Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

15.03.2010. Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla HİCRİ 1.NCİ YILDA İNEN SURELER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "15.03.2010. Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla HİCRİ 1.NCİ YILDA İNEN SURELER."— Sunum transkripti:

1 15.03.2010

2 Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla HİCRİ 1.NCİ YILDA İNEN SURELER

3 Medine Dönemi Hicretin 1.nci Yılında İnen Sureler Bu Yılda İnen Sureler; Muhammed Suresi Tegabün Suresi Bakara Suresi

4 Medine Dönemi Hicretin 1.nci Yılında İnen Sureler Muhammed Suresi; (Ey Muhacir ve Ensar) Ey İman edenler. Ey bu hayatını Vahiyle İnşaa eden Mü’minler. Ey, yaratılış amacına uygun olarak hayatını idame edenler. Hayatın bir anlam ve amacı olduğuna inanarak hayatını Vahyin kılavuzluğuna teslim edenler.

5 Medine Dönemi Hicretin 1.nci Yılında İnen Sureler Muhammed Suresi; Ey İman edip de imanında sebat gösterenler. İyilik yapan ve Rabbinden gelen hakikate tabi olanlar. Eğer gerçekten böyleyseniz, Allah sizin günahlarınızı silecek, tasavvur ve akıllarınızı inşaa edecektir. Şimdi bu inşaya hazır olun.

6 Medine Dönemi Hicretin 1.nci Yılında İnen Sureler Muhammed Suresi; Bu vahyin hayata hakim olmasına karşı çıkanlarla, bu vahye ve sizlere düşman olanlarla savaşmaya hazır olun. Allah yolunda ölümü göze alın. Çünkü Allah, kendi yolunda ölenlerin emeklerini zayi etmeyecektir.

7 Medine Dönemi Hicretin 1.nci Yılında İnen Sureler Muhammed Suresi; Ey imanda sebat edenler! Sizler Allah’ın (dâvâsına) yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit tutar.

8 Medine Dönemi Hicretin 1.nci Yılında İnen Sureler Muhammed Suresi; Ey Kafirler; Ey Müşrikler; Ey Münafıklar: Ve siz, Ey bu hayatın bir anlam ve amacının olmadığını düşünenler. Ey küfründe ısrar edenler. Ey bu vahiyden nefret edenler. Yaptıklarının iyi olduğunu sananlar. Şunu bilin ki, tüm yaptıklarınız boşa gidecektir.

9 Medine Dönemi Hicretin 1.nci Yılında İnen Sureler Muhammed Suresi; Eğer yeryüzünde dolaşıp gezseydiniz, sizin gibi davrananların sonun nasıl olduğunu görürdünüz. Allah, sizin değil, inananların dostudur. Bunu böyle bilin.

10 Medine Dönemi Hicretin 1.nci Yılında İnen Sureler Muhammed Suresi; Ey bu Hayatı anlam ve amacından soyutlayanlar; Yani ulvi bir gayesi ve dâvâsı olmayanlar, Dolayısıyla, geçici zevklerin peşine takılanlar. Bu yaptıklarınızın, hayvanların yaptıkları ile aynı olduğunun farkındamısınız.

11 Medine Dönemi Hicretin 1.nci Yılında İnen Sureler Muhammed Suresi; Ey Nebi! (Ey İnananlar) Şunu aklınızdan asla çıkartmayın. Sizi yurdunuzdan çıkaran toplumdan çok daha güçlü ve kuvvetli olan nice yurtları helâk etmişizdir de, asla onlara yardım eden olmamıştır.

12 Medine Dönemi Hicretin 1.nci Yılında İnen Sureler Muhammed Suresi; Şunu da iyice bilin ki, Sorumluluk bilinciyle hareket ederek, Rabbinden (gelen) açık bir delile dayanan kimseyle, kötü eylemleri kendisine güzel görünen ve keyfine göre davranan kimseyi bir tutmamız mümkün değildir.

13 Medine Dönemi Hicretin 1.nci Yılında İnen Sureler Muhammed Suresi; Ey İnananlar. Vahye uyduğunuz sürece eninde sonunda galip gelecek olanlar sizlersiniz. Bunda tereddüdünüz olmasın. Medine’de inananlar geleceğe böyle hazırlanıyordu.

14 Medine Dönemi Hicretin 1.nci Yılında İnen Sureler Muhammed Suresi; Ey İnananlar; (Bu süreçte) Allah, içinizden kendi yolunda üstün çaba gösteren ve zorluklara karşı direnenleri ortaya koyuncaya kadar sizi mutlaka sınayacaktır. Çünkü sizin İman iddianızda samimi olup olmadığınız, bu sınama ile ortaya çıkacaktır. İmtihanlar, sizi ökçeleriniz üzerinde geriye döndürmesin.

15 Medine Dönemi Hicretin 1.nci Yılında İnen Sureler Muhammed Suresi; Ey İnkar edenler, Ey Allah yolundan insanları alıkoyanlar. Ey kendilerine doğru yol gösterildikten sonra inananlarla arasını ayıranlar, Böyle yapmakla, Allah’a zarar vereceğinizi sanmayın. Böyle yaparsanız emekleriniz boşa çıkacaktır.

16 Medine Dönemi Hicretin 1.nci Yılında İnen Sureler Muhammed Suresi; Ey İnsanlar, Eğer bu dünya hayatını, anlam ve amacından soyutlarsanız, sadece bir oyun ve eğlence yeri haline gelir. Eğer sorumluluk bilinciyle hareket ederseniz, karşılığını tam olarak alacaksınız.

17 Medine Dönemi Hicretin 1.nci Yılında İnen Sureler Tegabün Suresi; Ey İnsanlar, Gökleri ve yeri bir amaç uğruna yarattık. Göklerde ve yerde olan her şey Allah adına hareket etmektedir. Allah’ın koyduğu kanunlara göre hareket etmektedirler. Asla bu kanunların dışına çıkmamaktadırlar.

18 Medine Dönemi Hicretin 1.nci Yılında İnen Sureler Tegabün Suresi; Sizleri de aynı Allah yaratmış, sizlere şekil vermiş, şeklinizi de en güzel bir biçimde yaratmıştır. Sizlere irade vermiş, doğru ile yanlışı göstererek sizlere tercih hususunda seçme hakkı tanımıştır. Yer ve göktekiler gibi sizlerin de Allah adına hareket etmeniz gerekmez mi.

19 Medine Dönemi Hicretin 1.nci Yılında İnen Sureler Tegabün Suresi; Adına hareket etmeniz gereken Allah, öyle bir Allah’tır ki, Göklerde ve yerde olan her şeyi bilir; Gizlediklerinizi ve açıkladıklarınızı da bilir: Zira Allah göğüslerdeki (en mahrem) sırları dahi bilendir.

20 Medine Dönemi Hicretin 1.nci Yılında İnen Sureler Tegabün Suresi; Şu halde (ey insanlar!) Allah’a, Elçi’sine ve Ve Ona İndirilen Kur’an’a uyun. Allah yaptıklarınızdan haberdardır, bunu böyle bilin.

21 Medine Dönemi Hicretin 1.nci Yılında İnen Sureler Tegabün Suresi; Öyleyse Ey İman edenler, Ne kadar gücünüz yetiyorsa Allah’a karşı o kadar sorumlu davranın: Hem (O’nu) dinleyin, Hem (O’na) itaat edin! Ve kendi hayrınıza olmak üzere infak edin! Kişilik zaafı olanlar, açgözlü olanlar, infak ile bu hastalıktan korunabilir ve ebedi kurtuluşa nail olabilirsiniz.

22 Medine Dönemi Hicretin 1.nci Yılında İnen Sureler Tegabün Suresi; Eğer Allah’a güzel bir borç verirseniz, (Allah) kat kat artırarak size döndürecek ve sizi bağışlayacaktır.

23 Medine Dönemi Hicretin 1.nci Yılında İnen Sureler Bakara Suresi; Ey nebi; Medine’de, işin, Mekke’den daha zor olacak. Çünkü burada, İnananlar olduğu gibi, İnkar edenler, münafıklar, Yahudileşen Yahudiler bulunmaktadır. Bunlar nasıl birileridir. Şimdi sana bunların özelliklerini bildireceğiz.

24 Medine Dönemi Hicretin 1.nci Yılında İnen Sureler Bakara Suresi; Öncelikle Sana indirdiğimiz bu kitap, Allah’a karşı sorumluluk sahibi olanlara bir yol göstericidir, bir rehberdir. Hidayet rehberidir. Sorumluluk bilinci (Takva) neyi gerektirir; kişinin kendisine verilen emanet üzerine titremesini, onu korumasını gerektirir.

25 Medine Dönemi Hicretin 1.nci Yılında İnen Sureler Bakara Suresi; Kişi kendine emanet edilen fıtratını ne kadar korursa takvâya da o kadar yakın olur. Kişide emanet üzerine titreme hissi bir seviyeyi aşınca, bu, emanetin sahibine borçluluk duygusunu tetikler.

26 Medine Dönemi Hicretin 1.nci Yılında İnen Sureler Bakara Suresi; Bu da doğrudan alacaklının kimliğini meraka yöneltir. Nihayet merak arayışa, arayış da bir seviyeyi aşınca hidayete götürür. “Bu Vahyin, Muttakiler için hidayettir”in açıklamasını bu şekilde yapabiliriz.

27 Medine Dönemi Hicretin 1.nci Yılında İnen Sureler Bakara Suresi; Medine’deki Birinci Kesim; Hidayete erenler yani mü’minler. Onlar ki; İdraki aşan hakikatlere (Gayb’a) iman ederler.

28 Medine Dönemi Hicretin 1.nci Yılında İnen Sureler Bakara Suresi; Namazı İstikamet üzere kılarlar. Yani 1.Şeklinden çok amacını ve niyetini gözeterek kılarlar. 2.Uluhiyet tevhidinin bir gereği olarak salt Allah’a has kılarlar. 3.Rububiyet tevhidinin bir gereği olarak da namazla sosyal hayat arasındaki doğrudan ilişkiyi kabullenirler.

29 Medine Dönemi Hicretin 1.nci Yılında İnen Sureler Bakara Suresi; Kendilerine verilen rızıktan infak ederler. İnfak, yarar veren bir şeyi ona muhtaç olanlarla karşılıksız paylaşmaktır. Sana ve senden öncekilere indirilen vahye inanırlar. Ahirete (hesap gününe) iman ederler.

30 Medine Dönemi Hicretin 1.nci Yılında İnen Sureler Bakara Suresi; Ey İman edenler; Eğer böyle iman ediyorsanız kusursuz bir rehberliğe tabisiniz demektir. Kusurlu rehberliklere, Vahiy gibi sarılmayınız. Allah kusursuzdur, Kul Kusurludur. Bu nedenle, kulun rehberliğinde, her zaman kusur olabileceğini bilerek dikkat etmelisiniz.

31 Medine Dönemi Hicretin 1.nci Yılında İnen Sureler Bakara Suresi; İkinci Kesim, Kafirler: Kendisine açık ve net olarak gelen vahyin çağrısını açık ve net olarak inkâr eden kimselerdir. Küfürde o kadar ileri gitmişlerdir ki onları uyarsan da uyarmasan da fark etmez. Bu tavırlarından dolayı Allah onların kulaklarını ve kalplerini mühürlemiştir.

32 Medine Dönemi Hicretin 1.nci Yılında İnen Sureler Bakara Suresi; Onların gözleri üzerinde perde vardır ve asla hakkı görmezler, görmek de istemezler. Ey İnsanlar; eğer böyleyseniz, korkunç bir azabı bekleyedurun.

33 Medine Dönemi Hicretin 1.nci Yılında İnen Sureler Bakara Suresi; Üçüncü Kesim; Münafıklar; Allah’a ve ahiret gününe inandık derler ama ispat et deyince inanmadıkları ortaya çıkar. Mü’min gibi görünürler ama mü’min değildirler. Allah’ı ve İman edenleri aldatmak isterler. Aslında kendilerini aldatmaktadırlar.

34 Medine Dönemi Hicretin 1.nci Yılında İnen Sureler Bakara Suresi; Kalplerinde hastalık vardır. Yalancılığı meslek haline getirmişlerdir. Yeryüzünde fesat çıkarırlar, böyle yapmayın dendiğinde biz düzeltmeye çalışıyoruz derler. İnananları, ahmak gibi görürler, inananları beyinsizler olarak tarif ederler.

35 Medine Dönemi Hicretin 1.nci Yılında İnen Sureler Bakara Suresi; İnanlarla birlikte iken onlardan görünüp, baş başa kaldıklarında biz onlardan değiliz onlarla alay ediyoruz ederler. Bu tavırlarıyla onlar can yakıcı azabı tatmaya hazır olsunlar.

36 Medine Dönemi Hicretin 1.nci Yılında İnen Sureler Bakara Suresi; Siz Ey İnsanlar; Hangi guruba dahil olduğunuzu hiç düşündünüz mü. Şunu aklınızdan çıkarmayınız. Sizin, kendi inancınız için ne dediğiniz önemli değildir, Allah’ın sizin inancınız için ne dediği önemlidir

37 Medine Dönemi Hicretin 1.nci Yılında İnen Sureler Bakara Suresi; Sizin hangi grupta olduğunuzu söylemeniz değil, Allah’ın sizi hangi gruba dahil ettiği önemlidir. Allah sizi hangi guruba dahil edecek, bunu düşününüz.

38 Medine Dönemi Hicretin 1.nci Yılında İnen Sureler Bakara Suresi; EY insanlık! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz ki takvaya erenlerden olasınız. Çağıran Allah, çağırılan tüm fertleriyle insan cinsidir Nida eden Âlemlerin Rabbiyse insana düşen “lebbeyk” olmalıdır …….

39 Medine Dönemi Hicretin 1.nci Yılında İnen Sureler Bakara Suresi; Dördüncü Kesim; İsrailoğulları (Yahudiler); Medine’deki İsrailoğulları; Allah’a itaat, Bireysel ve sosyal arınmayı temsil eden namaz ve zekât, İyiliği emir kötülükten nehiy,

40 Medine Dönemi Hicretin 1.nci Yılında İnen Sureler Bakara Suresi; Peygamberlere, özellikle de Tevrat’ta geleceği haber verilen Ümmî Peygamber’e ve ona indirilecek Nûr’a iman konusunda söz veren bir neslin torunları. Peki ne yaptılar..

41 Medine Dönemi Hicretin 1.nci Yılında İnen Sureler Bakara Suresi; Başkalarına erdemli davranmayı öğütlerken kendileri terk eden bir nesil. Peygamberleri arkasını döndüğünde hemen bir put yapan ve ona tapan bir nesil. Allah’ı açıkça görmeden inanmayız diyen bir neslin torunları.

42 Medine Dönemi Hicretin 1.nci Yılında İnen Sureler Bakara Suresi; Allah’ın ikramını beğenmeyen, daha fazlasını isteyen bir neslin torunları. Allah’ın mesajını inkar eden ve haksız yere Peygamberlerini öldüren bir neslin devamı. Kendilerine gönderilen mesaja sırt dönen bir toplumun devamı.

43 Medine Dönemi Hicretin 1.nci Yılında İnen Sureler Bakara Suresi; Cumartesi yasağını, hile yaparak delen bir nesil. Allah’ın, Kurban emrini yerine getirmemek için olmadık isteklerde bulunan bir nesil. Onlardan bir çoğu Allah’ın kelamını işitip, ne demek istediğini kavradıkları hâlde, bile bile tahrif eden bir nesil. İnananların yanında inandık derler.

44 Medine Dönemi Hicretin 1.nci Yılında İnen Sureler Bakara Suresi; Kendi yazdıklarını, bu Allah katındandır diyen bir nesil. Yahudi ve Hristiyan’lardan başkası cennete girmeyecek diyerek Allah’a iftira eden bir toplum Sayılı birkaç gün dışında ateş bizi yakmayacak diyerek Allah’a iftira eden bir nesil. Allah’a verdikleri sözden dönen bir nesil.

45 Medine Dönemi Hicretin 1.nci Yılında İnen Sureler Bakara Suresi; Birbirlerini katleden, Günah ve düşmanlıkta dayanışma içerisinde olan, Kendi içlerinden bir kısmını yurtlarından kovan, sonra da esir edip fidye isteyen bir kavim. Vahyin bir kısmına inanıp bir kısmını inkar eden bir nesil.

46 Medine Dönemi Hicretin 1.nci Yılında İnen Sureler Bakara Suresi; Ey Nebi, Sen onların inanç sistemine uymadıkça senden asla razı olmayacak bir nesil.

47 Medine Dönemi Hicretin 1.nci Yılında İnen Sureler Bakara Suresi; Ey Nebi. Bunlar böyle bir nesil. Bu nedenle Medine’yi kurarken ve Medine’de bu toplumla ilişki kurarken bunlara dikkat etmelisin.

48 Medine Dönemi Hicretin 1.nci Yılında İnen Sureler Bakara Suresi; Ey İnsanlık. Kimsenin kimseye hiç bir fayda sağlamayacağı, Kimseden kurtuluş bedeli kabul edilmeyeceği, Şefaatin hiçbir yarar vermeyeceği ve Hiç kimsenin yardım görmeyeceği günün bilincinde olun. ………………………………

49 Medine Dönemi Hicretin 1.nci Yılında İnen Sureler Bakara Suresi; Bakara 142 kıble değişimini incelemektedir. 2.nci yıl için anlatılabilir.


"15.03.2010. Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla HİCRİ 1.NCİ YILDA İNEN SURELER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları