Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İÇİNDEKİLER Misyonumuz ve ilkelerimiz Misyonumuz ve ilkelerimiz Vizyonumuz Vizyonumuz Mevcut Durum Değerlendirmesi Mevcut Durum Değerlendirmesi –Faliyet.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İÇİNDEKİLER Misyonumuz ve ilkelerimiz Misyonumuz ve ilkelerimiz Vizyonumuz Vizyonumuz Mevcut Durum Değerlendirmesi Mevcut Durum Değerlendirmesi –Faliyet."— Sunum transkripti:

1

2 İÇİNDEKİLER Misyonumuz ve ilkelerimiz Misyonumuz ve ilkelerimiz Vizyonumuz Vizyonumuz Mevcut Durum Değerlendirmesi Mevcut Durum Değerlendirmesi –Faliyet ve Hizmetler –Alt yapı –Sağlık hizmeti –Eğitim –Araştırma –Yayın sayısı –Öz değerlendirme Stratejik Amaçlar Stratejik Amaçlar

3 Misyon Evrensel değerlere uygun, güncel bilgiler ışığında, solunum sistemi hastalıklarının tanı ve tedavi hizmetlerini sunmak, bu hizmeti sunacak yeterlilikte hekim yetiştirmek ve yapılan araştırmalarla bilime ve toplum sağlığına katkıda bulunmaktır. Evrensel değerlere uygun, güncel bilgiler ışığında, solunum sistemi hastalıklarının tanı ve tedavi hizmetlerini sunmak, bu hizmeti sunacak yeterlilikte hekim yetiştirmek ve yapılan araştırmalarla bilime ve toplum sağlığına katkıda bulunmaktır.

4 İlkelerimiz Dürüstlük Dürüstlük Yaratıcılık Yaratıcılık Yenilikçilik Yenilikçilik Takım bilinci Takım bilinci Sorumluluk Sorumluluk İyi klinik uygulama İyi klinik uygulama Etik değerlere bağlı olmak Etik değerlere bağlı olmak Sürekli eğitim-öğretim Sürekli eğitim-öğretim Akademik özgürlük Akademik özgürlük

5 Vizyon Solunum sistemi hastalıklarının önlenmesi, tanı ve tedavisinde; bilimsel araştırma ve eğitim alanlarında önde gelen uluslararası bir merkez olmak.

6 Mevcut Durum Değerlendirmesi : a) Faliyet ve Hizmetler: Bölümümüz tarafından yatan hasta ve poliklinik hizmeti verilmekte, Tıp fakültesi öğrencileri ve Anabilim dalımız araştırma görevlileri için eğitim ve öğretim çalışmaları yürütülmektedir Bölümümüz tarafından yatan hasta ve poliklinik hizmeti verilmekte, Tıp fakültesi öğrencileri ve Anabilim dalımız araştırma görevlileri için eğitim ve öğretim çalışmaları yürütülmektedir.

7 Mevcut Durum Değerlendirmesi b) Alt yapı ( b) Alt yapı (Fiziki Mekan ve Araç Gereç Bilgileri): i) Poliklinik: 1 adet (alçıpan ile bölünerek 2 oda haline getirilmiş poliklinik odasının bir bölmesinde sürekli poliklinik yapılırken diğer tarafta deri testleri ve spesifik poliklinik hizmetleri verilmektedir). Sözü edilen poliklinik 2. katta olup, asansör de olmaması nedeni ile solunumsal rahatsızlığı olan hastaların ulaşımı için uygun yerde değildir. Bir kısmı bulaşıcı olan ve ciddi bir halk sağlığı tehdidi oluşturan bu hastalar için bir bekleme odası bulunmamaktadır.

8 Mevcut Durum Değerlendirmesi b) Alt yapı ( b) Alt yapı (Fiziki Mekan ve Araç Gereç Bilgileri): ii) Laboratuvar: Solunum Fonksiyon Test laboratuvarı ve Gastroenteroloji AD ile ortak kullanılan endoskopi ünitesinin de içinde bulunduğu bronkoskopi laboratuvarı. Bu 2 laboratuvarda da solunumsal hastalıklarda bulaşı önleyecek tedbirler bulunmamaktadır. Gastroenteroloji AD ile ortak kullanmamız nedeniyle Bronkoskopi laboratuarından haftada 3 gün, öğleden sonraları faydalanabilmekteyiz. Yer problemi nedeni ile acil müdahale imkanı da kısıtlıdır.

9 Mevcut Durum Değerlendirmesi b) Alt yapı ( b) Alt yapı (Fiziki Mekan ve Araç Gereç Bilgileri): iii) Yataklı hizmet alanı: AD’mıza ait yataklı hizmet verebileceğimiz ayrı bir klinik bulunmamakta olup, dahili bilimler için ayrılmış yataklar arasından ikisi yoğun bakımda, 13’ü dahili katta olmak üzere toplam 15 yatak ile hizmet verilmeye çalışılmaktadır. Yatak sayısı yetersizdir. Poliklinik ve solunum hastalıkları laboratuvarlarında olduğu gibi yataklı hizmet alanlarında da bulaşı önleyici önlemler ve uygun fizik şartlar bulunmamaktadır.

10 Mevcut Durum Değerlendirmesi b) Alt yapı ( b) Alt yapı (Fiziki Mekan ve Araç Gereç Bilgileri): Araç-gereç: Anabilim Dalımıza ait 1 adet solunum fonksiyon test cihazı (solunum sisteminin dinamik ve statik fonksiyonlarını değerlendirebilen cihaz), bir adet portable solunum fonksiyon test cihazı, Bronş provakasyon testi, CO difüzyon testi, Allerji testleri, video sistemi gastroentereoloji kliniğine ait endoskopi ünitesi ile ortak kullanılan 1 adet bronkoskop ve ışık kaynağı, 2 adet Abraham’s plevra biyopsi seti (biri 1999 da alınmış ve şu an kullanılamaz durumda olan), 5 adet nebulizatör, 1 adet noninvaziv mekanik ventilatör ve cihazla uyumlu monitör bulunmaktadır. iv) Araç-gereç: Anabilim Dalımıza ait 1 adet solunum fonksiyon test cihazı (solunum sisteminin dinamik ve statik fonksiyonlarını değerlendirebilen cihaz), bir adet portable solunum fonksiyon test cihazı, Bronş provakasyon testi, CO difüzyon testi, Allerji testleri, video sistemi gastroentereoloji kliniğine ait endoskopi ünitesi ile ortak kullanılan 1 adet bronkoskop ve ışık kaynağı, 2 adet Abraham’s plevra biyopsi seti (biri 1999 da alınmış ve şu an kullanılamaz durumda olan), 5 adet nebulizatör, 1 adet noninvaziv mekanik ventilatör ve cihazla uyumlu monitör bulunmaktadır.

11 Mevcut Durum Değerlendirmesi b) Alt yapı ( b) Alt yapı (Fiziki Mekan ve Araç Gereç Bilgileri): v) Derslik: Anabilim dalımıza ait derslik bulunmamakta olup, öğrenci ve araştırma görevlilerinin teorik eğitimleri için ortak derslikler kullanılmaktadır.

12 Mevcut Durum Değerlendirmesi b) Alt yapı ( b) Alt yapı (Fiziki Mekan ve Araç Gereç Bilgileri): vi) Öğretim araç ve gereçleri: Anabilim dalımıza ait öğretim gereci bulunmamaktadır. Projektör, tepegöz (1) vb. gereksinimlerin karşılanması için ortak cihazlardan ve şahsi bilgisayarlarımızdan yararlanılmaktadır.

13 Mevcut Durum Değerlendirmesi c) Sağlık hizmeti 2004 – 737.450.331.765,86 TL 2005 – 687.719,05 YTL 2006 – 424.268,39 YTL (7 aylık)

14 Mevcut Durum Değerlendirmesi c) Sağlık hizmeti Hizmet Türü 200120022003200420052006 (10 aylık dönem Yatan hasta 129213239262414622 Poliklinik hastası 152662306020739277105282 Solunum Fonksiyon Testi 204941024371445961853297 Bronşprovakasyonu -----22 Alerji Testi --759685808392 Bronkoskopi 349077129137145 Plevra biyopsisi 569848 NIMV ----512 Konsultasyon 4462551159915521647980

15 Mevcut Durum Değerlendirmesi d) Eğitim -Akademik Personel Bilgileri: Ünvanlarına göre akademik personel sayısı: Unvan 19992000200120022003200420052006 Profesör -------1 Doçent ----1333 Yardımcı Doçent 23343112 Öğretim Görevlisi -------- Uzman ------1- Diğer -------- TOPLAM 23344456

16 Mevcut Durum Değerlendirmesi d) Eğitim Eğitimin Amacı: Gerek araştırma görevlileri gerekse tıp öğrencilerinin eğitiminde bölümümüzün temel amacı teorik, pratik ve laboratuar konularında modern tıbbın gereklerine uygun eğitim vererek mesleğini çok iyi bilen, hastalarına saygılı, etik kuralları uygulayan, disiplinli, ahlaki değerleri yüksek, araştırmacı ve Atatürk ilke ve İnkılaplarını benimsemiş, doktorlar ve Göğüs Hastalıkları Uzmanları yetiştirmek, bunun yanında hastalarına en iyi bakım ve tedavi hizmeti vermektir.

17 Mevcut Durum Değerlendirmesi d) Eğitim Öğrenci Sayıları ve Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci sayısı Akademik YılÖğrenciSayı (A)Ders Veren Öğretim Elemanı (B) Ders veren Öğretim Elemanı düşen Öğrenci Sayısı(A/B) 2004-2005 Lisans99424,75 Yüksek Lisans--- Doktora--- (Tıpta Uzmanlık)541,25 2005-2006 Lisans109427,25 Yüksek Lisans--- Doktora--- (Tıpta Uzmanlık)441 2006-2007 Lisans155625,83 Yüksek Lisans--- Doktora--- (Tıpta Uzmanlık)560,83

18 Mevcut Durum Değerlendirmesi d) Eğitim 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı Öğretim Elemanlarının Ders Yükü (Yıllık Ders Saati/Öğretim elemanları Oranı): 39,16

19 Mevcut Durum Değerlendirmesi d) Eğitim DÖNEM III DERS PROGRAMI Solunum sistemi semptomatolojisi (3 saat) Solunum sistemi muayenesi (3 saat) Görüntüleme yöntemleri (2 saat) Yardımcı tanı yöntemleri (1 saat) Kan gazları (1 saat) Solunum fonksiyon testleri (1 saat) Astım (1 saat) KOAH (1 saat) Pulmoner hipertansiyon ve Kor pulmonale (1 saat) Bronşektazi ve Akciğer absesi (1 saat) Pnömoni (2 saat) Akciğer tüberkülozu (2 saat) Pulmoner emboli ( 1 saat) Plöreziler ( 1 saat) Akciğer kanseri ( 2 saat) Sigara ve sağlık (1 saat) Solunum yetmezliği (1 saat) Pratik ( 2 saat) Toplam:25 saat teorik + 2 saat pratik

20 Mevcut Durum Değerlendirmesi d) Eğitim DÖNEM IV DERS PROGRAMI Akciğer fonksiyon testleri (1 saat) Arter kan gazlarıi (1 saat) Bronşiyal astım (2 saat) Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları (2 saat) Plevra hastalıkları (2 saat) Pulmoner hipertansiyon ve kor pulmonale (1 saat) Akut solunum yetmezliği ve ARDS (1 saat) Pulmoner tromboemboli (1 saat) Bronşektazi ve Akciğer absesi (1 saat) Pnömoni (2 saat) Akciğer tüberkülozu (2 saat) Sarkoidoz (1 saat) Sistemik hastalıklarda akciğer tutulumu ( 1 saat) Akciğer kanseri ( 2 saat) Sigara ve sağlık (1 saat) Mediasten ve göğüs duvarı hastalıkları (1 saat) Uyku apne sendromu (1 saat) İnterstisyel akciğer hastalıkları (1 saat) Kist hidatik ve diğer paraziter hastalıklar (1 saat) Mesleki akciğer hastalıkları (1 saat) Bir öğretim yılında 4 kez tekrarlanmaktadır.

21 Mevcut Durum Değerlendirmesi d) Eğitim 2006-2007 ÖĞRETİM YILI SEMİNER PROGRAMI NON INVAZİV MEKANİK VENTİLATÖR İNHALER İLAÇLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI GÖĞÜS HASTALIKLARI ACİLLERİ İMMUNSUPRESİF HASTALARDA PNÖMONİ SOLİTER PULMONER NODÜL TORAKS TÜMÖRLERİNDE RT NİN YERİ BRONŞEKTAZİ SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ AKCİĞER ABSESİ KAN GAZLARININ YORUMLANMASI SOLUNUM FİZYOLOJİSİ MEZOTELYOMA SOLUNUM YETMEZLİKLERİNE YAKLAŞIM PREOP-POSTOP HASTA DEĞERLENDİRMESİ TEDAVİ AMAÇLI BRONKOSKOPİ UYGULAMALARI ALVEOLER HEMORAJİ İLAÇLARA BAĞLI AKCİĞER HASTALIKLARI ARDS LOKAL İLERİ AKCİĞER KANSERLERİNDE TEDAVİ TANI KONULAMAYAN PLEVRAL EFFÜZYONLARA YAKLAŞIM MİKROBİYOLOJİK NUMUNE ALMA YÖNTEMLERİ,SAKLAMA VE TRANSPOTU TORAKS TOMOGRAFİSİ LİTERATÜR : 15 saat

22 Mevcut Durum Değerlendirmesi d) Eğitim Yıllara göre toplam yayın sayısı (klinik araştırma, olgu sunumu, mektup-teknik yazı, derleme) 2000200120022003200420052006TOPLAM TOPLAM MAKALE Ulusal 1316221012610 Uluslararası 71311181012 KİTAP KİTAP BÖLÜMÜ 243 BİLDİRİ Ulusal 2114131831014 Uluslararası 14 15106315 Yürütülen toplam proje sayısı:4 Bölüm öğretim üyelerinin aldığı toplam ödül sayısı:8

23 Mevcut Durum Değerlendirmesi f) Öz değerlendirme (SWOT Analizi Sonuçları) Güçlü Yanlarımız Konusunda uzman yeterli öğretim üyesine sahip olması Toraks Derneği tarafından belirlenen eğitim standartlarının sağlanması Görsel öğeleri iyi kullanma Yeterli teknik donanım olması Öğretim üyelerinin özelleşmiş yan dallarda kendilerini geliştirmiş olmaları Güncel ve pratik ağırlıklı ders içeriği Uygun sunum tekniklerinin kullanılması Sözlü ve yazılı sınavlar ile teorik ve pratik eğitime ait objektif değerlendirmelerin yapılması Sınav sonrasında öğrenci ve öğretim üyeleri ile yeterli ve eksik yanların konuşulacağı ortam yaratılması Teorik ve uygulamalı derslere aktif katılımın sağlanması Öğretim üyelerinin özelleşmiş alt eğitim alanları olması

24 Mevcut Durum Değerlendirmesi f) Öz değerlendirme (SWOT Analizi Sonuçları) Zayıf Yanlarımız Öğrencilerin yabancı dil sorunu yaşamaları Spesifik uygulamaların (yoğun bakım ünitesi, uyku laboratuarı gibi) yaptırılamaması İnteraktif eğitim yapılmaması Öğretim elemanlarının “eğitimcinin eğitimi” programı almamış olması

25 Mevcut Durum Değerlendirmesi f) Öz değerlendirme (SWOT Analizi Sonuçları) Fırsatlar Anabilim dalının ulaşabileceği elektronik veri tabanlarının artırılarak sürdürülmesi Yurtiçi ve yurtdışında ilgili merkezler ile iletişim imkanlarının geliştirilmesi Kaynak çeşitliliği ve kaynaklara ulaşım artmakta İnternet imkanlarının artması ile bilgiye ulaşmada kolaylık Yeni hastane binası yapımı

26 Mevcut Durum Değerlendirmesi f) Öz değerlendirme (SWOT Analizi Sonuçları) Tehditler Donanım eksikliği (spesifik laboratuarlar gibi) Finansal problemler Araştırma fonu kısıtlılığı Yetersiz yatak ve uygulama laboratuarı sayısı Yetersiz araştırma görevlisi sayısı Bölüm kütüphanesi ve öğrenci dersliğinin olmaması Staj süresinin kısa olması Her geçen yıl öğrenci sayısının plansız artması Öğretim üyelerinin bireysel çalışma ofislerine ait mekan problemleri Yetersiz sekreterya ve kırtasiye desteği Teknisyen, sekreter gibi yardımcı personelin yetersiz olması Uygulamalı eğitimde kullanılan mekanlara ait kısıtlılıklar Öğretim üyelerinin bireysel iş yüklerinin fazla olması

27 Stratejik Amaçlar mekan 1.Altyapının (mekan ve donanım) yeterli hale getirilmesi 2.İnsan kaynaklarının nicelik ve nitelik olarak yeterli düzeye çıkarılması 3.Toplumun öncelikli sağlık sorunları alanlarında yeni araştırma projeleri üretmek ve gerçekleştirmek 4.Anabilim dalımızda kalite yönetimi ve akreditasyon sistemleri kurmak 5.Yurt içindeki ve yurt dışındaki merkezlerle kurumsal iş birliğini sağlamak

28 Stratejik Amaçlar 1)Alt yapının yeterli hale getirilmesi Ortalama 40 yataktan oluşan, içerisinde en az 2 izolasyon odası ve bir 3 yataklı solunumsal yoğun bakım odası bulunan, bağımsız Göğüs Hastalıkları kliniğinin oluşturulması (5 yıl) Gastroenteroloji Endoskopi Laboratuarından ayrı bağımsız, tam donanımlı ( tanı ve tedavi amaçlı) bronkoskopi ünitesi kurmak (2 yıl) Uyku laboratuarı ile entegresyonun sağlanması (1 yıl) Uykuda solunum bozukluğu hastalıklarının tanısı için portabl polisomnografi için uygun donanım (1 yıl) Girişimsel işlemlerin yapılabileceği ( torasentez, plevra biyopsisi, mikroskopi vb) bir oda ve sorumlu hemşire (1 yıl) Solunum fonksiyon testleri laboratuarının fizik ve teknik imkanlarının arttırılması (2 yıl) Alerji testlerinin yapılacağı uygun koşullarda oda sağlanması Allerji Ünitesi’nde yataklı hizmete geçildikten sonra ilaç desensitizasyonuna başlanması (5 yıl) Poliklinik oda sayısının 2’ye çıkartılması ve solunumsal hastalıklara yönelik uygun koşulların sağlanması Kemoterapi hastaları için gündüz kemoterapi ünitesinin sağlanması

29 Stratejik Amaçlar 2) İnsan kaynaklarının nicelik ve nitelik olarak yeterli düzeye çıkarılması Akademik kadro 4 profesör, 7 doçent veya yardımcı doçent, 8 araştırma görevlisi şeklinde olmalıdır (20 yıl) Akademik kadro 4 profesör, 7 doçent veya yardımcı doçent, 8 araştırma görevlisi şeklinde olmalıdır (20 yıl) Araştırma görevlilerinin eğitim düzeylerinin en üst düzeye çıkarılması Araştırma görevlilerinin eğitim düzeylerinin en üst düzeye çıkarılması Teknisyen ve hemşirelerin eğitim düzeylerinin geliştirilmesi Teknisyen ve hemşirelerin eğitim düzeylerinin geliştirilmesi

30 Stratejik Amaçlar 4) Anabilim dalımızda kalite yönetimi ve akreditasyon sistemleri kurmak Hizmet performans ölçümlerinin yapılması (1 yıl) Hizmet performans ölçümlerinin yapılması (1 yıl) Hastalar, araştırma görevlileri ve idari personelden geri bildirim alınması ( 2 yıl) Hastalar, araştırma görevlileri ve idari personelden geri bildirim alınması ( 2 yıl)

31 Stratejik Amaçlar 5) Yurt içindeki ve yurt dışındaki merkezlerle kurumsal iş birliğini sağlamak Değişik merkezlerle kurumsal iş birliği sağlamak (5 yıl) Değişik merkezlerle kurumsal iş birliği sağlamak (5 yıl)

32 Cihaz Adı20082009201020112012 1Mekanik Ventilatör 1 2BİPAP cihazı (hastane tipi)2 2 2 3Yoğun bakım monitörü 21 1 4Kardiyopulmoner egzersiz testi 1 5Bodybox 1 6Videobronkoskopi ünitesi 1 1 7 Endobronşial elektro cerrahi ünitesi, argon lazer ve koter 1 8Endobronşial ultrasonografi ünitesi 1 9Fiberoptik bronkoskop 1 1 10Pulse oksimetre cihazı3 2 1 11Plevra biyopsi iğnesi 2 2 2 12Spirometre (SFT cihazı) 1 1 13Rijid bronkoskop1 14Cerrahi aspiratör2 2 15Ultraviyole (UV) lambası4 3 3 16EKG cihazı1 MeÜTF Göğüs Hastalıkları Ve Tüberküloz AD 2008-2012 Yılları İhtiyaçların Listesi


"İÇİNDEKİLER Misyonumuz ve ilkelerimiz Misyonumuz ve ilkelerimiz Vizyonumuz Vizyonumuz Mevcut Durum Değerlendirmesi Mevcut Durum Değerlendirmesi –Faliyet." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları