Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞLETME YÖNETİMİNDE KÜRESEL VE MAKRO EKONOMİK VİZYON OLUŞTURMA Prof. Dr. Yaşar UYSAL Dokuz Eylül Üniversitesi EBSO 21 KASIM 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞLETME YÖNETİMİNDE KÜRESEL VE MAKRO EKONOMİK VİZYON OLUŞTURMA Prof. Dr. Yaşar UYSAL Dokuz Eylül Üniversitesi EBSO 21 KASIM 2013."— Sunum transkripti:

1 İŞLETME YÖNETİMİNDE KÜRESEL VE MAKRO EKONOMİK VİZYON OLUŞTURMA Prof. Dr. Yaşar UYSAL Dokuz Eylül Üniversitesi EBSO 21 KASIM 2013

2 İÇERİK Giriş-Amaç A1. KAVRAMSAL ZEMİN A2. MİKRO ZEMİN VE MEZO ZEMİN A3. MAKRO ZEMİN 1.1. MAKRO ZEMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1.1. MAKRO ZEMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1.2. MAKRO ZEMİNDEN ETKİLENEN ARAÇ VE AMAÇ DEĞİŞKENLER 1.2. MAKRO ZEMİNDEN ETKİLENEN ARAÇ VE AMAÇ DEĞİŞKENLER A4. KÜRESEL ZEMİN B1. KÜRESEL-MAKRO-MİKRO ETKİLEŞİM KANALLARI VE DEĞİŞKENLERİ C1. TAKİP EDİLMESİ GEREKEN MAKRO DEĞİŞKENLER VE WEB SİTELERİ D1. İŞLETMELER İÇİN 2014 YILI MAKRO VİZYONU NE OLMALIDIR? 1.1. Küresel iklim 1.1. Küresel iklim 1.2. Türkiye’nin genel koşulları 1.2. Türkiye’nin genel koşulları 1.3. Orta Vadeli Programın hedefleri 1.3. Orta Vadeli Programın hedefleri 1.4. IMF’nin Türkiye Tahminleri 1.4. IMF’nin Türkiye Tahminleri SONUÇ YERİNE; BAŞLARKEN

3 AMAÇ Öncelikle makro ve küresel ekonomik gelişmelerin hangi kanallar ve değişkenler aracılığıyla işletmeleri etkilediğini tespit etmek, Sonra da makro ve küresel ekonomik gelişmeler karşısında alınabilecek önlemleri değerlendirmek, Ve böylece reaktif değil, proaktif hareket yeteneği kazanmak, (idare etmekten yönetmeye geçmek).

4 KAVRAMSAL ZEMİN 1.1. Numen-Fenomen 1.2. Akıl-Dil ilişkileri 1.3. Analitik düşünme(E, S, P, K) 1.3. Analitik düşünme(E, S, P, K) 1.4. Ekip ve değeri 1.4. Ekip ve değeri 1.5. Karar süreci 1.5. Karar süreci 1.6. Teori-politika, amaç-araç 1.7. Mikro, Mezo, Makro, Mezoküresel, Küresel

5 MİKRO VE MEZO ZEMİN 2.1. Talebi anlamak (istek, ihtiyaç, talep) QxD =f (PX, I, PS, PC, PE, Z, N) Ve Esneklikler (fiyat, çapraz, gelir) 2.2. Arzı anlamak (üretim, arz) QxS = f(PX, PD, TG, GS, TEC, NF) Ve Esneklikler 2.3. Piyasa dengesini ve değişimlerini anlamak (Firmanız bunlardan nasıl etkileniyor) 2.4. Hedef Kitleyi Anlamak (Tüketici Kararları ve Arkaplanı) (fiyatlar ve fayda maksimizasyonu) 2.5. Firmayı İyi Yönetmek (Firma Kararları ve Arkaplanı) (kar stratejileri; hasılat maksimizasyonu ve maliyet minimizasyonu + TKY)

6 FİYAT ETKİLEŞİMLERİ; ESNEKLİKLER A malının fiyatı(TL) A malının talep miktarı(kg) B malının talep Miktarı(kg) C malının talep miktarı(kg) 50600200400 60450150500 FİRMANIN FİYAT POLİTİKASI DOĞRU MU? FİRMA RAKİP VE TAMAMLAYICI MAL ÜRETENLERİ DE İZLEMELİ Mİ? MEZO, MAKRO, MEZOKÜRESEL VE KÜRESEL ETKİLEŞİMLER VE ESNEKLİK BAĞLANTILARI FİRMANIZ ÖZELİNDE NASIL?

7 MAKRO ZEMİN 1. Ekonomik konjonktürü anlamak 2. Ekonomik büyümeyi anlamak 3. İstihdam ve işsizliği anlamak 4. Fiyat istikrarını (parayı) anlamak 5. Gelir dağılımını anlamak 6. Devleti anlamak 7. Ekonomi politikalarını anlamak

8 MAKRO ZEMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER A1. Maliye politikaları 1. Gelir (vergi) politikaları (fiyatları, talebi ve arzı etkiler) 2. Harcama politikaları (talebi, arzı ve fiyatları etkiler) 3. Borçlanma politikaları (faizi, mevduatları, kredileri, talebi, kurları etkiler) A2. Para politikaları 1. Reeskont (beklentileri, faizi ve talebi, arzı etkiler) 2. Açık piyasa işlemleri (Para miktarını, faizleri, talebi ve arzı etkiler) 3. Zorunlu karşılık oranları (kredi hacmini, faizleri, talebi ve arzı etkiler) 4. İnterbank faizleri (faizleri, kredileri, talebi ve arzı etkiler) A3. Kur politikaları 1. Gerçekçi değerlenmiş (kurları, dış ticareti, cari dengeyi, enflasyonu etkiler) 2. Aşırı değerlenmiş (kurları, rekabet gücünü, dış ticareti, cari dengeyi, enflasyonu etkiler) 3. Eksik değerlenmiş (kurları, rekabet gücünü dış ticareti, cari dengeyi, enflasyonu etkiler) B1. Ulusal siyasi koşullar (Beklentileri, sermaye hareketlerini, faizleri, kurları … etkiler) C1. Küresel gelişmeler(Dış talebi, faizleri, kurları, rekabet gücünü, üretimi, istihdamı) 1. Küresel konjonktür (ve krizler) 2. Küresel sermaye hareketleri 3. Küresel rekabet koşulları 4. Çapraz kur değişmeleri 5. Enerji fiyatları 6. Küresel siyasi koşullar

9 MAKRO ZEMİNİN ETKİLENENLERİ: ARAÇ VE AMAÇ DEĞİŞKENLER A- Araç göstergeleri Para miktarı Para miktarı Faiz oranları Faiz oranları Döviz kurları Döviz kurları Vergi oranları Vergi oranları Rekabet gücü Rekabet gücü B- Amaç göstergeler Büyüme Büyüme İstihdam ve işsizlik İstihdam ve işsizlik Enflasyon Enflasyon Dış denge Dış denge

10 TÜRKİYE’NİN MAKRO EKONOMİK KOŞULLARI I YILLARİHRACATİTHALAT DIŞ TİCARET DENGESİ CARİ DENGE PORTFÖY YAT. DOĞRUDAN Y. SERMAYE YAT. DIŞ BORÇ (Stok-Mn $) 19802.9107.909-4.999-3.408---1815.734 199012.95922.302-9.343-2.62554770052.381 199521.63735.709-14.072-2.33923777275.948 200027.77554.503-26.728-9.9201.022112118.602 200573.476116.774-43.298-21.44913.4378.723170.571 2012152.561236.537-83.976-46.93538.13212.387336.863 1980-199510.71716.690-5.973-1.2441.18936840.778 1996-200330.68349.447-18.763-2.293-337882108.625 2004-2012107.172169.683-62.512-36.14911.63712.313252.753

11 TÜRKİYE’NİN MAKRO EKONOMİK KOŞULLARI II YILLAR Hazine Faizi % Büyüme hızı % TÜFE ENF. (%) GSYİH (Mn $) KBDG ($)S/Y (%) İŞSİZLİK ORANI % BÜTÇE DENGESİ (Bin TL) İÇ BORÇ (Stok-Mn TL) 1980----2,4115,690.6792.04112,88,3- 1660,7 199054,09,360,4200.5553.63924,78,2-11 95557,2 1995121,97,276225.9413.78124,67,6-316 1501.361,0 200038,26,839,0265.3844.13018,46,5-13 726 00236.420,6 200517,48,47,7481.4977.02215,910,3-8.116.573244.781,9 20128,82,26,2786.29310.50414,39,2-28.790.950386.541,7 1980-199576,34,261,2140.8182.61921,68,1-44.564186 1996-200391,63,359,1251.6403.94720,18,0-17.765.34568.350 2004-201215,05,08,3632.8998.84515,210,7-13.918.158298.782

12 PARASAL-FİNANSAL GELİŞMELER BORSANIN GETİRİSİ % HAZİNE FAİZİ GETİRİSİ % Büyüme hızı % ÜFE ENF. (%) TÜFE ENF. (%) Emisyon artışı YILCari Reel (Tüfe) Dolar bazındaCari Reel (Tüfe) Dolar bazında 1980--- -2,498,8115,6 -- 199046,8-13,623,954,0-6,431,19,348,660,468,2 199431,8-93,7-138,1164,438,9-5,5 149,6125,584,2 2000-37,9-76,9-86,438,2-0,8-10,36,832,739,057,8 200146,0-22,5-50,599,631,13,1-5,788,668,540,0 200996,690,176,911,65,1-8,1-4,85,96,517,7 201246,039,838,78,82,61,52,22,56,211,3 1980-1989247,4196,6202,353,32,48,24,147,350,847,6 1990-1999142,663,869,6108,529,835,64,073,878,876,4 2000-201222,54,88,029,111,414,64,418,417,729,4 2003-201231,021,728,917,88,515,75,18,69,324,0 1980-201294,748,453,361,515,320,14,243,946,349,2

13 YABANCILARIN PORTFÖY TERCİHLERİ (Milyon $) Hisse senesiDİBSEurobondMevduatTOPLAM 2002 Aralık3.4502.995 2.7379.182 2003 Aralık8.6913.8951.2933.02416.903 2004 Aralık15.40812.5701.1353.69632.809 2005 Aralık33.81220.3706343.43458.250 2006 Aralık34.77426.0195554.07365.421 2007 Aralık69.94331.5863734.947106.849 2008 Aralık27.27319.8596096.55354.294 2009 Aralık55.55820.6858257.78284.850 2010 Aralık70.94431.8061.1098.637112.496 2011 Aralık45.58035.75140613.21994.956 2012 Aralık78.54057.22245818.844155.064

14 ULUSLAR ARASI YATIRIM POZİSYONU (Milyon $) (Milyon ABD Doları)1996200020012002200820092012 Uluslararası Yatırım Pozisyonu, net-54.767-98.281-85.369-85.509 - 199.958 - 276.585-414.715 A. Varlıklar27.61653.16652.21862.270186.428181.007214.211 1. Yurtdışında doğrudan yatırımlarn.a.3.6684.5815.84717.84622.25030.471 2. Portföy yatırımları545508091.9541.9231.545 3. Diğer yatırımlar9.90926.16927.12627.52992.39381.99863.032 4. Rezerv varlıklar17.70223.32519.96128.08574.23574.836119.163 B.Yükümlülükler82.383151.447137.587147.779386.386457.592628.926 1. Yurtiçinde doğrudan yatırımlarn.a.18.81220.31618.80380.383143.736181.066 2. Portföy yatırımları16.27335.86224.71023.88368.80291.186178.996 2.1 Hisse senetleri3.0857.4045.6353.45023.19647.24870.616 2.2 Borç senetleri13.18828.45819.07520.43345.60643.938108.380 3. Diğer yatırımlar66.11096.77392.561105.093237.201222.670268.864

15 KREDİ GELİŞMELERİ (Milyon TL) YılTicariTüketiciKredi KartıTOPLAM 200014.2794.4872.20325.749 200122.7222.3232.48831.652 200221.6742.2624.26132.204 200330.0286.0486.57848.019 200470.88012.92513.75377.628 2005101.86528.47417.034148.913 2011421.858168.42954.999645.286 2012481.277194.03470.435805.684

16 DIŞ TİCARET AÇIĞI (M > X) TASARRUF AÇIĞI (I > S) BÜTÇE AÇIĞI (G > T) DIŞ KAYNAK İHTİYACI ÖZELLEŞTİRM E DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM GİRŞİ SERMAYE HAREKETLERİNİN SERBESTLEŞTİRİLME Sİ YÜKSEK FAİZ PORTFÖY YATIRIMI GİRİŞİ DIŞ KAYNAK GİRİŞİ DÖVİZ BOLLUĞU REZERV ARTIŞI REZERV MALİYETİ AŞIR I D. TL DIŞ TİCARE T AÇIĞI DIŞ KREDİ KULLANIMI (CARRY- TRADE) PORTFÖY KAZANÇLARI KAR TRANSFERLERİ ARTAN DIŞ FAİZ ÖDEMELERİ Y = C + I + G + ( X - M )

17 KÜRESEL VİZYON Teknolojik gelişmelere paralel çeşitli mal, hizmet, sermaye-para, emek ve bilgi gibi akımların hızlı bir şekilde hareket ederek, sınırları aşmaları sonucu ekonomik, politik ve kültürel ilişkilerin değişime zorlandığı bir süreçtir.

18 ESKİYENİ 1. Piyasa Yapısında Değişim SermayeBilgi ÜreticiTüketici AtlantikPasifik JaponyaÇin Uluslararası ticaret Elektronik ticaret BilgisayarInternet Paraİnsan 2. Örgütsel Yapılanmada Değişim MekanikOrganik MühendislikEkoloji Şirketler Bireyler ve network Yatay ve dikey entegrasyon Sanal entegrasyon İş süreçleri Kültür 3. Bireysel Kişilikte Değişim Çok çalışma Hiper etkinlik GüvenlikBelirsizlik Mevcut kariyer Gelecek kariyer İtimat Ümit (Beklenti) SadakatCesaret Küreselleşmenin Yarattığı Kurumsal Değişim Kaynak: Morrison, 1996:15

19 Küreselleşmenin Girişimcilik ve Yönetim Anlayışında Yarattığı Değişim

20 FARKLI BİR SOLUK…

21 AB VE DÜNYA NÜFUSU(Bin kişi) ÜLKE199520002012 DEĞİŞİM(%)PAY(2012-%) Dünya5.692.352,606.085.572,407.051.88423,9100 AB 25447.526,00452.779,20490.3869,67,0 AB 15372.262,10377.852,10420.65513,06,0 Fransa58.202,7059.278,0065.47512,50,9 Almanya81.661,0082.344,4081.9900,41,2 Yunanistan10.657,4010.975,0011.4187,10,2 İtalya57.301,1057.714,8060.9646,40,9 Birleşik Krallık57.670,3058.669,7063.0369,30,9 Yeni 10 Üye75.264,0074.927,1069.731-7,41,0 G Kıbrıs731786,380510,10,0 Türkiye62.620,4068.234,4074.50919,01,1 Bulgaristan8.296,707.996,707.397-10,80,1 Hırvatistan4.669,004.505,404.387-6,00,1 Romanya22.681,0022.117,0021.387-5,70,3

22 GSYİH GELİŞMELERİ Ülke19701990200020042011SıraPay Bulgaria921132554 0,08 Czech Republic 59114216 0,31 Denmark17136160245330 0,47 France1471.2471.3292.0602.77553,98 Germany 1.7141.8862.7263.57345,12 Greece1394127230298 0,43 Hungary63746102140 0,20 Ireland44898187220 0,32 Italy1091.1331.0971.7282.19073,14 Netherlands35295385610836 1,20 Poland2865171253514 0,74 Portugal878117185238 0,34 Romania13413776187 0,27 Spain405215811.0441.49782,15 United Kingdom1241.0131.4772.2012.41963,47 EU (European Union)8687.2668.47613.17017.546 25,17 Euro area6205.6586.2469.75513.084 18,77 World3.28822.23432.28742.27569.712 100,00 United States1.0305.7879.96811.88115.121121,69 China924041.1931.9437.063210,13 Japan2033.0584.6674.6065.83238,37 Turkey24203267392778(7-16)1,12

23 DIŞ TİCARETE İLİŞKİN GELİŞMELER(Milyon Dolar) EXPORT1995200020042008200920102011 World5.123.3506.368.0969.121.28316.107.66712.506.53515.213.87618.087.096 EU (E. Union)1.412.1591.607.6172.501.1253.960.4053.026.6933.329.9713.869.925 Intra-EU65,967,568,167,066,364,864,4 Euro area883.483956.7461.491.2732.309.9391.791.3321.945.7332.243.062 Intra-Euro51,751,651,750,050,148,748,2 EU/WORLD27,625,227,424,624,221,921,4 Euro/World17,215,016,314,3 12,812,4 IMPORT World5.192.0786.567.1649.370.68516.400.96312.621.50515.305.25018.285.477 EU (E. Union)1.329.5111.504.2722.339.4523.683.9002.786.2993.069.4403.557.359 Intra-EU63,861,863,759,760,358,558,2 Euro area819.093879.5861.368.8882.107.6901.614.5941.749.2462.001.859 Intra-Euro50,347,949,745,546,244,443,6 EU/WORLD25,622,925,022,522,120,119,5 Euro/World15,813,414,612,912,811,410,9

24 Sosyo-ekonomik gelişme düzeyi(2012) sıra Ülke İnsani gelişme endeksi Ortalama yaşam süresisıra Ülke İnsani gelişme endeksi ortalama yaşam süresi 10 Japan0.91283.6 29 Greece0.86080.0 3 United States0.93778.7 21 Slovenia0.89279.5 58 Cuba0.78079.3 43 Portugal0.81679.7 1 Norway0.95579.6 31 Cyprus0.84879.8 7 Ireland0.91680.7 28 Czech Rep.0.87377.8 7 Sweden0.91681.6 32 Malta0.84779.8 4 Netherlands0.92180.8 37 Hungary0.83174.6 21 Finland0.89280,1 39 Poland0.82176.3 26 Luxembourg087580.1 33 Estonia0.84675.0 17 Belgium0.89780.0 41 Lithuania0.81872.5 18 Austria0.89581.0 35 Slovakia0.84075.6 15 Denmark0.90179.0 44 Latvia0.81473.6 20 France0.89381,7 57 Bulgaria0.78273.6 25 Italy0.88180.1 56 Romania0.78674.2 26 United ingdom 0.87580.3 90 Turkey0.72274,2 23 Spain0.88581.6 47 Croatia0.80576.8 5 Germany0.92080.6

25 KÜRESEL-MAKRO-MEZO-MİKRO-FİRMA ETKİLEŞİM KANALLARI VE DEĞİŞKENLERİ

26 BU ÇERÇEVEDE 1. Maliye politikaları ve devlet bütçesindeki gelişmeler (www.maliye.gov.tr ve www.hazine.gov.tr) www.maliye.gov.tr 2. Para politikaları ve parasal göstergelerdeki değişmeler (www.tcmb.gov.tr ve www.bddk.gov.tr ) www.tcmb.gov.tr 3. Ödemeler bilançosundaki gelişmeler ve döviz kurlarındaki (ve çapraz kur) değişmeler (www.tcmb.gov.tr ve dpt.gov.tr) www.tcmb.gov.tr 4. BİST’deki gelişmeler(bist.org.tr) 5. IMF’nin Dünya ekonomisine ilişkin tahminleri(imf.org) 6. OECD’nin Dünya ekonomisine ilişkin tahminleri(oecd.org) 7. Dünya ekonomisindeki gelişmeleri daha iyi takip etmek için (economist.com.uk/data) YAKINDAN TAKİP EDİLMELİDİR…

27 Kİ BÖYLECE; 1. Vergiler 2. Faizler 3. Döviz kurları 4. Krediler 5. Fiyatlar (ürün ve girdi) 6. Talep (iç ve dış) BOYUTUNDA ORTAYA ÇIKAN VE ÇIKABİLECEK GELİŞMELERİ ÖNGÖREREK FİRMAMIZIN; 1. Fiyat, 2. Üretim, arz ve stok, 3. Piyasa yönelimi (iç-dış) POLİTİKALARINI DAHA SAĞLIKLI BELİRLEYELİM.

28

29 2014 YILINDA DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE İLİŞKİN TAHMİNLER VE İŞLETMELER

30 IMF’NİN DÜNYA EKONOMİSİ TAHMİNLERİ GÖSTERGE2012 20132014 BÜYÜME HIZI (%) Dünya3,2 2,93,6 Gelişmiş ülkeler1,5 1,22,0 ABD2,8 1,62,6 Japonya2,0 1,2 Avrupa bölgesi-0,6 -0,41,0 Almanya0,9 0,51,4 Fransa0,0 0,21,0 Gelişmekte olan ülkeler4,9 4,55,1 Çin7,7 7,67,3 Rusya federasyonu3,4 2,13,4 Hindistan3,2 3,85,1 Dünya Ticaret Hacmi(%)2,7 2,94,9 İTHALAT-Gelişmiş ülkeler1,0 1,54,0 İTHALAT-Gelişmekte olan ülkeler5,5 5,05,9 İHRACAT-Gelişmiş ülkeler2,0 2,74,7 İTHALAT-Gelişmekte olan ülkeler4,2 3,55,8 Petrol Dışı Mal fiyatlarının Değişimi(%)-9,9 -1,5-4,2 Petrol fiyatlarında değişim (%)1,0 -0,5-3,0

31 ORTA VADELİ PROGRAMIN HEDEFLERİ GÖSTERGE20122013201420152016 GSYH (Milyar Dolar)786823867928996 Kişibaşına Gelir (Dolar)10.49710.81811.27711.92712.670 Büyüme hızı %2,23,64,05,0 Tasarruf oranı %14,512,613,814,916 İstihdam (Bin Kişi)24.82125.69226.25726.90127.525 İşsizlik Oranı (%)9,29,59,49,28,9 İhracat (Milyar Dolar)152,5153,5166,5184202,5 İthalat (Milyar Dolar)236,5251,5262282305 İhracat / İthalat (%)64,56163,565,266,4 Cari Denge (Milyar Dolar)-47,8-58,8-55,5-55 Cari Denge / GSYH (%)-6,1-7,1-6,4-5,9-5,5 TÜFE enflasyonu %6,26,85,35,0

32 2014 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ A- ORTA VADELİ PROGAM NE SÖYLÜYOR? 1. Büyüme ve dolayısıyla talep artışı düşük kalacak. 2. TL, döviz karşısında değer kazanacak. 3. Dış ticaret açığı ve cari açık, mutlak olarak, artacak. 4. Enflasyon az da olsa düşecek. 5. İstihdam az da olsa artacak, işsizlikte önemli bir değişme olmayacak. 6. Kredi faizlerinde bir miktar daha gerileme olacak. 7. Halkın yerli malları satın alma gücünde değişiklik olmayacak. B- 2013 BÜTÇE HEDEFLERİ NE SÖYLÜYOR? Vergi gelirleri reel olarak artacak. ! Vergi gelirleri reel olarak artacak. ! Harcama artışı sınırlı kalacak. Harcama artışı sınırlı kalacak. Küresel spekülatörlerin risk algısını artırmayacak şekilde dengeler (GSYİH’ya oranlar) korunacak. Küresel spekülatörlerin risk algısını artırmayacak şekilde dengeler (GSYİH’ya oranlar) korunacak.

33 IMF’NİN TÜRKİYE TAHMİNLERİ GÖSTERGE20122013201420152016 GSYİH (Sabit fiyatlarla %)2,173,833,474,334,40 GSYİH (Cari fiyatlarla Milyon $)788.299821.798851.434941.9251.042.781 GSYİH (Cari fiyatlarla, kbdg, $)10.52710.74511.01112.05213.205 Toplam Yatırımlar / GSYİH %20,0720,0120,1020,5720,95 Toplam Tasarruflar / GSYİH %14,0112,6312,8813,1713,28 Enflasyon Oranı (TÜFE, Ortalama %)8,916,645,305,00 Mal İthalatında Değişim %-0,489,845,4911,4611,16 Mal İhracatında Değişim %16,302,816,256,214,25 İşsizlik Oranı %9,219,389,47 Nüfus (Bin kişi)74.88576.48477.32478.15278.967 Net Kamu Borç Stoku (Milyon TL)389.125436.882452.448476.640509.575 Cari Denge (Milyon $)-47.750-60.661-61.508-69.652-80.018 Cari Denge/ GSYİH %-6,06-7,38-7,22-7,40-7,67

34 BU DEĞERLENDİRMELER SİZE; FİRMANIZA, SEKTÖRÜRÜNÜZE NE SÖYLÜYOR? SIRA SİZDE : )

35 SONUÇ YERİNE: BAŞLARKEN… İyi-değerli; analitik düşünen, kitap okuyan bir ekip ile çalışmalıyız. İyi-değerli; analitik düşünen, kitap okuyan bir ekip ile çalışmalıyız. Ekipte vizyonu geniş, iktisat bilgisi çok iyi, firmadan küresel düzleme bütünsel bakabilen elemanlara mutlaka yer vermeliyiz. Ekipte vizyonu geniş, iktisat bilgisi çok iyi, firmadan küresel düzleme bütünsel bakabilen elemanlara mutlaka yer vermeliyiz. İşletmelerin yönetim birimleri yanında üretim birimlerindeki uzmanların da asgari iktisat bilgisine sahip olmasını sağlayın ki aynı dilden konuşan, ortaklaşa vizyon hazırlayabilen ve strateji geliştirebilen ekibiniz olsun. İşletmelerin yönetim birimleri yanında üretim birimlerindeki uzmanların da asgari iktisat bilgisine sahip olmasını sağlayın ki aynı dilden konuşan, ortaklaşa vizyon hazırlayabilen ve strateji geliştirebilen ekibiniz olsun. Firma özelinde hangi makro (küresel) ekonomik gelişmelerin ve değişkenlerin daha belirleyici olduğunu tespit edin. Firma özelinde hangi makro (küresel) ekonomik gelişmelerin ve değişkenlerin daha belirleyici olduğunu tespit edin. Ancak, bu değişkenlerdeki değişmeleri değil, değişkenleri etkileyen faktörleri yakından takip ederek proaktif davranın. Ancak, bu değişkenlerdeki değişmeleri değil, değişkenleri etkileyen faktörleri yakından takip ederek proaktif davranın. Böylece; Böylece; İDARE EDEN DEĞİL, YÖN VEREN VE YÖNETEN OLUN. Ya da, YOLDAN ÇEKİLİN…

36 İNANMAYACAKSINIZ AMA, BİTTİ…

37 TEŞEKKÜRLER SAĞLIK VE SEVGİYLE KALIN.

38


"İŞLETME YÖNETİMİNDE KÜRESEL VE MAKRO EKONOMİK VİZYON OLUŞTURMA Prof. Dr. Yaşar UYSAL Dokuz Eylül Üniversitesi EBSO 21 KASIM 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları