Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

7 Eylül 2005, Çarşamba Litvanya Cumhuriyeti Muhasebe Enstitüsü Avrupa Birliği’nde Ulusal Bir Muhasebe Standartları Belirleyicisinin Rolü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "7 Eylül 2005, Çarşamba Litvanya Cumhuriyeti Muhasebe Enstitüsü Avrupa Birliği’nde Ulusal Bir Muhasebe Standartları Belirleyicisinin Rolü."— Sunum transkripti:

1 7 Eylül 2005, Çarşamba Litvanya Cumhuriyeti Muhasebe Enstitüsü Avrupa Birliği’nde Ulusal Bir Muhasebe Standartları Belirleyicisinin Rolü

2 7 Eylül 2005, Çarşamba Genel Amaç Maliye Bakanlığı tarafından onaylanmış kurallardan (vergi gibi), bağımsız standart belirleme sistemine kadar ulusal muhasebe sisteminde iyileştirme yapılması Litvanya’daki mevcut durumun Avrupa Birliği Direktifleri ile tam olarak uyumlu hale getirilmesi Bunun için gerekenler

3 7 Eylül 2005, Çarşamba Aşağıdaki kuruluşlar ile aktif işbirliği –Muhasebe konularından sorumlu AB kurumları –Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu –AB ülkelerinin diğer ulusal muhasebe standartları belirleyicileri ve

4 7 Eylül 2005, Çarşamba IAS-IFRS’nin çevrilmesi yoluyla meslek çevresinin uluslararası muhasebe uygulamaları hakkında aydınlanması, Mesleki dergilerde yayınlanacak makaleler ve konferanslarda yapılacak tartışmalarla uygulamaların açıklanması IASB uzmanlarının davet edilmesi Bunları Uygulayacak Kuruluş

5 7 Eylül 2005, Çarşamba Litvanya Cumhuriyeti Muhasebe Enstitüsü (IoA) –Muhasebe Kanunu kapsamında kurulmuş –Kar amacı gütmeyen bir kuruluş Faaliyetleri

6 7 Eylül 2005, Çarşamba Ulusal muhasebe standartlarının - İş Muhasebesi Standartları (BAS)- hazırlanması; Muhasebe uzmanlarının eğitimi; Muhasebe konuları ile ilgili olarak IASB ve AB kurumlarının faaliyetlerine katılım

7 7 Eylül 2005, Çarşamba Yapısı Litvanya Cumhuriyeti Muhasebe Enstitüsü Kurucular – Enstitünün en yüksek organı Standartlar Kurulu – BAS’ları onaylar ve yöntemsel tavsiyelerde bulunur Yönetim – Enstitünün faaliyetlerini yürütür Bunlar

8 7 Eylül 2005, Çarşamba –Maliye Bakanlığı– % 50 oy hakkı ve –Özel denetim şirketleri ve özerk mesleki kuruluşlar– % 50 oy hakkı

9 7 Eylül 2005, Çarşamba Muhasebe Standartları Kurulunun Amacı İş muhasebesi standartlarının (BAS) belirlenmesi ile ilgili esaslar : –1. Esas – bağımsız standart belirleme : –Bağımsız kurul üyeleri –Kurul toplantıları halka açık –Kapsamlı olarak belirlenmiş gerekli süreçler –Siyasi etki yok ve

10 7 Eylül 2005, Çarşamba –2. Esas– uygulamaya dayalı standartlar : her bir BAS için, uygulamadaki gerçek durumlara dayalı olarak ilgili standartlarla birlikte hazırlanan Standartlara yönelik yöntemsel tavsiyeler Bunun Sonucunda:

11 7 Eylül 2005, Çarşamba –kullanıcıların ekonomik kararlar alabilmeleri için yüksek kaliteli standartlar anlaşılabilir uygulanabilir şeffaf ve karşılaştırılabilir bilgi

12 7 Eylül 2005, Çarşamba BAS’ın hazırlanması ve / veya değiştirilmesi : –prosedür: çalışma taslağı koordinasyon taslağı – Değişik kuruluşlarla koordinasyon için dağıtılır tartışma taslağı onaylanan iş muhasebesi standardı

13 7 Eylül 2005, Çarşamba –uygulama BAS 1 Ocak 2005’e kadar onaylanmış ve yayınlanmıştır –Finansal raporlama hakkında uygulama rehberliği ile ilgili 25 iş muhasebesi standardı ve –Her bir standart ile ilgili yöntemsel tavsiyeler Bu 25 BAS tam olarak şöyledir

14 7 Eylül 2005, Çarşamba BAS 1 Finansal Raporlama BAS 2 Bilanço BAS 3 Gelir Beyanı BAS 4 Öz sermaye Değişikliklerinin Beyanı BAS 5 Nakit Akışı Bildirimi BAS 6 Açıklayıcı Notlar BAS 7 Muhasebe politikalarındaki değişiklikler, Muhasebe tahminleri ve hataların düzeltilmesi BAS 8 Öz Sermaye BAS 9 Envanterler BAS 10 Satış Gelirleri

15 7 Eylül 2005, Çarşamba BAS 11 Satış Maliyeti ve İşletme Maliyetleri BAS 12 Cari Olmayan Menkul değerler BAS 13 Gayrimenkul değerler BAS 14 İş Kombinasyonları BAS 15 Ortaklıklara yatırım BAS 16 Konsolide Mali Tablolar ve Bağlı Ortaklıklara Yapılan Yatırımlar BAS 17 Biyolojik Varlıklar BAS 18 Finansal Varlıklar ve Finansal Yükümlülükler BAS 19 Karşılıklar, beklenmeyen pasifler, beklenmeyen aktifler, ve bilanço tarihinden sonra meydana gelen olaylar

16 7 Eylül 2005, Çarşamba BAS 20 İşletme kiralaması, finansal kiralama ve tüketim kredisi BAS 21 Hibeler ve sübvansiyonlar BAS 22 Döviz kuru değişiklikleri BAS 23 Aktiflerin Azalması BAS 24 Gelir Vergisi BAS 25 İnşaat ve diğer uzun vadeli sözleşmeler Bunlar

17 7 Eylül 2005, Çarşamba Onaylanır onaylanmaz yayınlandı –Litvanya Resmi Gazetesinde –Muhasebe Enstitüsünün web sitesinde Tüm standartlar ve yöntemsel tavsiyeler ve tartışma taslakları –Litvanya dilinde Tüm standartlar – İngilizce www.apskaitosinstitutas.lt

18 7 Eylül 2005, Çarşamba gündemdeki projeler –Çalışma taslağı aşamasında »BAS 12’deki “ Mülk, tesis ve ekipman” değişiklikler »BAS 29’deki “ Ara Finansal Raporlama” değişiklikler »BAS 35’deki “Şirketlerin Yeniden Teşkilatlandırılması” değişiklikler »BAS 36’deki “Kollektif Şirket Muhasebesi” değişiklikler – tartışma taslağı aşamasında » BAS 30 İlgili taraflar » BAS 34 Kısmi Raporlama

19 7 Eylül 2005, Çarşamba Acil sorunların anında ele alınması –Standartlar– eğer Yaygınsa Uygulamada anlamlıysa ve Kısa zamanda hazırlanması gerekiyorsa –Çeşitli kuruluşlardan gelen sorular tartışılabilir değilse - 10 gün tartışılabilir ise – bir ay

20 7 Eylül 2005, Çarşamba Aşağıdaki kurumlarla uluslararası işbirliği –İlgili AB kurumları – ARC, EFRAG, –IASB –Diğer AB ülkelerinin ulusal standart belirleyicileri– Letonya, Estonya, vs amaç

21 7 Eylül 2005, Çarşamba –Uluslararası uygulamalar ve ilgili sorunların açıklanması ve –Kişisel uygulamaların paylaşılabilmesi için –AB Direktiflerinin geliştirilmesi ve IAS / IFRS’nin belirlenmesi / değiştirilmesi sürecine aktif katılım

22 7 Eylül 2005, Çarşamba Standartlar Kurulu’nun Yapısı –4 tam zamanlı ve 5 yarı zamanlı üye –Tek sorumluluğu gündem ve standartların belirlenmesi –Şu anda farklı kurumlardan ve şirketlerden Bunlar

23 7 Eylül 2005, Çarşamba –1 üye − Maliye Bakanlığı –2 üye − denetim ve muhasebe uzmanı –1 üye − Menkul Kıymetler Komisyonu –1 üye − Sigorta Denetim Komisyonu –4 üye – tam zamanlı üye … ayrıca daimi gözlemci olarak Vergi İdaresinden 2 temsilci

24 7 Eylül 2005, Çarşamba Standartlar Kurulu’nun çalışmalarını destekleyenler : – 4 teknik personel – 2 muhasebe uzmanı –Standartları ve yöntemsel tavsiyeleri hazırlar ve –Soruları cevaplar dilbilimci – hükümlerdeki ifadeleri açıklar Hukukçu – diğer kanunlara uyum ile ilgili açıklamaları yapar ve

25 7 Eylül 2005, Çarşamba Standartlar Kurulu’nun faaliyetlerinin finansman kaynakları : –Devlet bütçesi –Muhasebe Enstitüsünün ticari faaliyetleri Yayıncılık – BAS ve yöntemsel tavsiyeler ile ilgili yayınlar Seminer ve kurslar – muhasebe ve denetim uzmanları için

26 7 Eylül 2005, Çarşamba İlk değişiklikler Kuruculardaki değişiklikler –Özel denetim şirketlerinin dışarıda bırakılması Ticari faaliyetlerin bırakılması –Sadece devlet bütçesinden finanse edilecek


"7 Eylül 2005, Çarşamba Litvanya Cumhuriyeti Muhasebe Enstitüsü Avrupa Birliği’nde Ulusal Bir Muhasebe Standartları Belirleyicisinin Rolü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları