Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DERSİMİZ. COM KATKILARIYLA Nuran BOYRAZ Tarih Öğretmeni.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DERSİMİZ. COM KATKILARIYLA Nuran BOYRAZ Tarih Öğretmeni."— Sunum transkripti:

1 DERSİMİZ. COM KATKILARIYLA Nuran BOYRAZ Tarih Öğretmeni

2 İskenderun Nuran Yılmaz Ç. P. Lise
Nuran BOYRAZ Tarih Öğretmeni

3 Nuran BOYRAZ Tarih Öğretmeni
MESLEKLER (3) Arkeoloji ve Sanat Tarihi Tarih Öğretmenliği Tarih Coğrafya Coğrafya Öğretmenliği Yabancı Dil Öğretmenliği Anaokulu Öğretmenliği Sınıf Öğretmenliği Türk Dili ve Edebiyat Öğrt. Türkçe Öğretmenliği Matematik Öğretmenliği Fizik Fizik Öğretmenliği Kimya Öğretmenliği Beden Eğitimi Öğretmenliği Antrenörlük Spor Hakemliği Polis Memurluğu Genetik Muhasebe Grafik Tasarım Tüm Devre Tasarım ve Üretim Uzmanlığı Nuran BOYRAZ Tarih Öğretmeni

4 Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Bu bölüm, bir yandan Türk Sanatını temel alarak İslam ve Dünya Sanatını öğretirken, diğer yandan insanlığın doğuşundan, antik uygarlıklara kadar gelişen süre içindeki kültür ve uygarlıkları inceler. Bu bölümü bitirenler, “Arkeolog ve Sanat Tarihçisi” ünvanı alır. Kültür ve Turizm Bakanlıkları, MTA, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Turizm Kuruluşları ve müzelerde iş bulma imkânı vardır. Bilimsel çalışma isteği duyanlar üniversitelerde görev alabilirler. Ayrıca Antika eksperi olarak çalışma olanağına sahiptirler. Nuran BOYRAZ Tarih Öğretmeni

5 Nuran BOYRAZ Tarih Öğretmeni
Tarih Öğretmenliği Tarihsel olayları araştıran, yorumlayan ve gelecek kuşaklara aktaran bir dalda eğitim vererek öğretmen yetiştirmeyi amaçlayan bir bölümdür. Mesleği tercih edecek adaylarda akademik yetenek yanında sözel yeteneğin gelişmiş olması büyük önem taşımaktadır. Sosyal bilimlere ilgili, öğrenmek ve öğretmekten hoşlanma, tarih konularına özel ilgi duyma, tarihsel olayların neden ve sonuçlarını araştırmaya meraklı olma özellikleri aranmaktadır.  Mezunları, ortaöğretim kurumlarında tarih öğretmeni olarak çalışabilmektedirler. Nuran BOYRAZ Tarih Öğretmeni

6 Nuran BOYRAZ Tarih Öğretmeni
Tarih, insanların eylem ve düşüncelerinin gelişimini, olayların ekonomik ve düşünsel nedenlerini ve bu nedenlerin birbirleriyle ilişkilerini açıklayan bir disiplindir. Tarih alanında çalışmak isteyen bir kimsenin, her şeyden önce tarih, coğrafya, sosyoloji ve felsefeye ilgi duyması gereklidir. Bu alanda ilerleyebilmek için Osmanlıca, Arapça ya da Farsça yanında bir batı dilini bilmek gereklidir. Belgeleri toplamak ve değerlendirmek çok uzun çalışmalar gerektirebilir. Bu nedenle tarihçi sabırlı, çalışmaktan bıkmayan bir kimse olmalıdır. Osmanlıca'yı iyi bilenler isi arşivci olarak tapu dairelerinde, TBMM'de, adliyelerde iş bulabilirler. Nuran BOYRAZ Tarih Öğretmeni

7 Nuran BOYRAZ Tarih Öğretmeni
Coğrafya Coğrafya bölümünde, doğal çevrenin özellikleri ile çevre-insan ilişkileri, nüfus dağılımı ve ekonomik etkinlikler gibi konularda araştırma ve eğitim yapılır. Coğrafya alanında çalışmak isteyen bir kimsenin genel akademik yeteneğe, coğrafya yanında, biyoloji, jeoloji gibi doğal; sosyoloji, tarih gibi toplum bilimlerine ilgi duyması, doğayı incelemeye istekli olması gerekir. Nuran BOYRAZ Tarih Öğretmeni

8 Coğrafya Öğretmenliği
Bu programda coğrafya alanında öğretmen yetiştirme amacına yönelik eğitim ve araştırma yapılmaktadır.  Coğrafya Öğretmenliği bölümünde genel olarak coğrafya dersleri ile beraber genel kültür dersleri ve pedagojik formasyon dersleri yer almaktadır. Eğitimi süresi 5 yıldır.  Coğrafya Öğretmenliği bölümünü bitirenler resmi ya da özel okullarda öğretmen olarak çalışabilirler. Nuran BOYRAZ Tarih Öğretmeni

9 Yabancı Dil Öğretmenliği
Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca dillerinden birinde  eğitim veren kişidir. Yabancı dil ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Nuran BOYRAZ Tarih Öğretmeni

10 Anaokulu Öğretmenliği
Bu programın amacı; anaokulları ve kreşlerde çalışacak çocuk eğitim psikolojisi ve bakımı konularında donatılmış ve 0-6 yaş çocuklarının eğitimini gerçekleştirecek öğretmenleri yetiştirmektir. Çocuklara karşı ilgi ve sevgi duyan, sabırlı, hoşgörülü, duygularını gerek sözlü olarak gerekse davranışlarıyla rahatça ifade edebilen, öğretmekten hoşlanan, sosyal bilimlere ilgili, ikna etme özelliği gelişmiş, insanlara yardım etmeyi seven, yaratıcı, dikkatli, işbirliğinden hoşlanan, hareketli bireyler için uygun bir meslektir. Mezunlar, Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ve özel kreş, anaokulu, yuva ve çocuk kulüplerinde öğretmen olarak çalışabilirler. Nuran BOYRAZ Tarih Öğretmeni

11 Nuran BOYRAZ Tarih Öğretmeni
Sınıf Öğretmenliği Sınıf Öğretmenliği'nin amacı, ilkokulların ihtiyacı olan öğretmenler yetiştirmektir. Sınıf öğretmenliği programını seçenlerin, sözel yeteneklerinin gelişmiş, öğretmeyi seven ve öğretmekten mutluluk duyan, insanları özellikle çocukları seven bir yapıda olmaları gerekir. Velilerin eğitime karşı olumlu tavır takınmaları ve çocukların eğitimi ile ilgilenmelerini sağlamaya çalışırlar. Nuran BOYRAZ Tarih Öğretmeni

12 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Bu bölümde, Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili ortaöğretim kurumlarında öğretmen yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim yapılmaktadır. Akademik yeteneğin yanı sıra sözel yeteneğe sahip, Türk ve Dünya edebiyatı ile ilgili öğrenmek ve öğretmekten hoşlananlar, sosyal bilimlere ilgili olanlar bu meslekte daha başarılı olabilmektedirler.  Mezunları, orta öğretim kurumlarında Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni, ayrıca çeşitli yayın kuruluşlarında, düzeltmen ve alan uzmanı olarak çalışabilmektedirler. Nuran BOYRAZ Tarih Öğretmeni

13 Nuran BOYRAZ Tarih Öğretmeni
Türkçe Öğretmenliği Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, Türkçe ile  ilgili eğitim veren kişidir. Türkçe konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Türkçe öğretmeni, bu program çerçevesinde, eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar, bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır. DERS: TÜRKÇE KONU: Sözcük ve Sözcük Grupl Nuran BOYRAZ Tarih Öğretmeni

14 Matematik Öğretmenliği
Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. Matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Nuran BOYRAZ Tarih Öğretmeni

15 Nuran BOYRAZ Tarih Öğretmeni
Fizik Fizik madde ve enerjinin yapısını ve karşılıklı etkileşimini araştırır, evrendeki fiziksel olayların bağlı olduğu yasaları bulmaya çalışır. Fizik bölümlerinde öncelikle bu araştırma ve incelemeleri yapabilecek nitelikte eleman yetiştirmeye yönelik eğitim yapılır. Fizik öğrenimi yapmak isteyen bir kimse fizik, matematik, kimya gibi temel bilimler alanında iyi yetişmiş olmalı ve bu alanlara içten bir ilgi duymalıdır. Fizikçinin amacı gözlem ve deney yaparak fiziksel olayların kanunlarını bulmaktır. Bunun için fizik alanında çalışacakların yaratıcı kimseler olmaları gerekir. Nuran BOYRAZ Tarih Öğretmeni

16 Nuran BOYRAZ Tarih Öğretmeni
Fizik Öğretmenliği Fizik Öğretmenliği lisans programı eğitim fakültelerine bağlı olarak yürütülmektedir. Bu lisans programında tüm fizik bilgisine sahip eğitici eleman yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Lisans eğitimi süresince öğrenciler fizik bilgileri yanında öğretmenlik meslek bilgisi kazandırıcı dersler okumaktadırlar. Bu bölüme ilgi duyan kişilerin her şeyden önce öğretmenliği çok sevmesi, konuşma ve anlatma yeteneğine sahip olması gerekmektedir. Eğitim süresi 5 yıldır.  Mezunlarına Lisans Diploması ve "Fizik Öğretmeni" ünvanı verilir. Fizik öğretmenleri orta dereceli okullarda çalışabilecekleri gibi özel eğitim kurumlarında da iş bulma olanağına sahiptirler. Nuran BOYRAZ Tarih Öğretmeni

17 Nuran BOYRAZ Tarih Öğretmeni
Kimya Öğretmenliği Eğitim Fakültelerinin bu bölümlerinde, ortaöğretimin (liseler, meslek liseleri, akşam liseleri vb.) öğretmen gereksinimini karşılamak üzere eğitim-öğretim ve araştırma yapılmaktadır. Öğretmen olmak isteyen bir kimsenin sözel ifade gücüne sahip, insanlara bir şeyler öğretmekten hoşlanan, sabırlı ve yaratıcı bir kişiliğe sahip olması beklenir.  Mezunları, özel ve devlet okullarında iş bulma olanaklarına sahiptirler. Nuran BOYRAZ Tarih Öğretmeni

18 Beden Eğitimi ğretmenliği
Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere beden eğitimi ile  ilgili eğitim veren kişidir. Beden eğitimi konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Nuran BOYRAZ Tarih Öğretmeni

19 Antrenör (Spor Eğitimcisi)
Sporcuların ferdi ve toplu olarak, uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak  eğitilmesini sağlayan, sporun esaslarını, teknik prensiplerini ve kurallarını öğreten ve alanındaki gelişmeleri takip eden kişidir. Uluslararası kural, teknik ve gelişmeleri yakından takip eder ve bu konularda sporcuları bilgilendirir. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık çalışma programları hazırlar ve uygular, spor karşılaşmalarına sporcuların götürülüp getirilmesini sağlar. Branşı ile ilgili spor dalında; eğitici video, bant, kitap, dergi vb. eğitim araç ve gereçleriyle ilgili araştırma yapar, temin eder ve uygulamalı olarak yararlanır. Nuran BOYRAZ Tarih Öğretmeni

20 Nuran BOYRAZ Tarih Öğretmeni
Spor Hakemliği Spor karşılaşmalarını uluslararası kurallara uygun olarak  yetki ve otoritesiyle yöneten kişidir. Görevler: Karşılaşma süresince uluslararası kuralları uygular, oyunun centilmence ve  kurallar içinde oynanmasını sağlar. Karşılaşma öncesi takımları ve oyuncuları kontrol eder; sahanın, kalenin, potanın, diğer filelerin, topun durumunun, ölçülerinin uluslararası standartlara uygunluğunu denetler.         Nuran BOYRAZ Tarih Öğretmeni

21 Nuran BOYRAZ Tarih Öğretmeni
Polis Memuru Bireylerin güvenliğini sağlayan, kamu düzenini koruyan ve düzene karşı gelenleri yakalayıp yargı organlarına gönderen kişidir. Görevler: Suçun işlenmesine veya işlenen suçun tekrarlanmasına engel olur, İzinsiz toplantı ve yürüyüşlere engel olur ve bununla ilgili önlemler alır. Yangın, sel ve deprem gibi afetlerde olay yerinde tedbirler alır. Trafik düzenini ve akışını sağlar, izinsiz açılan otel, gazino, kahvehane, bar, sinema vb. yerleri kapatır. Halkın huzurunu bozan, kaçak mal, uyuşturucu madde alan ve satan, aşırı derecede sarhoş olanları yakalayıp yargı organlarına teslim eder, haklarında yasal işlemleri yapar. Güvenlik altında bulunan kişi, bina vb. yerlere yapılan saldırıları engeller. Devlete karşı suç işleme eğiliminde olanları izler, suç kanıtlarını belirler ve suçluları yakalar. Nuran BOYRAZ Tarih Öğretmeni

22 Nuran BOYRAZ Tarih Öğretmeni
Genetik Geleceğin meslekleri arasında ilk sırayı alacağı herkesin ortak görüşüdür. Uzmanlar insanın gen haritasının çıkarılmasının ekonomide, 1970’lerin bilgisayar teknolojisinin yarattığı devrime benzer bir sonuç doğuracağı ve gelecek yılların genomik (genetik ekonomisi) çağı olacağı görüşünde birleşiyor. Bilim adamlarının bir yer kurdunun DNA haritasını çıkarmaları ve genetik yapısının sırrını çözmeyi başarmalarının ardından ‘süper bebek’ ‘Einstein bebek’ yetiştirmenin imkan dahiline girdiği ifade ediliyor. Genetik alanında çalışacak olanların sistemli ve disiplinli çalışmayı seven, vaktinin büyük bölümünü laboratuvarlarda geçirmekten sıkılmayan kişilik özelliklerine sahip olmaları büyük önem taşıyor. Düzgün karakterli, kişilik sahibi, ihtiraslı olmayan insanların bu alana ilgi duymasının önemli olduğu belirtilirken, kötü niyetli olanların genetikle uğraşmasının insanlığın başına dert açacağının altı çiziliyor. Nuran BOYRAZ Tarih Öğretmeni

23 Nuran BOYRAZ Tarih Öğretmeni
Muhasebe Muhasebe alanındaki programlar, muhasebecilik mesleğinde profesyonel bir pozisyonun sorumluluklarını üstlenebilecek adaylar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğrencilere, muhasebe verilerinin değerlendirilmesi ve özetlenmesi, ana bilânçoların hazırlanması gibi konu ve uygulamaları içeren temel muhasebe becerileri kazandırılmaktadır. Muhasebe Bölümü; etik, sosyal, ekonomik ve politik konuların incelenmesine yönelik ders olanakları da sunmaktadır. Nuran BOYRAZ Tarih Öğretmeni

24 Nuran BOYRAZ Tarih Öğretmeni
Grafik Tasarım Grafik tasarım bölümü, kuruluşlarla tüketiciler arasındaki iletişim bağlarını oluşturacak; görsel iletişim ve tasarım alanlarında çalışacak yaratıcı profesyonel tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler düz yüzeyde iki boyutlu çözümler üretirken yaratıcılıklarını geliştirmekte, yenilikçi olmaya yönlendirilmekte; etkili sunuma yönelik becerilerini geliştirmekte; bu alanda düşünen, planlayan, üreten etkin tasarımcılar olarak yetişmektedirler. Aldıkları teorik dersler ve stüdyo çalışmaları ile yetenekleri geliştirilen grafiker adayları, reklam, ambalaj tasarımı, poster tasarımı, masa üstü yayıncılık, metin yazarlığı ve fotoğrafçılığı alanlarında profesyonel hayatta yer almaktadırlar. Nuran BOYRAZ Tarih Öğretmeni

25 Tüm Devre Tasarım ve Üretim Uzmanlığı
Üniversitelerin elektronik mühendisliği bölümlerindeki lisans eğitiminin üçüncü yılından sonra mikro elektronik bölümü seçiliyor. Tüm devre tasarımı, iyon ekme tekniği konularında lisansüstü eğitimi yapılıyor. TÜBITAK ve üniversitelerin dışında Türkiye’deki çalışma alanları kısıtlı. Ancak, dünyada önü oldukça açık bir iş koludur. Bu alanda eğitim alan Türk mühendisleri yurtdışında cazip koşullarda çalışıyorlar. Nuran BOYRAZ Tarih Öğretmeni

26 İSKENDERUN NURAN YILMAZ ÇOK PROGRAMLI LİSE
SİZ BİR GÜNEŞ OLABİLİRSİNİZ UNUTMAYIN... Nuran BOYRAZ Tarih Öğretmeni


"DERSİMİZ. COM KATKILARIYLA Nuran BOYRAZ Tarih Öğretmeni." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları