Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MALAZGİRT OKUYOR!. “Milli eğitim ışığının memleketin en derin köşelerine kadar ulaşmasına, yayılmasına özellikle dikkat ediyoruz.” Mustafa Kemal Atatürk.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MALAZGİRT OKUYOR!. “Milli eğitim ışığının memleketin en derin köşelerine kadar ulaşmasına, yayılmasına özellikle dikkat ediyoruz.” Mustafa Kemal Atatürk."— Sunum transkripti:

1 MALAZGİRT OKUYOR!

2 “Milli eğitim ışığının memleketin en derin köşelerine kadar ulaşmasına, yayılmasına özellikle dikkat ediyoruz.” Mustafa Kemal Atatürk

3 İyi ki kitaplar var…

4 A- KAMPANYAMIZIN ADI “MALAZGİRT OKUYOR” Kitap Okuma Kampanyası

5 B- KAMPANYAMIZIN HEDEF KİTLESİ * İlk ve orta öğretim kurumlarında okuyan öğrenciler, * öğrenci velileri, * öğretmenler, * kamu kuruluşları ve özel kuruluşlarda çalışan personeller ile yöneticiler.

6 GÜNDE ortalama 5 SAAT televizyon seyreden Türk halkı, kitap okumaya YILDA yalnızca 6 SAAT vakit ayırıyor. !

7 “Birleşmiş Milletler İnsani Gelişim Raporu” na göre; -Bir Japon bir yılda ortalama 25, - bir İsviçreli 10, - bir Fransız 7, - bir Türk ise 10 yılda ancak 1 kitap okuyor. ** Kitap okuma oranında Türkiye, 173 ülke arasında 86. sıradadır. (http://simdiokumazamani.meb.gov.tr/haberdetay3.php )http://simdiokumazamani.meb.gov.tr/haberdetay3.php

8 Türkiye’deki kahvehane ve kütüphane sayılarının kıyaslaması ise şöyledir: Kütüphane sayısı: 1412 Kahvehane sayısı: 570.000 ** Buna göre; 49.500 kişiye bir kütüphane düşerken, 122 kişiye bir kahvehane düşmektedir.

9 Kaynak:(http://www.okuyantoplum.com/ Kaynak:(http://www.okuyantoplum.com/ )

10 http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist

11 Gallup firmasının yaptığı bir araştırmaya göre bazı ülkelerde kitap okuyanların ülke nüfusuna oranları şöyledir: Japonya % 14 ABD % 12 Almanya % 11 İngiltere % 11 Türkiye % 0,01

12

13 Türk insanında okuma alışkanlığı oldukça düşüktür. Oysa başarı için stratejiler geliştirirken en çok ihtiyacımız olan şey okumak ve öğrenmektir.

14 İlçemizde kitap okuma alışkanlığı ile ilgili ciddi bir araştırma yapılmamıştır. Ancak, öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlıklarının çok az olduğu, sınavlardaki sözel alan başarı durumlarından açıkça anlaşılmaktadır.

15 Öğrencilerimizin sözel alandaki başarıları, sayısala göre çok daha azdır. Yorum ağırlıklı soruların yoğunlukta olduğu sınavlarda, okuma alışkanlığının önemli rol oynadığı bilinen bir gerçektir.

16 C- KAMPANYAMIZIN AMACI * İlk ve orta öğretim kurumlarında okuyan öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmak, * Okuma alışkanlığını sürekli hale getirmek, * Okumayı engelleyici nedenleri ortadan kaldırmak,

17 * Kütüphaneleri güncelleştirmek, * Ödünç kitap kullanımını yaymak, * Medyanın, sivil toplum örgütlerinin, halkın ve yöneticilerin desteğini almak sureti ile “OKUMA KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAŞTIRMAK” tır.

18 D- KAMPANYAMIZIN SÜRESİ Kampanyanın Süresi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılıdır.

19 E- KAMPANYA İLE ULAŞMAK İSTEDİĞİMİZ NOKTA Kampanyamız ile her bireyin günde en az 15 dakika kitap okumasını sağlamak, bunu rutin hale getirip alışkanlığa dönüştürmek ve böylece haftada, ayda ve yılda eskiye oranla daha fazla kitap okunmasını sağlamak… Öz olarak, kitap okumayı vazgeçilemeyecek bir alışkanlık haline getirmek…

20 F- KAMPANYA KOMİTESİ Başkan: Malazgirt Kaymakamlığı Sorumlu: Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinatör Okul: Atatürk İlk ve Ortaokulu

21 G-KOMİTENİN GÖREVLERİ * Kampanyanın en üst düzeyde gerçekleşmesi ve hedeflerine ulaşması için plan ve programlar yapmak. * Kampanyaya finans sağlamak, sponsor bulmak. * Kampanyayı gündemde tutacak törenler, toplantılar düzenlemek,

22 * Yerel ve ulusal düzeyde yazarları davet etmek, * Yerel ve ulusal düzeyde kitabevleri ile görüşmeler yapmak, * Ödüllendirmeleri yapmak, * Okul kütüphanelerini desteklemek, * Aylık sonuçları değerlendirmek,

23 * İlçe kampanya komiteleri ile koordinasyonu sağlamak, * Hayırseverleri, sivil toplum örgütlerini, medyayı, kamu kurumlarını kampanyaya davet etmek. * Yıl sonu değerlendirmesiyle genel kitap okuma oranını tespit etmek.

24

25 H- KAMPANYAMIZ SÜRESİNCE SÜRDÜRÜLECEK FAALİYETLER * Okul kütüphanelerini fiziki yapılarını iyileştirmek, kitaplıklarını güncelleştirmek. * İmza günlerini düzenlemek. * Konferanslar, seminerler, törenler düzenlemek.

26 * Okullarda okuma saatlerini düzenlemek. * İlgili kurumlarla işbirliği sağlamak. * Tanıtım faaliyetlerini sürdürmek. * Askıda kitap, ödünç kitap, kitap bağışı gibi uygulamaları aktif hale getirmek.

27 * Afiş, dövizler, pankartlar hazırlamak ve asmak. * Yapılan çalışmaları aylık olarak kamuoyuna sunmak. * Sonuçları derleyip rapor hazırlamak. * STK’ ları kampanyaya davet etmek.

28 I- FARKINDALIK OLUŞTURMAK İÇİN YAPILACAK OLAN FAALİYETLER

29 * Malazgirt Meydanı’ nda kitap okuma etkinliği yapılması * Hastane, postane ve banka gibi kurumlarda belli zamanlarda 10-15 kişilik timler halinde kitap okunarak kampanyaya ilgi çekilmesi * Bir kahvehanede örnek bir kütüphane oluşturulması

30 İ-KAMPANYANIN MUHTELİF KAYNAKLARI * Malazgirt Kaymakamlığı * Malazgirt Belediye Başkanlığı * İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü * Okul Aile Birlikleri * Kitap satış ve dağıtım şirketleri

31 * Hayırsever vatandaşlar * Sivil toplum örgütleri * Sponsor firmalar * Ödünç kitap modeli * Diğer kaynaklar

32

33 J- KAMPANYAMIZA OLUMLU KATKILAR *İlçemizde meslek yüksek okulunun bulunması *Yetersiz de olsa çoğu okulda kütüphanenin bulunması *İlçe Halk Kütüphanesinin olması *Kitap satış yerlerinin olması

34 K- KAMPANYAMIZI ZORLAŞTIRABİLECEK DURUMLAR * İlçemizde okuma alışkanlığının az olması * Okullarımızdaki öğrenci yoğunluğu * Okullarımızda öğrencilerin ikili öğretim yapması * Okumayı destekleyecek veli kitlesinin yetersiz olması

35 * Yönetici ve öğretmenlerimizin kitap okuma alışkanlığını yeterli düzeyde önemsememesi * İlçemizde bugüne kadar bu konuda ciddi bir çalışmanın yapılmamış olması * Kampanyayı tanıtacak yerel basının yeterli olmaması * Ekonomik gücü olan sivil toplum örgütlerinin ve işadamlarının bulunmaması

36 KAMPANYAMIZIN İŞLEYİŞİ * Okullarda * Diğer Kurumlarda

37 KAMPANYAMIZIN OKULLARDA İŞLEYİŞİ

38

39 1- Her sınıf düzeyinde, her öğrenciye en az bir kitap düşecek şekilde kütüphanelerin zenginleştirilmesi. Bunun için Türkçe- Edebiyat ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinden oluşan bir “ Kitap Tespit Komisyonu” kurulur. ( 1 kişi Türkçe – Edebiyat, 2 kişi Sosyal Bilgiler öğretmeni )

40 Komisyon kütüphaneyi tarayarak; * 2-3-4. Sınıflar için I. Grup, * 5-6-7-8. Sınıflar için II. Grup, Liseler için ayrı olmak üzere kitaplar sınıflandırarak listeler hazırlanır ve öğrencilerin görebilecekleri yerlere asılır.

41 2-3-4. sınıflar 5-6-7-8. sınıflar

42 2- Kütüphane sorumluları ve sınıf rehber öğretmeni tarafından öğrencilere kitaplar teslim edilir. Teslim edilen kitaplar (FORM-2) ye işlenir ve bu formun bir örneği, gerekli takibi yapmak üzere sınıf rehber öğretmeninde kalır.

43 3- Sınıf rehber öğretmeni, kendi sınıfı ile ilgili FORM-2 deki bilgileri sürekli olarak kontrol ederek, bu bilgileri her öğrenci için ayrı ayrı düzenlenecek olan Aylık Takip Formuna (FORM-3) ay sonu itibari ile işler. Formu imzaladıktan sonra öğrenci dosyasına koyar.

44 4. Sınıf rehber öğretmeni, her öğrencinin o ay okuduğu sayfa toplamını gösteren FORM-3 teki toplamları tek liste haline dönüştürerek FORM-4 örneğine uygun olarak bir sonraki ayın 5 ine kadar zümre başkanına, zümre başkanı da okul müdürüne veya müdürün görevlendireceği müdür yardımcısına teslim eder.

45 ** Ayrıca her grup düzeyinde en çok sayfa okuyan bir öğrenci ismi FORM-5 ile İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bildirilir.

46 * İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü gruplar bazında ilk üçe giren öğrencileri ‘tablet bilgisayar’ ile ödüllendirir.

47 *Kampanyada yıl sonuna gelindiğinde ise en çok sayfa okuyan ilk üç öğrenci Kaymakamlık tarafından ‘Erzurum Gezisi’ ile ödüllendirilirler.

48 ** Okul müdürlüklerince her ayın 10’nuna kadar sınıflar düzeyinde en çok sayfa okuyan 1 öğrenci (FORM-5) ile sınıflar düzeyinde en çok kitap okuyan toplam öğrenci sayısı ve okunan toplam sayfa sayısı (FORM-6) İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bildirilir.

49 ** Uygulama ilkokul düzeyinde (2, 3 ve 4. sınıflarda) ilk 3 ders saati mihver dersler olan Hayat Bilgisi, Türkçe ve Matematik derslerine denk geldiği için dönüşümlü olarak 4,5 ve 6. ders saatlerinde uygulanacaktır. Örnek olarak, uygulamanın ilk haftası 4. ders saatlerinin ilk 15 dakikası, ikinci hafta 5. ders saatlerinin ilk 15 dakikası, üçüncü hafta ise 6. ders saatlerinin ilk on beş dakikası kitap okunacaktır ve bu şekilde dönüşümlü olarak uygulama devam ettirilecektir.

50 1.HAFTA 4.DERSİN İLK 15 DAKİKASI 2. HAFTA 5. DERSİN İLK 15 DAKİKASI 3. HAFTA 6. DERSİN İLK 15 DAKİKASI

51 **Öğrencilerin kitap okumak için herhangi bir zamana bağlı kalmaları söz konusu değildir. Okulda boş zamanlarını değerlendirebilecekleri gibi evlerinde de uygun zamanlarını okuma saati olarak ayırabilirler.

52

53 ** Uygulama ortaokul ve lise düzeyinde ilk hafta 2. ders saatlerinin ilk 15 dakikası, ikinci hafta 3. ders saatlerinin ilk on beş dakikası, üçüncü hafta dördüncü ders saatlerinin ilk 15 dakikası şeklinde dönüşümlü olarak yürütülecektir.

54 PAZARTESİSALIÇARŞAMBAPERŞEMBECUMA 1.HAFTA 2.DERSİN İLK ON BEŞ DAKİKASI 3.DERSİN İLK ON BEŞ DAKİKASI 4.DERSİN İLK ON BEŞ DAKİKASI 5.DERSİN İLK ON BEŞ DAKİKASI 6.DERSİN İLK ON BEŞ DAKİKASI 2.HAFTA 3.DERSİN İLK ON BEŞ DAKİKASI 4.DERSİN İLK ON BEŞ DAKİKASI 5.DERSİN İLK ON BEŞ DAKİKASI 6.DERSİN İLK ON BEŞ DAKİKASI 2.DERSİN İLK ON BEŞ DAKİKASI 3.HAFTA 4.DERSİN İLK ON BEŞ DAKİKASI 5.DERSİN İLK ON BEŞ DAKİKASI 6.DERSİN İLK ON BEŞ DAKİKASI 2.DERSİN İLK ON BEŞ DAKİKASI 3.DERSİN İLK ON BEŞ DAKİKASI 4.HAFTA 5.DERSİN İLK ON BEŞ DAKİKASI 6.DERSİN İLK ON BEŞ DAKİKASI 2.DERSİN İLK ON BEŞ DAKİKASI 3.DERSİN İLK ON BEŞ DAKİKASI 4.DERSİN İLK ON BEŞ DAKİKASI

55 8. Kampanya bitiminde (Mayıs sonu) İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü İlçe sonuçlarını (sınıflar düzeyinde en çok okuyan öğrenci isimlerini ve sayfa adedini) ve en çok kitap okunan (I. Kademe, II. Kademe ve liseler olmak üzere) okulları İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. (FORM-8) 9. Kampanya sonunda, ilçe genelini kapsayacak şekilde en çok kitap okuyan öğrencilerin okulunda düzenlenecek törende, sınıflar düzeyinde en çok kitap okuyan öğrencilere İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünce ödüller verilecektir.

56 KAMPANYAMIZIN DİĞER KURUMLARDA İŞLEYİŞİ

57 1- Kampanyamız dahilinde her kamu kurum ve kuruluşunda “Malazgirt Okuyor Projesi” adlı bir dosya tutulacaktır. 2- Proje kapsamında ilgili amir tarafından personel listesi oluşturulacaktır. 3- Kurumlarda sayfa ya da kitap sayısı değil okuyup okumama durumuna göre FORM-8 kurum içinde görevlendirilen amir tarafından doldurulacaktır.

58 4- Kurum amirleri doldurulan formları her ayın 5’ ine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne teslim edeceklerdir. 5- Kurumlarda uygulama her gün saat 08.10- 08.30 arası 20 dakika kitap okunması şeklinde yürütülecektir. 6- Kamu kurum ve kuruluşlarında ödüllendirilme dönem sonunda Kaymakamlık tarafından “Katılım Belgesi” verilmesi şeklinde olacaktır.

59 ÖNEMLİ Proje kapsamında kurumların denetimi bizzat kurumun amirine aittir. Proje koordinasyon ekibi kurumlara rutin ziyaretler yapıp gözlemlerde bulunma hakkına sahiptir. Bu ziyaretlerde işleyişi belgelemek ve proje kapsamındaki bireyleri teşvik amaçlı fotoğraflar çekmek ve bunları Hükümet Konağı’ nın duvarındaki büyük çerçevede sergilemek koordinasyon ekibinin görevidir.

60 İlçe meydanına kampanyayı bildiren pankartlar asılacaktır. Her okula A3 boyutunda Okulda kampanyanın uygulandığını belirten afiş asılacaktır. Diğer kurumlarda da kampanyanın uygulandığını gösteren tabelalar bulundurulacaktır.

61 KAMPANYANIN SLOGANLARI “KİTAP SEYREDİYORUZ. TELEVİZYON OKUYORUZ!” “BU TOPRAKLAR ‘OKUDUKÇA’ YEŞERİR.” “YARATAN RABBİNİN ADIYLA OKU !” “FARKINIZ ‘OKUMAK’ OLSUN.” “BİRLİKTE OKUYORUZ.” “OKUYAN MALAZGİRT!”

62 KAMPANYAMIZIN BAŞLAMASI Kampanyamız 07.11.2013 Perşembe günü saat 10.00’ da Kaymakamımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün de katılımıyla ‘Malazgirt Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan kitap okuma etkinliği ile başlayacaktır.

63 Tüm Malazgirt halkına hayırlı olması dileğiyle…


"MALAZGİRT OKUYOR!. “Milli eğitim ışığının memleketin en derin köşelerine kadar ulaşmasına, yayılmasına özellikle dikkat ediyoruz.” Mustafa Kemal Atatürk." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları