Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

POLONYA GÜNLER İ Alper Asım Özer - Gaziosmanpaşa Fahrettin Özüdo ğ ru Çok Programlı Anadolu Lisesi (Gaziosmanpaşa) İ nci Çay – Mustafa Barut Mesleki ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "POLONYA GÜNLER İ Alper Asım Özer - Gaziosmanpaşa Fahrettin Özüdo ğ ru Çok Programlı Anadolu Lisesi (Gaziosmanpaşa) İ nci Çay – Mustafa Barut Mesleki ve."— Sunum transkripti:

1 POLONYA GÜNLER İ Alper Asım Özer - Gaziosmanpaşa Fahrettin Özüdo ğ ru Çok Programlı Anadolu Lisesi (Gaziosmanpaşa) İ nci Çay – Mustafa Barut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Küçükçekmece) Kazım Akgül – Kemal Haso ğ lu Anadolu Lisesi (Bahçelievler)

2 POLONYA GÜNLER İ Polonyanın Laziska kentinde, Sporun sosyal gelişim üzerine etkisi konulu Erasmus+ programı dahilindeki e ğ itim çalışmasına katıldık. Polonyaya giderken e ğ itimin içeri ğ i ve orada karşılaşacaklarımızla ilgili aklımızda soru işaretleri vardı. Polonyaya vardı ğ ımızda bizi e ğ itim sorumlumuz olan Volkan MÜDERR İ SO Ğ LU karşıladı.

3 Ertesi gün e ğ itime başladıgımızda e ğ itimin içeri ğ inin spor organizasyonları yöneticili ğ i, spor organizasyon grup liderli ğ i ve proje metodolojisi oldu ğ unu ö ğ rendik.

4 Bu e ğ itim, bize spor yöneticili ğ i özelli ğ i, proje oluşturma ve oluşturdu ğ umuz projeyi yönetme yetisini,projenin sürdürebilirli ğ ini daha önce karşılaşmadı ğ ımız nonformal(deneyimsel) e ğ itim yöntemiyle kazandırmayı hedefledi. Bu e ğ itim, bize spor yöneticili ğ i özelli ğ i, proje oluşturma ve oluşturdu ğ umuz projeyi yönetme yetisini,projenin sürdürebilirli ğ ini daha önce karşılaşmadı ğ ımız nonformal(deneyimsel) e ğ itim yöntemiyle kazandırmayı hedefledi.

5 Örnek verecek olursak simülasyon olarak bir festival düzenlememiz istendi. Uluslarararası gruplara ayrıldık.Dört ayrı gözle inceleyip görsel materyaller hazırlayarak bir festivalin oluşmasından uygulanmasına kadar herşeyi simülatif olarak hazırladık ve bir spor festivalinin tüm aşamaları bize deneyimsel olarak yaşatılarak ö ğ retilmiş oldu. Örnek verecek olursak simülasyon olarak bir festival düzenlememiz istendi. Uluslarararası gruplara ayrıldık.Dört ayrı gözle inceleyip görsel materyaller hazırlayarak bir festivalin oluşmasından uygulanmasına kadar herşeyi simülatif olarak hazırladık ve bir spor festivalinin tüm aşamaları bize deneyimsel olarak yaşatılarak ö ğ retilmiş oldu.

6

7 De ğ işik ülkelerden gelen ve bu alanda e ğ itim almak isteyen insanlarla boş zaman aktivitelerimizde kültürel alışverişte bulunma fırsatımız oldu.

8

9 E ğ itim kapsamında yerel halk koşusunun organizasyonunda görev alarak dilini bilmedi ğ imiz ve tanımadı ğ ımız grubu sporun ortak dil oldugu bir organizasyonda yönlendirmeyi başardık.

10

11 Buda bize sporun insanları birleştiren kaynaştıran kalıcı dostluklar kurmasını sa ğ layan evrensel bir olgu oldugunu daha net anlamamızı sa ğ ladı.

12

13 Sonuç; Orada katıldı ğ ımız organizasyondan sonra gördük ki, Türkiye organizasyon gücü, planlama yetene ğ i ve uygulama açısından çok güçlü olsada spor organizasyonlarına katılımı sa ğ lama konusunda zayıf kalmaktadır. Bunun sebebi olarak spor kültürünün henüz oturmamış ve insanlar tarafından sporun benimsenmemiş olmasıdır. Bize düşen görev ise bundan sonra yetiştirece ğ imiz ö ğ rencileri tecrübe edinmeleri ve spor organizasyonlarının ne oldu ğ unu,sporun başka ülkelerde hangi düzeye geldi ğ ini ö ğ renmelerini sa ğ lamak amacıyla yönlendirmek, ve bu sayede ülkemizde,insanlar tarafından yaşam felsefesi haline gelmiş bir spor kültürü oluşması için çaba sarfetmektir.


"POLONYA GÜNLER İ Alper Asım Özer - Gaziosmanpaşa Fahrettin Özüdo ğ ru Çok Programlı Anadolu Lisesi (Gaziosmanpaşa) İ nci Çay – Mustafa Barut Mesleki ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları