Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

091205013 ELİF SARI. ARAZİ TOPLULAŞTIRILMASI NEDİR? Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkan vermeyecek biçimde parçalanmış,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "091205013 ELİF SARI. ARAZİ TOPLULAŞTIRILMASI NEDİR? Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkan vermeyecek biçimde parçalanmış,"— Sunum transkripti:

1 091205013 ELİF SARI

2 ARAZİ TOPLULAŞTIRILMASI NEDİR? Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkan vermeyecek biçimde parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için en uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemine “arazi düzenlemesi” denilmektedir.

3 Tarım işletmelerinin sahip oldukları küçük, parçalı ve dağınık arazileri modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenleyerek, daha az zaman, işgücü ve sermaye kullanımını sağlamak, üretim faktörlerinden en iyi biçimde yararlanarak tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğini artırmak ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarını yükseltmektir. ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ AMACI

4

5 Arazi Toplulaştırma Projelerinde Yürütülen Çalışmalar

6 Nirengi ve poligon kanava tesis ve ölçüm işleri Halihazır harita yapılması Toprak etüdünü yapılması Derecelendirme haritasının oluşturulması Çiftçi Mülakatlarının yapılması Arazi toplulaştırma projesinin hazırlanması (Harita Mühendisi İle Birlikte) Yeni parselasyon haritasının kontrol ettirilmesi ve diğer işlemlerinin takibi

7 Yol ve Kanal aplikasyonları Arazi tesviyesi Tarla içi yol, drenaj şebekesi ve sulama tesisi gibi tarla içi hizmetleri işlerini yaptırmak ve kontrol etmek Yeni parsel aplikasyonu Kadastro kontrol işlerinin yaptırılması ve takibi Tapu senetlerinin hazırlanması Yeni kütüklerin hazırlanması

8 SULAMA SİSTEMİ YAPIM ÇALIŞMALRI

9 YOL YAPIM ÇAŞILMALARI

10 DRENAJ ÇALIŞMALARI

11 TOPLULAŞTIRMANIN FAYDALARI 1. Parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. 2. Parsel sayısı (% 40) azalır, 3. Parsel büyüklüğü (% 80) artar. 4. Net arazi kullanım alanı (%10) artar. 5. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlanır. 6.Sulama randımanı (% 90) artar.

12 Toplulaştırma Sonrası Parselasyon Haritası Yeni Parsel Sayısı: 2.745 Adet Eski Parsel Sayısı: 11.342 Adet Eski Kadastral Durumu Gösterir Harita

13 TOPLULAŞTIRMANIN ÇİFTÇİLER AÇISINDAN FAYDALARI 1. A. Parçalı ve dağınık araziler birleştirilmektedir : Bir kişinin köy sınırı içerisinde birden fazla arazisi varsa bunlar birleştirilerek mümkün olduğunca tek parça haline getirilmesi sağlanıyor. 2. Tarım arazileri düzgün şekilli parsellere dönüştürülmektedir: Şekilleri düzgün olmayan (üçgen, beşgen, yay şeklinde) araziler düzgün şekillere (dikdörtgen, kare) getirilerek hem işlenmesi kolaylaşmaktadır hem de işleme ve bakım masraflar azalmaktadır.

14 2. Tarım arazileri düzgün şekilli parsellere dönüştürülmektedir: Şekilleri düzgün olmayan (üçgen, beşgen, yay şeklinde) araziler düzgün şekillere (dikdörtgen, kare) getirilerek hem işlenmesi kolaylaşmaktadır hem de işleme ve bakım masraflar azalmaktadır. 3. Her tarla sulama kanalına kavuşturulmaktadır Toplulaştırma ile birlikte sulama projelerinin de yapılması halinde, her tarlanın yapılmış veya yapılacak olan sulama kanalına cephesi olacak, yani tarlalar sulama şebekesinden doğrudan suyunu alabilecektir

15 Toplulaştırma öncesi yolu bulunmayan bir çok tarla varken, toplulaştırma sonrasında tarım arazilerinde yolu bulunmayan tarla kalmayacaktır. 4. Her tarla yola kavuşturulmaktadır : 5. Ulaşım daha kolay ve ekonomik hale gelmektedir: Parçalı ve farklı mevkilerde bulunan arazilere ulaşım, daha çok zaman, işgücü ve mali kayıplara neden olurken; Toplulaştırma sonrası araziler mümkün olduğunca tek parçalı olacağından bu kayıplar önlenmiş olacaktır.

16 6. Tarım makinalarının kullanımı daha ekonomik olmaktadır: Parçalı, küçük ve şekilleri düzgün olmayan arazilerde traktör, biçerdöver, gibi tarım makinalarının çalışması, üretici ve makine sahibi için aşırı derecede masraflı iken; tek parçalı, büyük ve düzgün şekilli tarlalarda bu makinaların kullanılması üretici ve iş makinası sahibi açısından daha ekonomik olmakta, zaman ve işgücü açısından da tasarruf sağlanmaktadır

17 Toplulaştırma öncesi çok parçalı tarım arazilerinde, tarlaların sayısı fazla olduğundan tarla sınırlarının toplam uzunluğu da fazla olmaktadır. Bu da ekilebilecek alanların ekilemeyerek boş kalması demektir. Toplulaştırma sonucu oluşan tek parçalı ve büyük tarlalarda tarla sınırı azalacağından ekilebilecek arazi miktarları artmaktadır. 7. Ekilebilir arazi miktarları artmaktadır : Toplulaştırma öncesi küçük ve şekilleri bozuk arazilerde, zirai mücadele ve gübreleme gibi çalışmaların yapılması hem zor olmakta hem de çoğu zaman ekonomik olmamaktadır. Toplulaştırma sonrası araziler düzgün şekilli olacağından bu işlemler daha kolay ve ekonomik olacaktır. 8. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşmaktadır:

18 Toplulaştırma öncesi karayolu, demiryolu, kanal gibi projeler sebebiyle bölünen ve bir kısmı küçük olduğundan dolayı kullanılamaz hale gelen özel mülkiyetteki araziler ile kullanılmayan eski yollar ve dere yatakları gibi alanlar da toplulaştırma ile tarıma kazandırılacaktır 9. Kullanılmayan küçük araziler değerlendirilmektedir:

19 Harita Mühendislerinin Yaptığı İşler

20 Nirengi ve poligon kanava tesis ve ölçüm işleri Halihazır harita çıkarılması Yol ve Kanal aplikasyonları Yeni parsel aplikasyonu Kadastro kontrol işleri Tapu senetlerinin hazırlanması Yeni kütüklerin hazırlanması Derecelendirme Haritaları Mülakat Sulama Drenaj

21 .. Arazi Düzenleme Çalışmalarında Harita Mühendisi, planlamadan uygulamaya ve hatta projenin sürdürülebilirliğine kadar rol alır. Bu yüzden arazi düzenleme çalışmalarına haritacı olarak işimize sahip çıkmalı dahada önemlisi işin başkaları tarafından yalan yanlış yapılmasına izin vermemeliyiz Sonuç Olarak


"091205013 ELİF SARI. ARAZİ TOPLULAŞTIRILMASI NEDİR? Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkan vermeyecek biçimde parçalanmış," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları