Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2 SUNUM PLANI E-DEVLET UYGULAMALARINA GEÇİŞ BYES (BÜTÇE YÖNETİM VE ENFORMASYON SİSTEMİ) - E-BÜTÇE

3 Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi (BYES)
Proje Açıklaması : Bütçe sürecinde harcamacı kurumlarla, tam entegrasyonu sağladı, bürokrasi önemli ölçüde azaldı ve raporlama alanında önemli ilerlemeler kaydedildi. Bütçe dahilinde yer alan kurumların tamamı, elektronik ağ dahiline alındı. Bu sayede, kurumlar arasındaki bilgi akışı elektronik ağ üzerinden yapılır hale geldi ve iş süreçleri azaldı. Bilgilerin güvenilirliğindeki artış ve süreçlerin kısalması, bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azalmasını sağladı. Şeffaflık ve yönetişim prensipleri çerçevesinde, kısa sürede, vatandaş dahil tüm ilgililere bütçesel verilerin sunulduğu, ileriye yönelik stratejik planlama paralelinde performans bütçe uygulamalarının gerçekleştirildiği bir yapıya ulaşmak, şu an internet üzerinden sadece mali sistemin içinde yer alan kullanıcılara açık olan sistemin öncelikli hedefidir. Gerçekleştirilen çözüm, "Kamudan Kamuya" hizmet alanında en önemli e-devlet uygulamalarından birisi durumundadır. Kamu Kurumlarının çoğunluğu bu sistemi kullanmaktadır.

4 e- DEVLET UYGULAMALARINA GEÇİŞ
Bilgi teknolojilerinde ve iletişim alanında yaşanan gelişmeler (özellikle internet teknolojisi), bilginin; - üretilmesi, - depolanması, - işlenmesi, - iletilmesi, - paylaşımı, konsolidasyonu ve kullanımında yeni olanaklar sunmuştur.

5 e- DEVLET UYGULAMALARINA GEÇİŞ
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sadece özel sektör değil kamu kurum ve kuruluşları da bilgi ve iletişim teknolojilerinden daha fazla yararlanarak; - Karar destek sistemlerini güçlendirmek ve daha etkili kılmak, - İş süreçlerini hızlandırmak, - Etkinliği artırmak ve zamandan ve harcamalardan tasarruf sağlayabilmek için çeşitli uygulama ve projeler geliştirmişlerdir.

6 e- DEVLET UYGULAMALARINA GEÇİŞ
İşte, bu çerçeveden bakıldığında, özellikle kurumlar arası bilgi alışverişine de önem vermesi ve imkan tanıması nedeniyle kamuda nadir görülen kurumlar arası e-Devlet projelerinden BYES’i (Bütçe Yönetim ve Enformasyon Sistemi) ve bu projenin devamı ve tamamlayıcısı olan e-bütçe’yi tanıtmaya çalışacağız.

7 BYES NEDİR ? BYES (Bütçe Yönetim ve Enformasyon Sistemi):
Genel Müdürlüğün, Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları ve Genel Müdürlük merkezini sayısal ortamda entegre eden ve Genel Müdürlüğün her düzeyde iş sürecine Bilgi Teknolojisi (BT) desteği sağlayan bir bilgi sistemi olmuştur. Böylece, güncel ve doğru bilginin kaynağında girilmesi kaynağında girilmesini, konsolide edilmesini ve bilgiye anında ulaşılmasını sağlayan BYES gelişkin mimarisi ve teknolojisi ile güvenli, hızlı ve uyarlanabilir bir yapı sunmuştur.

8 E-BÜTÇE PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN İŞLER
- Ödenek gönderme belgelerinin Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne online aktarımı ile zaman tasarruf sağlandı. - Kullanıcı yönetimi ile kullanıcılar istedikleri yerde sisteme ulaşma , işlem yapma imkanı -Tüm raporlar EXCEL ve PDF standartlarında üretildi. - Hesap kodları ve birim kodları Muhasebat-tan online alınmaya başlandı.

9 SAYILARLA E-BÜTÇE Merkezi Yönetime Dahil Tüm Kurumlar : 175 Kurum Bütçesi - 50 adet Genel Bütçeli kurum, - 117 adet Özel Bütçeli kurum (95 adedi yükseköğretim kurumları), - 8 adet Düzenleyici ve Denetleyici kurum Tüm Genel Müdürlük Birimleri > 22 Daire Aktif Kullanıcı Sayısı > Yaklaşık

10 SİSTEME GİRİŞ Sistemin, herkese açık ve bilgi amaçlı bölümleri dışındaki diğer bölümlerinin ve modüllerinin kullanılabilmesi, bilgi, belge girilebilmesi-değiştirilebilmesi onaylanabilmesi, döküm alınabilmesi vs. gibi işlemlerin yapılabilmesi için sisteme kayıtlı ve yetkileri tanımlanmış kullanıcı olunması gerekmektedir.

11 KULLANICI TİPLERİ - Misafir - Sistem Yöneticisi - Kurum Kullanıcı Yöneticisi - Kurum Kullanıcısı - Devlet Bütçe Uzmanı - BÜMKO Üst Düzey - Plan ve Bütçe Komisyonu Kullanıcısı - Sayıştay Kullanıcısı - İstatistik Kullanıcısı - Personel Kullanıcısı - Yan Ödeme Kullanıcısı - Yük Hesabı Kullanıcısı - Kadro Kullanıcısı - Evrak Kullanıcısı

12 SİSTEMİN ANA BÖLÜMLERİ
• Kullanıcı İşlemleri • Tanımlamalar • Yardım • Kullanıcı Bilgileri • Duyurular

13 BÜTÇE HAZIRLIK MODÜLÜ Kurum Teklifleri Uzman Görüşü Tasarı PBK Aşaması (Plan Bütçe Komisyonu) Kanunlaşma Kesintili Başlangıç Ödenekleri (KBÖ)

14 BÜTÇE UYGULAMA Kurum İşlemleri Bütçe İşlemleri Ayrıntılı Harcama / Finansman Programı - Uygulama Raporları

15 SİSTEMİN ANA BÖLÜMLERİ
• Bütçe Hazırlık • Bütçe Uygulama • Kesin Hesap • Personel Bilgileri • Hazırlık Tertip Listesi • Bütçe Kodları Listesi • Kullanıcı Rapor Hazırlama

16 KURUM İŞLEMLERİ Ödenek Durum Bilgisi Ödenek Durum / Masraf Cetvelleri Ödeme Emri Belgesi Muhasebe İşlem Fişi Ödenek Gönderme Belgesi Tenkis Belgesi Ödenek Gönderme/Tenkis Kontrol Listesi İmza Bilgileri - Firma/Kişi Bilgileri

17 BÜTÇE İŞLEMLERİ - Serbest Bırakma - İHP / İFP Revize - AHP / AFP Revize - Aktarma * Kurum içi aktarma * Kurumlar arası aktarma * Yedek ödeneklerden aktarma * Yedek ödeneğe aktarma

18 BÜTÇE İŞLEMLERİ - Ödenek Ekleme * Gelirli ödenek kaydı * Gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı * Likit fazlası karşılığı ödenek kaydı * Bağış ve yardımların ödenek kaydı (yıl içi) * Ödenek ekleme (diğer) * Akreditif artığı ekleme * Yüklenme avans artığı ekleme * Dış proje kredisi devri * Bağış ve yardımların devren ödenek kaydı * Devren ödenek kaydı (diğer)


"STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları