Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AĞ TEMELLERİ 1.HAFTA Öğr.Gör. Ercan ÇİMŞİR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AĞ TEMELLERİ 1.HAFTA Öğr.Gör. Ercan ÇİMŞİR."— Sunum transkripti:

1 AĞ TEMELLERİ 1.HAFTA Öğr.Gör. Ercan ÇİMŞİR

2 KONULAR Ağ Nedir? Bilgisayar Ağlarının Tarihçesi Veri Ağları
Ağ Topolojileri

3 Ağ (Network) Nedir? Birden fazla cihazın mevcut kaynakları ortak kullanımına imkan sağlayan yapılar ağ (network) olarak adlandırılır. Ağ denilince ilk akla gelen cihaz bilgisayar olmasına rağmen yazıcı, faks, kamera, modem vb. birçok aygıt ağ içerisinde kullanılabilen cihazladır.

4 Ağ Kullanımının Yararları
Güvenlik Veri Paylaşımı Ağ Kaynaklarının Paylaşımı Haberleşme İnternet Erişimi Oyunlar

5 Bilgisayar Ağlarının Tarihçesi
1969 yılında, ABD’de, savunma gayesiyle kurulan bir merkez, ARPANET adıyla bir bilgisayar ağını hazırladı. Bu hususta araştırma yapan strateji uzmanları, bu ağ yardımıyla görüşüp fikir alışverişi yapıyorlardı. 1972’de bu ağ, bir konferans aracılığıyla kamuoyuna tanıtıldı.

6 1980 tarihine kadar birçok hususi ağ ortaya çıkmıştı.
Bu tarihte farklı ağların birbirleriyle irtibat kurmasına izin veren protokol imzalandı. ABD’de faaliyetler sürerken, Avrupa ve Uzak Doğu’da da, özellikle üniversiteler, araştırma merkezleri stratejik resmi kurumlar arasında bilgisayar ağları teşekkül etmeye başlamıştı. 1983’de ARPANET, askeri ve sivil iki ağa ayrıldığında ortaya çıkan ferdi ağların bütününü ifade etmek için “Internet” ismi teklif edildi.

7 Veri Ağları Birden çok bilgisayarın birbirine bağlı olduğu donanım ve yazılımların da paylaşılmasına izin veren bilgisayar ağları, veri haberleşmesini veri ağları üzerinden yapmaktadır.

8 Bilgi iletimine en güzel örnek evlerimizde kullandığımız telefonlardır;
Telefonlarda ses bilgisi kablolar ile santrale gönderilir, santrallerden diğer santrallere ve oradan da hedef telefona çağrı iletilir. Her telefonun kendisine ulaşmakta kullanılan bir numarası bulunmaktadır.

9 Bu sistem incelendiğinde bir ağın nasıl çalıştığı daha kolay anlaşılabilir.
Sistem bilgisayara uyarlandığında her bilgisayarın bir numarasının bulunduğu, çeşitli kablolama teknolojileri ve ağ elemanlarıyla bilginin hedefe ulaştırıldığı görülecektir.

10 Bilgisayar ağları da bir veri ağıdır.
Ağ sistemi ise iki kişisel bilgisayardan oluşabileceği gibi binlerce iş istasyonundan da oluşabilir.

11 'Ağ' terimi konusunda dikkat edilecek bir nokta, genelde bağımsız makinelerin bağlantısından oluşan sistem olarak kullanılmasıdır. Bilgisayar ağında, ağın kendisi bilgisayar gibi görülebilir.

12 Veri İletimi Verinin bir noktadan diğer noktaya iletilmesi işlemine veri iletimi denilmektedir. Veri iletimi ilk yıllarda düşük hızda ve kablo aracılığı ile gerçekleştirilirken, günümüzde yüksek hızlarda kablolu ve kablosuz iletimler hemen hemen her alanda kullanılmaktadır.

13 Veri İletim Tipleri Veri iletimi, iletim ortamı üzerinden baseband ve broadband olmak üzere iki farklı yoldan gerçekleştirilir.

14 Baseband: Veri iletim ortamı üzerinden aynı anda tek bir sinyal iletiyorsa, bu tür iletim tipleri baseband olarak adlandırılır. Ethernet ağları baseband olarak çalışmaktadır. Broadband: Aynı veri iletim hattı üzerinden farklı frekanslar kullanarak birden fazla sinyal iletiliyorsa, bu tür iletim tipleri broadband olarak adlandırılır. Tv yayınları broadband olarak çalışmaktadır.

15 Veri İletim Yöntemleri
Simplex (Tek Yönlü) Half-Duplex (Yarı Çift Yönlü) Full-Duplex (Çift Yönlü)

16 Simplex Simplex (Tek Yönlü) veri iletiminde iletim sadece tek yönde geçekleşmektedir. A ve B aygıtı arasında veri iletimi simplex ise A’dan B’ye ya da B’den A’ya veri iletimi söz konusudur. Örnek olarak televizyon kumandaları verilebilir. (Kumanda televizyona veri gönderir ama televizyondan kumandaya veri iletimi söz konusu değildir.)

17 Half-Duplex Half-Duplex (Yarı Çift Yönlü) veri iletiminde iletim iki taraflıdır. Gönderici aynı zamanda alıcı, alıcı da gönderici olabilir. Ancak iki yönlü iletim aynı anda gerçekleştirilmez.

18 Full-Duplex Full Duplex (Çift Yönlü) veri iletiminde iletim iki taraflıdır. A ve B aygıtları arasındaki veri iletimi full-duplex ise aygıtlar arasında aynı anda dahil olmak üzere karşılıklı veri alışverişi gerçekleştirilebilir.

19 Ağ Topolojileri Topoloji, yerleşim şekli demektir.
Bilgisayar ve yazıcı gibi ağ elemanlarının fiziksel(gerçek) veya mantıksal (sanal) dizilimini gerçekleştirir.

20 Ağ Topolojileri Bus (ortak yol) Topolojisi Yıldız (star) Topolojisi
Ağaç (hiyerarşik) Topolojisi Halka (ring) Topolojisi Karmaşık (mesh) Topolojisi

21 1- Bus Topolojisi Bus topolojisinde tüm iş istasyonlarının üzerinde olduğu bir hat mevcuttur. Bütün istasyonlar hattaki tüm mesajları inceler ve kendine ait mesajları alır. Hattaki bilgi akışı çift yönlüdür. Kaynak istasyon bilgiyi hatta bırakır. Bilgi her iki yönde ilerleyerek hatta yayılır.

22 Ancak bu topolojide aynı anda iki istasyonun bilgi göndermesi durumunda bilgi trafiği karışır.
Bunu önlemek için hattın paylaşımını düzenleyen protokoller kullanılmalıdır. Ortak yol topolojisi kullanılarak kurulan ağlarda koaksiyel kablo kullanılır. Her bir istasyona T- konnektör takılır. İlk ve son istasyona ise sonlandırıcı (Terminatör) bağlanarak ağ sonlandırılır.

23 Bu topoloji ağ performansı en düşük olan topolojilerden biridir.
İki sonlandırıcı arası mesafe ince koaksiyol kullanıldığında 185 metre, kalın koaksiyel kullanıldığında 500 metredir. Maksimum 30 istasyon kullanılabilir.

24 Ortak yol topolojisine uygun bağlantıda dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:
Bağlantı gerçekleştirilirken T- konnektörler doğrudan network kartına takılmalıdır. Eğer bir istasyon uzağa yerleştirilecekse T- konnektör’ den çıkacak bir kablo ile uzatma yapılmamalıdır.

25 Bus Topolojisi

26 Bus topolojisinin; Avantajları; Kablo yapısı güvenilirdir.
Yeni bir istasyon eklemek kolaydır. Merkez birime ihtiyaç duyulmaz.

27 Bus topolojisinin; Dezavantajları; Maksimum 30 istasyon bağlanabilir.
Ağın uzunluğu ince koaksiyelde 185, kalın koaksiyelde 500 metreden fazla olmaz. Bir istasyonun arızalanması bütün ağı devre dışı bırakır. Arıza tespiti zordur.

28 2. Yıldız Topolojisi Bu topolojide ağdaki iletişimin gerçekleşmesi için merkezi birim bulunur ve bütün istasyonlar bu merkezi birime bağlanır. Ortak yol topolojisine göre performansı daha yüksektir, güvenilirdir fakat daha pahalı çözümler sunar.

29 Bir istasyondan diğerine gönderilen bilgi önce bu merkez birime gelir, buradan hedefe yönlendirilir.
Ağ trafiğini düzenleme yeteneğine sahip bu merkezi birim, hub ve anahtar (switch) olarak adlandırılır.

30 Yıldız Topolojisi

31 Bu topolojiye dayalı bir sistem kurulurken korumasız çift bükümlü UTP (Unshieded Twisted Pair- Korumasız çift bükümlü) veya korumalı çift bükümlü STP (Shielded Twisted Pair - Korumalı çift bükümlü ) kablo kullanılır. İstasyonların merkezi birime (hub) olan uzaklığı maksimum 100 metredir. Kullanılan ağ kartına veya kabloya göre ağ farklı hızlarda çalışabilir.

32 Merkezde bulunan hub veya anahtar üzerindeki ışıklara bakılarak arızalı olan istasyon bulunabilir.
Bir istasyonun arızalanması ağ trafiğini etkilemez.

33 Yıldız toplolojisinin özelliklerini şu şekilde özetleyebiliriz:
Bir istasyonun arızalanması ağı etkilemez. Ağa yeni bir istasyon eklemek çok kolaydır. Ağ yönetimi çok kolaydır. Kurulan ağ elemanlarına göre yüksek hızlar elde edilebilir.

34 3. Ağaç Topolojisi Ağaç topolojisinin diğer adı hiyerarşik topolojidir. Ağacın merkezinde sorumluluğu en fazla olan bilgisayar bulunur. Dallanma başladıkça sorumluluğu daha az olan bilgisayarlara ulaşılır. Bu topoloji çok büyük ağların ana omurgalarını oluşturmakta kullanılır.

35

36 4. Halka (ring) topolojisi
Bu topolojide her istasyon bir halkanın elemanıdır ve halkada oluşan bilgi bütün istasyonlara ulaşır. Her istasyon halkada oluşan bilgiyi ve hedef adresi alır. Hedef adres kendi adresi ise kabul eder. Aksi halde gelen bilgi işlem dışı kalır.

37 Halkadaki bilgi akışı tek yönlüdür.
Yani halkaya dahil olan bilgisayarlar gelen bilgiyi iletmekle görevlidir. Ancak günümüzde pek çok halka ağı iki halka kullanmakta ve çift yönlü bilgi akışı elde etmektedir. Herhangi bir sonlandırmaya gerek duyulmaz.

38

39 5. Karmaşık (Mesh) Topoloji
Gerçek Mesh topolojide tüm düğümler ağ içerisinde birbirine bağlıdır. Daha çok WAN’da kullanılır. LAN’da kullanıldığında tüm düğümlerin birbirine mutlaka bağlı olması gerekmez.

40

41 Yıldız (Star) Karmaşık (Mesh) Doğrusal (Bus) Ağaç (Tree) Halka (Ring)

42 Topoloji Kurulum Düzenleme Sorun çözme Veri aktarımında problem Doğrusal Çok kolay Kısmen zor Zor Tek bir kablo, kabloda problem veri aktarımını etkiler Halka Kısmen Kolay Kolay Halkadaki bozukluk veri aktarımını etkiler Yıldız Kolay, ancak zaman alıcı Tek bir kablodaki bozukluk bir pc’yi etkiler Ağaç Oldukça az Karmaşık

43 Ağların sınıflanırılması hakkında araştırma yapınız…

44 Kaynakça Özseven, Turgut (2012). “Bilgisayar Ağları”, Murathan Yayınevi. Kuzu, Abdullah ve ark.(2009). “Bilgisayar Ağları ve İletişim”, Nobel Yayın.


"AĞ TEMELLERİ 1.HAFTA Öğr.Gör. Ercan ÇİMŞİR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları