Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CÜMLENİN ÖĞELERİ /ÖZNE HAZIRLAYAN : ZEHRA YILDIZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CÜMLENİN ÖĞELERİ /ÖZNE HAZIRLAYAN : ZEHRA YILDIZ."— Sunum transkripti:

1

2 CÜMLENİN ÖĞELERİ /ÖZNE HAZIRLAYAN : ZEHRA YILDIZ

3 2 C ÜMLE NEDIR Bir duygu, düşünce veya durumu tam olarak anlatan sözcük ya da söz öbeklerine cümle denir. ÖĞE NEDİR Cümleyi oluşturan bölümlerin her birine öğe denir. Örnek : Bugün / alış veriş yapmak için / çarşıya / çıkacağım 30.12.2012

4 3 CÜMLENİN ÖĞELERİ Cümlenin öğeleri 6’ya ayrılır. Bunlar : Özne YüklemNesne Zarf Tümleci Dolaylı Tümleç Edat Tümleci 30.12.2012

5 4 Ö ĞE TABLOSU YÜKLEM : Cümle öğelerinden ilk önce yüklem bulunur. TÜM SORULAR YÜKLEME SORULUR. ÖZNE : Yüklemden sonra bulunması gereken ilk öğedir. Yükleme KİM NE soruları sorularak bulunur. BELİRTİLİ NESNE : Yükleme sorulan KİMİ NEYİ sorularıyla bulunur. BELİRTİSİ Z NESNE : Yükleme sorulan KİM NE sorularıyla bulunur. DOLAYLI TÜMLEÇ : Yüklem sorulan NEREYE – NEREDE – NEREDEN KİME – KİMDE – KİMDEN NEYE – NEYDE – NEYDEN sorularıyla bulunur. ZARF TÜMLECİ : Yükleme sorulan NE ZAMAN – NASIL NİÇİN - NE KADAR NEREYE (eğer hal eki almadıysa İÇERİ-DIŞARI-İLERİ-GERİ gibi sadece yön bildiriyorsa zarf tümlecidir. EDAT TÜMLECİ : Yükleme sorulan NE İLE KİM İLE soruları ile bulunur. 30.12.2012

6 5 ÖZNE : Cümlede, yüklemin bildirdiği eylemi ya da yargıyı gerçekleştiren ve üstlenen öğedir. Yüklemden sonra aranıp bulunması gereken ilk öğedir. Yükleme sorulan «kim, ne» sorularıyla bulunur. Örnek :  Yazar, bu romanda sıradan bir olayı anlatıyor. (Anlatan kim? Yazar)  Seni de ansızın yakalar bir gün ölüm. (Yakalayan ne? Ölüm) 30.12.2012

7 6 Ö ZNENIN ÖZELLIKLERI Bütün ad ve ad soylu sözcükler, cümle içinde özne görevinde bulunabilir. Örnek :  Bağışlayın beni arkadaşlar. (Ad, özne durumunda)  Ben, gül yanaklı bir çocuğa benzerim. (Zamir özne durumunda)  Tembeller başarılı olamaz. (Adlaşmış sıfat, özne durumunda)  Gece, bir tül gibi şehre iniyor. (Zarf özne durumunda) 30.12.2012

8 7  Gibi, sözcükler ve kavramlar arasında benzetme ilgisi kurar. (Edat, özne)  Fakat, karşıt yargıları bağlar. (Bağlaç özne durumunda)  Ey, seslenme anlamı taşır. (Ünlem, özne durumunda)  Ad ve sıfat tamlamaları, deyimler ve ikilemeler özne olabilir. Örnek : Sanatçının yaratıcılığı, sezgi ve duygu gücüne bağlıdır. (Ad tamlaması özne durumunda ) 30.12.2012

9 8 Ö ZNE ÇEŞITLERI : Gerçek Özne : Yüklemin bildirdiği işi hareketi bizzat kendisi yapan öznedir. Örnek : Divan edebiyatında işlenen konular, genellikle soyuttur. (Soyut olan ne?) Gizli Özne : Cümlede doğrudan yer verilmeyen ancak yüklem taşıdığı eklerden anlaşılan öznedir. Örnek : Ertesi gün ona telefon ettim. (Ben) 30.12.2012

10 9 Sözde Özne : Yüklemde bildirilen eylemi yapan değil, yapılan eylemden etkilenen kişi, varlık ya da kavramlardır. Örnek :  Yeni öğretmenler, Doğu Anadolu’ya atanmış. (Atayan kim? Yok) (Atanan kim? Yeni öğretmenler)  Yerler, çok iyi temizlenmiş. (Temizleyen kim? Belli değil?) (temizlenen ne?) UYARI ! Sözde özne, yalnızca yükleminde bir eylemin bulunduğu eylem cümlelerinde yer alır. Ad cümlelerindeki özne, daima gerçek öznedir. 30.12.2012

11 10 K ONU ÖZETI :  Cümlenin öğeleri hakkında genel bilgi.  Cümle, öğe nedir ?  Cümlenin öğeleri ( özne, yüklem, dolaylı tümleç, edat tümleci,zarf tümleci ve nesne )  Cümlenin ögelerinden özne nedir?  Öznenin özellikleri.  Öznenin çeşitleri ve örnekler. 30.12.2012

12 11 K AYNAKÇA HTTP :// WWW. TOPLUMDUSMANI. NET / MODULES / WFSECTION / ARTICLE. PHP ? ARTICLE ID =2045 HTTP :// WWW. TURKCECILER. COM /D ERSNOTLARI / CUMLENINOGELERI. HTML HTTP :// WWW. TURKCECILER. COM /D ERSNOTLARI / CUMLENINOGELERI. HTML HTTP :// TR. WIKIPEDIA. ORG / WIKI /C%C3%BC MLENIN _%C3%B6%C4%9F ELERI HTTP :// WWW. TOPLUMDUSMANI. NET / MODULES / WFSECTION / ARTICLE. PHP ? ARTICLE ID =2045 HTTP :// WWW. TURKCECILER. COM /D ERSNOTLARI / CUMLENINOGELERI. HTML HTTP :// WWW. TURKCECILER. COM /D ERSNOTLARI / CUMLENINOGELERI. HTML HTTP :// TR. WIKIPEDIA. ORG / WIKI /C%C3%BC MLENIN _%C3%B6%C4%9F ELERI 30.12.2012


"CÜMLENİN ÖĞELERİ /ÖZNE HAZIRLAYAN : ZEHRA YILDIZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları