Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sivas Valili ğ i SODES Proje Ofisi Genel Tanıtım Uygulama Usul ve Esasları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sivas Valili ğ i SODES Proje Ofisi Genel Tanıtım Uygulama Usul ve Esasları."— Sunum transkripti:

1 Sivas Valili ğ i SODES Proje Ofisi Genel Tanıtım Uygulama Usul ve Esasları

2 GAP Eylem Planının Sosyal Gelişmenin Sa ğ lanması bileşeni altında 2008 yılında GAP illerinde uygulamaya konulmuştur. Sonraki yıllarda DAP illeri ve di ğ er iller de kapsama alınarak 2012 yılında toplam 30 il kapsama alınmıştır. 2013 yılında Sivas, Yozgat, Ni ğ de ve Aksaray illerinin katılımı ile toplam il sayısı 34’e yükselmiştir. 2013 yılında 210 Milyon TL kaynak ayrılmıştır. Bu kaynaktan Sivas ilinde toplam ek projelerimizle 33 proje desteklenmiş olup 3.913.788,75 TL SODES deste ğ i sa ğ lanmıştır. 2013 SODES Nedir ?

3 Yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek İstihdam, sosyal içerme ve kültür, sanat ve spor projeleri destekleyen, Değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, karşılık vermek, Toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek, Toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla, İnsan Odaklı Bir Programdır.

4 SODES Neyi Amaçlar ? Beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına yönelik olarak, uygulandığı illerde, Yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, Değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, Toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek, Toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

5 Hedef Kitlesi Dezavantajlı konumdaki (özellikle yoksulluk ve sosyal imkanlara erişimde sıkıntı yaşayan); Çocuklar, gençler, kadınlar, işsizler, yoksullar, göç etmişler, yaşlı, engelli ve kentlerin gecekondu bölgelerinde yaşayan bireyler ve gruplar Hazırlanacak projelerin dezavantajlı hedef kitlelere yönelik olmasına ve faaliyet odaklı olmasına dikkat edilmelidir.

6 Desteklenecek Proje Türleri a.Sosyal İçerme Projeleri b.İstihdam Projeleri c.Kültür, Sanat ve Spor Projeleri

7 a- Sosyal İçerme Projeleri Yoksulluğun azaltılması Sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması Yaşlı, engelli, kadın ve çocuklar gibi toplumun öncelikli kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi Bunlara götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması Toplumsal bütünleşmenin sağlanması

8 * / ** Projenin tamamlayıcı bir parçası olarak, ilgili alanlarda kurs veya etkinlik düzenlenmesi zorunludur. a- Sosyal İçerme Projeleri  Gençlik Merkezi/Evi Oluşturulması*  Çocuk Merkezi/Evi Oluşturulması*  Kadın Merkezi/Evi Oluşturulması*  Engelli Merkezi/Evi Oluşturulması*  Mesleki Eğitim Merkezi Oluşturulması**  Atölye Oluşturulması**  Kültür, Sanat Ve Spor Kursu Düzenlenmesi (34 konuda)  Kültür, Sanat Ve Spor Etkinlikleri (6 konuda)  Öğrenci Gezileri (İl İçi, İl Dışı)  Mesleki Eğitim/Beceri Kazandırma Kurslarının Düzenlenmesi (49 konuda)

9  Eğitimde Fırsat Eşitliğini Sağlamaya Yönelik Faaliyetler - Kız Çocuklarının Okullaşma Oranının Artırılmasına Yönelik Faaliyetler  Bilgilendirme/bilinçlendirme faaliyetleri - Aile içi şiddetle mücadeleye yönelik faaliyetler - Kadın haklarına ilişkin bilinçlendirme faaliyetleri - Aile içi iletişimi güçlendirmeye yönelik faaliyetler (çocuk eğitimi dahil) - Madde bağımlılığıyla mücadeleye yönelik faaliyetler - Yurttaşlık/kentlilik/birlikte yaşama bilincini güçlendirmeye yönelik faaliyetler  Tamamlayıcı etkinlikler**** a- Sosyal İçerme Projeleri

10  Bilgilendirme/bilinçlendirme faaliyetleri - Aile içi şiddetle mücadeleye yönelik faaliyetler - Kadın haklarına ilişkin bilinçlendirme faaliyetleri - Aile içi iletişimi güçlendirmeye yönelik faaliyetler (çocuk eğitimi dahil) - Madde bağımlılığıyla mücadeleye yönelik faaliyetler - Yurttaşlık/kentlilik/birlikte yaşama bilincini güçlendirmeye yönelik faaliyetler  Tamamlayıcı etkinlikler**** a- Sosyal İçerme Projeleri

11 b- İstihdam Projeleri  İstihdam edilebilirliğin artırılması  İldeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesi  Mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi

12  Mesleki Eğitim Merkezi Oluşturulması*  Atölye Oluşturulması*  Mesleki Eğitim/Beceri Kazandırma Kurslarının Düzenlenmesi (49 konuda)  Tamamlayıcı Etkinlikler*** b- İstihdam Projeleri * / ** Projenin tamamlayıcı bir parçası olarak, ilgili alanlarda kurs veya etkinlik düzenlenmesi zorunludur.

13 c- Kültür, Sanat ve Spor Projeleri  Toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi  Özellikle çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlerden yararlandırılması ve yönlendirilmesi

14 c- Kültür, Sanat ve Spor Projeleri  Spor Tesisi Oluşturulması Açık Hava Spor Alanı - Semt Sahası* - Halı Saha* - Fitness Odası/Salonu (Toplam ilin ödeneğinin %15’ini geçmeyecektir.)  Çocuk Parkı Yapımı  Tiyatro/Sinema/Konferans Salonu Oluşturulması* (Tadilat- Tefrişat toplam proje bütçesinin %30’unu geçmez)  Gençlik Merkezi/Evi Oluşturulması*  Kültür Merkezi/Evi Oluşturulması*  Çocuk Merkezi/Evi Oluşturulması* * Projenin tamamlayıcı bir parçası olarak, ilgili alanlarda kurs veya etkinlik düzenlenmesi zorunludur.

15 c- Kültür, Sanat ve Spor Projeleri  Kütüphane Oluşturulması*  Müzik Atölyesi Oluşturulması*  Resim Atölyesi Oluşturulması*  Kültür, Sanat Ve Spor Kursu Düzenlenmesi (34 konuda)  Kültür, Sanat Ve Spor Etkinlikleri (6 konuda)  Öğrenci Gezileri (İl İçi, İl Dışı)  Tamamlayıcı Etkinlikler**** * Projenin tamamlayıcı bir parçası olarak, ilgili alanlarda kurs veya etkinlik düzenlenmesi zorunludur.

16 Tercih EDİLMEYEN Projeler  Dolaylı Etkileri SODES Amaçlarıyla Örtüşen Projeler Turizm Amaçlı Restorasyon Projeleri İlin Tanıtımı Amaçlı Kitap, Film, Broşürler  Sadece Sosyal Yardımlardan Oluşan Projeler  Üniversitelere ait alanlarda herhangi bir tadilat, kiralama ve tefrişat işlemi gerçekleştirilemez.  SODES kapsamında okul derslerini takviye amaçlı etüt faaliyetleri ve sınavlara hazırlık amacı taşıyan kurs faaliyetleri  Dezavantajlı Gruplara Hitap Etmeyen Projeler  Pazar yeri, balık hali, yöresel ürünler satış alanı yapılması gibi projeler.

17  Sadece gezi, şenlik ve konser gibi projeler  Mesleki eğitim merkezi, sinema, kültür merkezi, gençlik merkezi, tiyatro, konferans salonu gibi tesislerin oluşturulmasına yönelik projelerde, projenin tamamlayıcı bir parçası olarak, ilgili alanlarda kurs veya etkinlik düzenlenmeyen projeler  Tarım Projeleri (Mesleki eğitim olabilir, sadece fıstık, ceviz ağacı fidesi dağıtımı olmaz.)  Sağlık Projeleri  Sadece park yapımı ya da rekreasyon alanı projeleri (Bu tarz projeler ancak odağında spor imkanlarını artırmayı hedefliyorsa olabilir.) Tercih EDİLMEYEN Projeler

18 Proje konusunun projeyi sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması zorunludur. Bunu destekleyici belgeler ile ispatlanmalıdır. Proje Başvurusu Yapabilecek Kuruluşlar  Kamu kuruluşları  İl/ilçe özel idareleri  Belediyeler  Mahalli idare birlikleri (KHGB)  Üniversiteler  Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları  Sivil toplum kuruluşları (Dernekler, Vakıflar) (en az bir yıl önce kurulmuş olmalıdır.)

19 Aşağıda belirtilen nitelikteki kuruluşların proje teklifleri bağlı bulundukları il ve ilçe müdürlükleri tarafından yapılır ve kabul edilmeleri halinde bunlar tarafından yürütülür.  Okul  Halk Eğitim Merkezi  Kütüphane  Gençlik Merkezi  Çocuk Yuvası  Huzurevi  Diğer Bağlı Kuruluşlar Proje Başvurusu Yapabilecek Kuruluşlar

20 Teklif Edilebilecek Proje Sayısı İl müdürlükleri en fazla 10 proje İlçe müdürlükleri en fazla 3 proje İl müdürlükleri en fazla 10 proje İlçe müdürlükleri en fazla 3 proje Kamu Kuruluşları Belediyeler, İl ve ilçe Özel İdareleri, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşları %10 Eş Finansman Katkı Zorunluluğu

21 Valilerin Görev Yetki ve Sorumlulukları  Valiliklere iletilen proje başvurularının ön incelemelerini yapmak  Projelerin kabul edilmesini müteakip 1 Ay içerisinde proje yürütücüleriyle SODES Finansman Sözleşmesini imzalamak  Projelerin idari ve mali denetimini yapmak  Proje yürütücüleri arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak  SODES Usul ve Esaslarında Yer Alan Diğer Görevler

22 Proje Yürütücülerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları  Projelerin kabul edilmesini müteakip 1 Ay içerisinde sözleşme imzalamak  Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesinde bankalardan birinde SODES için ayrı hesap açmak  Projeyi amaçlarına uygun olarak yürütmek ve sonuçlandırmak  Proje harcamalarını sözleşmeye ve SODES Usul ve Esaslarına göre yapmak;  Projenin uygulanması safhasında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her türlü önlemi almak  Mesleki eğitim faaliyeti içeren projelerde işgücü piyasasında geçerliliği olan bir sertifika verilmesini sağlamak  SODES Usul ve Esaslarında Yer Alan Diğer Görev ve Sorumluklar

23 PROJE SÜRECİ Proje Teklif Çağrısının Yayınlanması Kalkınma Bakanlığı www.sodes.gov.tr Kalkınma Bakanlığı www.sodes.gov.tr Proje Sahibi Kuruluşlar Tarafından Projelerin Hazırlanması, Başvuru Formunun Doldurulması, hem SODES BİS Üzerinden Hem de 2 Nüsha Çıktı (Destekleyici Belgelerle) olarak Valiliğe gönderilmesi. Proje Yürütücüleri Proje Tekliflerinin Valilik Tarafından Değerlendirilerek Uygun Bulunanları SODES BİS ve Resmi Yazıyla Bakanlığa Bildirilmesi Sivas Valiliği Kalkınma Bakanlığı Tarafından Projelerin İncelenmesi, Uygun Bulunan Projelerin İlan Edilmesi ve Valiliğe Gönderilmesi Kalkınma Bakanlığı www.sodes.gov.tr Kalkınma Bakanlığı www.sodes.gov.tr Uygun Bulunan Projelerin Yürütücüleri İle Sözleşme İmzalanması Sivas Valiliği Proje Yürütücüleri Sivas Valiliği Proje Yürütücüleri Uygulama, İzleme, Nihai Rapor Kalkınma Bakanlığı, Sivas Valiliği, Proje Yürütücüleri

24 Proje Teklif Dönemi 15 Nisan – 15 Mayıs 2015 2015 YILI UYGULAMALARI 13 Mart - 15 Nisan 2015 Valilik Ön Değerlendirmesi Bakanlık Değerlendirmesi15 Mayıs - --------2015

25 Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı SODES-BİS’e Giriş Yapılır. 1 1 Valilik tarafından SODES BİS ve çıktılardaki başvuru kodları kontrol edilerek başvuru süreci tamamlanmış olur. 7 7 Gerekli imzalar ve istenen diğer belgeler 2 nüsha halinde SODES birimine üst yazıyla iletilir. 6 6 “Başvurularım” kısmında görüntülenen başvuru formununun sağ tuşa basılmak suretiyle çıktısı alınır. 5 5 Başvuru Formu SODES BİS’teki Başvuru Formu Gönder ekranı kullanılarak sisteme SODES BİS’e yüklenir. 4 4 Başvuru Formu tamamlandıktan ve Kontrol Edildikten sonra kaydedilir. 3 3 Başvuru Formu PDF Formatında indirilerek kaydedilir. 2 2 Nasıl Başvuru Yapılır ?

26

27

28 Başvuru formlarının SODES Proje Ofisine İletilmesi SODES-BİS’e yüklenmeden çıktısı alınarak SODES Proje Ofisine teslim edilen proje teklifleri reddedilecektir. Başvuru formunun sadece SODES-BİS’e başvurunun tamamlandığı anlamını taşımaz ve değerlendirmeye alınmaz. SODES-BİS Sisteminden çıktısı alınan başvuru formunu imzaya yetkili kişilere imzalattıktan sonra destekleyici belgelerle birlikte teslim 2 nüsha halinde etmeyi unutmayınız. !

29 SODES–BİS Sistemine yüklenen ve 2 (iki) çıktı alınarak yetkili kişilerce imzalanan başvuru formları, başvuru sırasında sunulması gereken destekleyici belgeler ile birlikte iki ayrı “Telli Dosya” içine yerleştirilerek 2 (iki) klasör içinde, son başvuru tarihine kadar Valiliğimize teslim edilir. Başvuru formlarının SODES Proje Ofisine İletilmesi Başvuru zarfının üstüne SODES-BİS “Başvurularım” kısmında belirtilen referans numarası ve başvuru sahibi kuruluşun ismi, adres ve telefonu açık bir şekilde yazılmalıdır.

30 Destekleyici Belgeler (Başvuru Rehberi)  Başvuruda bulunan kuruluşun ve her ortak kuruluşun resmi kayıt belgesi ve kuruluş sözleşmesi (kamu kurumları ve kuruluşları hariç)  STK’ların başvuru tarihinden en az 1 yıl önce kurulmuş olduklarına dair resmi belge.  STK’ların proje başvurusu yapılmasına ve uygulanmasına ilişkin yetkili kurullarının (yönetim kurullarının) almış olduğu karar,  Kamu kurum ve kuruluşlarının proje başvurusu yapmasına ve uygulamasına i zin veren yetkili amir onayı veya yetkili kurul kararı,  STK’lar ve Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının başvurularında başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişilerin isim ve imzalarını gösteren onaylı belge,  Kamu kurumları tarafından yapılacak başvurularda başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in isim(ler)ini ve imzalarını gösteren en üst yetkili amir onaylı belge,

31  Projede ortak bir kurum/kuruluş yer alıyorsa, bu kurum/kuruluşu temsile, ilzama ve proje belgelerini (Ortaklık Beyannamesi) imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin belirlendiği ve projede ortak olma kararının alındığı yetkili yönetim organının kararı (Eğer projeye mali destek sağlanacaksa bu husus kararda ayrıntılı olarak belirtilmelidir),  SODES kapsamında desteklenen yapım işlerinde (tadilat hariç) ilgili taşınmazların proje mülkiyet durumlarını gösterir belge (tapu, tahsis belgesi, imar planı vs.), Destekleyici Belgeler (Başvuru Rehberi)

32  Kamu görevlilerine projeden ödeme yapılması öngörülmesi halinde buna izin veren kanun yönetmelik vs. mevzuat,  Milli Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR’la işbirliği yapmak suretiyle kursiyerlere işgücü piyasasında geçerliliği olan bir sertifika verilmesi zorunlu olan projelerde, İŞKUR’dan eğitim için yer ve konuya ilişkin niteliklere uygun kurs gereklerinin karşıladığına ve kurs konusunun ilin ihtiyacına hitap ettiğine dair alınacak olur yazısı. Destekleyici Belgeler (Başvuru Rehberi)  Proje başvuru sahibi yukarıda istenen belgeler dışında uygun gördüğü diğer destekleyici belgeleri başvuru formuna ekleyebilir. !

33 Projelerin Süresi ve Bütçe Büyüklükleri Desteklenen projelerin süresi en fazla bir yıldır. Teklif edilecek projelerin SODES destek tutarının bütçe büyüklüğünün (hibe tutarı); Alt sınırı 100.000 TL Üst sınırı 500.000 TL Teklif edilecek projelerin SODES destek tutarının bütçe büyüklüğünün (hibe tutarı); Alt sınırı 100.000 TL Üst sınırı 500.000 TL.  Proje bütçesinin KDV dahil olarak hazırlanacağı unutulmamalıdır.  Personel giderleri brüt olarak hazırlanacak.  Proje bütçesinin KDV dahil olarak hazırlanacağı unutulmamalıdır.  Personel giderleri brüt olarak hazırlanacak.

34 Eşfinansman Genel bütçe ve özel bütçe kapsamında yer alan kamu idareleri projelere eşfinansman katkısı sağlamazlar. Proje yürütücü adayları sadece bulundukları illerdeki valiliklere başvurabilirler ve bu illerde proje yürütebilirler. Ancak il ve bölge içinden veya dışından ayni, nakdi ve/veya teknik destek vermek amacıyla proje ortakları proje uygulamasına katılabilirler. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmez.

35 Projeler Valilik tarafından  SODES tanımındaki amaçlara uygunluk  Sürdürülebilirlik  Projenin amacı, faaliyetleri ile bütçesi arasındaki tutarlılık  Projeyi öneren kuruluşun proje yürütme kapasitesi  Projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler  Proje hedef kitlesinin genişliği  İlin öncelikleri (Başvuru Rehberimizde belirtilmiştir.)  Eş finansman oranı Projelerin Değerlendirilmesi 1- Valilik Ön Değerlendirmesi 2- Kalkınma Bakanlığı Değerlendirmesi

36 Projelerin değerlendirilmesi için Vali Başkanlığında;  Aile ve sosyal Politikalar İl Müdürü  Çalışma ve İş Kurumu Müdürü  Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü  İl Milli Eğitim Müdürü  İl Kültür ve Turizm Müdürlerinden Oluşan bir komisyon kurulur. Projelerin Değerlendirilmesi 1- Valilik Ön Değerlendirmesi 2- Kalkınma Bakanlığı Değerlendirmesi

37  Personel Giderleri, Mesleki Eğitim Kursiyerlerine Yapılacak Ödemeler  Yolculuk giderleri  Gündelik giderler  Ekipman ve hizmet (eğitim, nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri  Sarf malzemeleri maliyetleri  Taşeron maliyetleri (yayın basım, etkinlik organizasyonu vb.) Desteklenen Proje Harcamaları

38  Semt sahası, halı saha yapımı, Fitness Odası/Salonu ( Toplam ilin ödeneğinin %15’ini geçmeyecektir.)  Çocuk Parkı Yapımı, Tiyatro/Sinema/Konferans Salonu Oluşturulması (Tadilat- Tefrişat toplam proje bütçesinin %30’unu geçmez.)  Mali hizmet giderleri ( özellikle havale, sigorta, banka, ihale ve ilan maliyetleri, işveren SGK payı vb.),  Elektrik, su, telefon vb. idari giderler (Projenin uygulandığı mekanların) Desteklenen Proje Harcamaları

39  Gezi projelerine katılan kişilere gezi esnasında günlük 15 TL’ye kadar harçlık verilebilir.  Mesleki eğitim kursiyerlerine, İŞKUR tarafından verilen mesleki eğitim kurslarındaki günlük kursiyer harçlığı kadar harçlık ödenebilir.  Projelerde tam zamanlı (haftada en az 30 saat) olarak çalışacak personele ödenecek ücret brüt asgari ücretin iki katını, yarı zamanlı olarak (haftada 30 saatten az) çalışacak personele ödenecek ücret ise brüt asgari ücret i geçemez. Desteklenen Proje Harcamaları

40  Satın alma işlemleri proje yürütücüsünün tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.  Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarınca yürütülecek projelerde doğrudan temin usulü uygulanır. Proje Harcamaları

41 Proje Bütçesinin Kullanılması ve Muhasebeleştirme Projelerin bütçe kalemlerindeki birim maliyetler gösterge niteliğinde olup, bu harcamaların makul olan en düşük fiyattan gerçekleştirilmesinde Valilik her türlü yetki ve sorumluluğa sahiptir. Proje yürütücüsü projeye ilişkin hesapları kendi muhasebe sistemine uygun olarak tutar.

42 Uygun Olmayan Maliyetler  Proje dışındaki faaliyetlerin yürütüldüğü mekanların elk., su vb. giderleri,  Her türlü taşıt alımı,  Mikro kredi ve toplum yararına çalışma kapsamındaki ödemeler,  Arazi veya bina alımları, inşaat yapımı veya büyük çaplı tadilat/onarım,  Proje yürütücüsü dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,  Projenin amacı, bütçesi, faaliyetleri ve uygulama dönemi dışında kabul edilen diğer tüm harcamalar.

43 Projelerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi  Valilik, izleme ve denetleme faaliyetleri sonucunda gerekli gördüğü takdirde projelerin durdurulması, iptaline karar verebilir.  Ödeneğin amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

44 Görünürlük Kuralları SODES’in görünürlüğünü sağlamak amacıyla;  Broşür, kitap, tanıtım kitabı vs. yayınlarda,  Tanıtım, kısa film, video gibi her türlü görsel-işitsel materyalin üzerinde ve yayın içeriğinde,  Uygulandığı yerde ve mekanlarda,  Alınan tüm demirbaş malzeme ve ekipmanlar ile üretilen tüm belgelerde,  Toplantı, seminer, eğitim vb. faaliyetlerde projeyi açıkça tanımlayan tabela afiş, poster logo, etiket vs. ve Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklendiğine dair ifade yer almalıdır. ARŞ İ V Projenin başlangıcında, faaliyet esnasında ve bitiminde kamera kaydı ve foto ğ rafların alınması gerekmektedir.

45 PROJESİ VALİLİĞİ KOORDİNASYONUNDA TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN BU PROJE KALKINMA BAKANLIĞI TARAFINDAN SODES KAPSAMINDA FİNANSE EDİLMEKTEDİR.

46 2015 YILI USUL VE ESASLARIDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  Valilik Değerlendirme Komisyonu,  Proje ortakları ayni, nakdi ve/veya teknik destek vermek amacıyla il ve bölge içinden veya dışından olabilir,  Valilikler tarafından Bakanlığa teklif edilecek Projelerde %25’lik STK zorunluluğu kaldırılmıştır.  Proje destek alt sınır ve üst sınırında değişiklik yapılmıştır.  Genel ve Özel Bütçeli kuruluşlar eş finansman sağlayamazlar  Ek proje uygulaması kaldırılarak, asil/yedek proje uygulamasına geçilmiştir.

47 2015 YILI USUL VE ESASLARIDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  %10 Eş Finansman Zorunluluğu,  SODES kapsamında okul derslerini takviye amaçlı etüt faaliyetleri ve sınavlara hazırlık amacı taşıyan kurs projeleri desteklenmeyeceği,  Üniversitelere ait alanlarda herhangi bir tadilat, kiralama ve tefrişat işlemi yapılamayacağı,  Açık hava spor alanı, semt sahası, halı saha, yürüyüş parkuru ve fitness odası içeren projeler ilin toplam ödenek tutarının yüzde 15’ini geçmeyeceği,

48 2015 YILI USUL VE ESASLARIDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  Çocuk parkı yapımı, tiyatro/sinema/konferans salonu oluşturulması projelerinde tadilat ve tefrişat giderleri toplam proje bütçesinin yüzde 30’unu aşamayacağı,  Projeler kapsamında hiçbir şekilde taşıt alımı yapılamayacağı,  Ayni Sermaye desteği verilemeyeceği,  Projelere ek ödenek olarak (%30) en fazla %15 destek sağlanacağı hususları, 2015 yılı usul ve esaslarının getirmiş olduğu yeniliklerdir.

49 SİVAS İLİ 2015 YILI SODES BAŞVURU REHBERİ www.sivassodes.gov.tr 2015 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI www.sodes.gov.tr

50 İletişim ve Danışma İçin Sivas Valiliği SODES Proje Ofisi 224 45 45 (1209 – 1210-1214-1215 dahili hatlar) Duyurular ve Bilgi Desteği İçin www.sivassodes.gov.tr www.sodes.gov.tr


"Sivas Valili ğ i SODES Proje Ofisi Genel Tanıtım Uygulama Usul ve Esasları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları