Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEB Stratejik Planlama MEB Stratejik Planlama. Sunum İçeriği 1. Strateji, Stratejik yönetim ve Stratejik planlama kavramı 1. Strateji, Stratejik yönetim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEB Stratejik Planlama MEB Stratejik Planlama. Sunum İçeriği 1. Strateji, Stratejik yönetim ve Stratejik planlama kavramı 1. Strateji, Stratejik yönetim."— Sunum transkripti:

1 MEB Stratejik Planlama MEB Stratejik Planlama

2 Sunum İçeriği 1. Strateji, Stratejik yönetim ve Stratejik planlama kavramı 1. Strateji, Stratejik yönetim ve Stratejik planlama kavramı 2. Stratejik planlamanın gerekliliği 2. Stratejik planlamanın gerekliliği 3. Stratejik Planlama Süreci 3. Stratejik Planlama Süreci 3.a. Mevcut Durum Analizi 3.a. Mevcut Durum Analizi GZFT Analizi GZFT Analizi Paydaş Analizi Paydaş Analizi Çevre Analizi Çevre Analizi 3.b. Geleceğe Bakış 3.b. Geleceğe Bakış Vizyon Vizyon Misyon Misyon Temel Değerler Temel Değerler Amaçlar Amaçlar Hedefler Hedefler 3.c. Uygulamalar 3.c. Uygulamalar Stratejiler Stratejiler Performans göstergeleri Performans göstergeleri Kalite göstergeleri Kalite göstergeleri Faaliyet ve projeler Faaliyet ve projeler 3.d. Değerlendirme 3.d. Değerlendirme Ölçme Ölçme Performans değerlendirme Performans değerlendirme 4. Mersin İli Stratejik planlama süreci 4. Mersin İli Stratejik planlama süreci Okullardan Örnekler Okullardan Örnekler

3 Strateji, Stratejik yönetim ve Stratejik planlama kavramı TDK Strateji tanımı: TDK Strateji tanımı: Bir ulusun veya uluslar topluluğunun, barış ve savaşta benimsenen politikalara en fazla desteği vermek amacıyla politik, ekonomik, psikolojik ve askeri güçleri bir arada kullanma bilimi ve sanatı

4 Strateji, Stratejik yönetim ve Stratejik planlama kavramı Yönetim biliminde strateji, “bir organizasyonun amacına ulaşmak için izleyeceği yollar” Yönetim biliminde strateji, “bir organizasyonun amacına ulaşmak için izleyeceği yollar”

5 Stratejik yönetim, bir organizasyonun gelecekte varmak istediği hedefleri ve bu hedefe nasıl ulaşılacağını gösteren süreci analiz eder Stratejik yönetim, bir organizasyonun gelecekte varmak istediği hedefleri ve bu hedefe nasıl ulaşılacağını gösteren süreci analiz eder

6 Stratejik yönetim, stratejik planlama ve denetimi de kapsayacak şekilde, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu ifade eder (DPT). Stratejik yönetim, stratejik planlama ve denetimi de kapsayacak şekilde, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu ifade eder (DPT).

7 Stratejik Amaçlar 5 yıl sonra nerede olmak istiyoruz? Mevcut Durum Analizi Şu anda neredeyiz? Vizyon Nerede olmayı hayal ediyoruz? Misyon Neden varız? Yıllık hedefler1 2 3 4 5

8 Stratejik Yönetim Döngüsü STRATEJİK PLANLAMA BÜTÇELEMEUYGULAMA DEĞERLENDİRME

9 Stratejik Yönetim Süreci Stratejilerin Geliştirilmesi ve Stratejik Planlama Aşaması Stratejilerin Geliştirilmesi ve Stratejik Planlama Aşaması Stratejilerin Uygulanması Stratejilerin Uygulanması Uygulanan Stratejilerin Gözden Geçirilmesi ve Denetimi Uygulanan Stratejilerin Gözden Geçirilmesi ve Denetimi

10 GELENEKSEL ANLAYIŞ Merkezi planlama Merkezi planlama Merkezden yönetim Merkezden yönetim Hiyerarşik yönetim Hiyerarşik yönetim Kuralcı ve bürokratik içe dönüklük Kuralcı ve bürokratik içe dönüklük Girdi odaklı Girdi odaklı Mevzuata uygunluk denetimi Mevzuata uygunluk denetimiMODERNANLAYIŞ Stratejik planlama Stratejik planlama Yerinden yönetim Yerinden yönetim Katılımcı ve paylaşımcı yönetim Katılımcı ve paylaşımcı yönetim Saydam ve hesap verebilir Saydam ve hesap verebilir Çıktı ve hedef odaklı Çıktı ve hedef odaklı Performans denetimi Performans denetimi

11 STRATEJİK PLAN NEDİR ? Kurumun; –Orta ve uzun vadeli ama ç larını, –Temel ilke ve politikalarını, –Hedef ve ö nceliklerini, –Bu hedeflere ulaşmak i ç in izlenecek yol ve y ö ntemleri, –Kaynak dağılımını i ç eren plandır.

12 Stratejik planlama ile Kaynakları etkin, verimli ve ekonomik kullanmak amaçlanmaktadır. Kaynakları etkin, verimli ve ekonomik kullanmak amaçlanmaktadır. Stratejik yönetimin aracıdır. Stratejik yönetimin aracıdır.

13 Stratejik Planlama Mevcut durum analizi (şu anda neredeyiz?) Mevcut durum analizi (şu anda neredeyiz?) Misyon (neden varız?) Misyon (neden varız?) Vizyon (nerede olmayı hayal ediyoruz?) Vizyon (nerede olmayı hayal ediyoruz?) Stratejik amaçlar (5 yıl sonra nerede olmak istiyoruz?) Stratejik amaçlar (5 yıl sonra nerede olmak istiyoruz?) Yıllık hedefler Yıllık hedefler

14 Stratejik Planlama 4N 4N Neredeyiz? Neredeyiz? Nereye ulaşmak istiyoruz? Nereye ulaşmak istiyoruz? Nasıl ulaşabiliriz? Nasıl ulaşabiliriz? Nasıl ölçer ve değerlendiririz? Nasıl ölçer ve değerlendiririz?

15 NEREDEYİZ/DURUM ANALİZİ ÇEVRE ANALİZİ ÇEVRE ANALİZİ –FIRSAT VE TEHDİTLER –(STEEP-PEST-ETOP) PAYDAŞ ANALİZİ PAYDAŞ ANALİZİ KURULUŞ İÇİ ANALİZ KURULUŞ İÇİ ANALİZ -GZFT Analizi, GÜÇLÜ/ZAYIF YÖNLER

16 NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ?/GELECEĞE BAKIŞ VİZYON - MİSYON VE İLKELER - STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER VİZYON - MİSYON VE İLKELER - STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

17 NASIL ULAŞABİLİRİZ? FAALİYETLER FAALİYETLER PROJELER PROJELER

18 BAŞARIMIZI NASIL ÖLÇERİZ? İZLEME İZLEME DEĞERLENDİRME DEĞERLENDİRME PERFORMANS ÖLÇÜMÜ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

19

20 KURUM / KURULUŞ STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ (SPE) STRATEJİK KONULAR MİSYON VİZYON I. AŞAMA DURUM ANALİZİ KURUM İÇİ ANALİZ PAYDAŞ ANALİZİ GZFT ANALİZİ

21 II. AŞAMA MİSYON VİZYON STRATEJİK AMAÇ 1STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK AMAÇ 3 HEDEF 1 HEDEF 2 FAALİYET HEDEF 1 FAALİYET HEDEF 2 FAALİYET HEDEF 2 HEDEF 1 FAALİYET

22 Paydaş Analizi Paydaş: Paydaş: Kurum faaliyetlerinden etkilenen veya bu faaliyetleri etkileyen kişi, grup veya kurumlar Çalışanlar, Çalışanlar, Müşteriler, Müşteriler, Liderler, Liderler, Stratejik Ortaklar, Stratejik Ortaklar, Temel Ortaklardır. Temel Ortaklardır.

23 Paydaş Analizi İç Paydaş (Çalışanlar) İç Paydaş (Çalışanlar) Dış Paydaş (Temel Ortak, Stratejik Ortak, Tedarikçiler) Dış Paydaş (Temel Ortak, Stratejik Ortak, Tedarikçiler) Müşteri (Yararlanıcı, Hedef kitle) Müşteri (Yararlanıcı, Hedef kitle)

24 MEB paydaşları İç Paydaşlar Dış Paydaşlar  Kurum İçi Birimler  Eğitim Yöneticileri  Öğretmenler  Diğer Çalışanlar  Öğrenciler  Okul Aile Birlikleri  Özel Öğretim Kurumları  Anne, Baba ve Veliler  Eğitim Sendikaları  Üniversiteler  Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri  Diğer Bakanlık Kuruluşları  Medya  Yayınevleri ve Yazarlar  Yerel Yönetimler  Yargı Kurumları  Hayırseverler  Mezun Dernekleri  Eğitim Materyali Üreten Özel Firmalar  Özel Öğrenci Yurtları  Ulaştırma Sektörü  Sanat ve Spor Dünyası  Bilgi ve Bilişim Teknolojileri Üreticileri ve Kullanıcıları  Siyasi Partiler  Güvenlik Güçleri

25 Mersin MEB Paydaşlar İÇ 1.Milli Eğitim Bakanlığı 1.Milli Eğitim Bakanlığı 2. Valilik 2. Valilik 3. Bağlı Eğitim Yöneticilikleri 3. Bağlı Eğitim Yöneticilikleri 4. İl Özel İdaresi 4. İl Özel İdaresi 5. Öğretmenler 5. Öğretmenler 6. Öğrenciler 6. Öğrenciler 7. Aile birlikleri 7. Aile birlikleri 8. Memurlar 8. Memurlar 9. Destek Personeli 9. Destek PersoneliDIŞ 1. İl Özel İdaresi 1. İl Özel İdaresi 2. Veliler 2. Veliler 3. Hayırseverler 3. Hayırseverler 4. Yerel Yönetimler 4. Yerel Yönetimler 5. Medya 5. Medya 6. Üniversiteler 6. Üniversiteler 7. Sivil Toplum Örgütleri 7. Sivil Toplum Örgütleri 8. Devletin diğer bağlı kurumları 8. Devletin diğer bağlı kurumları 9. Mezunlarımızı istihdam eden kuruluşlar 9. Mezunlarımızı istihdam eden kuruluşlar

26 GZFT Analizi (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Durum Analizi kapsamında kullanılacak temel yöntem GZFT Analizidir. Kuruluş Dışı Etkenler Kuruluş İçi Etkenler GÜÇLÜ YÖNLER Zayıf Yönler Tehditler FIRSATLAR

27 Güçlü yönlerin saptanması Üstünlükleriniz nelerdir? Üstünlükleriniz nelerdir? Neleri iyi yaparsınız? Neleri iyi yaparsınız? Başkaları, güçlü yanlarınız olarak neleri görmektedirler? Başkaları, güçlü yanlarınız olarak neleri görmektedirler? Gerçekçi olun Gerçekçi olun Tüm karakteristiklerinizi sıralayın Tüm karakteristiklerinizi sıralayın

28 Güçlü Yönler 1. Mesleki eğitime verilen önem(AB ülkelerinde %65 olan mesleki eğitim oranı %54’tür) 1. Mesleki eğitime verilen önem(AB ülkelerinde %65 olan mesleki eğitim oranı %54’tür) 2. Eğitimde %100 destek uygulamalarının başarısı 2. Eğitimde %100 destek uygulamalarının başarısı 3. Sosyal, kültürel, sportif alanda ülke çapında tanınma. 3. Sosyal, kültürel, sportif alanda ülke çapında tanınma. 4. Yeni müfredatlar programları 4. Yeni müfredatlar programları 5. Mesleki eğitim mezunlarının istihdam kolaylığı 5. Mesleki eğitim mezunlarının istihdam kolaylığı 6. Mesleki eğitim okullarının diğer illere göre donanımı 6. Mesleki eğitim okullarının diğer illere göre donanımı 7. Önemli gün kutlamalarında yeterli eleman ve tecrübe 7. Önemli gün kutlamalarında yeterli eleman ve tecrübe

29 Zayıf yönlerin saptanması Neleri kötü yapmaktasınız? Neleri kötü yapmaktasınız? Neleri iyileştirmeye gereksiniminiz var? Neleri iyileştirmeye gereksiniminiz var? Başkaları hangi konularda sizden daha iyidirler? Başkaları hangi konularda sizden daha iyidirler? Başkalarının gözüyle ne gibi Başkalarının gözüyle ne gibi zayıflıklarınız ortaya çıkmakta? zayıflıklarınız ortaya çıkmakta?

30 Zayıf Yönler 1. Sınıf öğrenci sayılarının fazlalığı, derslik ihtiyacı 1. Sınıf öğrenci sayılarının fazlalığı, derslik ihtiyacı 2. OKS ve ÖSS sonuçlarında arzu edilen sırada olmama. 2. OKS ve ÖSS sonuçlarında arzu edilen sırada olmama. 3. Öğretmen evi ve öğretmen sosyal ihtiyacının karşılanmasının yetersizliği 3. Öğretmen evi ve öğretmen sosyal ihtiyacının karşılanmasının yetersizliği 4. Planlama anlayışının olmaması, hedef koyma alışkanlığının olmaması 4. Planlama anlayışının olmaması, hedef koyma alışkanlığının olmaması 5. Özel eğitim kurum ve personel yetersizliği 5. Özel eğitim kurum ve personel yetersizliği 6. Velilerin eğitimi eksiği ve ilgisizliği 6. Velilerin eğitimi eksiği ve ilgisizliği 7. Öğretmen ve yöneticilerin motivasyon eksikliği 7. Öğretmen ve yöneticilerin motivasyon eksikliği 8. İl, ilçe ve okul zümreleri bazında ortak sınav sisteminin olmayışı 8. İl, ilçe ve okul zümreleri bazında ortak sınav sisteminin olmayışı 9. Okul Gelişim Yönetim Ekibi (OGYE) ’nin katılımcı anlayışı yansıtamaması. Öğrenci ve velilerin yönetime katılma durumları 9. Okul Gelişim Yönetim Ekibi (OGYE) ’nin katılımcı anlayışı yansıtamaması. Öğrenci ve velilerin yönetime katılma durumları 10. Öğrenci yönlendirmede velinin öneri formuna uymaması 10. Öğrenci yönlendirmede velinin öneri formuna uymaması 11. Öğretmen atama ve görevlendirmelerinin dönem içinde devam etmesi 11. Öğretmen atama ve görevlendirmelerinin dönem içinde devam etmesi 12. Zümreler arası ölçme değerlendirmede ortak sınav sisteminin okul bazında azlığı 12. Zümreler arası ölçme değerlendirmede ortak sınav sisteminin okul bazında azlığı 13. Mesleki eğitimde mezunların uygulama eksiği 13. Mesleki eğitimde mezunların uygulama eksiği 14. Öğretmen dağılımı 14. Öğretmen dağılımı

31 Çevre Analizi Kurumun kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenerek fırsat ve tehditlerin belirlenmesi Kurumun kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenerek fırsat ve tehditlerin belirlenmesi

32 Fırsatlar Önünüzde duran fırsatlar nelerdir ? Önünüzde duran fırsatlar nelerdir ? Çevrede ne gibi ilginç gelişmeler Çevrede ne gibi ilginç gelişmeler yaşanmaktadır ? yaşanmaktadır ?

33 Fırsatlar 1. Özel idarenin eğitime ayırdığı pay 1. Özel idarenin eğitime ayırdığı pay 2. Eğitime %100 Destek Çalışmaları 2. Eğitime %100 Destek Çalışmaları 3. İlin hayırsever potansiyeli 3. İlin hayırsever potansiyeli 4. Sanayi ve ticari kuruluşların mesleki ve genel eğitime desteği 4. Sanayi ve ticari kuruluşların mesleki ve genel eğitime desteği 5. Sosyal, kültürel ve sportif alanlarda sivil toplum örgütleri ve özel öğretim kurumlarımızın sponsorluğu 5. Sosyal, kültürel ve sportif alanlarda sivil toplum örgütleri ve özel öğretim kurumlarımızın sponsorluğu 6. Her okulun ve kurumun stratejik planlama yapması çalışmaları 6. Her okulun ve kurumun stratejik planlama yapması çalışmaları 7. İlin okul öncesi eğitime müsait olması ve yaygınlaştırma çalışmalarının hızlanması 7. İlin okul öncesi eğitime müsait olması ve yaygınlaştırma çalışmalarının hızlanması 8. İl bazında elektronik evrak yazışma(e-evrak) sistemine geçilmesi 8. İl bazında elektronik evrak yazışma(e-evrak) sistemine geçilmesi 9. Yeni Müfredat Programlarının uygulayıcılar tarafından özümsenmesi 9. Yeni Müfredat Programlarının uygulayıcılar tarafından özümsenmesi 10. AB projeleri ve diğer projeler fonları 10. AB projeleri ve diğer projeler fonları 11. Yerel yönetimlerle, sivil toplum örgütleriyle iyi iletişim ve ortak projeler üretme 11. Yerel yönetimlerle, sivil toplum örgütleriyle iyi iletişim ve ortak projeler üretme

34 Fırsatlar 14. Hizmet içi faaliyetlerinin yönetici ve öğretmen odaklı ve ilgi çekici hale getirilmesi. 14. Hizmet içi faaliyetlerinin yönetici ve öğretmen odaklı ve ilgi çekici hale getirilmesi. 15. Üniversite ile işbirliğini arttıran faaliyetler 15. Üniversite ile işbirliğini arttıran faaliyetler 16. Motivasyonu arttırıcı kurumlar arası sosyal, sportif faaliyetler. 16. Motivasyonu arttırıcı kurumlar arası sosyal, sportif faaliyetler. 17. AB uyum sürecinde AB de kabul edilen eğitim kriterlerinin(öğretmen, yönetici yeterlilikleri gibi..) eğitim sistemimize ve kültürümüze uyumunun sağlanması bir gelişim fırsatı olabilir. 17. AB uyum sürecinde AB de kabul edilen eğitim kriterlerinin(öğretmen, yönetici yeterlilikleri gibi..) eğitim sistemimize ve kültürümüze uyumunun sağlanması bir gelişim fırsatı olabilir. 18. Okullardaki teknolojinin kullanım alanlarının genişletilmesi 18. Okullardaki teknolojinin kullanım alanlarının genişletilmesi 19. Medya ile ilgili iyi iletişim ve medya ile ortak eğitim projeleri hazırlama, protokoller 19. Medya ile ilgili iyi iletişim ve medya ile ortak eğitim projeleri hazırlama, protokoller 20. Öğretmen ve yöneticilerin kendini geliştirme alanlarının oluşturulması. 20. Öğretmen ve yöneticilerin kendini geliştirme alanlarının oluşturulması. 21. Vergi muafiyetinden faydalanarak teknoloji sınıfları kurulma çalışmaları 21. Vergi muafiyetinden faydalanarak teknoloji sınıfları kurulma çalışmaları 22. Sanayi ve ziraat şehri olmanın eğitime olumlu yansımaları 22. Sanayi ve ziraat şehri olmanın eğitime olumlu yansımaları 23. Yöneticilikte otoriter yaklaşım yerine katılımcı yaklaşım, çalışana değer verildiğini hissettiren yaklaşım tarzı. 23. Yöneticilikte otoriter yaklaşım yerine katılımcı yaklaşım, çalışana değer verildiğini hissettiren yaklaşım tarzı.

35 Fırsatlar 24. Veli katılımı (Okul, veli öğrenci sözleşmesinin etkin kullanımı, sosyal etkinlikler yönetmeliğindeki gönüllü veli çalışması…) 24. Veli katılımı (Okul, veli öğrenci sözleşmesinin etkin kullanımı, sosyal etkinlikler yönetmeliğindeki gönüllü veli çalışması…) 25. Katsayı probleminin çözülmesi 25. Katsayı probleminin çözülmesi 26. Okullarda her öğrencinin spor yapması 26. Okullarda her öğrencinin spor yapması 27. Hizmet içi faaliyetlerinin özlük haklarına yansıması 27. Hizmet içi faaliyetlerinin özlük haklarına yansıması 28. Mevzuatın katılımcı anlayışla yenileştirilmesi 28. Mevzuatın katılımcı anlayışla yenileştirilmesi 29. Yetişkin eğitiminde her eve ulaşma 29. Yetişkin eğitiminde her eve ulaşma 30. Atama yönetmeliğindeki D ve E bölge uygulaması 30. Atama yönetmeliğindeki D ve E bölge uygulaması

36 Tehditler Ne gibi engellerle karşılaşmaktasınız? Ne gibi engellerle karşılaşmaktasınız? Rakipleriniz ne yapmaktalar? Rakipleriniz ne yapmaktalar? Beklenen iş, ürün veya hizmet Beklenen iş, ürün veya hizmet standartları değişmekte mi? standartları değişmekte mi? Değişen teknoloji konumunuzu tehdit ediyor mu? Değişen teknoloji konumunuzu tehdit ediyor mu? Finansal sorunlarınız var mı? Finansal sorunlarınız var mı?

37 Tehditler 1. İlin sürekli göç alması 1. İlin sürekli göç alması 2. Bazı bölgelerde okul yapımı için arsa bulunamaması 2. Bazı bölgelerde okul yapımı için arsa bulunamaması 3. Öğretmen, memur ve yardımcı hizmetler personeli eksiği, Öğretmen ihtiyacının karşılanamaması 3. Öğretmen, memur ve yardımcı hizmetler personeli eksiği, Öğretmen ihtiyacının karşılanamaması 4. Özel dershanelerinin daha önemli görülme eğilimi 4. Özel dershanelerinin daha önemli görülme eğilimi 5. Planlama için bazı değerleri ölçülememe problemi(çağ nüfusu gibi.) 5. Planlama için bazı değerleri ölçülememe problemi(çağ nüfusu gibi.) 6. Kamulaştırmada hissedar fazlalığı 6. Kamulaştırmada hissedar fazlalığı 7. Deprem riski ve güçlendirme çalışmaları (Binaların fiziki dayanıklılık durumları) 7. Deprem riski ve güçlendirme çalışmaları (Binaların fiziki dayanıklılık durumları) 8. Yeniliklere direnç 8. Yeniliklere direnç 9. Öğretmen değişim hızı(İl içinde belli bölgelere, il dışı zorunlu hizmet bölgelerine akış) 9. Öğretmen değişim hızı(İl içinde belli bölgelere, il dışı zorunlu hizmet bölgelerine akış) 10. Arsa temininde zorluk 10. Arsa temininde zorluk 11. Öğretmen mesleğinin iş olarak görülmesi 11. Öğretmen mesleğinin iş olarak görülmesi 12. Bölgeler arası ve okullar arası fırsat eşitsizliği 12. Bölgeler arası ve okullar arası fırsat eşitsizliği 13. Katsayı eşitsizliği 13. Katsayı eşitsizliği 14. Her şeyi Devletten bekleme alışkanlığı 14. Her şeyi Devletten bekleme alışkanlığı 15. Okul çevresindeki tehlikeli alanlar 15. Okul çevresindeki tehlikeli alanlar 16. Ödenek yetersizliği 16. Ödenek yetersizliği

38 Çevre analizi (PEST) Politik/Hukuki Faktörler İlgili yasalar İlgili yasalar Vergi sistemi Vergi sistemi Hükümetin öncelikleri Hükümetin öncelikleri Hükümetin değişmesi Hükümetin değişmesi Hükümet politikaları Hükümet politikaları Mevcut hükümetin durumu Mevcut hükümetin durumu Devletin müdahalesi Devletin müdahalesi Uluslar arası ilişkiler Uluslar arası ilişkiler

39 Çevre analizi(PEST) Ekonomik Faktörler Dünyadaki genel ekonomik durum Dünyadaki genel ekonomik durum Uluslar arası ekonomik kuruluşlar Uluslar arası ekonomik kuruluşlar Ticari döngüler Ticari döngüler Enflasyon ve değişim oranları Enflasyon ve değişim oranları Ekonomik büyüme Ekonomik büyüme İş gücü mevcudiyeti İş gücü mevcudiyeti Para ve kredi kaynakları Para ve kredi kaynakları

40 Çevre analizi(PEST) Sosyal/Kültürel Faktörler Çevreye olan hassasiyet Çevreye olan hassasiyet Tüketici eğilimleri Tüketici eğilimleri Yeni ihtiyaç ve istekler Yeni ihtiyaç ve istekler Toplumun yaş ve eğitim dağılımı Toplumun yaş ve eğitim dağılımı Doğum artış oranı ve ortalama ömür Doğum artış oranı ve ortalama ömür Toplumdaki etik değerler Toplumdaki etik değerler

41 Çevre analizi(PEST) Teknolojik Faktörler Internet kullanımının yaygınlığı Internet kullanımının yaygınlığı Yeni ürünler Yeni ürünler Altyapı teknolojisi Altyapı teknolojisi Enerji kaynakları ve kullanabilirlik Enerji kaynakları ve kullanabilirlik ARGE harcamaları ARGE harcamaları Teknoloji transferi Teknoloji transferi

42 SWOT (GZFT) ANALİZİ Kuruluş İçi Analiz Güçlü YönlerZayıf Yönler Fırsatlar Tehditler Çevre Analizi

43 Geleceğe Bakış Ancak geleceği düşünebilen milletler, yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuşurlar (ATATÜRK). Ancak geleceği düşünebilen milletler, yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuşurlar (ATATÜRK). Geleceği düşünmeyen insan yakın zamanda üzüntüyle karşılaşacaktır (Konfüçyus). Geleceği düşünmeyen insan yakın zamanda üzüntüyle karşılaşacaktır (Konfüçyus).

44 VİZYON BİLDİRİMİ VİZYON BİLDİRİMİ Vizyon, kuruluşun ideal geleceğini sembolize eder. Vizyon, kuruluşun ideal geleceğini sembolize eder. Kuruluşun uzun vadede neleri yapmak istediğinin güçlü bir anlatımıdır. Kuruluşun uzun vadede neleri yapmak istediğinin güçlü bir anlatımıdır. Vizyon bir kuruluşun farklı birimleri arasında birleştirici bir unsurdur. Vizyon bir kuruluşun farklı birimleri arasında birleştirici bir unsurdur.

45 Vizyon bildirimi kuruluşun ulaşmayı arzu ettiği geleceğin iddialı ve gerçekçi bir Vizyon bildirimi kuruluşun ulaşmayı arzu ettiği geleceğin iddialı ve gerçekçi bir ifadesidir. ifadesidir. Bu ifade, bir yandan çalışanları ve karar alıcıları ilerlemeye teşvik etmeli, Bu ifade, bir yandan çalışanları ve karar alıcıları ilerlemeye teşvik etmeli, diğer yandan da ulaşılabilir olmalıdır. diğer yandan da ulaşılabilir olmalıdır. Vizyon bildirimi, misyon bildirimi ile birlikte kuruluş planının çatısını oluşturur. Vizyon bildirimi, misyon bildirimi ile birlikte kuruluş planının çatısını oluşturur.

46 İyi ifade edilmiş bir vizyon bildirimi aşağıdaki özellikleri gösterir: İyi ifade edilmiş bir vizyon bildirimi aşağıdaki özellikleri gösterir: Kısa ve akılda kalıcıdır. Kısa ve akılda kalıcıdır. İlham verici ve iddialıdır. İlham verici ve iddialıdır. Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlayıcıdır. Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlayıcıdır.

47 5 yıl içerisinde diğer milli eğitim müdürlükleri tarafından gelişmeleri takip edilen, örnek alınan, Milli Eğitim Sistemini geliştirici politikaların üretildiği bir kaynak kabul edilen il olmak. 5 yıl içerisinde diğer milli eğitim müdürlükleri tarafından gelişmeleri takip edilen, örnek alınan, Milli Eğitim Sistemini geliştirici politikaların üretildiği bir kaynak kabul edilen il olmak.

48 Mersin Üniversitesi Mersin Üniversitesi Vizyon Örneği Vizyon Örneği Sosyal, fen ve sağlık bilimlerinden sanat ve spora kadar uzanan geniş bir alanda yaratıcı faaliyetleri, topluma hizmeti, eğitim ve araştırmaları ile ulusal ve uluslar arası düzeyde tercih edilmek. Sosyal, fen ve sağlık bilimlerinden sanat ve spora kadar uzanan geniş bir alanda yaratıcı faaliyetleri, topluma hizmeti, eğitim ve araştırmaları ile ulusal ve uluslar arası düzeyde tercih edilmek. Mensubu olmakla gurur duyulan bir üniversite olmaktır. Mensubu olmakla gurur duyulan bir üniversite olmaktır.

49 MİSYON BİLDİRİMİ Misyon bir kuruluşun varlık sebebidir. Kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder. Misyon bir kuruluşun varlık sebebidir. Kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder. Misyon bildirimi de, kuruluşun sunduğu tüm hizmet ve faaliyetleri içeren bir şemsiye kavramdır. Misyon bildirimi de, kuruluşun sunduğu tüm hizmet ve faaliyetleri içeren bir şemsiye kavramdır.

50 Yasal düzenlemelerle kuruluşa verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde Yasal düzenlemelerle kuruluşa verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde belirlenir. belirlenir. Kuruluşun hizmet sunduğu kişi ve kuruluşlar belirtilir. Kuruluşun hizmet sunduğu kişi ve kuruluşlar belirtilir. Kuruluşun sunduğu hizmet ve/veya ürünler tanımlanır. Kuruluşun sunduğu hizmet ve/veya ürünler tanımlanır.

51 Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim öğretim hizmetini talep eden bütün bireyler için ihtiyaç duydukları şekilde ve eğitim hizmetinden etkilenen herkesin mutluluklarını sağlayarak nitelikli bir eğitim öğretim hizmetini sunmaktır. Eğitim öğretim hizmetini talep eden bütün bireyler için ihtiyaç duydukları şekilde ve eğitim hizmetinden etkilenen herkesin mutluluklarını sağlayarak nitelikli bir eğitim öğretim hizmetini sunmaktır.

52 Mersin Üniversitesi Misyon Örneği Atatürk İlke ve Devrimleri’ne bağlı, laiklik ve Cumhuriyet ilkelerinden ödün vermeyen, çalışkan, bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan, topluma yararlı, yaratıcı ve pozitif düşünen, ve yarattığı değerlerle ülkesini tüm dünyada temsil eden üstün nitelikli bireyler yetiştirmek. Atatürk İlke ve Devrimleri’ne bağlı, laiklik ve Cumhuriyet ilkelerinden ödün vermeyen, çalışkan, bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan, topluma yararlı, yaratıcı ve pozitif düşünen, ve yarattığı değerlerle ülkesini tüm dünyada temsil eden üstün nitelikli bireyler yetiştirmek.

53 Misyon - Vizyon MisyonVizyon Bugünü yansıtır Yarını gösterir Müşterileri belirler İlham vericidir Temel süreçleri belirlemeye yarar Kurumun gitmek istediği yönü belirler Performans ölçütlerini belirlemeye yarar Stratejik karar ölçütlerini belirlemeye yarar

54 TEMEL DEĞERLER Temel değerler kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim Temel değerler kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder. biçimini ifade eder. Bir kuruluşun temel değerlerini ortaya koymak stratejik planlama için önemlidir; çünkü kuruluşun vizyon, misyon ve kurumsal kimliğinin gerisinde temel değerler ve inançlar bulunur. Bir kuruluşun temel değerlerini ortaya koymak stratejik planlama için önemlidir; çünkü kuruluşun vizyon, misyon ve kurumsal kimliğinin gerisinde temel değerler ve inançlar bulunur.

55 Temel değerler aşağıdaki nitelikleri taşımalıdır: Temel değerler aşağıdaki nitelikleri taşımalıdır: Temel ilkeleri ve inançları açık ve kesin bir dille ortaya koymalıdır. Temel ilkeleri ve inançları açık ve kesin bir dille ortaya koymalıdır. Çalışanların işlerini en iyi şekilde yapacakları şartlara ilişkin temel düşünceyi Çalışanların işlerini en iyi şekilde yapacakları şartlara ilişkin temel düşünceyi belirtmelidir. belirtmelidir. Kuruluşun vizyonunu gerçekleştirmesini sağlayacak sistem ve süreçleri desteklemelidir. Kuruluşun vizyonunu gerçekleştirmesini sağlayacak sistem ve süreçleri desteklemelidir.

56 Mersin MEB Değerler Birbirine saygılı davranma Birbirine saygılı davranma Her çalışana değer verme, eşit fırsat tanıma Her çalışana değer verme, eşit fırsat tanıma Hata olmadan önlemeye yönelik olma Hata olmadan önlemeye yönelik olma Birbirine ahlaklı ve sorumlu bir biçimde davranma Birbirine ahlaklı ve sorumlu bir biçimde davranma Açık ve dürüst iletişim Açık ve dürüst iletişim Bireysel yenilikçiliği ve yenilikleri destekleme Bireysel yenilikçiliği ve yenilikleri destekleme Hizmet verdiklerimize göre hizmeti şekillendirme Hizmet verdiklerimize göre hizmeti şekillendirme Çevreyi koruma Çevreyi koruma Sürekli gelişme düşüncesi Sürekli gelişme düşüncesi Herkese katma değer üretme Herkese katma değer üretme Problemin değil çözümün parçası olma Problemin değil çözümün parçası olma Karar almada şeffaflık Karar almada şeffaflık

57 Mersin Üniversitesi Temel Değerler Örneği Akademik mükemmellik Akademik mükemmellik Akademik özgürlük Akademik özgürlük Yaratıcılık Yaratıcılık Yenilikçilik Yenilikçilik İdealist olmak İdealist olmak Katılımcılık Katılımcılık Liderlik Liderlik Takım bilinci Takım bilinci Sorumluluk bilinci Sorumluluk bilinci Hesap verebilirlik Hesap verebilirlik Etik değerlere bağlı olmak Etik değerlere bağlı olmak Şeffaflık Şeffaflık Eşitlik Eşitlik

58 AMAÇLAR Amaçlar, kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir. Amaçlar, kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir. Amaçlar, kuruluşun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları ifade eder. Amaçlar, kuruluşun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları ifade eder.

59 Amaçların özellikleri: Amaçların özellikleri: Kuruluşun misyonunu gerçekleştirmesine katkıda bulunmalıdır. Kuruluşun misyonunu gerçekleştirmesine katkıda bulunmalıdır. Misyon, vizyon ve temel değerlerle uyumlu olmalıdır. Misyon, vizyon ve temel değerlerle uyumlu olmalıdır. İddialı, ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır. İddialı, ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır. Orta vadeli bir zaman dilimi kapsamalıdır. Orta vadeli bir zaman dilimi kapsamalıdır.

60 Hedefler için bir çerçeve çizmelidir. Hedefler için bir çerçeve çizmelidir. Durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir. Durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir. Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemelidir. Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemelidir. Ulaşılmak istenen sonuçları açık şekilde ifade etmeli, ancak bunlara nasıl Ulaşılmak istenen sonuçları açık şekilde ifade etmeli, ancak bunlara nasıl ulaşılacağını detaylandırmamalıdır. ulaşılacağını detaylandırmamalıdır.

61 HEDEFLER HEDEFLER Hedefler; amaçların gerçekleştirilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Hedefler; amaçların gerçekleştirilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Hedefler; ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Hedefler; ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir.

62 Hedefler; Hedefler; Yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda olmalıdır. Yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda olmalıdır. Ölçülebilir olmalıdır. Ölçülebilir olmalıdır. İddialı olmalı, fakat imkansız olmamalıdır. İddialı olmalı, fakat imkansız olmamalıdır. Sonuca odaklanmış olmalıdır. Sonuca odaklanmış olmalıdır. Zaman çerçevesi belli olmalıdır. Zaman çerçevesi belli olmalıdır.

63 Stratejik Amaç 1 : İlimizde modern eğitim kurumları kazandırma ve derslik ihtiyacını sıfırlamak ve onarımlar için uzun vadeli ve dengeli planlamalar yaparak eğitim öğretimin niteliğini arttırmaktır. Stratejik Hedef 1. Derslik ihtiyacını 30 kişilik sınıf ve tekli eğitim olacak şekilde karşılamak. Stratejik Hedef 1. Derslik ihtiyacını 30 kişilik sınıf ve tekli eğitim olacak şekilde karşılamak. Stratejik Hedef 2. Modern eğitim kurumları kurarak ülke çapında örnek olmak Stratejik Hedef 2. Modern eğitim kurumları kurarak ülke çapında örnek olmak Stratejik Hedef 3. Taşıma merkezi okulların fiziksel problemsiz hale getirilmesi, bütün binaları imalat kalitesinin arttırılmak üzere gözden geçirilmesi ve birleştirilmiş sınıf sayılarının azaltılması Stratejik Hedef 3. Taşıma merkezi okulların fiziksel problemsiz hale getirilmesi, bütün binaları imalat kalitesinin arttırılmak üzere gözden geçirilmesi ve birleştirilmiş sınıf sayılarının azaltılması Stratejik Hedef 3. Bölgeler ve okullar arası donatım açısından fırsat eşitsizliğini önleyici planlamalar yapmak. Stratejik Hedef 3. Bölgeler ve okullar arası donatım açısından fırsat eşitsizliğini önleyici planlamalar yapmak.

64 Stratejik Amaç 2: İlde bulunan tüm okullarımızın teknolojiyi takip edecek şekilde araç ve gereçlerin kullanılmasını sağlamak ve donatım araçlarının yenileyip veya bakım onarımını yaparak Mersin eğitim öğretiminin verimliliğini sağlamaktır. Stratejik Amaç 2: İlde bulunan tüm okullarımızın teknolojiyi takip edecek şekilde araç ve gereçlerin kullanılmasını sağlamak ve donatım araçlarının yenileyip veya bakım onarımını yaparak Mersin eğitim öğretiminin verimliliğini sağlamaktır. Stratejik Hedef 1. Eğitim bölgeleri içinde bulunan tüm ilköğretim okullarında “Bilgisayar Teknoloji Sınıfları” oranını %100 oranına çekmek. Stratejik Hedef 1. Eğitim bölgeleri içinde bulunan tüm ilköğretim okullarında “Bilgisayar Teknoloji Sınıfları” oranını %100 oranına çekmek.

65 Faaliyetler Amaç ve hedeflere ulaşmak için yapılacak çalışmaları gösterir. Amaç ve hedeflere ulaşmak için yapılacak çalışmaları gösterir.

66 Stratejik Hedef 1. Derslik ihtiyacını 30 kişilik sınıf ve tekli eğitim olacak şekilde karşılamak ( Mersin aşırı göç alıyor, sıkıntılar var ). Faaliyet 1. Derslik ihtiyacı olan bölgelerde ilçelerle koordineli arsa bulunması çalışmaları,(kampüs oluşturma vb…) Faaliyet 1. Derslik ihtiyacı olan bölgelerde ilçelerle koordineli arsa bulunması çalışmaları,(kampüs oluşturma vb…) Faaliyet 2. Planlamaları dengeli ve istatistiki verilerle koordineli uzun vadeli analiz çalışmaları Faaliyet 2. Planlamaları dengeli ve istatistiki verilerle koordineli uzun vadeli analiz çalışmaları Faaliyet 3. Arsa kamulaştırması( Yeterli ve uygun yerde okul yapılabilmesi için). Örneğin Şevket Pozcu Lisesi yanına iş merkezi Faaliyet 3. Arsa kamulaştırması( Yeterli ve uygun yerde okul yapılabilmesi için). Örneğin Şevket Pozcu Lisesi yanına iş merkezi Faaliyet 4. Bahçesi müsait okullara ek binalar Faaliyet 4. Bahçesi müsait okullara ek binalar Faaliyet 5. Genel ve özel idare bütçesinden mümkün olan en fazla katkı almayı amaçlamak. Faaliyet 5. Genel ve özel idare bütçesinden mümkün olan en fazla katkı almayı amaçlamak. Faaliyet 6. Eğitime %100 katkı projesi ve hayırsever desteği çalışmaları. Faaliyet 6. Eğitime %100 katkı projesi ve hayırsever desteği çalışmaları. Yalancı ikamet olayını önlemek daha dengeli dağılımı sağlayabilir.Örneğin Güneykent yerine ileri ilköğretime gitmek için sahte ikamet alıyorlar. Merkez okullarında bir sınıfta 50-60 kişi yer alıyor. Dağılımda dengesizlik var. Yalancı ikamet olayını önlemek daha dengeli dağılımı sağlayabilir.Örneğin Güneykent yerine ileri ilköğretime gitmek için sahte ikamet alıyorlar. Merkez okullarında bir sınıfta 50-60 kişi yer alıyor. Dağılımda dengesizlik var.

67 PERFORMANS GÖSTERGELERİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ Performans göstergeleri, gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılır. Performans göstergeleri, gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılır. Hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği durumlarda stratejik planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gereklidir. Hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği durumlarda stratejik planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gereklidir.

68 Örnek Performans Göstergeleri : Örnek Performans Göstergeleri : 1.İkili eğitime göre sınıf başına öğrenci sayısı( Batı tarafı az(20-30)Tarsus tarafı(50-60) 1.İkili eğitime göre sınıf başına öğrenci sayısı( Batı tarafı az(20-30)Tarsus tarafı(50-60) 2.Tekli eğitime göre sınıf başına öğrenci sayısı 2.Tekli eğitime göre sınıf başına öğrenci sayısı 3.Ülke çapında örnek alınacak faaliyet sayısı 3.Ülke çapında örnek alınacak faaliyet sayısı 4.Azaltılan birleştirilmiş sınıf sayısı 4.Azaltılan birleştirilmiş sınıf sayısı 5.Problemsiz taşıma merkezi sayısı 5.Problemsiz taşıma merkezi sayısı 6.İmalat kalitesi gözden geçirilen bina oranı 6.İmalat kalitesi gözden geçirilen bina oranı

69 Stratejik Amaç 3 : İlin akademik başarısının yükselmesini sağlamak için, öğrencilerle ilgili işlemleri takip ederek eğitim öğretimin niteliğini ve kalitesini arttırmaktır. Stratejik Amaç 3 : İlin akademik başarısının yükselmesini sağlamak için, öğrencilerle ilgili işlemleri takip ederek eğitim öğretimin niteliğini ve kalitesini arttırmaktır. Stratejik Amaç 3 : İlin akademik başarısının yükselmesini sağlamak için, öğrencilerle ilgili işlemleri takip ederek eğitim öğretimin niteliğini ve kalitesini arttırmaktır. Stratejik Hedef 1. İlimizin OKS ve ÖSS de sürekli ilk 5 içerisinde yer alması Stratejik Hedef 1. İlimizin OKS ve ÖSS de sürekli ilk 5 içerisinde yer alması Faaliyet 1. OKS ve ÖSS için başarı kriterlerinin katılımcı bir anlayışla belirlenmesi Faaliyet 1. OKS ve ÖSS için başarı kriterlerinin katılımcı bir anlayışla belirlenmesi Faaliyet 2. Son iki yıllık başarı sıralamalarının okul türü ve kriterler bazında belirlenerek İl Milli Eğitim Web Sitesinden yayınlanması Faaliyet 2. Son iki yıllık başarı sıralamalarının okul türü ve kriterler bazında belirlenerek İl Milli Eğitim Web Sitesinden yayınlanması Faaliyet 3. Her öğretim yılı başında her okuldan öğretmenler kurulunda akademik başarıları değerlendirerek yeni yılda hedef koymalarının sağlanması ve takibi. Faaliyet 3. Her öğretim yılı başında her okuldan öğretmenler kurulunda akademik başarıları değerlendirerek yeni yılda hedef koymalarının sağlanması ve takibi. Faaliyet 4. Okul öncesinden her tür ortaöğretim okuluna akademik başarılarının arttırılmasına yönelik yeni öğretim metotları ve mevzuat bilgilendirmeleri yapılması Faaliyet 4. Okul öncesinden her tür ortaöğretim okuluna akademik başarılarının arttırılmasına yönelik yeni öğretim metotları ve mevzuat bilgilendirmeleri yapılması Faaliyet 5. Okul-veli iletişimini arttıran, öğrenciye katkı sağlayan çalışmalar Faaliyet 5. Okul-veli iletişimini arttıran, öğrenciye katkı sağlayan çalışmalar örneğin spor salonlarının aktif kullanımını sağlamak vb. örneğin spor salonlarının aktif kullanımını sağlamak vb.

70 Performans Göstergeleri : 1.ÖSS-OKS il sırası 1.ÖSS-OKS il sırası 2.Devam etmeyen öğrenci/çocuk sayısı 2.Devam etmeyen öğrenci/çocuk sayısı 3.İlköğretimde okullaşma oranı 3.İlköğretimde okullaşma oranı 4.Ortaöğretimde okullaşma oranı 4.Ortaöğretimde okullaşma oranı 5.Paydaş memnuniyet oranları 5.Paydaş memnuniyet oranları

71 Stratejik Amaç 4: İlimizde Okul Öncesi Eğitimde Avrupa Birliği ülkeleri ortalamasına ulaştırmak için(%75) toplumdaki duyarlılığı arttırarak, anasınıfı-ana okulu sayısını arttırarak okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmaktır. Stratejik Hedef 1. Okul öncesi okullaşma oranını her yıl %10 arttırmak( %15'den % 37’ye, %70 hedefleniyor). Stratejik Hedef 1. Okul öncesi okullaşma oranını her yıl %10 arttırmak( %15'den % 37’ye, %70 hedefleniyor). Faaliyet 1. Anaokullarının yatırım planlamaları yapmak, yatırım bölümüne katkı sağlayacak bilgileri ve önerileri ileterek yatırımları takip etmek. (Okul öncesi çağ nüfusunu belli bir formata göre doğru ve yıllara göre değişmeden ölçülmesi uygun planlamayı sağlayacaktır.) Faaliyet 1. Anaokullarının yatırım planlamaları yapmak, yatırım bölümüne katkı sağlayacak bilgileri ve önerileri ileterek yatırımları takip etmek. (Okul öncesi çağ nüfusunu belli bir formata göre doğru ve yıllara göre değişmeden ölçülmesi uygun planlamayı sağlayacaktır.) Faaliyet 2. İlköğretim, ortaöğretim ve diğer kurumlarda mümkün olduğunca fazla anasınıfı açmaya yönelik araştırma çalışmaları yapılması Faaliyet 2. İlköğretim, ortaöğretim ve diğer kurumlarda mümkün olduğunca fazla anasınıfı açmaya yönelik araştırma çalışmaları yapılması Faaliyet 3. Medya ve kamuoyunu bilinçlendirici bilgilendirme, paylaşım toplantıları ve gazete-televizyon haberleri üretilmesi. Faaliyet 3. Medya ve kamuoyunu bilinçlendirici bilgilendirme, paylaşım toplantıları ve gazete-televizyon haberleri üretilmesi. Faaliyet 4. Gezici Anaokulu Projesi gibi potansiyeli geliştirici “Mahalle Konakları Projesi” ile yerel imkanlarla yaygınlaştırma çalışmalarını hızlandırmak. Faaliyet 4. Gezici Anaokulu Projesi gibi potansiyeli geliştirici “Mahalle Konakları Projesi” ile yerel imkanlarla yaygınlaştırma çalışmalarını hızlandırmak. Faaliyet 5. İl-İlçe yöneticileri ile birliktelik sağlanarak okul öncesi çalıştayı ile bütün okulların sunuları yoluyla iletişim kanallarının ve okul öncesine duyarlı bakışın arttırılması Faaliyet 5. İl-İlçe yöneticileri ile birliktelik sağlanarak okul öncesi çalıştayı ile bütün okulların sunuları yoluyla iletişim kanallarının ve okul öncesine duyarlı bakışın arttırılması

72 Performans Göstergeleri : 1.Okul öncesi okullaşma oranı 1.Okul öncesi okullaşma oranı 2.Üretilen ve ülke genelinde örnek alınabilecek proje sayısı 2.Üretilen ve ülke genelinde örnek alınabilecek proje sayısı 3.Okul öncesi eğitimde nitelik arttırıcı faaliyet sayısı 3.Okul öncesi eğitimde nitelik arttırıcı faaliyet sayısı 4.Bireysel gelişim arttırıcı faaliyet sayısı 4.Bireysel gelişim arttırıcı faaliyet sayısı

73 ÇOK YILLI VE PERFORMANS ESASINA DAYALI BÜTÇELEME ANLAYIŞINA GEÇİLDİ  Performans Esaslı Bütçeleme Kamu idareleri tarafından hazırlanan stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu bütçelerin oluşturulmasını öngören ve kaynakların bu amaç ve hedefler doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını performans programları aracılığıyla sağlayan, performans göstergeleri ile uygulama sonuçlarını takip ve kontrol eden ve raporlayan bir bütçeleme tekniğidir.

74 PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ

75 Ölçme-İzleme Stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. Değerlendirme uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.

76 Performans değerlendirme Performans göstergelerinin kontrol edilmesini sağlar. Performans göstergelerinin kontrol edilmesini sağlar. Her bir hedefin izlenip değerlendirilebilmesi için ne tür verilere ihtiyaç duyulduğu, bunların ne şekilde toplanacağı vb. gibi hususlara dikkat edilmelidir. Her bir hedefin izlenip değerlendirilebilmesi için ne tür verilere ihtiyaç duyulduğu, bunların ne şekilde toplanacağı vb. gibi hususlara dikkat edilmelidir. Veriler düzenli toplanmalı olumlu ve olumsuz yönler tespit edilmeli ve iyileştirilmeye çalışılmalıdır. Veriler düzenli toplanmalı olumlu ve olumsuz yönler tespit edilmeli ve iyileştirilmeye çalışılmalıdır. Ayrıntılı bilgi Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan performans esaslı bütçeleme rehberinde yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan performans esaslı bütçeleme rehberinde yer almaktadır.

77 Teşekkürler


"MEB Stratejik Planlama MEB Stratejik Planlama. Sunum İçeriği 1. Strateji, Stratejik yönetim ve Stratejik planlama kavramı 1. Strateji, Stratejik yönetim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları