Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE"— Sunum transkripti:

1 Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

2 Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

3 ÖĞRENME İÇERİKLERİ Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

4 Kültür; öğretme ve öğrenme sürecini son derece etkiler
Kültür; öğretme ve öğrenme sürecini son derece etkiler. Kültürün çok sayıda yönleri öğrencinin kimlik ve benlik kavramı’na katkıda bulunmaktadır ve öğrencinin inançları ve değerleri, tutumları ve beklentileri, sosyal ilişkiler, dil kullanımı ve diğer davranışlarını etkiler. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

5 Sosyo-ekonomik durum -gelir, meslek, eğitim ve sosyal prestije dayalı olarak - okul, bilgi birikimi, okula hazırlık ve akademik başarıya karşı öğrencilerin tutumlarını etkileyebilir. İşçi sınıfı ve çocuk yetiştirme uygulamaları, iletişim şekilleri ve okula girerken çocukların zorlandığı düşük beklentilere katkıda bulunan düşük gelirli ailelerin deneyimine işaret edebilir. Öğretmenler çocuklarının eğitime katılmak için aileleri davet edebilir ve bu öğrencilerin başarısını artırabilir. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

6 Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

7 Çocuk yetiştirme uygulamalarında ekonomik açıdan orta ve alt grup ebeveynler arasındaki ortalama farklılıklar okul başarısındaki farklılıkların ana nedenidir. Düşük gelirli ailelerden gelen birçok çocuk, orta sınıf çocuklarına göre beklenen okul davranışına daha az tutarlı bir yetiştirme almaktadır. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

8 Orta sınıf öğrencilerin yaz aylarında okuldakine benzer faaliyete katılma olasılığı ve daha fazla okul benzeri materyallerle karşılaşma olasılığı daha yüksektir. İşçi sınıfı ve alt sınıf çocukları evde akademik olarak daha az uyarım alabilirler ve okulda öğrendiklerini unutmaları daha olasıdır (Hill, 2001). Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

9 Beklendiği gibi, başkaları ile iş birliği yönünde daha çok odaklı öğrenciler başkaları ile iş birliği içinde daha iyi öğrenirlerken; rekabet etmeyi tercih edenler başkaları ile rekabet ederken daha iyi öğrenirler. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

10 Kaynakların eksikliği önemli ölçüde öğrenci başarısını etkileyebilir.
Genellikle, düşük gelirli ailelerin çocuklarının yaşadıkları topluluklar ve devam ettikleri okulların özelliklerine göre okul başarısızlığı riski gelişebilir. Kaynakların eksikliği önemli ölçüde öğrenci başarısını etkileyebilir. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

11 Yılmazlık, öğrencilerin okulda ve yaşamda başarılı olmaları için, düşük sosyoekonomik durum gibi faktörlerin üstesinden gelinmesini sağlayan özellikler anlamına gelir. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

12 Epstein ve arkadaşları (2002) okullar ebeveynler ile kapsamlı katılımı vurgulayan altı tür katılım tanımlamıştır: Ebeveynlik İletişim Gönüllü olma Evde öğrenim Karar verme Toplum ile işbirliği Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

13 Okullar düşük gelirli ailelerin çocuklarının okulda başarılı olmalarını sağlamak için büyük bir çaba harcayabilirler. Başarı büyük ölçüde okullarda hazır stratejiler kullanılarak geliştirilebilir. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

14 Harris (2002) tarafından yapılan bir çalışmada, ücretsiz gözlük ve terapi alan dezavantajlı evlerden dördüncü sınıf öğrencilerinin büyük ölçüde başarı sağladığı belirlenmiştir. Dezavantajı olan çocuklarda, bilhassa kulak enfeksiyonları için tıbbi yardım almadaki başarısızlıkları nedeniyle orta sınıf çocuklara göre daha fazla duyma sorunu bulunmaktadır. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

15 Araştırmalar yoksul çocukların kandaki kurşun düzeyinin orta sınıftaki çocuklara göre beş kat daha fazla olduğunu göstermiştir. Astım kronik okul devamsızlığının önemli bir nedenidir ve hatta okulda tedavi edilmemiş astım akademik performansı etkilemektedir. Dezavantajlı çocukların orta sınıf çocuklara göre çok daha az yeterli tıbbi bakım alma olasılığı vardır. Ciddi yetersiz beslenme ve sağlıksız diyetler dezavantajlı çocuklar arasında yaygındır. Bu akademik performansı etkiler. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

16 Öğretmenlerin genellikle orta ve alt gelir düzeyinde ki öğrenciler için düşük beklentileri olduğuna ve bu düşük beklentilerin öğrencilerin sahip olduklarından biraz daha iyi gerçekleştirmesine neden olduğu yönünde kanıtlar vardır. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

17 Okulun yeterli olmayan tekniklerinin yanında ekonomi, toplum, aileler ve kültürdür.
Yeterince temsil edilemeyen gruplardan birçok öğrencinin karşılaştığı diğer bir önemli dezavantaj akademik olarak kalitesiz ve aşırı kalabalık okullarda okumalarıdır. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

18 Belirli bir etnik, cinsiyet ya da toplumsal grubun üyeleri özellikle okul görevlerini iyi yapmaları beklenmediğini hissettiklerinde stereotip tehdidi büyük bir endişe kaynağıdır. Okul, yoksul olan öğrencilere başarılı olma fırsatını vererek bu yoksulluk döngüsünü kıran bir kurumdur. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

19 Çok kültürlü eğitim okullarda kültürel çeşitlilik ve eğitim eşitliği ve sosyal uyum demektir.
Çok kültürlü eğitim içerik entegrasyonu, bilgi yapısı, ön yargı azaltma, eşit pedagoji ve okul kültürünün geliştirilmesini içermektedir. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

20 Banks (2008) çok kültürlü eğitimin beş önemli boyutunu ele almıştır:
Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

21 Erkekler ve kadınlar arasındaki birçok gözlemlenen farklılıklar açıkça erken sosyalleşme ile bağlantılıdır. Devam eden araştırmalar genetik olarak cinsiyet farklılıkların düşünmeyi ve yeteneği etkilediğini göstermiştir. Ancak sınıftaki cinsiyet ayrımcılığı erkek ve kadın öğrencilere karşı nazik öğretmen davranışı dahil ve müfredat materyalleri öğrenci tercih ve başarısını açıkça etkilemektedir. Matematik ve fendeki cinsiyet farklılığı bunun bir sonucudur. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

22 Araştırmalar erkeklerin genellikle genel bilgi, mekanik düşünme ve zihinsel rotasyon testlerinde kadınlara göre daha yüksek puan aldığını tespit ederken kadınların ise okuma ve yazma değerlendirmeleri dahil dil testlerinde ve dikkat ve görev planlamada daha yüksek puan aldığını göstermektedir. Sözel yetenek, aritmetik becerileri, soyut düşünme, mekansal görselleştirme ya da bellek genişliğinde kadın-erkek farklılığı yoktur. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

23 Tüm bu farklılıklar erkeklerin avantajına rağmen devam etmektedir.
Çok uzun zamandır erkeklerin kızlara göre daha fazla özel eğitim aldığı, geride kaldığı, atıldığı ve kanunlarla başlarının belaya girmesinin daha muhtemel olduğu belirtilmektedir. Kızların üniversiteye gitmesi ve mezun olmaları daha muhtemeldir ve birçok üniversite ve yüksek okulda yüzde 60 veya üzeri kadın öğrenim görmektedir. Tüm bu farklılıklar erkeklerin avantajına rağmen devam etmektedir. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

24 Bebeklerin beyninin yumuşaklığına dair yapılan bir araştırmada erkek ve kız bebekler tarafından alınan farklı uygulamaların gerçekte beyin farklılıklarına neden olduğunu göstermektedir. Erkekler kadınlara göre öğretmenlerinden daha red ve suçlama alırlar fakat onay, talimat veriliş ve dinlenme gibi alanlarda daha fazla etkileşimde bulunurlar. Öğretmenler, kızları daha hızlı cezalandırma eğilimindedir ve açıkça erkekler ile kıyaslandığında daha agresif davranışta bulunmaktadır. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

25 Öğrenciler soyutlamaya, problem çözme ve öğrenme konusunda farklı yeteneklere sahiptir. Ayrıca belirli zekâ alanlarında farklılık göstermektedir. Geleneksel IQ testlerine göre daha geniş performansa dayalı zekâ tahminleri bulunmaktadır. Dolayısıyla öğretmenler sadece öğrencilerden beklentilerini IQ testine göre belirlememelidir. Hem kalıtsal miras hem çevre, zekâyı belirlemektedir. Araştırmalar ev ortamı, okul ve yaşam deneyimlerinin zekâyı etkilediğini göstermiştir. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

26 Bağlantılar tamamen binlerce ayrı zekânın olmadığını söyleyecek kadar tutarlıdır fakat sadece bir genel zekâ olduğunu söyleyecek kadar da yeterli değildir (Sternberg, 2003). Yakın zamanda zekâya dair birçok tartışma ne kadar ayrı tür zekâ olduğuna karar vermeye ve bunları tanımlamaya odaklanmıştır. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

27 Gardner’e Göre Çoklu Zekâ Müziksel/matematisel
Sözel Sözlü ve yazılı iletişimi anlama ve kullanma becerisi. İdeal meslek: Şair. Mantık Mantık ve sayısal semboller ve işlemleri anlama ve kullanma becerisi. İdeal meslek: Bilgisayar programcısı. Müziksel/matematisel Ritm, melodi ve armoni gibi kavramları anlama ve kullanma becerisi. İdeal meslek: Besteci. Uzamsal Üç boyutlu uzayı görselleştirebilme ve işleme becerisi. İdeal meslek: Mimar. Bedensel/kinestetik Fiziksel hareketi koordine etme becerisi. İdeal meslek: Atlet. Natüralist Doğadaki nesneler veya olayları ayırt etme ve kategorize etme becerisi. İdeal meslek: Zoolog. Kişiler arası Diğer insanları anlama ve iyi iletişim kurma becerisi. İdeal meslek: Politikacı; satış elemanı. İçsel Kişinin düşüncelerini, duygularını, tercihlerini ve çıkarlarını anlama ve kullanma becerisi. İdeal meslek: Otobiyografici; girişimci. Varoluşçu Sonsuz gibi duyusal verilerin ötesinde, olayları veya soruları tefekkür yeteneği. İdeal meslek: Kozmolog, filozof. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

28 Yüksek başarılı ailelerin çocuklarının, ortalama olarak, çok başarılı olmaları daha muhtemeldir fakat bu büyük olasılıkla genetik nedeniyle olduğu kadar çok başarılı ailelerin yarattığı ev ortamı nedeniyledir. Genel veya spesifik olsun ya da olmasın zekâ sadece verilen bir derste çocukların öğrenmesi muhtemel olan miktarı etkileyen birçok faktörden sadece biridir. Gerçek performans IQ’dan çok daha önemlidir ve öğretmenler ve okul ile etkilenmeye daha hassastır. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

29 Öğrencilerin farklı kişilikleri olduğu gibi, farklı öğrenme stilleri de bulunmaktadır. Örneğin, tanıştığınız kişilerin adlarını nasıl öğrendiğinizi düşünün. Öğrenciler farklı öğrenme ortamlarından veya durumlarından değişiklik göstermektedir. Örneğin Dunn ve Dunn (1993) öğrencilerin ışık miktarı, sert veya yumuşak koltuklar, gürültü veya sessiz çevre ve tek başına veya akranları ile çalışma gibi tercihlerde farklılık gösterdiğini bulmuştur. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

30 Araştırmalar eğitim stillerinin öğrenme stillerine uyum sağlama davranışlarının sadece tutarsız olarak bulunduğunu göstermektedir. Bu alandaki araştırmalardaki ortak sonuç çocukların öğrenme şekillerindeki farklılıkların olmasına dikkate edilmesine işaret etmektedir. Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE

31 SONRAKİ DERS Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE


"Tuncay Yavuz ÖZDEMİR Eğitim Psikolojisi/BÖTE" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları