Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİK PLAN “MERSİN ÜNİVERSİTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİK PLAN “MERSİN ÜNİVERSİTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ”"— Sunum transkripti:

1 STRATEJİK PLAN “MERSİN ÜNİVERSİTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ”

2 TARİHÇE: Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümümüz 1998 yılında Tıp Fakültemizin kuruluş örgütlenmesi içinde aynı tarihte yerini almıştır. Başlangıçta onüç Anabilim Dalından oluşan Bölüm son yıllarda Acil ve İlk yardım Anabilim Dalı’nın da kuruluşa katılması ile daha da güçlenmiştir. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, bünyesinde bulunan Bilim Dallarının gelişimine paralel olarak, günümüzde de, eğitim poliklinik hizmetleri ve ve cerrahi faaliyetleri ile aktüeli yakalamaya çalışmaktadır.

3 HİZMETLER Bölüm Başkanlığımıza bağlı Anabilim dalları, kesintisiz devam eden eğitim faaliyetleri ile pek çok doktorun cerrahi misyon kazanmasının katkısı yanında, ulusal ve uluslararası nitelikte birçok çalışma yaparak Tıp Literatürüne önemli katkılarda bulunmuştur. Tıp Fakültesinin kuruluşundan itibaren, Eğitim ve Araştırma Hastanemizde toplam gerçekleştirilen operasyon sayısı 37.370 olup, bunların 785 tanesi açık kalp, 18 tanesi ise Trans Plantasyon Cerrahisidir. 2006 yılında 184 yatakta, 9118 operasyon gerçekleştirilmiştir.

4 KURULUŞ Bölümümüze bağlı ondört Cerrahi Anabilim Dalı mevcut olup, Anabilim dalımızda toplam 78 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Bunların 11 tanesi Profesör, 44 tanesi Doçent, 23 tanesi ise Yrdımcı Doçent ünvanına sahiptir. Cerrahi Tıp Bilimleri Anabilim dallarında, 85 araştırma görevlisi geleceğin uyum hekimleri ve bilim adamları olarak pratik ve teorik eğitim almaktadır. Öğrenci eğitimi ise kesintisiz devam etmektedir. Bölüm Başkanlığımıza bağlı Anabilim Dallarının öğretim üyesi ve araştırma görevlisi durumu aşağıdaki tabloda verilmiştir.

5 CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Anabilim DalıProfesörDoçentYardımcı DoçentAraştırma GörevlisiToplam Anesteziyoloji ve Reanimasyon 1621524 Genel Cerrahi242816 Çocuk Cerrahisi12137 Nöroşirürji11259 Üroloji241815 KBB Hastalıkları-41611 Patoloji-4138 Kadın Hastalıkları ve Doğum 232613 Kalp-Damar Cerrahisi 14-712 Göğüs Cerrahisi-2158 Plastik ve Rekonstürktif Cerrahi -32712 Göz Hastalıkları-241016 Acil ve İlkyardım-1214 Ortopedi ve Travmatoloji 142512 Toplam11442389167

6 GÜCÜMÜZ Motivasyonları yüksek genç öğretim üyesi kadrolarımız Türkiye Cumhuriyetinin geleceğine olan güvenimiz.

7 ZAYIFLIĞIMIZ Konuşlanma sorunumuzun kısa sürede giderileceğine olan inancımız.

8 TEHDİTLER Sağlık hizmetlerini etkileyen yasal değişiklikler öğretim üyelerinin ekonomik ve özlük haklarındaki kötüye gidiş.

9 GÖREVİMİZ Anabilim Dallarımızı, eğitim –öğretim, bilimsel araştırma ve pratik çalışmalarında desteklemek, Anabilim Dallarımız arasında eşgüdümü sağlamak yanında diğer Bölümlerle koordineli çalışmaktır. Atatürk ilkelerine, ulusuna, vatanına bağlı, çağı kavramış insanlığa hizmeti ilke edinmiş, moral değerlerle donanımlı bilgili, bağımsız ve bilimsel düşünme yeteneği kazanmış sağlık gücü eğitiminde Anabilim Dallarımıza yakından destek vermek.

10 VİZYONUMUZ Modern Hastane, Poliklinik, Klinik ve Ameliyathanede çalışan cerrahi klinikleri oluşturmak. Cerrahide çağın teknolojisini hastasına uygulayabilecek Anabilim dallarımızı geliştirmek. Bilimsel ve eğitim uğraşılarında günceli yakalamak.

11 İLKELERİMİZ Akademik ahlak Akademik özgünlük Akademik özgürlük Paylaşmacılık Yaratıcılık Katılımcılık Ekip Çalışması Liderlik Şeffaflık Yeterlilik Kanıta Dayalı Pratik Toplumsal Sorumluluk Hoşgörü Sevgi Saygı Devamlılık Çevrecilik Duyarlılık

12 STRATEJİK AMAÇLARIMIZ: 1.Cerrahi Anabilim dallarımızda, alt disiplinlerin oluşturulması 2.Sub-disiplinlere ayırlmanın gerektirdiği teknik alt yapı donanımının oluşturulması 3.Cerrahi Anabilim Dallarının bölgemizde referans klinikleri haline getirilmesi 4.Akreditasyon çalışmalarına zemin hazırlanması 5.Tüp Bebek Merkezi açılması 6.Transplantasyon Cerrahisi Merkezimizin gelişmesinin sürdürmesi

13 STRATEJİK HEDEFLERİMİZ 1.Anabilim Dallarının bilimsel, eğitimsel ve klinik pratik performanslarını en üst düzeye çıkarmak. Bunun için gerekli olan konuşlanma gelişmelerini karşılamak. Araştırma alt yapısının gerektirdiği finansal, düşünsel, teknik ve yerleşim sorunlarını çözümlemek. 2.Öğretim üyelerinin yeni cerrahi uygulamaları öğrenmeleri uygulamaları için ekonomik sorunları çözümlemek, gerekli tıbbi donanımları belirleyip sağlamak. 3.Bilgiye ulaşım kolaylıklarını en üst düzeye çıkararak, edinilen bilgilerin ileri sentezlere ulaşmasını sağlayacak zihinsel ve bedensel sağlığı olumlu etkileyecek ortamlar oluşturmak.

14 SONUÇ Tıp Fakülteleri örgütlenmesi içinde Bölüm Başkanlıkları, Anabilim Dalı Başkanlıklarının, Dekanlıkla olan idari, bilimsel, eğitim ve pratik uğraşılar konularında iletişimini sağlayan ana istasyon konumundadır. Günümüzde idallerin amaçların, stratejilerin gerçekleştirilmesinin parasal güçle doğrudan ilişkili olduğu iyi bilinmektedir. Yüce ideallerimiz, yüksek hedeflerimiz ve bunlara ulaşmanın yollarını gösteren stratejik haritalarımız vardır. Ancak yola çıkacak mecalimiz yoktur. Çünkü ekonomik sorunlarımız vardır. Bu sorunlar bireylerin motivasyonunu kırmakta, uygun ortamda uygun ekipmanla çalışmalarını engellemektedir. Ancak Düşünmek, Stratejik planlar oluşturmakta parayla değildir.


"STRATEJİK PLAN “MERSİN ÜNİVERSİTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları