Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Duran Varlık Muhasebesi SAP Best Practices. ©2011 SAP AG. All rights reserved.2 Amaç, Faydalar ve Anahtar Süreç Adımları – 1 Amaç  Duran Varlık Muhasebesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Duran Varlık Muhasebesi SAP Best Practices. ©2011 SAP AG. All rights reserved.2 Amaç, Faydalar ve Anahtar Süreç Adımları – 1 Amaç  Duran Varlık Muhasebesi."— Sunum transkripti:

1 Duran Varlık Muhasebesi SAP Best Practices

2 ©2011 SAP AG. All rights reserved.2 Amaç, Faydalar ve Anahtar Süreç Adımları – 1 Amaç  Duran Varlık Muhasebesi (FI-AA) bileşeni duran varlıkların SAP sistemi ile yönetilmesi ve kontrol edilmesi için kullanılır. Bu işlem, Mali Muhasebede Defteri Kebir için duran varlıkları içeren işlemlere ilişkin ayrıntılı bilgi veren yardımcı bir defter olarak kullanılır. Faydalar  Duran varlığın satınalma siparişi veya ilk girişten (büyük olasılıkla yapılmakta olan bir yatırım olarak yönetilen) çıkışına kadarki tüm ömrü.  Amortisman ve faiz için değerlerin hesaplanması  Amortisman tahmini Anahtar Süreç Adımları  Satıcı ile Satınalma Girişi  Otomatik Karşıt Kayıtla Giriş  Gelir ile Çıkış  Müşterisiz Duran Varlık Satışı  Sonradan Aktifleştirme

3 ©2011 SAP AG. All rights reserved.3 Amaç, Faydalar ve Anahtar Süreç Adımları – 2 Anahtar Süreç Adımları  Artırımlar  Yapılmakta Olan Yatırımların Masraf Yüklemesi  Yapılmakta Olan Yatırımlar için Peşinat Talebi  Amortisman Kaydı Çalıştırması  Satınalma ve Üretim Masraflarının Değer Kaydı  Amortisman Simülasyonu/Birincil Masraf Planlaması

4 ©2011 SAP AG. All rights reserved.4 Gerekli SAP Uygulamaları ve Şirket Rolleri Gerekli SAP Uygulamaları  Enhancement package 5 for SAP ERP 6.0 Şirket Rolleri  Duran Varlık Muhasebesi Elemanı  Satıcılar Muhasebesi Elemanı  Finansman Yöneticisi

5 ©2011 SAP AG. All rights reserved.5 Ayrıntılı Süreç Tanımı Satıcı ile Satınalma Girişi  Harici duran varlık girişi bir duran varlığın muhataptan girişi sonucu ortaya çıkan bir ticari işlemdir. Giriş, satıcılar muhasebesi ile veya satıcılar muhasebesi olmadan entegre biçimde kaydedilebilir. Otomatik Karşıt Kayıtla Giriş  Bu işlem ile duran varlık, mahsuplaştırma hesabı duran varlık girişine karşı otomatik olarak kaydedilebilir. Gelir ile Çıkış  Duran varlık satılır ve sonuç olarak gelir ortaya çıkar. Satış bir müşteri ile kaydedilir.  Duran varlık satılır ve sonucunda gelir ortaya çıkar. Satış bir mahsuplaştırma hesabına karşı kaydedilir.  Duran varlık gelir olmadan ıskartaya çıkarılmalıdır. Müşterisiz Duran Varlık Satışı  Müşterisiz kısmi çıkış ile duran varlık satışı

6 ©2011 SAP AG. All rights reserved.6 Ayrıntılı Süreç Tanımı Sonradan Aktifleştirme  Sonradan aktifleştirme, duran varlığın satınalma ve üretim masraflarında (SAÜM) sonradan yapılan düzeltmeleri temsil eder. Artırımlar  Artırım genellikle duran varlık değerlemesinde sonradan yapılan değişiklik anlamına gelir. Yapılmakta Olan Yatırımların Masraf Yüklemesi  Yapılmakta olan yatırımlar (YOY), maddi duran varlıkların özel bir biçimidir.  Yapılmakta olan yatırımlar özet masraf yükleme için veya münferit kaleme göre yönetilebilir. Yapılmakta Olan Yatırımlar için Peşinat Talebi  Yapılmakta olan yatırımlara yönelik peşinatlar, bilançoda aktifleştirilmesi ve ayrı kalem olarak raporlanması gereken duran varlık girişleridir.

7 ©2011 SAP AG. All rights reserved.7 Ayrıntılı Süreç Tanımı Amortisman Kaydı Çalıştırması  Amortisman hesapları hemen güncellenmediğinden amortisman kaydı dönemsel olarak çalıştırılmalıdır.  Sistem her değerleme alanı ve hesap grubu için uyarlamada belirlenen kayıt devrelerine uygun olarak kayıt belgeleri yaratır Satınalma ve Üretim Masrafları Değerleri Kaydı  Amortisman kaydına ek olarak (amortisman kayıt çalıştırması aracılığıyla), yürüttüğünüz en önemli dönemsel işleme duran varlık bilanço değerlerindeki değişikliklerin kaydıdır. Bu değişiklikler girişler, çıkışlar ve benzeri duran varlık satınalma ve üretim masraflarını etkileyen tüm kayıtları içerir. Amortisman Simülasyonu/Birincil Masraf Planlaması  Planlanan amortismanı, münferit duran varlıkların tayin edildiği masraf yerlerine veya dahili siparişlere ilişkin planlı masraflar olarak da kaydedebilirsiniz.

8 ©2011 SAP AG. All rights reserved.8 İş Akışı Diyagramı Duran Varlık Muhasebesi - Genel Bakış Duran Varlık Muhasebesi Elemanı Olay Duran Varlık Gezgini Duran Varlık Ana Verileri Yaratılmalıdır Finansman Yöneticisi Duran Varlık Girişi Çıkışlar Şirketler Arası Nakil Sonradan Aktifleştirme Artırım Yedeklerin Aktarımı Plan Dışı Amortisman Yapılmakta Olan Yatırımlar Düzenli İşlemler Bilgi Sistemi Tutarlılığı Kontrol Edin

9 ©2011 SAP AG. All rights reserved.9 İş Akışı Diyagramı Duran Varlık Muhasebesi - Duran Varlık Girişi Duran Varlık Muhasebesi Elemanı Olay Satıcılar Muhase besi ile Giriş Otomatik Karşıt Kayıtla Giriş Alınan Duran Varlık Satıcılar Muhasebesi ile Entegre Giriş 162 Genel Bakış Evet Hayır

10 ©2011 SAP AG. All rights reserved.10 İş Akışı Diyagramı Duran Varlık Muhasebesi - Çıkışlar Duran Varlık Muhasebesi Elemanı Olay Bekl enen Gelir ile Çıkış Iskartaya Çıkarma Nedeniyle Çıkış Elden Çıkarılacak Duran Varlık Gelir ve Müşteri Getiren Çıkış 162 Genel Bakış Hayır Müşt eri ile Çıkış Müşteri Olmadan Gelir Getiren Çıkış Hayır Evet

11 ©2011 SAP AG. All rights reserved.11 İş Akışı Diyagramı Duran Varlık Muhasebesi - Yapılmakta Olan Yatırım Duran Varlık Muhasebesi Elemanı Olay Yapılmakta Olan Yatırımı Aktifleştirin Sermaye Duran Varlığı Yatırım Siparişi olmadan Oluşturulmalıdır 162 Genel Bakış Satıcılar Muhasebesi Elemanı Peşinat Talebini Kaydedin Peşinatı Gönderin Peşinat Onaylandı Kapanış Faturasını Kaydedin Peşinatı Mahsuplaştırın

12 ©2011 SAP AG. All rights reserved.12 İş Akışı Diyagramı Duran Varlık Muhasebesi - Dönemsel İşleme Duran Varlık Muhasebesi Elemanı Olay Dönemsel Kapanış Değerleri Yeniden Hesaplayın 162 Genel Bakış Mali Dönem Duran Varlığını Açın ve Kapatın Amortisman Kaydı Çalıştırması Satınalma ve Üretim Masrafları Değerini Kaydedin Duran Varlıklar için Münferit Kayıtlar Listesi Amortisman Simülasyonu ve Birincil Masraf Planlaması Yıl Sonu Duran Varlık için Mali Yıl Değişikliği Hesap Mutabakatı Duran Varlıklar için Yıl Sonu Kapanışı Yapılmakta Olan Yatırımların Masraf Yüklemesi (164) Evet Hayır Amortisman Çalıştırması

13 ©2011 SAP AG. All rights reserved.13 Anahtar SembolTanımKullanım Açıklamaları Bant: Accounts Payable Clerk veya Sales Representative gibi bir kullanıcı rolünü tanımlar. Bu bant aynı zamanda belirli bir rolden çok, bir organizasyon birimi veya grubunu da tanımlayabilir. Bu tablodaki diğer iş akışı sembolleri bu satırlara dahildir. Senaryodaki tüm rolleri kapsamaya yetecek sayıda satırınız vardır. Rol bandı söz konusu rol için yaygın görevleri içerir. Harici Olaylar: Senaryoyu başlatan, sonlandıran veya senaryodaki olayların gidişatını etkileyen olayları içerir. Akış çizgisi (kesiksiz):: Çizgi, adımların normal sırasını ve senaryodaki akış yönünü gösterir. Akış çizgisi (kesikli): Çizgi, senaryodaki sık kullanılmayan veya şartlı görevlere akışı gösterir. Çizgi ayrıca iş akışına dahil belgelere de gidebilir. Bir senaryo prosesindeki veya adım olmayan bir olaydaki iki görevi birbirine bağlar İş Bağlantısı / Olayı: Senaryoya girilmesine veya senaryodan çıkılmasına yol açan veya senaryo sırasında gerçekleşen harici bir Prosese giden bir işlemi tanımlar Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez Birim Proses: Senaryonun adım adım kapsadığı bir görevi gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelir Proses Referansı: Senaryo başka bir senaryonun tamamına referans veriyorsa, senaryo numarasını ve adını buraya girin. Belgedeki bir görev adımına karşılık gelir Alt Proses Referansı: Senaryo kısmen başka bir senaryoya referans veriyorsa, senaryo numarasını, adını ve bu senaryodaki adım numaralarını buraya girin Belgedeki bir görev adımına karşılık gelir Proses Kararı: Son kullanıcı tarafından yapılacak bir seçimi gösteren, bir karar / dallanma noktasını belirtir. Çizgiler, karonun değişik bölümlerinden çıkan farklı seçenekleri temsil eder. Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; adımın yürütülmesinde n sonra yapılacak bir seçimi yansıtır SembolTanımKullanım Açıklamaları Sonraki Diyagrama / Son Diyagramdan: Diyagramın sonraki / önceki sayfasına yönlendirir Akış diyagramı sonraki / önceki sayfada devam eder Yazılı Kopya / Belge: Basılı bir belge, rapor veya formu gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir görev adımı tarafından oluşturulan bir belgeyi yansıtmak için kullanılır; bu şekil, çıkan hiçbir akış çizgisini içermez Mali Gerçekleşmeler: Bir mali kayıt belgesini gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir görev adımı tarafından oluşturulan bir belgeyi yansıtmak için kullanılır; bu şekil, çıkan hiçbir akış çizgisini içermez Bütçe Planlama: Bir bütçe planlama belgesini gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir görev adımı tarafından oluşturulan bir belgeyi yansıtmak için kullanılır; bu şekil, çıkan hiçbir akış çizgisini içermez Manüel Proses: Manüel olarak yapılan bir görevi kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; depoda bir kamyonun boşaltılması gibi manüel olarak gerçekleştirilen ve iş akışını etkileyen bir görevi yansıtmak için kullanılır. Var Olan Versiyon / Veriler: Bu blok, harici bir prosesten beslenen verileri kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bu şekil harici bir kaynaktan gelen verileri yansıtır; bu adım gelen herhangi bir akış çizgisini içermez Sistem Başarılı / Başarısız Kararı: Bu blok, yazılım tarafından alınan otomatik bir kararı kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir adımın yürütülmesinden sonra sistem tarafından alınan otomatik bir kararı yansıtmak için kullanılır. SAPHarici İş Bağlantısı / Olayı Birim Proses Proses Referansı Alt Proses Referansı Proses Kararı Diyagram Bağlantısı Yazılı Kopya / Belge Mali Gerçekleşmeler Bütçe Planlama Manüel Proses Mevcut Versiyon / Veriler Sistem Başarılı / Başarısız Kararı

14 ©2011 SAP AG. All rights reserved.14 No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. © 2011 SAP AG. All rights reserved Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company. Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase, Inc. Sybase is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


"Duran Varlık Muhasebesi SAP Best Practices. ©2011 SAP AG. All rights reserved.2 Amaç, Faydalar ve Anahtar Süreç Adımları – 1 Amaç  Duran Varlık Muhasebesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları