Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 1

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 1"— Sunum transkripti:

1 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 1
Biyoistatistik Genel Bir Giriş Doç. Dr. Zekeriya Aktürk Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 1 , Erzurum / 28

2 / 28

3 Amaç ve Hedefler Bu dersin sonunda katılımcıların araştırma yapmanın önemini kavramaları ve araştırma yöntemleri konusunda temel bilgiler kazanmaları amaçlanmıştır. Bir araştırmanın aşamalarını sayabilmeleri Yanıtlanabilir bir klinik soru oluşturabilmeleri Veri çeşitlerini sayabilmeleri Bir veride aranması gereken özellikleri sayabilmeleri Araştırma çeşitlerini sayabilmeleri Kohort, vaka kontrol ve randomize kontrollü çalışmayı açıklayabilmeleri / 28

4 Ne gerekiyor? İstek (Gerek var mı?) Zaman Fikir (Neyi araştırayım?)
Beceri (Nasıl?) Destek (Proje, istatistik...) Para (?) / 28

5 Hadi bir araştırma yapalım
AÜ Tıp Fakültesi Öğrencileri ve Araştırma / 28 Aktürk Z. Erzurum. 10 Kasım 09

6 Bir literatür Askew, DA. et al. GPs involvement in and attitudes to research. Med J Aust 2002;177(2):74-77 / 28

7 Bir araştırmanın aşamaları
Yanıtlanabilir bir soru sormak Sorunuz daha önce cevaplanmış mı? Hipotez kurma Yöntem belirleme Uygulama İstatistik Yorum Rapor yazımı Tyler CW, Epidemiyoloji / 28

8 En değerlisi: Fikir Araştırma Panom Sırada Yöntem Uygulama Rapor
Halk arasında bitkisel ilaçların kullanma durumu Kabızlığın zihinsel fonksiyonlara etkisi Danışmanlığın ergenlerdeki riskli davranışlara etkisi. . Türkiye’de tıpta uzmanlık eğitimi Yapılandırılmış egzersizin kilo vermeye etkisi Birinci basamak için bir ulusal kayıt yazılımı geliştirilmesi Edirne’li kadınlarda osteoporoz prevalansı Tıp öğrencilerinin bitkileri tanıma durumu / 28

9 Fikir yakalamak için uyanık olmalıyız!
Klinik uygulamalar Çalışma ortamı Hastalardan gelen fikirler Hastane koridorları Arkadaşlarımız Beklenmeyen sağlık sonuçları / 28

10 Yanıtlanabilir klinik soru
Patient/problem Hasta/problem Intervention Girişim Comparison Karşılaştırma Outcomes Sonuç/Çıktı Örn.: Şişmanlığın tedavisinde kalori diyeti ile glisemik endekse bağlı bir diyet arasında vücut kitle endeksini düşürme ve yaşam kalitesini artırma açısından fark var mıdır? / 28 Centre for EBM

11 Sorunuz Cevaplanmış mı?
Literatür taraması Hocalarınız Diğer meslektaşlarınız Arkadaşlarınız Kitaplar İnternet / 28

12 Hipotez kurma H0 Şişmanlığın tedavisinde kalori diyeti ile glisemik endekse bağlı bir diyet arasında vücut kitle endeksini düşürme ve yaşam kalitesini artırma açısından fark yoktur. H1 Şişmanlığın tedavisinde kalori diyeti ile glisemik endekse bağlı bir diyet arasında vücut kitle endeksini düşürme ve yaşam kalitesini artırma açısından fark vardır. / 28

13 Araştırma yöntemleri (Soruyu nasıl cevaplarız?)
Gözlemsel Vaka sunumu (case report) Prevalans (yaygınlık) Vaka kontrol (case control) Kalitatif araştırmalar Kohort çalışmaları Deneysel Randomize kontrollü çalışmalar Saha deneyleri Metodolojik Geçerlilik, güvenilirlik çalışması / 28

14 Vaka-Kontrol Çalışması
Vakalar Kontroller Etkenle karşılaşan Etkenle karşılaşmayan Z A M A N / 28

15 Etkenle karşılaşmayan
Kohort çalışması Hasta Sağlam Etkenle karşılaşan Etkenle karşılaşmayan Z A M A N Toplum / 28

16 Randomize Kontrollü Çalışma
Hasta İyileşti A tedavisi B tedavisi Z A M A N Toplum Randomizasyon / 28

17 İstatistik Analiz Verilerde bulunması gereken özellikler Güncel
Güvenilir Doğru Eksiksiz Kullanıma uygun Amaca uygun / 28

18 İstatistik Analiz Frekans dağılımları
Önemlilik testleri (hipotez testleri) Student t-test ANOVA Ki kare Mann-Whitney U testi McNemar testi Wilcoxon Fisher exact test / 28

19 / 28

20 Birlikte bir örnek yapalım
Bir araştırmanın aşamaları Yanıtlanabilir bir soru sormak Sorunuz daha önce cevaplanmış mı? Hipotez kurma Yöntem belirleme Uygulama İstatistik Yorum Rapor yazımı / 28

21 / 28

22 Yanıtlanabilir soru Kekik bitkisini tanıma açısından tıp fakültesi dönem 1 ve dönem 6 öğrencileri arasında bir fark var mıdır? / 28

23 Soru daha önce cevaplanmış mı?
Aktürk Z ve ark. Tıp öğrencileri bitkileri yeterince tanımamaktadır. Altıncı sınıf öğrencilerinin bilgi düzeyi birinci sınıftakilerden fazladır. Genel Tıp Derg 2003;16(3): / 28

24 Hipotez H0: Dönem 1 ve dönem 6 öğrencileri arasında kekik bitkisinin resmini tanıma açısından fark yoktur. H1: Dönem 1 ve dönem 6 öğrencileri arasında kekik bitkisinin resmini tanıma açısından fark vardır. / 28

25 Yöntem Dönem 1 ve dönem 6 öğrencilerine aşağıdaki resim gösterildi
/ 28

26 İstatistik. Frekans Dağılımları
/ 28

27 İstatistik: Hipotez Testi
/ 28

28 Yorum Birinci sınıf öğrencilerinin %12’si kekik bitkisini tanırken altıncı sınıf öğrencilerinde bu oran %78’dir. Kekiği tanıma oranı 6. sınıfta daha fazla olmakla birlikte altıncı sınıf öğrencilerinin de %22’si tanımamaktadır. Dönem 1 ve 6 öğrencileri arasında kekik bitkisinin resmini tanıma açısından anlamlı bir fark vardır (p<0,001). / 28


"Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 1" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları