Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Endobronşiyal Brakiterapi Doç. Dr. Tuncay Göksel Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Endobronşiyal Brakiterapi Doç. Dr. Tuncay Göksel Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Endobronşiyal Brakiterapi Doç. Dr. Tuncay Göksel Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

2 Brakiterapi Braki: Kısa mesafe (Yunanca) Radyoaktif kaynakların doğrudan tümör içine veya tümöre çok yakın mesafelere yerleştirilmesiyle uygulanan bir radyoterapi yöntemi

3 Endobronşial brakiterapinin tarihçesi 1920 Rijid bronkoskopla radon kapsülleri 1933 Radon seedleri 1983 Transbronşial olarak altın seedleri 1983 Fiberoptik bronkoskop yardımıyla bir tüp içinde Ir-192 kaynağı 1985-1988 Schray Ir-192 ile sonradan yüklemeli uygulama 1985 Seagren ilk HDR uzaktan kumandalı sonradan yüklemeli uygulama 1990’dan itibaren kullanımı yaygınlaştı

4 Doz hızına göre brakiterapi tipleri Radyasyon doz hızı: Biyolojik materyalde birim süre içinde absorblanan radyasyon dozudur. Birimi Gy/saat. Çok düşük doz hızlı : 0.01-0.3 Gy/saat Düşük doz hızlı (LDR) : 0.4-2 Gy/saat (sürekli) Orta doz hızlı (MDR) : 2-12 Gy/saat Yüksek doz hızlı (HDR) : >12 Gy/saat Günlük kullanımdaki HDR brakiterapi cihazlarının doz hızı genelde 100-300 Gy/saat

5 Ir 192 Radyasyon kaynağı –3.6 mm uzunluğunda –0.65 mm çapında Kaynak taşıyan kablo –0.9 mm çapında çelik –İçi 0.7 mm çapında Yarılanma ömrü –74 gün

6 HDR brakiterapi cihazı

7 Etki alanı Kaynak ekseninden 10 mm (5-20 mm) perifere Lezyonun 1-2 cm proksimal ve distalini kapsayacak şekilde planlanmalı

8 Akciğer kanserlerinde brakiterapi Endobronşial/intraluminal İnterstisyel (I 125 ): İntraoperatif, perkutan, transbronşial

9 Endobronşial brakiterapi Küratif Amaç: Eksternal RT ile birlikte yan etki arttırılmaksızın doz yükseltilmeye çalışılır. Palyatif Amaç: Ekzofitik endobronşial tümörü olan olgularda semptom palyasyonu Eksternal RT ile kombine edilebilir Tekrarlanabilir

10 Tümör Endobronşiyal Santral havayolunda –Trakea, ana bronş, lober bronş Ciddi semptom –Dispne –Hemoptizi –Öksürük –Obstrüktif pnömoni Endikasyonlar

11 Eksternal RT sonrası endobronşial nüks Postop güdükte kalıntı veya nüks tümör Yetersiz solunum fonksiyonları nedeniyle cerrahi ya da eksternal RT’yi tolere edemeyecek küçük tümörler Küratif amaçlı eksternal RT sonrası ek doz olarak Okült akciğer kanserleri Endobronşial metastazlar Endikasyonlar-2

12 Kontrendikasyonlar Bronkoskopiyi tolere edemeyecek durumda olanlar Fistülizasyon riski taşıyanlar –trakeal-bronşial tutuluşla birlikte özofagus kanserleri Havayolu obstrüksiyonunun acilen açılması gerekenler Kataterle tümöre ulaşılamayacak olgular Kanama riski fazla olanlar, kanama diyatezi Dıştan bronş basısı

13 Uygulama

14 APC + Brakiterapi

15 Brakiterapi ile etki

16 Yan etkiler Bronkoskopi-kateter yerleştirilirken Pnömotoraks Bronkospazm Hemoptizi Pnömoni Kardiak aritmi Kardiak arrest Hipotansiyon

17 Yan etkiler Brakiterapi sonrası (Erken-geç dönem) Ciddi yan etki oranı %5-10 Akut radyasyon bronşiti Stenoz Özofajit Fatal hemoptizi

18 APC + Brakiterapi Radyasyon bronşiti

19 Fatal hemoptizi İnsidens %0-50 (medyan %8) Medyan görülme süresi 5 ay (9-12 ay) Hastalık progresyonu veya pulmoner artere komşu lezyonda pulmoner arterin yüksek doz alması (üst lob yerleşimli tümörler) Birden fazla EBBT uygulanması Daha önce yüksek doz eksternal RT uygulanmış olması Uzun segmente EBBT uygulanması

20 Lung Cancer 2001, 34, 253-9 Evre III, 30 hasta 60 Gy ERT, 3 X 5 Gy EBT Yanıt: %76.7 Medyan sağkalım: 11 ay 5 yıllık sağkalım :%10 Lokal nüks: %63,3

21 ÇalışmacıOlgu sayısı ERT (Gy)Doz/Derinli k (Gy/cm) Fx. sayısı Total HDR dozu (Gy) Medyan SK (ay) Komplikasyon Reddi Aygun Mehta Chang Cotter Huber 32 62 22 54 65 56 60 50-60 60 20-70 55-66 60 7.5/1 5.0/1 4.0/2 7.0/1 2.7-10.0/1 4.8/1 3 3-5 2 3 2-4 2 22.5 15-25 16 21 6-35 9.6 8 13 8.5 - 8 10 - 9 fatal hemop. - 2 fatal hemop. 9 nekroz, 4 stenoz, 1 fatal hemop, 3 fistül 11 fatal hemop. Küratif ERT+HDR-EBBT sonuçları

22 Küratif EBBT Sadece eksternal RT’ye karşı üstünlüğü gösterilememiştir  Rutin önerilmiyor EBBT tek başına bronş duvarına sınırlı okült akciğer kanserlerinde küratif amaçlı kullanılabilir

23 Lung Cancer 2008, 62(3), 326-33

24 Özkök, Çelik, Göksel, Moğulkoç, Yalman, Çok, Bölükbaşı Lung Cancer 2008, 62(3), 326-33

25 Özkök, Çelik, Göksel, Moğulkoç, Yalman, Çok, Bölükbaşı Lung Cancer 2008, 62(3), 326-33 Fatal hemoptizi Median zaman: 7. ay Prognostik faktörler: RT dozu, fraksiyonu, TM progresyonu

26 Öksürük palyasyonu Çalışmacı Olgu Sayısı % Kilkenny 5758 Burt 3350. Seagren 2093. Schray 4050 Tredaniel 5185 Speiser34285 Stout 4959 Ege Üniv.15857

27 Dispne palyasyonu Çalışmacı Olgu Sayısı % MehtaLDR 3179 HDR 6675 Kilkenny 5765 Burt 3363 Schray 4050. Tredaniel 5155 Speiser34286 Stout 4978 Ege Üniv.15885

28 Hemoptizi palyasyonu Çalışmacı Olgu Sayısı % MehtaLDR 3191 HDR 66100. Kilkenny5781 Burt3385 Schray 4079 Tredaniel5185 Speiser34299 Stout4985 Ege Üniv.15888

29 Sonuç HDR-EBBT eksternal RT’yle beraber veya tek başına obstrüktif akciğer kanserinde palyasyon sağlar Hayat kalitesinde hızlı bir iyileşme görülür Özellikle yaşam beklentisi kısa olgularda iyi bir reirradyasyon yöntemidir Akut komplikasyonlar azdır Önemli geç komplikasyonlar ortaya çıkabilir Küratif olgularda ERT’ye eklenmesinin lokal kontrol ve sağkalıma katkısı kesin değildir.


"Endobronşiyal Brakiterapi Doç. Dr. Tuncay Göksel Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları