Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MERSİN ÜNİVERSİTESİ MERSİN MESLEK YÜKSEKOKULU 2007 – 2011 STRATEJİ PLANI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MERSİN ÜNİVERSİTESİ MERSİN MESLEK YÜKSEKOKULU 2007 – 2011 STRATEJİ PLANI."— Sunum transkripti:

1 MERSİN ÜNİVERSİTESİ MERSİN MESLEK YÜKSEKOKULU 2007 – 2011 STRATEJİ PLANI

2

3 Mersin Meslek Yüksekokulu olarak, Mesleki Teknik Eğitim alanındaki yeniliklere uyum sağlamak, toplumun artan bilgi gereksinimini karşılayabilmek, iş dünyasının istediği doğrultuda; problem çözebilen, iletişim becerisine sahip, liderlik yapabilecek, bilgi ve beceri sahibi çağdaş düşünce yapısında yetiştirdiği elemanlar ve bu güne kadar başarıyla yerine getirdiğimiz eğitim faaliyetlerimiz ile topluma hizmet görevlerimizi çeşitlendirerek ve artırarak sürdürmenin gereğine inanmaktayız. Ancak, eğitim programlarının bilim ve teknoloji alanlarındaki yenilikler yanında toplumun değişen talepleri doğrultusunda da geliştirilmesi en belirgin hedeflerimizdendir. “Mersin Üniversitesi Mersin Meslek Yüksekokulu 2007-2011 Stratejik Planı”, Meslek Yüksekokulumuzun belirlenen hedeflere ulaşmasındaki faaliyetlerinin planlı olarak yapılandırılması, sürdürülebilmesi ve toplumun hızla artan kaliteli hizmet arayışlarının karşılanabilmesi çabalarımıza karşın kaynaklarımızın kısıtlı kalması; bizleri önceliklerimizi belirlemek gereği ile karşı karşıya bırakmıştır. Üniversitemizin tüm akademik birimlerinde başlatılan Stratejik Planlama Çalışmaları doğrultusunda hazırlanan “Mersin Üniversitesi Mersin Meslek Yüksekokulu Stratejik Planı 2007- 2011” geleceğimizin planlanması yolunda daha bilinçli adımlar atmamızı sağlayacak bir çalışma olacaktır. Bu strateji planı, 10.12.2003 tarihli 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. ÖNSÖZ

4 1.GENEL BİLGİLER 1.1.TARİHÇE-I Mersin Meslek Yüksekokulu, 1976 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı YAYKUR (Yaygın Yükseköğretim Kurumu) projesi kapsamında Petro-Kimya Yüksekokulu olarak gece eğitimi yapmak üzere açıldı. 1978 yılında Gazi Lisesi binasına taşınan okul, Petro-Kimya Programının kapatılarak Kimya, Makine-Motor ve İşletme-Muhasebe Programlarının açılmasıyla yeniden yapılandırıldı ve Mersin Meslek Yüksekokulu adını aldı. 1980 yılında Turizm ve Otelcilik Programının da eklenmesiyle Mersin Eğitim Enstitüsü binasına taşındı; 1982 yılında, 41 sayılı kanun ile Çukurova Üniversitesi’ne bağlandı.

5 1.GENEL BİLGİLER 1.1.TARİHÇE-II Mersin Meslek Yüksekokulu, 1988 yılında YÖK/Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamına alınarak Teknik Programlar ile İktisadi ve İdari Programlar adları altında yeniden yapılandırıldı. Teknik Programlarda Elektrik, Endüstriyel Elektronik, Telekomünikasyon, İnşaat, İklimlendirme-Soğutma, Kontrol Sistemleri ve Kimya Programları; İktisadi ve İdari Programlarda ise İşletme,Muhasebe, Turizm-Otelcilik ve Büro Yönetimi Programları açıldı. Okul mezunları, 1990 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Endüstri Meslek Liseleri ve Çıraklık Eğitim Merkezlerinde görevlendirilmek amacıyla yapılan öğretmenlik sınavında % 85 başarı sağladı

6 TARİHÇE-III 1992 yılında 3837 Sayılı Kanun ile Mersin Üniversitesine bağlanan okulda 1996 yılında Silifke Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Taş-Metal İşletmeciliği Programı, Uygulamalı Takı Teknolojisi adıyla yapılandırılarak Teknik Programlar bünyesine eklendi. 1997-1998 eğitim-öğretim yılında Elektrik ve Endüstriyel Elektronik Programlarında ikili öğretime başlandı. 1998 yılında Cam ve Seramik Teknolojisi Programı, 2002-2003 eğitim öğretim yılında ise Harita ve Kadastro Programı açıldı. Mersin Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2002 yılında Uzaktan Eğitim Birimi kurularak Endüstriyel Elektronik Programında eğitime başlandı. Aynı yıl TS- EN-ISO:9001-2000 Kalite Belgesi de alan okulda, METEB projesi kapsamında Teknik Programlarda Makine, Makine Ressamlığı, Otomotiv, Mobilya ve Dekorasyon Programları; İktisadi ve İdari Programlarda ise Kuaförlük ve Cilt Bakımı Programları açıldı. 2003 yılında Uzaktan Eğitim Programına Endüstriyel Otomasyon, Elektronik Haberleşme, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programları da eklendi, Makine Ressamlığı Programı, Makine Programı ile birleştirildi.

7 TARİHÇE-IV 2005 yılında Otomotiv Laboratuarı ve Uzaktan Eğitim Birimi için yeni yerleşim mekanları oluşturuldu. Aynı yıl, okul bünyesinde bulunan İktisadi ve İdari Programlar ayrılarak Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu adıyla yeni bir okul haline getirildi. 11 Ekim 2006’da da Mersin Meslek Yüksekokulu’ndan Teknik Programlar Bölümü ayrılarak Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu adıyla yeni bir meslek yüksekokulu haline getirildi. Mersin Meslek Yüksekokulu, uzaktan eğitim yapan programlar ile eğitim-öğretim hizmetini sürdürmektedir.

8 1.2. EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMLARI Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilgisayar Teknolojisive Programlama Elektronik Haberleşme Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Otomasyon EndüstriyelOtomasyon

9 ELEKTRONİK HABERLEŞME PROGRAMI-I Dijital - analog haberleşme kavramları,telefon santrallerinin çalışması, abone bağlantılarının yapılması,Faks ve modem cihazlarının çalışması,Bilgisayarlar arası haberleşme,Anten teorisi ve uygulaması,Haberleşme cihazlarının tamir edilmesi, Sayısal, örneksel elektronik bileşen ve devreleri, mikroelektronik devrelerin temel kavramları,osilatör, yükselteçler ve geri besleme devre sistemleri,Telekomünikasyon sinyallerinin ve verilerinin aktarılmasında kullanılan devre ve sistemler konularında bilgi ve beceri sahibi olur.

10 ELEKTRONİK HABERLEŞME PROGRAMI-II Laboratuar olanaklarımızdan bazıları: AM/DSB/SSB (Genlik Modülasyonu) verici ve alıcı eğitim setleri FM (Frekans Modülasyonu) verici ve alıcı eğitim seti Telefon eğitim seti Telefon santrali eğitim seti Faks eğitim seti Mikrodalga eğitim seti Dijital haberleşme eğitim seti Ayrıca okul dışına yönelik olarak: Radyo ve TV alıcılarının tamiri Telsiz alıcı ve vericilerinin tamiri Uydu yayınlar için çanak anten ve alıcı montajı Haberleşme teknolojisi ile ilgili her türlü eğitim

11 ELEKTRONİK HABERLEŞME PROGRAMI-III Haberleşme teknolojisi ile ilgili İngilizce'den Türkçe'ye Türkçe'den İngilizce'ye çeviri Bilgisayar işletim sistemleri ve programlama dilleri eğitimi İnternet eğitimi Veri tabanı uygulamalarına yönelik bilgisayar programı yazılması gibi çalışmalar da yapılmaktadır.

12 BÖLÜM/PROGRAM ADI :TEKNİK PROGRAMLAR ELEKTRONİK HABERLEŞME (ÖRGÜN, İKİNCİ ÖĞRETİM ) Akademik Yıl : 2006/2007 1.DÖNEM 2.DÖNEM

13 3.DÖNEM 4.DÖNEM NOT:* S (Seçmeli ders) *Öğrenci ; III ve IV. Yarıyıllardaki seçmeli derslerden iki tanesini seçecektir.

14 UZAKTAN EĞİTİM Uzaktan eğitim, öğrencilerin kendi yaşadığı ortamlarda iletişim teknolojilerini ( bilgisayar, internet, VCD, video vb.) kullanarak öğretim hizmetlerinden yararlandığı bir sistemdir. Bir başka ifadeyle, öğretim elemanının ve öğrencinin farklı mekanlarda bulunduğu, internet ve web destekli bir eğitim sistemidir. Bu eğitim sisteminde, öğrenciye öğretimi için gerekli olan bütün bilgi, beceri, danışmanlık, rehberlik, araştırma ve sorgulama hizmetlerinin iletişim teknolojileri ( internet, web, VCD, vs. ) aracılığı ile verilir.

15 Yüksekokulumuzda verilen uzaktan öğretim, örgün öğretim programları ile eşdeğer olup aynı müfredat takip edilmektedir. Ön lisans programlarında olduğu gibi dört yarıyıla yayılmış olan dersleri, uzaktan öğretim öğrencileri de okumaktadır. Her ders için bir ara sınav ve bir yarı yıl sonu sınavı yapılır. Uygulamalı derslerde ayrıca bir de uygulama sınavı yapılır veya ödev hazırlanır. Sınav tarih ve saatlerini öğrencinin kendi belirleme imkanı vardır. Sınavlar için belirtilen zaman aralıkları içerisinde olmak koşulu ile internet üzerinden iletişim programını kullanarak kendisi için en uygun tarih ve saatte sınav randevusu alır. Sınavlar bilgisayar ortamında test şeklinde yüksekokulumuz sınav salonunda yapılmaktadır. Öğrenci aldığı notu sınav sonunda öğrenmektedir. UZAKTAN EĞİTİM

16 2.STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 2.1. Durum Analizi-II Mersin Meslek Yüksekokulu, uzaktan eğitim yapan programlar ile eğitim-öğretim hizmetini sürdürmektedir.

17 Akademik Personel Sayıları

18

19 2.1.2 Araştırma 1996’dan itibaren yapılan yayınlar(Ulusal, uluslararası hakemli yayınlar, ulusal, uluslararası bildiriler, kitap, kitap bölümleri) ile bilimsel etkinlikler ve ödüllerin yıllara göre dağılımı verilecektir.

20 Eğitim- Öğretim Yıllarına Göre Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı Ulusal Uluslararası SCI/SSCI/AHCI Yıl Öğretim Üyesi Sayısı (A) Sayı (B) Oran (B/A) Sayı (C) Oran (C/A) Sayı (D) Oran (D/A) 1992-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2 2 2 3 4 4/3 - - - - 4 2 2/4 2 2/4 - - 4 6 6/4 6 6/4 - -

21 Yapılan Projelerin Türü ve Durumunun Yıllara Göre Dağılımı Türü ve Durumunun Yıllara Göre Dağılımı

22 2.1.3. Hizmet Birimin fiziki altyapısı ve sunulan hizmetler, varsa özel gelir kaynakları ve bu kaynakların kullanım alanları, idari personel durumu vb. bu bölümde verilecektir. 2.1.3.1. Fiziki Altyapı: Birimin fiziki altyapısının, bina, laboratuar, arazi vb. dökümü. 2.1.3.2. Hizmet Türleri : Verilen hizmetleri yıllar itibariyle sunumu, idari personel sayısı ve sınıflandırılması. Birimin Gerçekleştirdiği Hizmetlerin Yıllara Göre Dağılımı Hizmet Türü 1992-2000 2001 2002 2003 2004 2005 Döner Sermaye Hiz. X X X X X X Bilgisayar Kursu Hiz. X X X

23 İdari Personel Sayıları

24 Öğrenci Sayısı: 1275 Derslik ve Uygulama Alanı Kapasitesi: 500 m 2 Öğrenci Başına Düşen Derslik ve Uygulama Alanı = 500/1275 = 0.39 m 2 Öğrenci Başına Düşen derslik ve uygulama alanları:

25 2.2 Paydaşlar Birimin İlişkide Olduğu Gerçek ve Tüzel Kişiler* Paydaşlar Hizmet alanlar Çalışanlar Temel Ortak Stratejik Ortak Akademik Personel X İdari Personel X Öğrenciler X Veliler X YÖK X Rektörlük X Sivil Toplum Kuruluşları(MTSO, TMMOB, MESİAD, KOSGEB vb) X

26 Mersin Üniversitesi merkez kampusunda yer almamız Uzaktan Eğitim Konusunda birikimli bir yönetim kadrosu oluşturmuş olması Uzaktan Öğretim yönetim sistemi oluşturulmuş ve kullanılıyor olması Bu öğretim yöntemi ile 4 farklı programdan mezun verilmiş olması Türkiye’ de Uzaktan Öğretimle eğitim veren ilk Yükseköğrenim Kurumu olmamız Döner Sermaye gelirine sahip olmamız 2.3 GZFT Analizi (SWOT) 1- Güçlü Yanlarımız

27 2- Zayıf Yanlarımız Öğretim Elemanlarının maaş ve ders ücretlerinin düşük olması Öğretim Elemanlarının mesleki ve sosyal gelişiminin maddi ve manevi olarak desteklenmemesi İdari işlerin yürütülmesi için yeterli ve donanımlı personel kadrosunun bulunmaması Uzaktan Öğretim konusunda eğitim almış Öğretim Elemanlarının bulunmasında zorluk Teknik ve İdari Personelin Uzaktan Eğitim konusunda eğitimlerinin zorluğu Döner Sermaye yönetmeliğinin kısıtlanması

28 3 – Fırsatlar Uzaktan Öğretimin ayrı bir Meslek Yüksekokul olarak yapılandırılması Uzaktan Öğretimin Ülkemiz yeni tanınıyor olması Örgün Öğretimde kontenjanların Yükseköğretim görmek isteyen talebi karşılayamaması Örgün Öğretimden faydalanamayan çalışan ve engelli kişileri de açık olması Örgün Öğretim kurumlarının bazı derslerini Uzaktan Öğretime açma istekleri

29 4- Tehditler MEB ile YÖK arasındaki uyumsuzluk Üniversitelerin mali ve idari açıdan özerk olmaması Döner Sermaye yönetmeliği Uzaktan Öğretime ait bir bütçe tanımının olmaması Ders notu ve diğer belgelere ait telif hakları Teknik altyapının gelişmeye uygun güncellenmemesi Öğretim Elemanlarının Uzaktan Öğretim hakkında bilgi sahibi olmamaları ve bakış açıları

30 2.4. Varsayımlar  Sertifika programları açmak  Kampus içi Uzaktan Öğretime geçmek

31 3.1. Misyonumuz Okul-Sanayi işbirliği çerçevesinde, sanayinin istediği ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayan nitelikli eleman yetiştirmek. mesleki eğitimde, sürekli değişim ve gelişim anlayışımızla öğrencilerin ve toplumun beklentilerini karşılamak. Atatürk İlke ve Devrimlerine inanmış, çağdaş, demokrat, laik ve yaratıcı öğrenciler yetiştirerek, çağdaş Türkiye’nin oluşmasında pay sahibi olmanın onurunu yaşamaktır. 3 Stratejik Plan

32 Bilimin ve teknolojinin öncülüğünde, akademik bilgi kazandırmanın yanı sıra sosyal, psikolojik, fiziksel ve zihinsel ilgi ve beklentilere yanıt verebilen, kendini sürekli yenileyen, araştıran kuşakların yetiştiği, eğitim ve öğretimin her aşamasında öğrenci, öğretim elemanı ve idari personeli kurumun en temel zenginliği ve kaynağı olarak gören, Türkiye’de ve dünyada lider bir eğitim kurumu olmaktır. 3.2 VİZYONUMUZ

33 3.3 DEĞERLERİMİZ Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlılık Dürüstlük İdealizm Kabiliyet Sorumluluk Dinamizm Analitik düşünme yeteneği Değişime açık olma Çağdaşlık Yaratıcılık Şeffaflık

34 ● Türkiye’de lider bir eğitim kurumu olmak ● Sivil toplum kuruluşlarının sosyal ortaklığı ve yurtdışı proje ortakları ile mesleki eğitimde yenilikçi AB projeleri geliştirmek ● Ulusal standartlarda kaliteli ara teknik eleman yetiştirmek ● Tüm programlarda altyapı imkanlarını her sene artırmak ● Üniversite öğretim elemanlarından daha fazla katkı almak ● Sürekli kendini yenileyen ve araştıran kuşaklar yetiştirmek 3.4 STRATEJİK AMAÇLARIMIZ

35 TR/05/A/F/PL3-094 numaralı Leonardo da Vinci projesi kapsamında Makine programından mezun olan öğrencilerimiz 27 Şubat 2006 ile 27 Mayıs 2006 tarihleri arasında Almanya’nın Flensburg kentindeki ortağımız Anthon GmbH makine imalat firmasında CNC Torna, CNC Freze, CNC matkap tezgahları ile yatay ve dikey eksenli CNC işleme merkezlerini kullanarak eğitim görmüşlerdir. Projede MESİAD sosyal ortak olarak yaygınlaştırma faaliyetlerine katkıda bulunmuştur. 4 UYGULAMA STRATEJİLERİ 4.1 Faaliyetler:

36 TR/05/A/F/PL3-071 numaralı Leonardo da Vinci projesi kapsamında Endüstriyel Otomasyon programından mezun olan 14 öğrencimiz Endüstriyel Otomasyon sistemlerindeki yenilikler üzerine pratik ve teorik çalışmalar konusunda 13 hafta süre ile Polonya, İspanya’da 27 Şubat 2006 ile 27 Mayıs 2006 tarihleri arasında eğitim görmüşlerdir Projeler

37 2002 yılından bu yana TS-EN ISO:9001- 2000 standardını almış olan okulumuz her yıl öğrencilere yönelik anket çalışmaları düzenlemektedir. Anket çalışmaları bilgisayar laboratuvarlarında yapılmış olup öğrencilerimizin tamamına yakın katılım sağlanarak yapılmaya gayret gösterilmiştir. 2005-2006 eğitim öğretim yılının sonunda 1500 anket doldurtularak yapılan ankette aşağıdaki sonuçlar alınmıştır 5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME Performans Göstergeleri

38 T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ MERSİN MESLEK YÜKSEKOKULU 2005-2006 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ ANKETLERİ VERİ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖĞRETİM ELEMANININ ADI: S O U N O SORU OKUL ORTALAMASI ÖĞRETİM ELEMANI ORTALAMASI 5 Derslere zamanında başlıyor ve bitiriyor 4,36 6 Ders hakkındaki genel bilgileri dönem başında veriyor 4,17 7 Derse planlı ve hazırlıklı geliyor 4,26 8 Dersler güncel konuları içeriyor 3,89 9 Derste, ders konusu dahilinde kendisi ile tartışılabiliyor ve soru sorulabiliyor 4,09 1 0 Dersi, örnek, şekil ve deneylerle sistematik ve anlaşılabilir şekilde anlatıyor 4,08 1 1 Derste görsel-işitsel materyal kullanıyor 3,79 1 2 Dersin süresini, konuyla bağlantılı olarak iyi kullanıyor 4,17 1 3 Öğretim elemanı, anlattığı konulara hakim görünüyor 4,20 1 4 Öğretim elemanı, öğrencilerin tümünün derse katılımı için çaba harcıyor 3,98 1 5 Ders zevkle izleniyor 3,93 1 6 Derste öğrencilerle olan iletişimi iyidir 4,09 1 7 Okul dışındaki sorunları derse taşınmıyor 4,14 1 8 Öğretmekten, istenildiğinde tekrar etmekten zevk alıyor 4,03 1 9 Devam zorunluluğu olmasa da öğretim elemanının dersine devam ederdim 3,85 2 0 Sınav ve ödevleri değerlendirirken adildir 4,15 2 1 Sınavlarda, derste edinilen bilgiler yeterince ölçülüyor 4,13 2 2 5-26 Arasında yer alan ifadelerin ortalaması 4,05


"MERSİN ÜNİVERSİTESİ MERSİN MESLEK YÜKSEKOKULU 2007 – 2011 STRATEJİ PLANI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları