Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTASYON YÖNTEMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTASYON YÖNTEMİ."— Sunum transkripti:

1 İSTASYON YÖNTEMİ

2 İSTASYON YÖNTEMİ NEDİR???
Bütün sınıfın her aşamada (her istasyonda) çalışarak bir önceki grubun yaptıklarına katkı sağlayarak bir basamak ileri götürmeyi, yarım kalan işi tamamlamayı öğreten bir yöntemdir.

3 İstasyon Yönteminin Özellikleri
İstasyon seçiminde bazen öğrenci bazen de öğretmen belirleyici olabilir.Öğrenciler farklı hazır bulunuşluk düzeylerine göre farklı öğrenme görevi ve aktivitesine yönlendirilecektir. 1

4 İstasyon Yönteminin Özellikleri
Öğrenci farklı aktivitelerle o konuda pratik yapacağı gibi,bazen arkadaşlarına öğretebilecek bazen de o konuyla ilgili proje hazırlayabilecektir. 2 Her ne kadar otuzu askın mevcudu olan sınıflarda, bu tür yöntemlerin uygulanmasında zorluklar var ise de, öğretmen sınıfın yarısını gözlemci yaparak bu zorluğu aşabilir. 3

5 İstasyon Yönteminin Özellikleri
4 Öğrenci merkezli bir yöntemdir.

6 İstasyon Yönteminin Özellikleri
5 İstasyonlar öğrencilerin eş zamanlı olarak çeşitli öğrenme aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri merkezlerdir.

7 İSTASYON YÖNTEMİ UYGULAMA AŞAMALARI
ÖYKÜ İSTASYONU AFIS İSTASYONU SLOGAN İSTASYONU

8 İstasyon Yöntemi Çeşitleri
İspat Yeri istasyonu Pratik Yeri İstasyonu Mağaza İstasyonu Proje İstasyonu Öğrenme İstasyonu

9 İstasyon Yöntemi ÖĞRENME İSTASYONLARI

10 Öğrenme İstasyonları??? Bir öğrenme merkezi, öğrencilerin zorunlu ya da seçmeli bazı etkinliklerde bulunduğu bir odadadır. Bu merkezlerde öğrencilerin gereksinim duyduğu kitap,bilgisayar, fen deneyi, ses kayıt ve benzeri araç ve materyaller bulunur.

11 Öğrenme İstasyonları Öğrenme merkezleri ya da öğrenme istasyonları olarak adlandırılabilen bu ortamlar,öğrencide yeni öğrenmeler sağlayabildiği gibi daha önce öğrenilenlerin pekiştirilmesine de fırsatlar tanır.

12 Öğrenme İstasyonları Öğrenme istasyonu özel bir bilgiyi ya da beceriyi
öğrencilere kazandırmak için öğrencilere fırsat verir. Öğrenme istasyonu sık sık sınıf dışında bulunur.

13 Öğrenme İstasyonları Öğrenciler gerçek dünyayla iletişim halinde becerilerini ve bilgilerini gerçekleştirirler.

14 Öğrenme İstasyonları Öğrenme istasyonları , sınıf tartışmalarını geliştiren yararlı bağımsız bir çalışma sağlar. İnsanlar çoğunlukla farklı fikirlere ve düşüncelere sahiptirler ve bu gerçek durumun nasıl olduğunu anlamaları açısından öğrenciler için çok yararlı olacaktır.

15 Öğrenme İstasyonları Öğretmenler sık sık öğrenme istasyonlarının sadece İlköğretim öğrencileri için uygun olduğunu farz ederler ama daha üst sınıflardaki öğrencilerde Öğrenme istasyonundan yararlanabilirler.

16 Öğrenme İstasyonlarının Uygulama Aşamaları
1 Öğrenme istasyonundaki çalışma sınıftaki çalışmalardan önce olmalıdır. Ve bu çalışmanın sonuçlarını ve yansımalarını konuşmak için yeterli ders saati ayrılmalıdır.

17 Öğrenme İstasyonlarının Uygulama Aşamaları
2 Öğrencilere araştırma için gerekli kaynaklar hazırlanmalı ve yol gösterici sorularla öğrencilerin konuyu öğrenmeleri sağlanmalı ve araştırma yapmak için cesaretlendirilmelidir.

18 Öğrenme İstasyonlarının Uygulama Aşamaları
3 Öğrenmenin en önemli kısmının, öğrencilerin dışarıda araştırma yaptıkları ve tecrübe edindikten sonra gerçekleştiği unutulmamalıdır.

19 Çalışma Yapmanın Zorlukları
Öğrenciler normal olarak sınıfın dışında ders islemekten mutludurlar ama bu durum öğrenme istasyonunda onların motivasyonunu düşürmemelidir. Öğretmenler öğrenme istasyonu için bir yer seçerken ve Öğrencilerin burada çalışmalarını planlarken, dışarıda çalışmanın zorluklarının farkında olmalıdırlar. İçinde bulundukları durum, kitaplarda bir şey araştırmaktan çok farklıdır ve öğrencilere araştırmaları için gerçek dünyanın kaynakları yardımcı olacaktır.

20 Pek çok öğrenci, araştırdıkları şeyin önemini kendilerine ve diğer insanlara olan etkilerini hissederek anlarlar. Günlük Hayatla İlişkisi

21 Bir öğrenme istasyonu bir iki saati veya daha fazla ders saatini içerecek şekilde dizayn edilebilir. Pek çok durumda pratik çalışma planlanan zamandan daha fazla süre alır. Bu nedenle öğrenme istasyonu ilk kez kullanıldığında esnek bir çalışma planı yapılmalıdır. Zaman Durumu

22 Diğer Öğretmenlerle İlişkisi
Öğrenme istasyonun hazırlanması, öğretmenler arasında bir takım çalışmasının başlamasını sağlayabilir. Diğer Öğretmenlerle İlişkisi

23 KAYNAKLAR Diğdem YARDIM
1- D.GÖZÜTOK, Öğretim İlke ve Yöntemleri,Ekinoks Yay. 2- D.GÖZÜTOK,Öğretmenliğimi Geliştiriyorum,Siyasal Yay.,2004 3- (Erişim Tarihi: ) 4- Farklılaştırılmış Öğretim Stratejileri 5- Improve Teaching With Learning Stations 6-http://www.yok10.com/istasyon-yontemi/ Diğdem YARDIM

24 Hazırlayanlar Tuba KANLİ Diğdem YARDIM


"İSTASYON YÖNTEMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları