Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEB Stratejik Planlama

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEB Stratejik Planlama"— Sunum transkripti:

1 MEB Stratejik Planlama

2 Sunum İçeriği 1. Strateji, Stratejik yönetim ve Stratejik planlama kavramı 2. Stratejik planlamanın gerekliliği 3. Stratejik Planlama Süreci 3.a. Mevcut Durum Analizi GZFT Analizi Paydaş Analizi Çevre Analizi 3.b. Geleceğe Bakış Vizyon Misyon Temel Değerler Amaçlar Hedefler 3.c. Uygulamalar Stratejiler Performans göstergeleri Kalite göstergeleri Faaliyet ve projeler 3.d. Değerlendirme Ölçme Performans değerlendirme 4. Mersin İli Stratejik planlama süreci Okullardan Örnekler

3 Strateji, Stratejik yönetim ve Stratejik planlama kavramı
TDK Strateji tanımı: Bir ulusun veya uluslar topluluğunun, barış ve savaşta benimsenen politikalara en fazla desteği vermek amacıyla politik, ekonomik, psikolojik ve askeri güçleri bir arada kullanma bilimi ve sanatı

4 Strateji, Stratejik yönetim ve Stratejik planlama kavramı
Yönetim biliminde strateji, “bir organizasyonun amacına ulaşmak için izleyeceği yollar”

5 Stratejik yönetim, bir organizasyonun gelecekte varmak istediği hedefleri ve bu hedefe nasıl ulaşılacağını gösteren süreci analiz eder

6 Stratejik yönetim, stratejik planlama ve denetimi de kapsayacak şekilde, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu ifade eder (DPT).

7 Nerede olmayı hayal ediyoruz?
Stratejik Amaçlar 5 yıl sonra nerede olmak istiyoruz? Mevcut Durum Analizi Şu anda neredeyiz? Vizyon Nerede olmayı hayal ediyoruz? Misyon Neden varız? Yıllık hedefler 1 2 3 4 5

8 Stratejik Yönetim Döngüsü

9 Stratejik Yönetim Süreci
Stratejilerin Geliştirilmesi ve Stratejik Planlama Aşaması Stratejilerin Uygulanması Uygulanan Stratejilerin Gözden Geçirilmesi ve Denetimi

10 GELENEKSEL ANLAYIŞ Merkezi planlama Merkezden yönetim Hiyerarşik yönetim Kuralcı ve bürokratik içe dönüklük Girdi odaklı Mevzuata uygunluk denetimi MODERN ANLAYIŞ Stratejik planlama Yerinden yönetim Katılımcı ve paylaşımcı yönetim Saydam ve hesap verebilir Çıktı ve hedef odaklı Performans denetimi

11 STRATEJİK PLAN NEDİR ? Kurumun; Orta ve uzun vadeli amaçlarını,
Temel ilke ve politikalarını, Hedef ve önceliklerini, Bu hedeflere ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemleri, Kaynak dağılımını içeren plandır.

12 Stratejik planlama ile
Kaynakları etkin, verimli ve ekonomik kullanmak amaçlanmaktadır. Stratejik yönetimin aracıdır.

13 Stratejik Planlama Mevcut durum analizi (şu anda neredeyiz?)
Misyon (neden varız?) Vizyon (nerede olmayı hayal ediyoruz?) Stratejik amaçlar (5 yıl sonra nerede olmak istiyoruz?) Yıllık hedefler

14 Stratejik Planlama 4N Neredeyiz? Nereye ulaşmak istiyoruz?
Nasıl ulaşabiliriz? Nasıl ölçer ve değerlendiririz?

15 NEREDEYİZ/DURUM ANALİZİ
ÇEVRE ANALİZİ FIRSAT VE TEHDİTLER (STEEP-PEST-ETOP) PAYDAŞ ANALİZİ KURULUŞ İÇİ ANALİZ -GZFT Analizi, GÜÇLÜ/ZAYIF YÖNLER

16 NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ?/GELECEĞE BAKIŞ
VİZYON - MİSYON VE İLKELER - STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

17 NASIL ULAŞABİLİRİZ? FAALİYETLER PROJELER

18 BAŞARIMIZI NASIL ÖLÇERİZ?
İZLEME DEĞERLENDİRME PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

19 İZLEYECEĞİ YOL HARİTASI
OKULLARIN STRATEJİK PLANLAMADA İZLEYECEĞİ YOL HARİTASI

20 STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ (SPE)
I. AŞAMA KURUM / KURULUŞ STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ (SPE) DURUM ANALİZİ KURUM İÇİ ANALİZ PAYDAŞ ANALİZİ GZFT ANALİZİ STRATEJİK KONULAR MİSYON VİZYON

21 MİSYON VİZYON STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK AMAÇ 3
II. AŞAMA MİSYON VİZYON STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK AMAÇ 3 FAALİYET HEDEF 2 HEDEF 1 HEDEF 1 FAALİYET HEDEF 2 HEDEF 1 HEDEF 2 FAALİYET FAALİYET

22 Paydaş Analizi Paydaş:
Kurum faaliyetlerinden etkilenen veya bu faaliyetleri etkileyen kişi, grup veya kurumlar Çalışanlar, Müşteriler, Liderler, Stratejik Ortaklar, Temel Ortaklardır.

23 Paydaş Analizi İç Paydaş (Çalışanlar)
Dış Paydaş (Temel Ortak, Stratejik Ortak, Tedarikçiler) Müşteri (Yararlanıcı, Hedef kitle)

24 MEB paydaşları İç Paydaşlar Dış Paydaşlar Kurum İçi Birimler
Eğitim Yöneticileri Öğretmenler Diğer Çalışanlar Öğrenciler Okul Aile Birlikleri Özel Öğretim Kurumları Anne, Baba ve Veliler Eğitim Sendikaları Üniversiteler Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri Diğer Bakanlık Kuruluşları Medya Yayınevleri ve Yazarlar Yerel Yönetimler Yargı Kurumları Hayırseverler Mezun Dernekleri Eğitim Materyali Üreten Özel Firmalar Özel Öğrenci Yurtları Ulaştırma Sektörü Sanat ve Spor Dünyası Bilgi ve Bilişim Teknolojileri Üreticileri ve Kullanıcıları Siyasi Partiler Güvenlik Güçleri

25 Mersin MEB Paydaşlar İÇ 1.Milli Eğitim Bakanlığı 2. Valilik
3. Bağlı Eğitim Yöneticilikleri 4. İl Özel İdaresi 5. Öğretmenler 6. Öğrenciler 7. Aile birlikleri 8. Memurlar 9. Destek Personeli DIŞ 1. İl Özel İdaresi 2. Veliler 3. Hayırseverler 4. Yerel Yönetimler 5. Medya 6. Üniversiteler 7. Sivil Toplum Örgütleri 8. Devletin diğer bağlı kurumları 9. Mezunlarımızı istihdam eden kuruluşlar

26 (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler)
GZFT Analizi (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Durum Analizi kapsamında kullanılacak temel yöntem GZFT Analizidir. Kuruluş İçi Etkenler GÜÇLÜ YÖNLER Zayıf Yönler FIRSATLAR Tehditler Kuruluş Dışı Etkenler

27 Güçlü yönlerin saptanması
Üstünlükleriniz nelerdir? Neleri iyi yaparsınız? Başkaları, güçlü yanlarınız olarak neleri görmektedirler? Gerçekçi olun Tüm karakteristiklerinizi sıralayın

28 Güçlü Yönler 1. Mesleki eğitime verilen önem(AB ülkelerinde %65 olan mesleki eğitim oranı %54’tür) 2. Eğitimde %100 destek uygulamalarının başarısı 3. Sosyal, kültürel, sportif alanda ülke çapında tanınma. 4. Yeni müfredatlar programları 5. Mesleki eğitim mezunlarının istihdam kolaylığı 6. Mesleki eğitim okullarının diğer illere göre donanımı 7. Önemli gün kutlamalarında yeterli eleman ve tecrübe

29 Zayıf yönlerin saptanması
Neleri kötü yapmaktasınız? Neleri iyileştirmeye gereksiniminiz var? Başkaları hangi konularda sizden daha iyidirler? Başkalarının gözüyle ne gibi zayıflıklarınız ortaya çıkmakta?

30 Zayıf Yönler 1. Sınıf öğrenci sayılarının fazlalığı, derslik ihtiyacı
2. OKS ve ÖSS sonuçlarında arzu edilen sırada olmama. 3. Öğretmen evi ve öğretmen sosyal ihtiyacının karşılanmasının yetersizliği 4. Planlama anlayışının olmaması, hedef koyma alışkanlığının olmaması 5. Özel eğitim kurum ve personel yetersizliği 6. Velilerin eğitimi eksiği ve ilgisizliği 7. Öğretmen ve yöneticilerin motivasyon eksikliği 8. İl, ilçe ve okul zümreleri bazında ortak sınav sisteminin olmayışı 9. Okul Gelişim Yönetim Ekibi (OGYE) ’nin katılımcı anlayışı yansıtamaması. Öğrenci ve velilerin yönetime katılma durumları 10. Öğrenci yönlendirmede velinin öneri formuna uymaması 11. Öğretmen atama ve görevlendirmelerinin dönem içinde devam etmesi 12. Zümreler arası ölçme değerlendirmede ortak sınav sisteminin okul bazında azlığı 13. Mesleki eğitimde mezunların uygulama eksiği 14. Öğretmen dağılımı

31 Çevre Analizi Kurumun kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenerek fırsat ve tehditlerin belirlenmesi

32 Fırsatlar Önünüzde duran fırsatlar nelerdir ?
Çevrede ne gibi ilginç gelişmeler yaşanmaktadır ?

33 Fırsatlar 1. Özel idarenin eğitime ayırdığı pay
2. Eğitime %100 Destek Çalışmaları 3. İlin hayırsever potansiyeli 4. Sanayi ve ticari kuruluşların mesleki ve genel eğitime desteği 5. Sosyal, kültürel ve sportif alanlarda sivil toplum örgütleri ve özel öğretim kurumlarımızın sponsorluğu 6. Her okulun ve kurumun stratejik planlama yapması çalışmaları 7. İlin okul öncesi eğitime müsait olması ve yaygınlaştırma çalışmalarının hızlanması 8. İl bazında elektronik evrak yazışma(e-evrak) sistemine geçilmesi 9. Yeni Müfredat Programlarının uygulayıcılar tarafından özümsenmesi 10. AB projeleri ve diğer projeler fonları 11. Yerel yönetimlerle, sivil toplum örgütleriyle iyi iletişim ve ortak projeler üretme

34 Fırsatlar 14. Hizmet içi faaliyetlerinin yönetici ve öğretmen odaklı ve ilgi çekici hale getirilmesi. 15. Üniversite ile işbirliğini arttıran faaliyetler 16. Motivasyonu arttırıcı kurumlar arası sosyal, sportif faaliyetler. 17. AB uyum sürecinde AB de kabul edilen eğitim kriterlerinin(öğretmen, yönetici yeterlilikleri gibi..) eğitim sistemimize ve kültürümüze uyumunun sağlanması bir gelişim fırsatı olabilir. 18. Okullardaki teknolojinin kullanım alanlarının genişletilmesi 19. Medya ile ilgili iyi iletişim ve medya ile ortak eğitim projeleri hazırlama, protokoller 20. Öğretmen ve yöneticilerin kendini geliştirme alanlarının oluşturulması. 21. Vergi muafiyetinden faydalanarak teknoloji sınıfları kurulma çalışmaları 22. Sanayi ve ziraat şehri olmanın eğitime olumlu yansımaları 23. Yöneticilikte otoriter yaklaşım yerine katılımcı yaklaşım, çalışana değer verildiğini hissettiren yaklaşım tarzı.

35 Fırsatlar 24. Veli katılımı (Okul, veli öğrenci sözleşmesinin etkin kullanımı, sosyal etkinlikler yönetmeliğindeki gönüllü veli çalışması…) 25. Katsayı probleminin çözülmesi 26. Okullarda her öğrencinin spor yapması 27. Hizmet içi faaliyetlerinin özlük haklarına yansıması 28. Mevzuatın katılımcı anlayışla yenileştirilmesi 29. Yetişkin eğitiminde her eve ulaşma 30. Atama yönetmeliğindeki D ve E bölge uygulaması

36 Tehditler Ne gibi engellerle karşılaşmaktasınız?
Rakipleriniz ne yapmaktalar? Beklenen iş, ürün veya hizmet standartları değişmekte mi? Değişen teknoloji konumunuzu tehdit ediyor mu? Finansal sorunlarınız var mı?

37 Tehditler 1. İlin sürekli göç alması
2. Bazı bölgelerde okul yapımı için arsa bulunamaması 3. Öğretmen, memur ve yardımcı hizmetler personeli eksiği, Öğretmen ihtiyacının karşılanamaması 4. Özel dershanelerinin daha önemli görülme eğilimi 5. Planlama için bazı değerleri ölçülememe problemi(çağ nüfusu gibi.) 6. Kamulaştırmada hissedar fazlalığı 7. Deprem riski ve güçlendirme çalışmaları (Binaların fiziki dayanıklılık durumları) 8. Yeniliklere direnç 9. Öğretmen değişim hızı(İl içinde belli bölgelere, il dışı zorunlu hizmet bölgelerine akış) 10. Arsa temininde zorluk 11. Öğretmen mesleğinin iş olarak görülmesi 12. Bölgeler arası ve okullar arası fırsat eşitsizliği 13. Katsayı eşitsizliği 14. Her şeyi Devletten bekleme alışkanlığı 15. Okul çevresindeki tehlikeli alanlar 16. Ödenek yetersizliği

38 Çevre analizi (PEST) Politik/Hukuki Faktörler İlgili yasalar
Vergi sistemi Hükümetin öncelikleri Hükümetin değişmesi Hükümet politikaları Mevcut hükümetin durumu Devletin müdahalesi Uluslar arası ilişkiler

39 Çevre analizi(PEST) Ekonomik Faktörler Dünyadaki genel ekonomik durum
Uluslar arası ekonomik kuruluşlar Ticari döngüler Enflasyon ve değişim oranları Ekonomik büyüme İş gücü mevcudiyeti Para ve kredi kaynakları

40 Çevre analizi(PEST) Sosyal/Kültürel Faktörler Çevreye olan hassasiyet
Tüketici eğilimleri Yeni ihtiyaç ve istekler Toplumun yaş ve eğitim dağılımı Doğum artış oranı ve ortalama ömür Toplumdaki etik değerler

41 Çevre analizi(PEST) Teknolojik Faktörler
Internet kullanımının yaygınlığı Yeni ürünler Altyapı teknolojisi Enerji kaynakları ve kullanabilirlik ARGE harcamaları Teknoloji transferi

42 SWOT (GZFT) ANALİZİ Kuruluş İçi Analiz Güçlü Yönler Zayıf Yönler
Tehditler Fırsatlar Çevre Analizi

43 Geleceğe Bakış Ancak geleceği düşünebilen milletler, yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuşurlar (ATATÜRK). Geleceği düşünmeyen insan yakın zamanda üzüntüyle karşılaşacaktır (Konfüçyus).

44 VİZYON BİLDİRİMİ Vizyon, kuruluşun ideal geleceğini sembolize eder.
Kuruluşun uzun vadede neleri yapmak istediğinin güçlü bir anlatımıdır. Vizyon bir kuruluşun farklı birimleri arasında birleştirici bir unsurdur.

45 Vizyon bildirimi kuruluşun ulaşmayı arzu ettiği geleceğin iddialı ve gerçekçi bir
ifadesidir. Bu ifade, bir yandan çalışanları ve karar alıcıları ilerlemeye teşvik etmeli, diğer yandan da ulaşılabilir olmalıdır. Vizyon bildirimi, misyon bildirimi ile birlikte kuruluş planının çatısını oluşturur.

46 İyi ifade edilmiş bir vizyon bildirimi aşağıdaki özellikleri gösterir:
Kısa ve akılda kalıcıdır. İlham verici ve iddialıdır. Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlayıcıdır.

47 5 yıl içerisinde diğer milli eğitim müdürlükleri tarafından gelişmeleri takip edilen, örnek alınan, Milli Eğitim Sistemini geliştirici politikaların üretildiği bir kaynak kabul edilen il olmak.

48 Mersin Üniversitesi Vizyon Örneği
Sosyal, fen ve sağlık bilimlerinden sanat ve spora kadar uzanan geniş bir alanda yaratıcı faaliyetleri, topluma hizmeti, eğitim ve araştırmaları ile ulusal ve uluslar arası düzeyde tercih edilmek. Mensubu olmakla gurur duyulan bir üniversite olmaktır.

49 MİSYON BİLDİRİMİ Misyon bir kuruluşun varlık sebebidir. Kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder. Misyon bildirimi de, kuruluşun sunduğu tüm hizmet ve faaliyetleri içeren bir şemsiye kavramdır.

50 Yasal düzenlemelerle kuruluşa verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde
belirlenir. Kuruluşun hizmet sunduğu kişi ve kuruluşlar belirtilir. Kuruluşun sunduğu hizmet ve/veya ürünler tanımlanır.

51 Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü
Eğitim öğretim hizmetini talep eden bütün bireyler için ihtiyaç duydukları şekilde ve eğitim hizmetinden etkilenen herkesin mutluluklarını sağlayarak nitelikli bir eğitim öğretim hizmetini sunmaktır.

52 Mersin Üniversitesi Misyon Örneği
Atatürk İlke ve Devrimleri’ne bağlı, laiklik ve Cumhuriyet ilkelerinden ödün vermeyen, çalışkan, bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan, topluma yararlı, yaratıcı ve pozitif düşünen, ve yarattığı değerlerle ülkesini tüm dünyada temsil eden üstün nitelikli bireyler yetiştirmek.

53 Misyon - Vizyon Misyon Vizyon Bugünü yansıtır Yarını gösterir
Müşterileri belirler İlham vericidir Temel süreçleri belirlemeye yarar Kurumun gitmek istediği yönü belirler Performans ölçütlerini belirlemeye yarar Stratejik karar ölçütlerini belirlemeye yarar

54 TEMEL DEĞERLER Temel değerler kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder. Bir kuruluşun temel değerlerini ortaya koymak stratejik planlama için önemlidir; çünkü kuruluşun vizyon, misyon ve kurumsal kimliğinin gerisinde temel değerler ve inançlar bulunur.

55 Temel değerler aşağıdaki nitelikleri taşımalıdır:
Temel ilkeleri ve inançları açık ve kesin bir dille ortaya koymalıdır. Çalışanların işlerini en iyi şekilde yapacakları şartlara ilişkin temel düşünceyi belirtmelidir. Kuruluşun vizyonunu gerçekleştirmesini sağlayacak sistem ve süreçleri desteklemelidir.

56 Mersin MEB Değerler • Birbirine saygılı davranma
•                     Her çalışana değer verme, eşit fırsat tanıma •                     Hata olmadan önlemeye yönelik olma •                     Birbirine ahlaklı ve sorumlu bir biçimde davranma •                     Açık ve dürüst iletişim •                     Bireysel yenilikçiliği ve yenilikleri destekleme •                     Hizmet verdiklerimize göre hizmeti şekillendirme •                     Çevreyi koruma •                     Sürekli gelişme düşüncesi •                     Herkese katma değer üretme •                     Problemin değil çözümün parçası olma •                     Karar almada şeffaflık

57 Mersin Üniversitesi Temel Değerler Örneği
Akademik mükemmellik Akademik özgürlük Yaratıcılık Yenilikçilik İdealist olmak Katılımcılık Liderlik Takım bilinci Sorumluluk bilinci Hesap verebilirlik Etik değerlere bağlı olmak Şeffaflık Eşitlik

58 AMAÇLAR Amaçlar, kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir. Amaçlar, kuruluşun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları ifade eder.

59 Amaçların özellikleri:
Kuruluşun misyonunu gerçekleştirmesine katkıda bulunmalıdır. Misyon, vizyon ve temel değerlerle uyumlu olmalıdır. İddialı, ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır. Orta vadeli bir zaman dilimi kapsamalıdır.

60 Hedefler için bir çerçeve çizmelidir.
Durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir. Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemelidir. Ulaşılmak istenen sonuçları açık şekilde ifade etmeli, ancak bunlara nasıl ulaşılacağını detaylandırmamalıdır.

61 HEDEFLER Hedefler; amaçların gerçekleştirilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Hedefler; ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir.

62 Hedefler; Yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda olmalıdır. Ölçülebilir olmalıdır. İddialı olmalı, fakat imkansız olmamalıdır. Sonuca odaklanmış olmalıdır. Zaman çerçevesi belli olmalıdır.

63 Stratejik Amaç 1 : İlimizde modern eğitim kurumları kazandırma ve derslik ihtiyacını sıfırlamak ve onarımlar için uzun vadeli ve dengeli planlamalar yaparak eğitim öğretimin niteliğini arttırmaktır. Stratejik Hedef Derslik ihtiyacını 30 kişilik sınıf ve tekli eğitim olacak şekilde karşılamak. Stratejik Hedef 2. Modern eğitim kurumları kurarak ülke çapında örnek olmak Stratejik Hedef 3. Taşıma merkezi okulların fiziksel problemsiz hale getirilmesi, bütün binaları imalat kalitesinin arttırılmak üzere gözden geçirilmesi ve birleştirilmiş sınıf sayılarının azaltılması Stratejik Hedef 3. Bölgeler ve okullar arası donatım açısından fırsat eşitsizliğini önleyici planlamalar yapmak.

64 Stratejik Amaç 2: İlde bulunan tüm okullarımızın teknolojiyi takip edecek şekilde araç ve gereçlerin kullanılmasını sağlamak ve donatım araçlarının yenileyip veya bakım onarımını yaparak Mersin eğitim öğretiminin verimliliğini sağlamaktır. Stratejik Hedef 1. Eğitim bölgeleri içinde bulunan tüm ilköğretim okullarında “Bilgisayar Teknoloji Sınıfları” oranını %100 oranına çekmek.

65 Faaliyetler Amaç ve hedeflere ulaşmak için yapılacak çalışmaları gösterir.

66 Stratejik Hedef Derslik ihtiyacını 30 kişilik sınıf ve tekli eğitim olacak şekilde karşılamak ( Mersin aşırı göç alıyor, sıkıntılar var). Faaliyet 1. Derslik ihtiyacı olan bölgelerde ilçelerle koordineli arsa bulunması çalışmaları,(kampüs oluşturma vb…) Faaliyet Planlamaları dengeli ve istatistiki verilerle koordineli uzun vadeli analiz çalışmaları Faaliyet 3. Arsa kamulaştırması( Yeterli ve uygun yerde okul yapılabilmesi için). Örneğin Şevket Pozcu Lisesi yanına iş merkezi Faaliyet 4. Bahçesi müsait okullara ek binalar Faaliyet 5. Genel ve özel idare bütçesinden mümkün olan en fazla katkı almayı amaçlamak. Faaliyet 6. Eğitime %100 katkı projesi ve hayırsever desteği çalışmaları. Yalancı ikamet olayını önlemek daha dengeli dağılımı sağlayabilir.Örneğin Güneykent yerine ileri ilköğretime gitmek için sahte ikamet alıyorlar. Merkez okullarında bir sınıfta kişi yer alıyor. Dağılımda dengesizlik var.

67 PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Performans göstergeleri, gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılır. Hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği durumlarda stratejik planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gereklidir.

68 Örnek Performans Göstergeleri :
1.İkili eğitime göre sınıf başına öğrenci sayısı( Batı tarafı az(20-30)Tarsus tarafı(50-60) 2.Tekli eğitime göre sınıf başına öğrenci sayısı 3.Ülke çapında örnek alınacak faaliyet sayısı 4.Azaltılan birleştirilmiş sınıf sayısı 5.Problemsiz taşıma merkezi sayısı 6.İmalat kalitesi gözden geçirilen bina oranı

69 Stratejik Amaç 3 : İlin akademik başarısının yükselmesini sağlamak için, öğrencilerle ilgili işlemleri takip ederek eğitim öğretimin niteliğini ve kalitesini arttırmaktır. Stratejik Amaç 3 : İlin akademik başarısının yükselmesini sağlamak için, öğrencilerle ilgili işlemleri takip ederek eğitim öğretimin niteliğini ve kalitesini arttırmaktır. Stratejik Hedef 1. İlimizin OKS ve ÖSS de sürekli ilk 5 içerisinde yer alması Faaliyet 1. OKS ve ÖSS için başarı kriterlerinin katılımcı bir anlayışla belirlenmesi Faaliyet 2. Son iki yıllık başarı sıralamalarının okul türü ve kriterler bazında belirlenerek İl Milli Eğitim Web Sitesinden yayınlanması Faaliyet 3. Her öğretim yılı başında her okuldan öğretmenler kurulunda akademik başarıları değerlendirerek yeni yılda hedef koymalarının sağlanması ve takibi. Faaliyet 4. Okul öncesinden her tür ortaöğretim okuluna akademik başarılarının arttırılmasına yönelik yeni öğretim metotları ve mevzuat bilgilendirmeleri yapılması Faaliyet 5. Okul-veli iletişimini arttıran, öğrenciye katkı sağlayan çalışmalar örneğin spor salonlarının aktif kullanımını sağlamak vb.

70 Performans Göstergeleri :
1.ÖSS-OKS il sırası 2.Devam etmeyen öğrenci/çocuk sayısı 3.İlköğretimde okullaşma oranı 4.Ortaöğretimde okullaşma oranı 5.Paydaş memnuniyet oranları

71 Stratejik Amaç 4: İlimizde Okul Öncesi Eğitimde Avrupa Birliği ülkeleri ortalamasına ulaştırmak için(%75) toplumdaki duyarlılığı arttırarak, anasınıfı-ana okulu sayısını arttırarak okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmaktır. Stratejik Hedef 1. Okul öncesi okullaşma oranını her yıl %10 arttırmak( %15'den % 37’ye, %70 hedefleniyor). Faaliyet 1. Anaokullarının yatırım planlamaları yapmak, yatırım bölümüne katkı sağlayacak bilgileri ve önerileri ileterek yatırımları takip etmek. (Okul öncesi çağ nüfusunu belli bir formata göre doğru ve yıllara göre değişmeden ölçülmesi uygun planlamayı sağlayacaktır.) Faaliyet 2. İlköğretim, ortaöğretim ve diğer kurumlarda mümkün olduğunca fazla anasınıfı açmaya yönelik araştırma çalışmaları yapılması Faaliyet 3. Medya ve kamuoyunu bilinçlendirici bilgilendirme, paylaşım toplantıları ve gazete-televizyon haberleri üretilmesi. Faaliyet 4. Gezici Anaokulu Projesi gibi potansiyeli geliştirici “Mahalle Konakları Projesi” ile yerel imkanlarla yaygınlaştırma çalışmalarını hızlandırmak. Faaliyet 5. İl-İlçe yöneticileri ile birliktelik sağlanarak okul öncesi çalıştayı ile bütün okulların sunuları yoluyla iletişim kanallarının ve okul öncesine duyarlı bakışın arttırılması

72 Performans Göstergeleri :
1.Okul öncesi okullaşma oranı 2.Üretilen ve ülke genelinde örnek alınabilecek proje sayısı 3.Okul öncesi eğitimde nitelik arttırıcı faaliyet sayısı 4.Bireysel gelişim arttırıcı faaliyet sayısı

73 ÇOK YILLI VE PERFORMANS ESASINA DAYALI BÜTÇELEME ANLAYIŞINA GEÇİLDİ
Performans Esaslı Bütçeleme Kamu idareleri tarafından hazırlanan stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu bütçelerin oluşturulmasını öngören ve kaynakların bu amaç ve hedefler doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını performans programları aracılığıyla sağlayan, performans göstergeleri ile uygulama sonuçlarını takip ve kontrol eden ve raporlayan bir bütçeleme tekniğidir.

74 PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ

75 Ölçme-İzleme Stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.

76 Performans değerlendirme
Performans göstergelerinin kontrol edilmesini sağlar. Her bir hedefin izlenip değerlendirilebilmesi için ne tür verilere ihtiyaç duyulduğu, bunların ne şekilde toplanacağı vb. gibi hususlara dikkat edilmelidir. Veriler düzenli toplanmalı olumlu ve olumsuz yönler tespit edilmeli ve iyileştirilmeye çalışılmalıdır. Ayrıntılı bilgi Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan performans esaslı bütçeleme rehberinde yer almaktadır.

77 Teşekkürler


"MEB Stratejik Planlama" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları