Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADIM – SOYADIM : D İ LEK KARZAO Ğ LU SINIFIM : 6 / B NO ’ M : 57 DERS : B İ L İŞİ M TEKNOLOJ İ LER İ VAH Şİ YA Ş AM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADIM – SOYADIM : D İ LEK KARZAO Ğ LU SINIFIM : 6 / B NO ’ M : 57 DERS : B İ L İŞİ M TEKNOLOJ İ LER İ VAH Şİ YA Ş AM."— Sunum transkripti:

1 ADIM – SOYADIM : D İ LEK KARZAO Ğ LU SINIFIM : 6 / B NO ’ M : 57 DERS : B İ L İŞİ M TEKNOLOJ İ LER İ VAH Şİ YA Ş AM

2  Yırtıcı hayvanlar Etle beslenen, avlarını di ş leriyle, tırnaklarıyla parçalayan, ço ğ unlu ğ u memeli olan hayvanların genel adı. Bunlara yeryüzünün hemen hemen her tarafında rastlanabilir. Vücut yapıları, ya ş ama ş artlarına uygun yaratılı ş tadır. Avlarının yerini bulmak için keskin duyularla ve yakalamak için güçlü kaslarla donanmı ş lardır. Avlarından daha zeki ve daha güçlüdürler. Di ş leri et yiyecek yapıdadır. Köpek di ş leri, avlarını yakalayıp parçalamak için büyük ve uzundur. Kesici di ş leri, küçük fakat çok keskindir. Ö ğ ütücü di ş leri, kemikleri parçalayacak güç ve kalınlıktadır. Dört-be ş parmaklı olan ayakları keskin ve kalın tırnaklıdır.

3 YIRTICI HAYVANLAR RESM İ

4 ASLANLAR  Hayvanlar kralı olan aslan, bir pençe darbesiyle bir atın bel kemi ğ ini kırabilir. Gece ırmak ve dere kenarlarındaki sazlıklarda pusuya yatarak su içmeye gelen ceylan, maymun ve zebra gibi hayvanları bekler ve 60-70 km hızla avının üzerine atılarak yakalayıp parçalar. Bir sıçrayı ş ta 4-5 m uza ğ a atlar. Fil ve gergedandan ba ş ka bütün hayvanların hepsine saldırır.

5 ASLANLARIN RESM İ

6 AYILAR AAyı; Antarktika, Avustralya ve Orta Afrika'dan ba ş ka her yerde ya ş ar. 5 parmaklı pençeleri kanca gibi kıvrık, içeri çekilmeyen güçlü tırnaklıdır. Çok temkinli ve ihtiyatlı bir avcıdır. Avlarını ön pençe darbesi ve di ş leriyle öldürür. Kutup ayısının ayak tabanlarının altında deriden yastıklar ve tüyler oldu ğ undan buzlar üstünde kaymadan rahatça yürür. Saatte 40 km hızla ko ş arak bir ren geyi ğ ine yeti ş ebilir. Kuzey Amerika ormanlarının korkunç ayısı Grizzly 2,5 m uzunlukta ve 450 kg a ğ ırlıkta bir devdir. Bir pençe darbesiyle öküzün boynunu veya bir geyi ğ in bel kemi ğ ini kırabilir.

7 AYILAR

8 Ç İ TALAR  Kedigiller ailesinin en hızlı ko ş an kara hayvanı çitadır. Gözlerinin altında çenesine do ğ ru birer siyah çizgi uzanır. Yüksek otlar arasına gizlenerek antilop, ceylan, tav ş an gibi memelileri avlar. Avına saatte 112 km'lik bir hızla saldırır, fakat bu hızını devamlı koruyamaz. 400-500 metre sonra hızı dü ş meye ba ş lar. Bu mesafe içinde yakalanmayan avları pençesinden kurtulmu ş demektir

9 KURTLAR  Kurtların görme ve i ş itme duyuları keskindir. Ço ğ unlukla gece avlanmaya çıkarlar. Aç kaldıklarında insana da saldırırlar. Kuzey Amerika'ya mahsus olan Kır Kurdu (Canis latrans) tav ş an ve küçük kemirgenleri bol avladı ğ ından faydalı sayılır. Kurtlar kı ş ın sürü halinde ava çıkarlar. Bazan köylere kadar sokularak a ğ ıllara saldırırlar. Osmanlılarda vakıfların güçlü oldu ğ u dönemlerde ş iddetli kı ş aylarında köylerin dı ş ında belirli yerlere vah ş i hayvanlar için et bırakılırdı. “Hayvanat-ı Vah ş iye'ye Vakıf” ismiyle anılan bu hayır kurumları aç kurtları doyurarak köylere saldırmalarını önlerdi.

10 KURTLAR

11 KÖPEKBALIKLARI  3 km uzaktaki kan kokusunu alarak o yöne do ğ ru hareket ederler. A ğ ızları altta oldu ğ undan avlarına yandan dönerek saldırırlar. Avlarını testereyle kesilmi ş gibi ikiye bölerler

12 P İ RANALAR  Güney Amerika nehirlerinin kana susamı ş canavar balı ğ ı piranadır. Bunlar ço ğ unlukla 30 cm kadardır. Jilet gibi keskin konik di ş leri vardır. Kan kokusu alınca çılgına dönerler. Her ısırı ş ta zeytin irili ğ inde et parçası kopararak yutarlar. Kazaen suya giren bir insanı veya hayvanı birkaç dakika içinde iskelet haline getirirler.

13 P İ RANALARIN RES İ MLER İ

14 Avcı veya yırtıcı hayvanları sırf memeliler olarak sınıflandırmak hatalıdır. Çünkü omurgalıların her sınıfında avcılar vardır. Omurgasızlarda da etle beslenen birçok tür mevcuttur. Ahtapot ve mürekkepbalıkları denizlerdeki usta avcılardır. Afrika'nın “Anoma karıncaları” ile Tropik Amerika'da ya ş ayan “Eciton”lar etle beslenen avcı karıncalardır

15  Ku ş ların gece ve gündüz yırtıcıları ideal avcılardır. E ğ ri ve keskin gagalarıyla güçlü pençeleri avlarını yakalama ve parçalamada en güçlü silahlarıdır. Görme duyuları da keskindir. İ ri olan kartallar; antilop, maymun, tilki, tav ş an gibi hayvanları rahatça öldürebilirler. Avlarının kemiklerini rahatça sindirebilirler. Tüylerini sindirimden sonra topak halinde a ğ ızlarından çıkarırlar.

16  SLAYT B İ TT İ VE SON…  HO Ş ÇA KALIN …


"ADIM – SOYADIM : D İ LEK KARZAO Ğ LU SINIFIM : 6 / B NO ’ M : 57 DERS : B İ L İŞİ M TEKNOLOJ İ LER İ VAH Şİ YA Ş AM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları