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelir Proses Referansı: Senaryo başka bir senaryonun tamamına referans veriyorsa, senaryo numarasını ve adını buraya girin. Alt Proses Referansı: Senaryo kısmen başka bir senaryoya referans veriyorsa, senaryo numarasını, adını ve bu senaryodaki adım numaralarını buraya girin Proses Kararı: Son kullanıcı tarafından yapılacak bir seçimi gösteren, bir karar / dallanma noktasını belirtir. Çizgiler, karonun değişik bölümlerinden çıkan farklı seçenekleri temsil eder. Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; adımın yürütülmesinden sonra yapılacak bir seçimi yansıtır Sembol Tanım Kullanım Açıklamaları Sonraki Diyagrama / Son Diyagramdan: Diyagramın sonraki / önceki sayfasına yönlendirir Akış diyagramı sonraki / önceki sayfada devam eder Yazılı Kopya / Belge: Basılı bir belge, rapor veya formu gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir görev adımı tarafından oluşturulan bir belgeyi yansıtmak için kullanılır; bu şekil, çıkan hiçbir akış çizgisini içermez Mali Gerçekleşmeler: Bir mali kayıt belgesini gösterir Bütçe Planlama: Bir bütçe planlama belgesini gösterir Manüel Proses: Manüel olarak yapılan bir görevi kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; depoda bir kamyonun boşaltılması gibi manüel olarak gerçekleştirilen ve iş akışını etkileyen bir görevi yansıtmak için kullanılır. Var Olan Versiyon / Veriler: Bu blok, harici bir prosesten beslenen verileri kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bu şekil harici bir kaynaktan gelen verileri yansıtır; bu adım gelen herhangi bir akış çizgisini içermez Sistem Başarılı / Başarısız Kararı: Bu blok, yazılım tarafından alınan otomatik bir kararı kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir adımın yürütülmesinden sonra sistem tarafından alınan otomatik bir kararı yansıtmak için kullanılır. Diyagram Bağlantısı <İşlev> SAP Harici Yazılı Kopya / Belge Mali Gerçekleşmeler İş Bağlantısı / Olayı Bütçe Planlama Birim Proses Manüel Proses Proses Referansı Mevcut Versiyon / Veriler Alt Proses Referansı Proses Kararı Sistem Başarılı / Başarısız Kararı

14


"Duran Varlık Muhasebesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları