Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilgi Teknolojileri ve Bilgisayara Giriş Yrd. Doç Dr. Betül DEMİRDÖĞEN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilgi Teknolojileri ve Bilgisayara Giriş Yrd. Doç Dr. Betül DEMİRDÖĞEN."— Sunum transkripti:

1 Bilgi Teknolojileri ve Bilgisayara Giriş Yrd. Doç Dr. Betül DEMİRDÖĞEN

2  Dersin Hedefleri  Bilgisayarın Tanımı  Bilgisayarın Tarihçesi  1. Kuşak öncesi  1. Kuşak bilgisayarlar  2. kuşak bilgisayarlar  3. kuşak bilgisayarlar  Bilgisayarın Temel İ şlevleri  Bilgisayar çeşitleri  Bilgisayar Nasıl Çalışır  Bilgisayar Parçaları Betül Demirdöğen2

3 DERSİN HEDEFLERİ Betül Demirdöğen3  Bu dersin sonunda  Bilgisayarların gelişim sürecini ve tarihçesini tanımlayabilecek,  Bilgisayarların ana özelliklerini ve bileşenlerini açıklayabilecek,  Bilgisayarların ve bilişim sistemlerinin günümüz dünyasında iş ve özel yaşamımıza etkilerini açıklayabileceksiniz

4 BİLGİSAYARIN TANIMI  Günümüzdeki bilgisayar tanımı geçmişteki ile aynı mıdır?  Geçmişteki bilgisayar tanımı ve fonksiyonu nedir?  Günümüzdeki bilgisayar tanımı ve fonksiyonu nedir? Betül Demirdöğen4

5 Bilgisayar Nedir? Betül Demirdöğen5  Kullanıcılardan aldı ğ ı ham verileri, kendi ana yapısı altında belirlenen bir programa göre işleyebilen, bunlar üzerinde çok sayıda sayısal ve mantıksal işlemler yaparak;  Yaptı ğ ı işlemlerin sonucunu karşılaştırabilen, saklayabilen, paylaşabilen ve istenildi ğ inde kullanıcılara oluşturdu ğ u kullanılabilir bilgiyi sunabilen elektronik bir makinedir.  Mantıksal kararlar alarak basit aritmetik işlemler yapan bir makinedir.  Bilgisayar basit ve iyi tanımlanmış görevleri yerine getirebilen parçalardan oluşur.

6 Bilgisayarın Tarihçesi Betül Demirdöğen6  Sizce ilk bilgisayar nasıl görünüyordu ve fonksiyonları nelerdi?

7 Bilgisayarın Tarihçesi Betül Demirdöğen7

8 Bilgisayarın Tarihçesi - ABAKÜS Betül Demirdöğen8 Çok eski bir abaküs Modern bir abaküs M.Ö. 1000

9 Bilgisayarın Tarihçesi - Pascaline (Paskalayn) Betül Demirdöğen9 1642 Toplama-Çıkarma Çark sistemi kullanmakta idi. Arabalarda dijital olmayan hız göstergeleri ile aynı çalışma prensibine dayanmaktadır. Blaise Pascal tarafından vergi toplayıcısı olan babasının işlerini kolaylaştırmak amacı ile keşfedildi.

10 Bilgisayarın Tarihçesi – Leibniz Çarkı Betül Demirdöğen10  1671  Wilhelm Leibniz  +, -, *, /  Çark yerine oluklu silindirler kullandı.  Ondalık sayı sistemi yerine ikili (0 ve 1’den oluşan) sayı sistemini kullandı.  Seri olarak üretilen ilk hesap makinesi

11 Bilgisayarın Tarihçesi – Fark Makinesi Betül Demirdöğen11  1830  Charles Babbage:  Logaritmik hesaplamalar  Büyük çarpmaları, bölmeleri, kök ve kuvvet alışları  Analitik makineyi tamamlayamadan öldü.  Analitik makine bugüne kadar üretilen hesaplama makinelerinden farklı olarak programlanabilir özelli ğ e sahiptir.  Koşul cümlesi yardımı ile program her çalıştı ğ ında farklı sonuçlar vermekteydi.

12 Bilgisayarın Tarihçesi – Hollerith kontrol paneli Betül Demirdöğen12  1890  Herman Hollerith  Temel bileşenler  Kart okuyucu  Çarklı bir sistemle çalışan hesap yapabilen bir mekanizma  Hesaplama sonuçlarını gösteren ibreli gösterge duvarı  Hollerith Çizelgeleştirici (Tabulating) Makine Şirketini kurdu.  Birkaç el-de ğ iştirme sonrasında şirket IBM (International Business Machine) ismini aldı.  Gaz faturaları  Otoyollar  Seçimler

13 Bilgisayarın Tarihçesi – Mark I Betül Demirdöğen13  1944-IBM.  Programlanabilir özellikteki ilk dijital bilgisayar.  5 ton a ğ ırlı ğ ında, 800 km uzunlu ğ unda tel, 2,4 metre yükseklik, 15,5 metre uzunluk, 5 beygir gücü elektrik  II. Dünya Savaşı sırasında savaş gemilerinden atılan mühimmatların yollarını do ğ ru bir şekilde tanımlama ihtiyacı do ğ rultusunda üretilmiştir.

14 Bilgisayarın Tarihçesi – Eniac Betül Demirdöğen14  Elektronik Sayısal Hesaplayıcı ve Do ğ rulayıcı, 1946.  Mark-I’den 1000 Kat Hızlı: Mark I: Çarpma Mark 1’de 6 saniye, Eniac’da ise 1/2800 saniye  Dünyanın ilk genel amaçlı sayısal bilgisayarıdır.  Pensilvanya Üniversitesinde John Mauchly ve John Presper Eckert tarafından tasarlanmıştır.

15 Bilgisayarın Tarihçesi – Eniac  ABD ordusunda silahlar için menzil ve mermi yolu hesaplamasında kullanılacak tabloların oluşturulması  30 ton a ğ ırlı ğ ında, 18000 lamba kullanan ve 140 metrekare yer kaplayan bir cihaz.  Program ve veri için ayrı hafıza blokları kullanmaktaydı  Çalışma esnasında 140 kilovat enerji harcamaktaydı.  Sorun:  Yeniden programlama için her defasında çok fazla sayıda ba ğ lantı kablosu ve dü ğ menin yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Programlama günler alıyordu.  Aynı anda bu kadar çok sayıda lamba istenen hassasiyette çalışmıyor Betül Demirdöğen15

16 Bilgisayarın Tarihçesi – Edvac Betül Demirdöğen16  ENIAC’ın 10’da biri ve 100 kat daha hızlı.  ENIAC’ı geliştiren ekipten John von Neumann 1945 senesinde daha sonra kendi adını alacak (Neumann Makinası) bir tasarım ile ortaya çıktı.  Neumann’ın önerisi, bilgisayarın uyarınca işlem yapaca ğ ı komutların, hafızada bilgisayarın anlayabilece ğ i bir formda, veri ile birlikte yer alması ve de cihazın bu komutları okuyarak işlemesi ilkesine dayanmaktaydı.  “Kayıtlı program kavramı” (Aynı dönemlerde Alan Turing de benzer bir kavram geliştirmiştir.) olarak adlandırılan bu yaklaşım, kendisinden sonra gelecek tüm bilgisayarlarda (günümüzde de) çalışma ilkesini teşkil etmiştir

17 Bilgisayarın Tarihçesi- IAS  Ana hafıza, hem veri hem de program komutlarını saklamaktadır,  Aritmetik ve mantık birimi (ALU) sayısal veri üzerinde işlem yapma yetene ğ i taşımaktadır,  Kontrol birimi, hafızadaki komutları yorumlayarak yapılacak işlemi belirlemektedir,  Giriş-çıkış birimi ise cihazın idare edilmesi için veri/program işlemlerinin giriş-çıkışını sa ğ lamaktadır.  IAS’nin hafızası her biri 40 ikilik düzen verisi (bit) içeren 1000 hafıza biriminden oluşmaktadır. IAS’nin kontrol birimi bu hafızadan komutları okuyarak sıra ile işleme almaktadır.  Cihazın 21 adet farklı komutu bulunmakta ve bunlar ile veri transferi, dallanma komutu, aritmetik işlemler ve de adres de ğ işiklikleri yapılabilmektedir. Betül Demirdöğen17

18 Bilgisayarın Tarihçesi – Univac Betül Demirdöğen18  Evrensel Otomatik Bilgisayar  1951  Manyetik Teyp kullanarak verileri saklayabilen ilk bilgisayar  İ lk ticari bilgisayar  1950 yılında ABD nüfus bürosu tarafından nüfus sayımında kullanıldı

19 Bilgisayarın Tarihçesi – 1. Kuşak  1.Kuşak Bilgisayarlar (1946-1959)  1.Kuşak Bilgisayarlar’ın Temel Özellikleri  İ şlemci olarak çok büyük vakum tüpleri kullanılırdı  Fazla enerji harcarlardı  Çevreye fazla ısı yayarlardı  Veri programlarını ana belleklerinde tutarlardı  Saklama aracı olarak manyetik teyp kullanılırdı  Programlar fazla detay gerektiren makine dilinde yazılırdı. Betül Demirdöğen19

20 Bilgisayarın Tarihçesi Betül Demirdöğen20  IBM 7000  Transistörlü ilk bilgisayar (uygulanan sinyali yükselterek gerilim ve akım kazancı sa ğ layan, gerekti ğ inde anahtarlama elemanı olarak kullanılan yarı iletken bir elektronik devre elemanıdır)gerilimakımyarı iletkenelektronik  Çok daha küçük, az enerji harcayan, daha ucuz, daha az ısınan ve daha dayanıklı  Transistörlü evre: Bilgisayarın 2. dönemi

21 Bilgisayarın Tarihçesi – 2. Kuşak  2. Kuşak Bilgisayarlar (1959-1964)  Transistor teknolojisiyle üretilen bilgisayarlar.  Bu bilgisayarların boyutu 1. kuşak bilgisayarlarla kıyaslanamayacak kadar küçüktü.  Performans açısından da kıyaslanamayacak bir gelişim sa ğ lanmıştır.  Temel Özellikleri  İ şlemci olarak transistör kullanılırdı  Ortalama 10.000 transistör ile çalışırlardı  Az enerji kullanırlardı  Daha az ısı yayarlardı  Transistörler tablolar üzerine el ile monte edilirdi Betül Demirdöğen21

22 Bilgisayarın Tarihçesi – 3. Kuşak  IBM-360  Bilgisayarın 3. dönemi: entegre devre kullanılan ilk bilgisayar.  İ kinci nesil bilgisayarlarda bafllarda 10000 civarında transistör bulunmakta idi, zaman içerisinde bu yüz binlerce transistöre ulaştı ve ayrık transistörler ile cihaz üretimini çok zor bir hale soktu  3.Kuşak Bilgisayarlar’ın Temel Özellikleri  İ şlemci olarak entegre devreler kullanılırdı  Düşük maliyet ile yüksek güvenirlik sa ğ lanmaya başlandı  Manyetik diskler kullanılmaya başlandı  Program ve veriler ihtiyaç duyuldu ğ u sürece saklanabiliyordu Betül Demirdöğen22

23 Bilgisayarın Tarihçesi Betül Demirdöğen23  INTEL-4004 İ şlemcisi:  1970’ler.  Entegrelerin birleştirilmesiyle hazırlanan ilk çip (Merkezi İ şlem Birimi) sayılabilir.  Merkezi İ şlem Biriminin (CPU) tüm işlevlerini tek bir devre üzerinde sunmuş ve ilk mikroişlemci ortaya çıkmıştır.  Apple  1977  Klavye ve Monitör bulunuyordu.  Bundan sonra kişisel bilgisayar dönemi başlamıştır.  IBM:1981  İ lk kişisel bilgisayarı piyasaya sürdü.  İ şletim sistemi: Microsoft firmasının DOS (Directory Operating System)

24 BİLGİSAYARIN TEMEL İŞLEVLERİ Betül Demirdöğen24

25 BİLGİSAYARIN TEMEL İŞLEVLERİ  Bir cihazın bilgisayar olarak adlandırılabilmesi için şu işlemleri yapabiliyor olması gerekmektedir.  Girdi İ şlemleri: Bilgisayara verilerin girilmesini sa ğ layan işlemlerdir.  Aritmetik İ şlemler: Çarpma, toplama, çıkarma, bölme, üs alma gibi asıl aritmetik işlemlerdir. Bunlardan başka karşılaştırmalarda yapabilir.  Veri Saklama İ şlemleri: Program ve veriler bilgisayarda saklanır, daha sonra istenilen zamanlarda tekrar tekrar kullanılabilir.  Kayıtlı Bir Programı Çalıştırmak: Programcının, komut kümelerini (program) her defasında yeniden girilmesi gerekmez. Bir defa girilince daha sonra bu programı her zaman çalıştırabilir  Çıktı İ şlemeleri: Girilen bilgilerin kullanılabilir hale gelmesini sa ğ lar Betül Demirdöğen25

26 BİLGİSAYAR NE YAPAMAZ?  Bilgisayar; kendisine verilen görevleri, bilgisayar programcısı tarafından kendisine gösterilen yöntem ve konutları uygulayarak ve yine kendisine verilen verileri kullanarak yerine getirir.  Bunların dışında bir işlem yapamaz.  Bilgisayarın iki özelli ğ i vardır: işlemleri do ğ ru ve hızlı yapmak.  Bilgisayar düşünemez ve kendisine belirtilenin (programın) dışında bir işlem yapamaz Betül Demirdöğen26

27 Bilgisayarın Kullanıldığı Alanlar Betül Demirdöğen27  Ticari Alanda  E ğ itimde  Bankacılıkta  Haberleşmede  Bilimsel Araştırmalarda  Tıpta  Mühendislik ve Mimaride  Yayıncılıkta  Askeri Alanda  Sanayide …… INTERNET

28 Bilgisayar Çeşitleri Betül Demirdöğen28  Özel Amaçlı Bilgisayarlar:  Özel bir amaç için tasarlanmış ve sadece o alanda hizmet veren bilgisayar türleridir. Örne ğ in; çamaşır makinası, müzik seti gibi…  Genel Amaçlı Bilgisayarlar:  Programlanabilen, her işi yapan bilgisayarlar.  Büyük Boy – Süper Bilgisayarlar  Ana Bilgisayarlar  Orta ve Küçük Boy Bilgisayarlar  Kişisel Bilgisayarlar, Taşınabilir Bilgisayarlar  Mini Bilgisayarlar (Avuç içi, cep telefonları)

29 Bilgisayar Çeşitleri Betül Demirdöğen29  Genel Amaçlı Bilgisayar Türleri  Büyük Boy – Süper Bilgisayarlar: Saniyede milyonlarca yönergenin hakkından gelen çok hızlı bilgisayarlar. Nükleer enerji araştırmaları, jeolojik verilerin analizi gibi bilimsel konularda tercih edilir. Çok pahalıdırlar.  Ana Bilgisayarlar: Yüksek işlem hızı gerektiren çalışmalarda kullanılır. Bankalar gibi. Aynı anda yüzlerce, binlerce kişiye eşzamanlı sonuç sunarlar.  Orta ve Küçük Boy Bilgisayarlar: Güçlü bilgisayarlardır. İ ş yerlerinde kullanılan kişisel bilgisayarlar buna örnek verilebilir.  Kişisel Bilgisayarlar, Taşınabilir Bilgisayarlar  Mini Bilgisayarlar (Avuç içi, cep telefonları)

30 Bilgisayar Nasıl Çalışır?  Bilgisayarlar, verileri sayısal olarak algılayarak işlem yapmaktadırlar.  Sahip oldukları elektrik enerjisinin iki basit durumunu (açık ve kapalı olma durumu) kullanırlar.  Günlük hayatta kullandı ğ ımız tüm harf, rakam ve semboller bilgisayarın sayısal ortamında elektri ğ in açık (1) ve kapalı (0) olma durumlarının farklı ihtimalleri ile ifade edilmektedir.  0 ve 1 rakamlarından oluşan bu sayı düzenine, ikili (binary) sayı düzeni adı verilmektedir. Betül Demirdöğen30

31 Bilgisayarda veri ölçü birimleri?  En küçük depolanabilen hücre 1 veya 0’dır.  Tek hücrelik veri depolama alanına Bit (Binary digit) adı verilir.  Tek bir bit ile sadece 2 farklı durum ifade edebildi ğ imize göre gündelik hayatta kullandı ğ ımız tüm harf, rakam ve sembolleri bilgisayarın tanımlayabilmesi için daha fazla hücrenin bir araya gelmesi gerekir.  A harfine bastı ğ ımızda veri bilgisayarda:  8 veri hücresinin (bit) bir araya gelmesi ile oluşan blo ğ a da byte adı verilir. 8bit=1 BYTE  1024 BYTE = 1 KILOBYTE (KB)  1024 KILOBYTE = 1 MEGABYTE (MB)  1024 MEGABYTE = 1 GIGABYTE (GB)  1024 GIGABYTE = 1 TERABYTE (TB) Betül Demirdöğen31

32 Bilgisayar Parçaları Betül Demirdöğen32  Yazılım ?  Bilgisayarın çalışmasını ve hizmet vermesini sa ğ layan fiziksel kısım dışında kalan her şey yazılımdır.  Bilgi işlemesini sa ğ layan yöntemler toplulu ğ udur.  Bilgisayar üzerinde çalışan her türlü programa verilen genel isimdir.  İ şletim Sistemi (Operating System) de bir yazılımdır.  Donanım ?  Bilgisayarı oluşturan mekanik ve elektronik parçaların tümüdür  Giriş Üniteleri (input units)*  Çıkış Üniteleri (Output Units)*  Bellek Üniteleri (Memory Units – Primary Data storage Units)  Matematiksel ve Mantıksal Hesap Ünitesi (Aritmetic & Logic Unit)  İ şlemci (Central Processing Unit, CPU)  Disketler ve Sabit Diskler (Secondary Storage Units)

33 DONANIM- Giriş Üniteleri  Bilgisayara herhangi bir bilginin girilmesi için kullanılan donanımlardır.  Bu donanımlar do ğ rudan bilgi girişini sa ğ layan aygıtlar olabildi ğ i gibi, işaretleme aygıtları da olabilir.  Klavye (keyboard),  Tarayıcılar (scanner),  Karakter ve işaret tanıyıcılar,  Resim ve ses yakalama aygıtları (Webcam)  Fare (mouse),  Kumanda kolu (joystick),  Işıklı kalem (light pen) ve  Dokunmatik ekranlar (touch screen) Betül Demirdöğen33

34 DONANIM- Çıkış Üniteleri  Bilgisayar tarafindan islem basamaklarindan geçirilerek üretilen yazi, resim, tablo, müzik, grafik, hareketli görüntü, vb. nin kullanıcıya aktarılmasını sa ğ layan donanımlardır.  Ekran  Yazıcı  Kulaklık  Hoparlör  Çizici Betül Demirdöğen34


"Bilgi Teknolojileri ve Bilgisayara Giriş Yrd. Doç Dr. Betül DEMİRDÖĞEN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları