Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Aritmilerde EKG.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Aritmilerde EKG."— Sunum transkripti:

1 Aritmilerde EKG

2 Anahatlar Normal Sinüs Ritmi Anormal Otomatisite Reentri
İleti Blokları Aritmi tanısında yardımcı ipuçları

3 Normal Sinus Ritmi İletimin normal yolları takip ederek oluşturduğu ritimdir; sinus nodundan başlar ve ventriküllere AV nod ve His-Purkinje sistemiyle ulaşır. EKG Özellikleri: Düzenli, dar QRS kompleksli ritim Hız bpm Her QRS kompleksini bir P dalgası ve her Pdalgasını bir QRS kompleksi takip eder. P dalgası D II ‘de pozitif aVR’ de negatiftir.

4

5 Aritmogenez Mekanizmaları

6 EKG ile Anormal Otomatisitenin Tanınması
Aritminin başlangıç ve sonlanmasının tedrici olması Aritminin ilk P dalgası (eğer varsa) sonraki P dalgalarıyla aynı özelliktedir.

7 Azalmış Otomatisite Sinus Bradikardisi

8 Artmış Otomatisite Sinus taşikardisi Ektopik atriyal taşikardi
Junctional taşikardi

9 Ventriküler ekstrasistol
Ventriküler Taşikardi (nadiren)

10 Reentri Mekanizması

11 Reentri Mekanizması

12 Reentran Ritimler AV nodal reentran taşikardi (AVNRT)
AV reentran taşikardi (AVRT) Ortodromik Antidromik Atriyal flutter Atriyal fibrilasyon Ventriküler taşikardi

13 EKG ile reentrinin tanınması
Aritminin aniden/birdenbire başlayıp bir anda/aniden sonlanması. Aritminin ilk P dalgasının (eğer varsa) sonraki P dalgalarından farklı özelliklerde olması.

14 AVNRT örneği

15 AVNRT mekanizması

16 Atriyal Flutter Atriyal flutter vakalarının çoğunda sağ atriyum duvarında geniş bir reentri halkası vardır. EKG Özellikleri: ~ 300 bpm hızında bifazik testere dişi şeklinde flutter (F) dalgaları Flutter dalgalarının amplitüdü, genişliği ve morfolojisi genelde değişkenlik göstermez. Flutter dalgaları genelde AV noddan 2:1 veya 4:1 blokla ventriküle geçtikleri için ventrikül hızı (R-R) 150 veya 75 bpm olur.

17 Flutter dalgalarının Belirginleştirilmesi
. 2:1 AV blok olduğunda flutter dalgaları belirgin halde görülmeyebilir. AV blok derecesi artırıldığında dalgalar daha belirgin halde seçilebilir.

18 Atriyal Fibrilasyon Atriyal fibrilasyon birçok depolarizasyon dalgasının atriyumlarda eşzamanlı yayılımıyla oluşur ve atriyumlar organize bir şekilde kasılamaz. Atrial fibrilasyon ( ve atriyal flutter, ki çoğu zaman uzun süre devam etmez ve sonuçta atriyal fibrilasyona döner) aşağıdaki neden olabileceği komplikasyonlar sebebiyle önemli bir aritmidir : Hemodinamik bozulma ( hipotansiyon, koroner iskemi, kalp yetmezliği, renal ve serebral hipo perfüzyon) Sistemik embolizasyon Ciddi semptomlar (çarpıntı, nefes darlığı, senkop vb.)

19 Atriyal Fibrilasyon EKG özellikleri: P dalgası izlenmez
EKG özellikleri: P dalgası izlenmez Amplitüdleri, genişlikleri ve morfolojileri sürekli değişen fibrilasyon(f) dalgaları Ventriküler cevabı, hızı (R-R) düzensiz = düzensiz bir düzensizlik

20 Ventriküler Taşikardi (VT)
Reentri mekanizmasıyla da oluşabilir ve ölümcül bir aritmidir, VF ye dönüşebilir, bazen spontan sonlanır. Özel bir VT formu: Torsades de pointes= Noktaların dansı

21 Ventriküler Fibrilasyon = Ölüm
Ventriküler Fibrilasyon (VF); ölümcül bir aritmidir, çok nadiren spontan sonlanır, kardiyak output sıfırlanmıştır.

22 Asistol Kalpte hiçbir elektriki aktivite izlenmez.

23 İleti Blokları AV (atriyoventriküler) Blok (daha sık)
1. derece AV blok 2. derece (Mobitz) AV blok Tip 1 2. degree (Mobitz) AV blok Tip 2 3. derece AV blok SA (sinoatriyal) Blok (daha nadir)

24 1. Derece AV Blok EKG Özellikleri: PR intervalinin uzaması; her P dalgasını bir QRS takip eder.

25 2. Derece AV Blok Tip 1 (Wenckebach)
EKG Özellikleri: PR intervalinde kademeli bir uzama olur, ardından bir P dalgası düşer yani iletilmez, QRS takip etmez. Tip 2 EKG Özellikleri : PR intervali sabittir; rastgele, intermittant olarak arada bir P düşer.

26 3. Derece (Tam) AV Blok EKG Özellikleri : P dalgaları ile QRS kompleksleri arasında ilişki yoktur. PP intervalleri kendi arasında ve RR intervalleri kendi arasında genellikle eşittir. P dalga sayısı QRS sayısından fazladır.

27 Aritmi Tanısında Yardımcı İpuçları:
1. Ventrikül hızı yavaş mı(<60 bpm) hızlı mı(>100 bpm)? Yavaş  Sinus bradikardisi, sinuzal arrest (geçici asistol=sinüzal pause), veya ileti bloğu Hızlı  Artmış otomatisita veya reentri 2. Ritim düzenli mi, düzensiz mi? Düzensiz  Atriyal fibrilasyon, 2. derece AV blok, multifokal atriyal taşikardi veya atriyal flutter (değişken AV bloklu) 3. QRS kompleksi dar mı, geniş mi? Dar  Ritim AV nod veya daha yukarısından(supraventriküler) Geniş  Her yerden olabilir

28 Aritmi Tanısında Yardımcı İpuçları:
4. P dalgası var mı? Yok  Atriyal fibrilasyon, ventriküler taşikardi veya nodal ritim. 5. P dalgalarıyla QRS ilişkisi nasıl? P dalgaları QRS’ ten daha fazla sayıda 2. veya 3. derece AV blok. QRS daha fazla sayıda  Nodal taşikardi veya ventriküler ritim. 6. Aritminin başlangıcı ve bitişi ani mi tedrici mi? Ani  reentran ritim Tedrici  Anormal otomatisite

29 Anahatlar Sinus Aritmisi ve Hasta Sinus Sendromu(HSS)
Multifokal Atriyal Taşikardi Bigeminal Ritim Preeksitasyon ve AVRT

30 Aritmogenez Mekanizmaları

31 Sinuzal Aritmi EKG özellikleri: P dalgası mevcuttur
PP intervalleri arsındaki fark belli sınırlar içindedir ve uzun siklustan sonra erken vuru gelmez. Respirasyonla ortaya çıktığında normal bir varyant olarak değerlendirilirken solunumla ilgisi yoksa sinus bradikardisi yapan diğer nedenler araştırılmalıdır.

32 Hasta Sinus Sendromu Sinoatriyal nodun kronik disfonksiyonu nedeniyle meydana gelen ve bazı semptomlar ve EKG bulgularından oluşan bir hastalıktır: Kronik ve ciddi sinus bradikardisi Sinus pauseleri Sinus aritmisi Tam sinuzal arrest Daha ciddi atriyal aritmilerin ortaya çıkması (a-flutter, a-fib, atriyal taşikardi) Hastalar genelde yaşlıdır, başdönmesi veya senkopla başvururlar; anjina dispne veya çarpıntı da olabilir. SSS hastalarının yaklaşık yarısında AV nod disfonksiyonu da izlenir.

33 Hasta Sinus Sendromu Sinus bradikardisi (hız ~43 bpm) ve bir sinus pausesi

34 Taşikardi-Bradikardi Sendromu
Değişken bloklu a-flutter aniden sonlanmış, ardından sinuzal arrest ve bir junctional escape (kavşak kaçış) vurusu HSS’ nin içinde özel bir durumdur.

35 Multifokal Atriyal Taşikardi
EKG Özellikleri: farklı morfolojide P dalgası Atriyal hız > 100 bpm.(< 100 bpm ise Wandering pacemaker) PP, PR ve RR intervalleri sürekli değişir.

36 Bigeminal Ritimler Her bir sinus vurusundan sonra bir prematür (erken, ekstra) atım gelmesi (APS, VES veya JES). İkili bir ritim oluşur ve nabız muayenesi veya oskultasyonla da tesbit edilebilir. Genellikle iyi huyludur.

37 Atriyal Bigemini

38 Ventriküler Bigemini

39 Preeksitasyon EKG özellikleri (WPW): 1. Kısa PR intervali
Preeksitasyon, ileti sisteminde AV nodu baypas eden aksesuar bir ileti yolunun olmasıyla karakterizedir ve kalp depolarizasyonu normalin dışında bir sıralama takip ederek oluşur. En sık görülen formu Wolfe-Parkinson-White (WPW) sendromu olarak adlandırılır. EKG özellikleri (WPW): 1. Kısa PR intervali 2. QRS genişlemesi 3. Delta dalgası

40 WPW’ li hastalarda reentran bir ritim ortaya çıkarken reentri halkasının bir bacağını AV nod diğer bacağını aksesuar yol oluşturur.

41 AV Reentran Taşikardi (AVRT)

42 Hangi aritmi? Bir VES ve ardından AVRT

43 Aritmi Sınıflandırması (Örnekler)
İleti Anormallikleri Otomatisite Bradiaritmiler İleti Bloğu SA nod – SA blok Atrium içi AV nod – AV blok Ventrikül içi Azalmış otomatisite SA nod – Sinus bradikardisi AV nod Taşiaritmiler Reentri SA nod – SA nodal reentri Atria – Intraatrial reentran taşikardi, a-flutter, a-fib AV nod – AVNRT Ventrikül içi - VT Aksesuar yollar – AVRT Artmış/Anormal otomatisite SA nod – Sinus taşikardisi Atria – Ektopik atriyal taşikardi AV – Junctional taşikardi


"Aritmilerde EKG." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları