Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TASARIM GÜNLÜĞÜ Asiye KARAMAN - 080623035.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TASARIM GÜNLÜĞÜ Asiye KARAMAN - 080623035."— Sunum transkripti:

1 TASARIM GÜNLÜĞÜ Asiye KARAMAN

2 Kullanılabilirlik Nedir?
Bir uygulamanın kullanılabilirligi, kullanıcıların belirli görevleri, belirli bir baglamda etkili, verimli ve memnuniyet ile yerine getirmeleri ile açıklanabilir.

3 Fakültede kullanılabilirlik problemi
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Bilgisayar Laboratuarları 1 ve 2 de Eğitim-Öğretim Yılı başına kadar kurulu olan laboratuar sistemi

4 Fakültede kullanılabilirlik problemi
Hedef Kitle Kazım Karabekir Eğitim Fakültesin’de her bölüm öğrencisinin temel dersleriden biri olan bilgisayar dersleri için kullanılan Lab1 ve Lab2 de geçen döneme kadar resimdeki laboratuar sistemi kullanılmaktaydı. Laboratuar bilgisayarların yerleşim sistemi her ne kadar tasarım olarak düzenli görünsede öğrencilerin bilgisayarları kullanması açısından bir problem teşkil etmekteydi. Yapılan araştırma ve eğitim fakültesi öğrencileriyle yapılan görüşmeler sonucu aşağıdaki problemlerin olduğu tespit edilmiştir.

5 Fakültede kullanılabilirlik problemi
Öğrenci açısından kullanılabilirlik problemleri; Öğrencilerin oturma pozisyonu ile bilgisayar ekran konumlarının orantısız olması ve dolayısıyla öğrencilerin ekranı görmek için sağlıksız bir oturma pozisyonunda kalma mecburiyeti (Örneğin bilgisayar ekranları masaların cam bölmelerinin altında olduğu için öğrenciler bilgisayar ekranlarını görebilmek için baş ve omuz kısımlarını masa üzerine doğru uzatmak zorunda kalmaktadırlar. Bu pozisyonlar ise öğrencilerde boyun, sırt ağrısına neden olmaktadır.).

6 Fakültede kullanılabilirlik problemi
Öğrenci açısından kullanılabilirlik problemleri; Klavye, mouse ve monitörün orantısız yerleşiminden dolayı klavye ve mouse ile işlem yapılırken ekranı görmede zorluk yaşanması (klavye-mouse-monitor kullanırken göz ve beden duruş koordinasyonunun sağlanamaması ve hata yapma sayısının artması ). Öğrencilerin ders uygulaması, ödev ya da en küçük bir işlemde dahi bilgisayarı kullanırken olması gerekenden çok daha fazla zaman ve çaba harcamaları. Kullanımdaki başarı ve hız seviyelarinin azalması.

7 Fakültede kullanılabilirlik problemi
Öğretmen ve ders açısından kullanılabilirlik problemleri; Öğrencilerin klavye ve mouse kullanırken ayrı monitöre bakarken ayrı pozisyonda oturma mecburiyrti ve bunun etkenlerin de öğrenci dikkatinin kolay dağılmasına neden olması ve dersin verimliliğini azaltması. Öğrencilerin bilgisayarları yavaş kullanmasından dolayı istenilen düzeyde derslerin işlenememesi (ders uygulamalarının tamamlanamaması) Öğretmenlerin öğrenci bilgisayar ekranlarını görememesi ve bazı öğrencilerin bu etkeni olumsuz yönde kullanması

8 Fakültede kullanılabilirlik problemi
Sistemin değerlendirilmesi Etkililik açısından: Bu laboratuar sistemi; derslerin istenilen seviyede, zamanda uygulanmasına çoğu zaman sorun teşkil ettiği için etkili bir sistem değildir. Yani bu sistem ile öğrencinin bilgisayarda işlem yada ders uygulması yaparken hata yapma oranı çok fazladır. Verimlilik açısından: Öğrenciler istenilen görevleri yaparken çok fazla zaman harcamakta ve çaba sarfetmektedirler. Bu da sistemin verimliliğini düşürmektedir.

9 Fakültede kullanılabilirlik problemi
Sistemin değerlendirilmesi Memnuniyet açısından: Ders ortamında oluşan bu sorunlar öğrencilerin bu sistemin kullanılmasından memnun kalmamalarına neden olmaktadır. Öğretmenler ise dersi amaçladıkları gibi işleyemediğinden ve verimli bir ders ortamı oluşmadığını düşündüklerinden dolayı memnun kalmamaktadırlar.

10 Fakültede kullanılabilirlik problemi
Çözüm Önerisi Bu düzendeki laboratuarlar daha farklı şekilde tasarlanabilmeli ve kullanılabilirliği artırılabilmelidir. Derslerin işlenişi; çok fazla zaman ve çaba harcamayacak kadar verimli, istenilen bilgilerin öğretilebileceği, gerekli uygulamaların yaptırılabileceği ve üst düzey kalıcılığın sağlanabileceği kadar etkili olmalı, öğrenci ve öğretmen memnuniyeti sağlanabilmelidir. Laboratuar sisteminin değiştirilerek ek bir egitim gerektirmeden, öğrencilerin bütün görevleri da yüksek oranda dogrulukla, var olan diger uygulamanın kullanımından %25 daha hızlı ve öğrenci-öğretmen memnunyetin daha fazla sağlanacağı sistem kullanılmalıdır.

11 Fakültede kullanılabilirlik problemi
Çözüm Önerisi Bu sistemler ‘U’ oturma düzeninde kurulmak isteniyorsa en azından monitörler klavye ve mouse seviyesinden daha üst seviyeye konulmalıdır. Laboratuar; masalar arka arkaya gelecek şekilde ve monitörler masanın üstünde olacak şekilde dizayn edilebilir. Böylece öğretmenin sınıfı ve ekranları kontrolü kolaylaşacaktır ve öğrenciler işlemleri daha hızlı yapabileceklerdir.

12 Fakültede kullanılabilirlik problemi
Eğitim-Öğretim Yılı

13 Fakültede kullanılabilirlik problemi
Yapılan yeni düzenleme ile hem kısa sürede öğrencilere istenilen uygulamalar, işlemler yaptırtılabilmekte hem de dersler daha etkili, verimli şekilde işlenebilmektedir. Ayrıca bu laboratuar sistemlerinde öğrencilerin bilgisayarları; Kullanım kolaylıgı Kullanımdaki başarı ve hızı Hata sayısı Ögrenme kolaylıgı Kalıcılık Memnuniyeti artmaktadır.

14 Çipli bir ürünün kullanılabilirlik problemi
Samsung r510 laptoplarda 3 usb girişi bulunmasına karşın 1 usb girişinin solda olması ve 2 usb girişinin arkada olması ve usb girişlerinin aralarının dar olması nedeniyle sadece bir tanesinin kullanılabilmesi(örneğin iki flash diskin aynı anda kullanılamaması)

15 Çipli bir ürünün kullanılabilirlik problemi
Bu ürünü kullanan bazı kullanıcılarla yapılan görüşmeler sonucu bu labtop tasarımının aşağıdaki sorunlara yol açtığı tespit edilmiştir. 3 usb den sadece iki tanesinin kullanılabilmesi Kablolu mouse kullanıyorsanız geriye sadece 1 usb kullanma şansınız kalmakta ve bu sayı sizin için bazen yeterli olamayabilmektedir. Sağlaksanız ve kablolu mouse kullanıyorsanız mousunuzu arka usb’e ya da sol usb’e kadar uzatmanız gerekmektedir. Bu da mouse kullanmanızda zorluklara neden olabilmektedir.

16 Çipli bir ürünün kullanılabilirlik problemi
Ürünün Değerlendirilmesi Etkililik açısından: Kullanıcılar labtop ile işlemlerini başarılı bir şekilde yerine getirebilmektedir. Fakat usb girişlerine bir cihaz takarken zorlanılması etkililiği azaltmaktadır. Verimlilik açısından: Kullanıcılar labtop usb’lerinin arka girişlerini ikisini aynı anda kullanamamaktadır. Kulanıcı birini kullanırken dahi labtopı çevirme ihtiyacı duyabilmektedir bu da gerektiğinden fazla zaman ve çaba harcamasına neden olmaktadır.

17 Çipli bir ürünün kullanılabilirlik problemi
Ürünün Değerlendirilmesi Memnuniyet açısından: Kullanıcılar labtopın genel tasarımından memnundurlar fakat usb girişleri genelde sorun oluşturmasından yakınmaktadırlar. Tasarımda yapılacak birkaç düzenleme ile kullanıcıların memnuniyeti sağlanacaktır. Ayrıca bu yeni tasarım ile; Kullanım kolaylıgı Kullanımdaki başarı ve hızı Memnuniyeti artmaktadır.

18 Çipli bir ürünün kullanılabilirlik problemi
Çözüm Önerisi Arka bölümdeki usb girişleri kullanımı kolaylaştırmak için laptopın sağ yada sol tarafına konulabilir Eğer usb girişleri üst üste konulacaksa da iki girişin de başarıyla kullanılabilmesi için aralarındaki aralığın biraz daha geniş olması gerekmektedir.

19 Normal kullanılabilirlik problemi
Imprudence boyutlu ortam tasarlama programında herhangi bir nesne ya da ortam yanlışlıkla silindiğinde «geri al» menüsünün aktif olmaması ya da herhangi bir kısayol tuşunun bulunmaması

20 Bir programın kullanılabilirlik problemi
Hedef Kitle Bu program Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Bilgisyar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri tarafından bilgisayar dersleri kapsamında 3 boyutlu etkileşimli eğitim ortamları oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. Yapılan gözlem ve öğrencilerle yapılan görüşmeler ile bu programın kullanılmasında bazı sorunların yaşandığı sonucuna varılmıştır.

21 Bir programın kullanılabilirlik problemi
Programın değerlendirilmesi Etkililik açısından: Program kullanıcı-dostu bir arayüze sahip…Kullanıcılar bu program ile üst düzey bilgiye sahip olmadan istenilen uygulamaları eksiksiz bir şekilde yapabilmektedirler. Öğrenciler, kendilerinden beklenen görevleri etkili bir şekilde yerine getirebilmektedirler.

22 Bir programın kullanılabilirlik problemi
Programın değerlendirilmesi Verimlilik açısından: Nesneler ya dışarıdan import edilerek ya da teker teker elde yapılarak bu eğitim ortamları oluşturulduğu için tasarım aşaması biraz fazla zaman ve çaba gerektirmektedir. Harcanan zaman ve çabalar sonucunda çok etkili eğitim ortamları oluşturulabilmektedir. Fakat kullanıcıların küçük bir hatayla yapabileceği silme işlemi geri alınamamaktadır. Silinen nesneler çöp kutusuna gitmesine rağmen buradan geri aldığınızda nesneler eski pozisyonuna gelmemektedir. Bunu eski haline getirmek ise tekrar çaba gerektirmekte ve bu da uzun zaman almaktadır. Dolayısıyla programın verimliliğini düşürmektedir.

23 Bir programın kullanılabilirlik problemi
Programın değerlendirilmesi Verimlilik açısından: Nesneler ya dışarıdan import edilerek ya da nesneler teker teker elde yapılarak bu eğitim ortamları oluşturulduğu için oluşturulduğu için tasarım aşaması biraz fazla zaman ve çaba gerektirmektedir. Harcanan zamn ve çabalar sonucunda çok etkili eğitim ortamları oluşturulabilmektedir. Fakat kullanıcıların küçük bir hatayla yapabileceği silme işlemi geri alınamamaktadır. Silinen nesneler çöp kutusuna gitmesine rağmen buradan geri aldığınızda nesneler eski pozisyonuna gelmemektedir. Bunu eski haline getirmek ise tekrar çaba gerektirmekte ve bu da uzun zaman almaktadır. Dolayısıyla programın verimliliğini düşürmektedir.

24 Bir programın kullanılabilirlik problemi
Programın değerlendirilmesi Memnuniyet açısından: Bu program ile çeşitli etkileşimli eğitim ortamları oluşturulabilmesi yönüyle kullanıcılar tarafından memnuniyetle kullanılmaktadır. Fakat geri al menüsünün pasif olması veya silinen nesneler için herhangi bir geri alma kısa yol komutunun/tuşunun bulunmaması bazen silinen nesneleri yeniden tasarlamak gibi büyük sorunlara sebep olabilmektedir. Bu da öğrencinin yeniden çaba sarfetmesine neden olmakta ve tekrar zamanını almaktadır

25 Bir programın kullanılabilirlik problemi
Çözüm Önerisi Program değerlendirmesi ve kullanıcı görüşleri göz önünde bulundurularak; ‘geri al menüsü’ ya da ctrl+z gibi ‘geri alma kısa yol tuşu’nun atanması ile bu problemin çözülebilineceği düşünülmektedir. Bu çözümün uygulanması sonucunda; Kullanıcılar silinen nesneleri tek bir tıklama ya da tuş ile eski haline getirebilecek, Yeniden çaba ve zaman harcama sorunu ortadan kalkacaktır.


"TASARIM GÜNLÜĞÜ Asiye KARAMAN - 080623035." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları