Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Görsel Programlama III Ders 8 Öğr.Gör. Mustafa KARABULUT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Görsel Programlama III Ders 8 Öğr.Gör. Mustafa KARABULUT."— Sunum transkripti:

1 Görsel Programlama III Ders 8 Öğr.Gör. Mustafa KARABULUT

2 Konular FileUpload nesnesi System.IO nesnesi metotları ◦ Göreceli yol ve fiziksel yol kavramı

3 FileUpload kontrolü Kullanıcılar tarafından sunucuya dosya göndermek için FileUpload kontrolü kullanılır

4 FileUpload Kontrolü Kullanıcı dosyayı seçtikten sonra, oluşan herhangi bir PostBack olayında seçilen dosya sunucuya otomatik yüklenir ve geçici bir depolama bölgesinde tutulur Dosyanın yüklenmesi için Button click gibi bir olayın oluşarak, formun sunucuya gönderilmesi gerekmektedir. Dosya programcı tarafından işlenmezse (olması gereken yere kopyalama gibi) kendili ğ inden silinir

5 FileUpload Kontrolü Dosya sunucuya yüklendikten sonra FileUpload kontrolü üzerinden şu aşa ğ ıdakilere erişebiliriz: ◦ FileName: Yüklenen dosyanın orijinal adı ◦ HasFile : Dosya seçilip yüklenmişse true, yüklenmemişse false döndürür. ◦ SaveAs(…) : Dosyayı geçici kayıt alanından, başka bir yere taşımak için kullanılır. Bu metoda dosyayı kaydetmek istedi ğ imiz tam yol yazılmalıdır

6 FileUpload Kontrolü Aşa ğ ıdaki örnek uygulamada, FileUpload ve Button bulunan sayfada, kullanıcı “Yükle” dü ğ mesine bastı ğ ında seçilen dosyayı “image” klasörüne yüklemek istiyoruz

7 FileUpload Kontrolü Button1 Click içinde

8 FileUpload Kontrolü Server.MapPath: Verilen göreceli yolu tam fiziksel yola çevirmektedir Göreceli yol: ◦ images/a.jpg Tam yol: ◦ C:\Users\mkarabulut\Desktop\gorsel 3\uygulamalar\Ders 8- 1\images\a.jpg System.IO içinde bulunan dosya sistemi komutları her zaman tam yol üzerinden çalışmaktadır (SaveAs işlemi gibi) Fakat web sayfasında dosyalar gösterilirken göreceli yol ile gösterilmektedir

9 FileUpload Kontrolü Resimler bu şekilde image klasörüne yüklendikten sonra, bu resimleri bir DataList aracılı ğ ıyla, sayfamızda listeleyebiliriz DataList

10 FileUpload Kontrolü Page_Load içine yazılan bu kodlar, sayfa her yüklendiğinde DataList içine “image” klasöründeki resimleri doldurmaktadır.

11 FileUpload Kontrolü Directory.GetFiles ve Path.GetFileName metodlarını kullanmak için koda System.IO kütüphanesi dahil edilmelidir Directory.GetFiles: Verilen klasör içindeki dosyaların listesini dizi olarak döndürür. Dönen dizi dosyaların tam yollarını içermektedir. Dönen dizi şu şekilde bilgi içermektedir: ◦ C:\users\mkarabulut\desktop\....\a.jpg ◦ C:\users\mkarabulut\desktop\....\b.jpg ◦ C:\users\mkarabulut\desktop\....\c.jpg ◦ …..

12 FileUpload Kontrolü Path.GetFileName: Verilen bir tam yolun içinde dosya adını seçip geri döndürmektedir ◦ string yol = “c:\\users\\mkarabulut\\a.doc”; ◦ string dosya = Path.GetFileName(yol); ◦ (dosya içinde “a.doc” atanır)

13 FileUpload Kontrolü DataList’in ASPX tarafından ki kodları da şu şekilde olacaktır


"Görsel Programlama III Ders 8 Öğr.Gör. Mustafa KARABULUT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları