Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEKOİST IŞIL ÖZBAYIR NİLAY SEVİL ATICI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEKOİST IŞIL ÖZBAYIR NİLAY SEVİL ATICI"— Sunum transkripti:

1 ÇEKOİST 2006463071 IŞIL ÖZBAYIR 2006463014 NİLAY SEVİL ATICI
SELMA AKINCI

2 DİJİTAL BÖLÜNME

3 Giriş Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) hızla yaygınlaşmakta ve toplumun her kesimini etkisi altına almaktadır. Ancak öte yandan bu teknolojilere erişim konusunda toplumlar arasında veya bir toplumdaki gruplar arasında eşitsizliklerin yaşandığı da gözlenmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimde yaşanan eşitsizlikler bilişim alanına “dijital uçurum, sayısal bölünme, sayısal eşitsizlik” gibi kavramların girmesi sonucunu doğurmuştur.

4 Dijital bölünme kavramı
Dijital bölünme en basit tanımıyla dijital teknolojinin faydalarından yararlananlar ile yararlanamayanlar arasındaki uçurum olarak ifade edilebilir.

5 Bir başka deyişle; Değişik coğrafi alanlarda sosyo-ekonomik koşullar bakımından farklılık gösteren ticari işletmeler ve bireylerin, bilgi ve haberleşme teknolojilerine erişim imkanı ile internet kullanım amacına yönelik geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.

6 Dijital bölünmenin birbirini kuşatan farklı bakış açıları da değerlendirilmektedir.Bunlar:
Küresel Bölünme: Gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki İnternet’e erişim farkları. Sosyal Bölünme: Aynı ülke içinde bilgi zengini ve bilgi fakiri arasındaki uçurum. Demokratik Bölünme: Sayısal kaynakları dikkatleri çekebilmek, harekete geçebilmek ve katılım sağlamak için kullananlar ve kullanmayanlar arasındaki uçurum.

7 Dijital bölünmenin aşamaları
Ekonomik bölünme Kullanılabilirlik bölünmesi Yetkinlik bölünmesi

8 Ekonomik bölünme

9 Kullanılabilirlik bölünmesi

10 Yetkinlik bölünmesi

11 Dijital uçurumun üç düzeyi
Bireysel Kurumsal Küresel

12 Dijital bölünme;

13

14 Dijital bölünme;

15

16 Dijital bölünme;

17

18 Ayrıca,

19 Dijital bölünmeyi azaltmanın önemi
OECD üyesi ülkeler çeşitli yollarla sayısal eşitsizliği gidermeye çalışmaktadırlar. Bu politikalar; Genel politikalar, Bireylere ve hanelere teknolojinin yaygınlaştırılması, İşyerlerine teknolojinin yaygınlaştırılması, Devlet geliştirme ve uygulama projelerinin başlatılması, Eğitim ve öğretim girişimlerinin başlatılması ve Uluslar arası işbirliği oluşturulması olarak gruplandırılmaktadır.

20

21 Dijital Bölünme ve Uluslar Arası Çalışmalar
Dijital bölünme konusu, son dönemde yapılan uluslararası zirvelerde tartışılmakta, ülkeler bu konu için kendi ulusal politikalarını belirlemeye çalışmaktadırlar.

22 Dijital bölünmede Türkiye’nin yeri
2010 yılı Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilen Hanehalkı Bilişim Teknolojileri kullanım Araştırması sonuçlarına göre hanelerin %41,6’sı İnternet erişim imkânına sahiptir. Bu oran 2009 yılının aynı ayında %30’du. Araştırma sonuçlarına göre yaş grubundaki bireylerde bilgisayar ve İnternet kullanım oranları sırasıyla erkeklerde %53,4 ve %51,8, kadınlarda %33,2 ve %31,7’dir. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), bilişim yaygınlığı bakımından Türkiye’yi 171 ülke arasında 72. sırada göstermektedir.

23 Dijital bölünmede Türkiye’nin yeri
Türkiye’de gerek dijital bölünme, gerekse bilgi uçurumu konusunda, nüfus yoğunluğu ve GSYH’nın paylaşımı temelli ciddi sorunlar var. Küresel ölçekte “orta halli” bir durumdayız, ama AB ölçeğinde alt sıralarda bulunuyoruz. Ulusal ölçekte ise gerek sosyal katmanlar, gerek yaş ve cinsiyet grupları, gerekse bölgeler arasında ciddi bir eşitsizlik bulunuyor.

24 Sonuç ve öneriler Dijital uçurum, ABD’den Avrupa Birliği’ne kadar birçok ülkede önemli sorunlardan biridir.

25 Sonuç ve öneriler Sorun Türkiye açısından değerlendirildiğinde, BİT’nin gelir gruplarına ve eğitim düzeylerine göre dağılımı, düşük eğitim ve gelir düzeyindeki insanların BİT’den yeterince yararlanamadıklarını göstermektedir.Bu nedenle, BİT’ne erişimde ve kullanımdaki eşitsizlikleri önlemeye yönelik her türlü politikanın aynı zamanda toplumda daha adil bir gelir dağılımı amacına hizmet edebileceği unutulmamalıdır.

26 Sonuç ve öneriler Dijital uçurum sorunu dikkate alındığında BİT konusundaki ulusal politikaların temel noktası, daha çok kişiye erişim olanağı sağlayacak projeler geliştirmek olmalıdır. Çünkü, BİT’nin olumlu etkileri makroekonomik düzeyde bu teknolojilerin toplumun bütün katmanlarına yayılabilmesiyle ortaya çıkabilir.

27 Dinlediğiniz için teşekkür ederim :):):)


"ÇEKOİST IŞIL ÖZBAYIR NİLAY SEVİL ATICI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları