Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SEPSİSTE TERMİNOLOJİ PIRO KONSEPTİ Prof. Dr Ali GÜNERLİ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı İZMİR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SEPSİSTE TERMİNOLOJİ PIRO KONSEPTİ Prof. Dr Ali GÜNERLİ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı İZMİR."— Sunum transkripti:

1 SEPSİSTE TERMİNOLOJİ PIRO KONSEPTİ Prof. Dr Ali GÜNERLİ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı İZMİR

2 A clinician, armed with the sepsis bundles, attacks the three heads of severe sepsis: hypotension, hypoperfusion and organ dysfunction. Crit Care Med 2004; 320(Suppl):S595-S597

3 Actual title of painting is “Hercules Kills Cerberus,” by Renato Pettinato, 2001. Painting hangs in Zuccaro Place in Agira, Sicily, Italy. Used with permission of artist and the Rubolotto family.

4 Definition: Sepsis Noun 1. The presence of pus-forming bacteria or their toxins in the blood or tissues. Source: WordNet 1.7.1 Copyright © 2001 by Princeton University. All rights reserved. Source: WordNet 1.7.1 Copyright © 2001 by Princeton University. All rights reserved.WordNet 1.7.1WordNet 1.7.1 Date "sepsis" was first used: 1876. (references) references Etymology: Sepsis \Sep"sis\, noun. [New Latin expression, from the Greek expression putrefaction.]. (Websters 1913) Etymology: Sepsis \Sep"sis\, noun. [New Latin expression, from the Greek expression putrefaction.]. (Websters 1913) Websters 1913Websters 1913

5 Specialty Definitions: Sepsis Domain Definitions Health Health The presence of bacteria in the bloodstream. (references)Medicine referencesMedicinereferencesMedicine A term originally used to denote a putrefactive process in the body, but now usually referring to infection with pyogenic micro-organisms ; a genus of Diptera ; the severe type of infection in which the blood stream is invaded by large numbers of the causal bacteria which multiply in it and spread. Source: European Union. (references)Source: compiled by the editor from various references; see credits. referencesthe editorvarious references the editorvarious references

6 Specialty Definition: Sepsis (From Wikipedia, the free Encyclopedia) Wikipedia Sepsis mikroorganizmaların neden olduğu ağır infeksiyonlara karşı oluşan yaşamı tehtid eden immun cevaptır Sepsis lokal değil, artmış sistemik inflamasyonla karekterizedir. Sıklıkla koagulasyon bozukluğu ve dolaşım sistemi disfonksiyonu ile birliktedir. Optimal tedavilere rağmen birçok organ sistemindeki bozukluk ilerleyerek çoklu organ yetmezliğine ve ölüme neden olur.

7 Sepsis Louis Pasteur 1879-1980’de ilk kez puerperal septisemili bir hastanın kanında bakteri bulunduğunu göstermiş, Hastanın yaşaması üzerine şu cümleyi kullanmıştır. “ Natura medicatrix von the victory”, “ Natura medicatrix von the victory”, Sepsisle ilgili uzlaşı ise ancak son on yılda sağlanmıştır.

8 Sıklık yıllık 50-95 / 100000 olgu, Artış hızı %9 olup Hastaneye yatanların %2’sinde görülür %9’u ağır sepsise %3’ü septik şoka dönüşür Yoğun bakım ünitelerine alınan hastalar içindeki oranı %10’dur. N EngL J Med 2003;348:1546-1554 Clin Infec Dis 1998;27:185-190 Am J Respir Crit Care Med 2003;1687:165-172

9 Septik şokun 60’lı yaşlarda pik yaptığı görülmüştür Kanserİmmunyetersizlik Kronik organ yetersizliği İyatrojenik faktörler Genetik faktörler Erkekler Kuzey Amerikada’ki beyaz olmayan ırk Genetik polimorfizim N EngL J Med 2003;348:1546-1554 Intensive Care Med 2002;28:108-121

10 Nedenler Sepsis olgularının %80’i Göğüs,Karın Genitoüriner sistem infeksiyonları Primer kan yayılımına bağlı olarak oluşur. N EngL J Med 2003;348:1546-1554 Intensive Care Med 2002;28:108-121

11 Pnömoni,Bakteriyemi, Değişik nedenli infeksiyonlar gittikçe artarken, Abdominal infeksiyonlar değişmezken, Genitoüriner infeksiyonlar azalmıştır. N EngL J Med 2003;348:1546-1554 Intensive Care Med 2002;28:108-121

12 Gram-negatif sepsis görülme sıklığı 2000 yılı içinde %25-30 azalırken, Polimikrobiyal ve gram-pozitif infeksiyonların oranları %30-50 ve %25, Çoklu ilaç dirençli bakteri ve mantar %25 olguda neden olarak gösterilmiştir. Virus ve parazitler %2-4 gibi düşük oranlardadır Kültürleri negatif olan toplum kökenli sepsisli %30 olgu hastaneye yatışlarından önce antibiyotik tedavisi almışlardır. N EngL J Med 2003;348:1546-1554 Intensive Care Med 2002;28:108-121

13 Lokal ve sistemik infeksiyonlar arasındaki prognostik ayırım ve ateşin major semptom olarak kabul edilmesi ( Hipokrat 4yy ) ( Hipokrat 4yy ) İnflamasyonun rubor et tumor cum calore et dolore (Celsus,1yy, Galen, 2 yy) Lucrezia Borgia’nın puerperal sepsisten ölümü (1519) Mikrobiyal yayılmayı önlemek için cerrahi uygulanması (Pare 16 yy) Puerperal sepsisten korunmak için antiseptik kullanımı ( Semmelweiss, 1841-47) ( Semmelweiss, 1841-47) Mikrop teriminin ilk kullanımı, taktimi (Sedillot,1878 )

14 Sepsisli hastanın kanında mikrop saptanması ( Pastör 1879-80) ( Pastör 1879-80) Mikroorganizmalara karşı vucudun yanıtı ( Metchnikoff,1882) ( Metchnikoff,1882) Bakteriyel toksinlerin tanımlanması ( Roux ve Yersin,1888 ) ( Roux ve Yersin,1888 ) Endotoksinlerin neden olduğu şok ve ölüm ( Pfeiffer,1894) ( Pfeiffer,1894) Hastanın kendi kanındaki mikroorganizmaların infeksiyona neden olması ( Moczutkoswky,1900) Endotoksinlere karşı ilk antikorlar (Besredka,1906) Penicilinin keşfi ( Fleming,1929)

15 Endotoksinlerin biyokimyasal özelliklerinin tanımlanması ( Bovin ve Mesrobenau,1933) Stres sendromunun tanımlanması (Selye, 1936) İntensive care medizinin doğması(Hamburg,Lassen,1953) Endotoksik şokun altta yatan nedenlerinin tanımlanması( Hinshaw,1956-58) TNF’ün endotoksinlerin neden olduğu şoktaki rolü ( Beutler ve Cerami,1985) ( Beutler ve Cerami,1985) İnfeksiyonlara genetik predispozisyon ( Sorensen,1988) ( Sorensen,1988) Sepsisin geçerli tanımı ( Bone,1989) Sepsisin şiddeti ile genomik polimorfizim ilişkisi ( Stüber,1996) ( Stüber,1996)

16 Sepsis genelde ve özellikle yaşlı hastalarda oldukça tehlikelidir İmmun sistemi baskılanmış ve yoğun bakım hastalarında önemli problemdir. Dünyada yoğun bakım ünitelerindeki major ölüm nedenidir. Amerika Birleşik Devletlerinde non-koroner yoğun bakım ünitelerindeki en önemli ölüm nedenidir. non-koroner yoğun bakım ünitelerindeki en önemli ölüm nedenidir.

17 İlişkili durumlar: Septisemi (veya bakteriyemi) kanda bakteri bulunmasıdır. Septisemi sepsis dışında, infektif endokardit gibi diğer ciddi hastalıklarda da görülebilir. Ancak bu hastalarda bu tablo zararsız ve geçici bir durumdur. SIRS (Systemic inflammatory response syndrome) ağır travma, yanık ve şokun sebep olduğu bir tablodur. SIRS (Systemic inflammatory response syndrome) ağır travma, yanık ve şokun sebep olduğu bir tablodur. SIRS’i sepsisten ayırmak zor gibi görünsede, ayırıcı tanıda infeksiyon etkeninin kanıtlanması önemlidir.

18 Synonyms within Context: Sepsis ContextSynonyms within Context (source: adapted from Roget’s Thesaures ).Disease) Taint, pollution, infection, sepsis, septicity, infestation; epidemic, pandemic, endemic, epizootic; murrain, plague, pestilence, pox. Source: adapted from Roget’s Thesaures

19 Crosswords: Sepsis English words defined with "sepsis": clean ♦ uninfected. (references) clean uninfectedreferencesclean uninfectedreferences Specialty definitions using "sepsis": Bacterial Translocation ♦ Fungemia ♦ Water-washed disease. (references) Bacterial TranslocationFungemiaWater-washed diseasereferencesBacterial TranslocationFungemiaWater-washed diseasereferences Etymologies containing "sepsis": Antisepsis, Asepsis. (references) AntisepsisAsepsisreferencesAntisepsisAsepsisreferences Non-English Usage: "Sepsis" is also a word in the following languages with English translations in parentheses. Albanian (sepsis), German (blood poisoning, sepsis, septicaemia, septicemia), Swedish (sepsis, septicaemia).Turkish septisemi, kan zehirlenmesi

20 Expression Frequency per Day sepsis 501 sepsis sepsis neonatalsepsis neonatal 49 infection sepsis 12 infection sepsis symptom of sepsissymptom of sepsis 10 neonatorum sepsisneonatorum sepsis 6 puerperal sepsispuerperal sepsis 5 sepsis abdominal 5 sepsis abdominal sepsis treatmentsepsis treatment 4 in neonates sepsis therapy treatment 4 in neonates sepsis therapy treatment gram negative sepsis 3 pathophysiology sepsis 3pathophysiology sepsis sepsis severesepsis severe 3 sepsis shocksepsis shock 3 sepsis informationsepsis information 3 disfuncion hepatica sepsis ydisfuncion hepatica sepsis y 3 abdominal en enteral nutricion sepsis severasepsis severa 3 neutropenic sepsis 3neutropenic sepsis 3Source: compiled by the editor from various references; see credits.the editor various references Expression Frequency per Day de sepsis tratamientode sepsis tratamiento 3 sepsis syndrome 3 sepsis syndrome antibioticos en sepsisantibioticos en sepsis 3 niños sepsisniños sepsis 3 cause sepsiscause sepsis 2 definition sepsisdefinition sepsis 2 sepsis septic shocksepsis septic shock 2 newborn sepsis 2 newborn sepsis antioxidantes sepsis yantioxidantes sepsis y 2 catheter malpractice related sepsis catheter malpractice related sepsis 2 pneumococcal sepsis 2 pneumococcal sepsis sepsis sign symptomsepsis sign symptom 2 aspiration pneumonia sepsisaspiration pneumonia sepsis 2 sepsis staphsepsis staph 2 dental sepsisdental sepsis 2

21 ABD’de-Ağır sepsis Nonkoroner ölüm nedenleri içinde 1.ci sırada İnfeksiyöz nedenlere bağlı ölüm nedenleri içinde 3.cü sırada Tüm ölümlere göre 11.ci sırada yer alır Yılda 750.000 den fazla olgu Jama.1997;278:234-40Chest.1997;112:235-43

22 Amerika Birleşik Devletlerinde Sepsis N Engl J Med Vol 347,NO.13,2002 Amerika Birleşik Devletlerinde Sepsis N Engl J Med Vol 347,NO.13,2002 Yılda Ölüm oranı Ölen olgu sayısı Septik şok 200.000 olgu %4590.000 Ağır sepsis 300.000 olgu %2060.000 Sepsis 400.000 olgu %1560.000 Total210.000

23 Sepsis ile ilgili ilk konsensus toplantısı ABD’de farklı dallardaki uzmanların katılımı ile, ACCP: American College of Physicians 1991 yılında yapılmış. SCCM: Society of Critical Care Medicine’nin sponsorluğunda 1991 yılında yapılmış. Bugün halen kullanılmakta olan sepsis ile ilgili sözcükler kabul edilmiş, yayınlanmıştır. Bone RC, Balk RA, Cerra FB,et al: American College of Physicians/ Society of Critical Care Medicine Concensus Conference: Definitions for sepsis and organ failure and guidelines for the use of innovative therapies in sepsis. Chest. 1992;101:1644-1655. yayınlanmıştır.

24 Phase 1 Barcelona declaration Phase 2 Evidence based guidelines Phase 3 Implementation and education Surviving Sepsis

25 Surviving Sepsis’i Destekleyen Kuruluşlar American Association of Critical Care Nurses American College of Chest Physicians American College of Emergency Physicians American Thoracic Society Australian and New Zealand Intensive Care Society European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases European Society of Intensive Care Medicine European Respiratory Society International Sepsis Forum Society of Critical Care Medicine Surgical Infection Society

26 Guidelines Committee* Dellinger (RP) CarletMasurGerlachLevyVincentCalandraCohenGea-BanaclocheKehMarshallParkerHarveyHazelzetHollenbergJorgensenMaierMakiMariniOpalOsbornParrilloRhodesSevransky Ramsay Zimmerman Beale Bonten Brun-Buisson Carcillo Cordonnier Dellinger (EP) Dhainaut Finch Finfer Fourrier Sprung Torres Vendor Bennet Bochud Cariou Murphy Nitsun Szokol Trzeciak Visonneau * Primary investigators from recently performed positive trials with implications for septic patients excluded from committee selection.

27 Surviving Sepsis Campaign (SSC) Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock Dellinger RP, Carlet JM, Masur H, Gerlach H, Calandra T, Cohen J, Gea-Banacloche J, Keh D, Marshall JC, Parker MM, Ramsay G, Zimmerman JL, Vincent JL, Levy MM and the SSC Management Guidelines Committee Crit Care Med 2004;32:858-873 Intensive Care Med 2004;30:536-555 available online at www.springerlink.comwww.sccm.orgwww.sepsisforum.com

28 Sepsis: Karmaşık Bir Hastalık Sepsisin bileşenleri arasındaki ilişki. Bone RC et al. Chest. 1992;101:1644-55. Opal SM et al. Crit Care Med. 2000;28:S81-2. ENFEKSİYON AĞIR SEPSİS DİĞER Pankreatit Travma Yanıklar

29 ACCP/SCCM Konsensus Tanımları SIRS: Aşağıdakilerde  2 ‘nın bulunmasıyla tariflenen klinik cevap: –Ateş  38°C veya  36°C –Kalp hızı  90 atım/dk –Solunum hızı  20/dk –Lökosit sayısı  12,000/mL veya  4,000/mL veya >10% immatur nötrofiller SIRS = sistemik enflamatuar yanıt sendromu. ACCP: American College of Physicians Bone et al. Chest. 1992;101:1644 SCCM: Society of Critical Care Medicine Sepsis SIRS Enfeksiyon Ağır Sepsis Sepsis: Bilinen ya da Şüphelenilen enfeksiyon varlığı + İki veya daha fazla SIRS kriteri tespiti

30 ACCP/SCCM Konsensus Tanımları Bone et al. Chest. 1992;101:1644; Wheeler and Bernard. N Engl J Med. 1999;340:207. Ağır Sepsis: Sepsisle birlikte aşağıdaki sistemlerden  1’inde görülen organ fonksiyon bozukluğu ile birlikte Kardiovasküler (hipotansiyon veya hipoperfüzyon ) Renal ( Oliguri) Respiratuar Sıvı/vazopressör tedavisine Hepatik dirençli hipotansiyon SAB < 90mmHg Hematolojik Santral Sinir Sistemi(mental değişiklikler) Açıklanamayan metabolik asidoz Septik Şok Sepsis SIRS Enfeksiyon Ağır Sepsis

31 Ağır Sepsis: Kompleks ve Öngörülemeyen Bir Klinik Sendrom Bone et al. Chest. 1992;101:1644; Wheeler and Bernard. N Engl J Med. 1999;340:207. Sepsis SIRS Enfeksiyon Ağır Sepsis Yüksek mortalite oranları (35%-45%) Yüksek mortalite oranları (35%-45%) Heterojen hasta popülasyonu Heterojen hasta popülasyonu Öngörülemeyen hastalık seyri Öngörülemeyen hastalık seyri Tam açıklanamamış etioloji ve patogenez Tam açıklanamamış etioloji ve patogenez

32 Ağır Sepsiste Homeostazis Bozulur Carvalho AC, Freeman NJ. J Crit Illness. 1994;9:51-75; Kidokoro A et al. Shock. 1996;5:223-8; Vervloet MG et al. Semin Thromb Hemost. 1998;24:33-44. Fibrinolizis Homeostazis Fibrinolizis Enflamasyon Koagülasyon

33 – = değişiklik yok. Lorente et al. Chest. 1993;103:1536; Kidokoro et al. Shock. 1996;5:223; Mesters et al. Thromb Haemost. 1996;75:902; Mammen. J Antimicrob Chemother. 1998;41:A17; Mesters et al. (Basımda). Organ yetmezliği Enfeksiyon Enflamasyon Mikrovasküler disfonksiyon Mikrotrombüs oluşumu  Protein C  F 1+2  D-dimer  TAT Erken Bulgular   Protein C  F 1+2 – aPTT/PT –/  fibrinojen –/  D-dimer –/  TAT –/  /  trombositler Orta Dönemde Bulgular Ağır Dönemde Bulgular    Protein C  F 1+2  aPTT/PT  fibrinojen  D-dimer  TAT  trombositler Koagülasyon Anormallikleri Sepsiste Koagülopati

34 Ağır Sepsiste Tanı Koydurucu olarak: Akut Organ Fonksiyon Bozukluğu Taşikardi Hipotansiyon  CVP  PAOP Sarılık  Enzimler  Albumin  PT Bilinçsizlik Konfüzyon Pisikoz Takipne PaO 2 <70 mm Hg SaO 2 <90% PaO 2 /FiO 2  300 Oligüri Anüri  Kreatinin  Trombositler  PT/APTT  Protein C  D-dimer

35 Ağır Sepsis: Kompleks ve Öngörülemeyen Bir Klinik Sendrom Bone et al. Chest. 1992;101:1644; Wheeler and Bernard. N Engl J Med. 1999;340:207. Sepsis SIRS Enfeksiyon Ağır Sepsis Yüksek mortalite oranları (35%-45%) Yüksek mortalite oranları (35%-45%) Heterojen hasta popülasyonu Heterojen hasta popülasyonu Öngörülemeyen hastalık seyri Öngörülemeyen hastalık seyri Tam açıklanamamış etiyoloji ve patogenez Tam açıklanamamış etiyoloji ve patogenez

36 Sepsis Kaskatı FİBRİNOLİZ PROENFLAMATUAR MEDYATÖRLER ENFEKSİYON TF ANTI-ENFLAMATUAR MEDYATÖRLER ENFLAMASYON Aktive Protein C Aktive Protein C T TM KOAGÜLASYON PAI-1 T-PATAF-1 ENDOTEL HASARI T Trombin Tf Tissue faktör TM Trombomodulin PA-1Plasminogen Activator Inhibitor1 T-PA Tissue-type Plasminogen Activator TAFI Thrombin Activatable Fibrinolysis Inhibitor

37 Organ Yetmezliği Sepsis (İnfeksiyon + SIRS) Sepsis (İnfeksiyon + SIRS) Koagülasyon Fibrinoliz  Koagülasyon  Fibrinoliz Enflamasyon  Enflamasyon Endotel Hasarı Ölüm Sepsis Patofizyolojisi Endotelyal Disfonksiyon Mikrovasküler Trombozis Hipoperfüzyon/İskemi Akut Organ Disfonksiyonu (Ağır Sepsis)

38 Sepsis ile ilgili bulgu ve semptomlar 1991’de belirlenmiş olanlara göre daha değişkendir. Sepsis, ağır sepsis,septik şok gibi güncel tanımlar infeksiyona karşı host yanıtın kesin olarak evrelenmesi ve prognozun belirlenmesine olanak sağlamamaktadır. Sepsis bulgu ve semptomlarına yönelik geliştirilmiş bir listenin oluşturulması infeksiyona karşı host yanıtı daha iyi yansıtacaktır ! Klinik olarak yararlı bir evreleme sistemi hastalık ile ilişkili olası olumsuzluklara, ilişkili riske ve tedaviye olası yanıta göre geliştirilebilirmi sorusu gündeme gelmiştir. Crit Care Med 2003 Vol.31,No:4

39 Sepsiste yeni gelişmeler Mitchell Levy, MD Sepsisin tanısı ve evrelemesi için; Mitchell Levy, MD Sepsisin tanısı ve evrelemesi için; predispozan koşullar ışığında, hasarın orijini,yaygınlığı, host yanıtın tipi ve boyutu, eşlik eden organ disfonksiyonunun derecesine göre sınıflama sağlayan varsayıma dayanan yeni bir modeli öne sürmüştür. PIRO adını verdiği bu modelle gelecekte klinisyenlerin sepsisin evrelemesini daha kolay yapabileceklerini belirtmiştir.

40 Ağır sepsisin yönetimi Jean Louis Vincent, MD,FCCP kanser ile sepsisin dikkat çekici benzerliklerini : 1.Sepsis bütün organlara yayılır, kanser gibi 2.Sepsis kompleks selüler prosestir, kanser gibi 3.Sepsis mortalitesi yüksektir, kanser gibi 4.Sepsis tıbbi ve cerrahi tedavi edilir, kanser gibi 5.Sepsis tedavisi pahalıdır, kanser gibi 6.Sepsis çok sayıda kombine tedaviyi gerektirir, kanser gibi şeklinde özetlemiştir.

41 TNM sınıflaması John Marschall,Toronto Sepsisi kanser analoğu gibi düşünmeyi ve Pierre Denoix’in 1946’da kanser için yaptığı sınıflamayı sepsis için uygulamayı önermektedir. Sepsisi kanser analoğu gibi düşünmeyi ve Pierre Denoix’in 1946’da kanser için yaptığı sınıflamayı sepsis için uygulamayı önermektedir. T- Primer tümör T- Primer tümör N- Rejiyonal lenf nodu metastazı N- Rejiyonal lenf nodu metastazı M- Uzak metastazı M- Uzak metastazı Crit Care Med 2003 Vol.31,No:4

42 PIRO TNM yaklaşımına göre sepsis sınıflaması P – Predisposition P – Predisposition I-I nfection I-I nfection R- Response R- Response O- Organ dysfunction O- Organ dysfunction

43 P- Predispozisyon  Genetik değişiklikler- infeksiyonlara aşırıcevap /cevapsızlık aşırıcevap /cevapsızlık  İmmunsupresyon infeksiyon riskini arttırır, inflamatuvar yanıt azalır,  TNF2 alleli gibi genetik polimorfizim sonucu inflamatuvar yanıt daha şiddetlidir  Premorbid sağlık durumu,eşlik eden hastalıkların reversibl oluşu  Tedaviye yaklaşımı etkileyen kültürel/dini güçler  Yaş, cinsiyet  Yaşam şekli/alışkanlıklar  Bu faktörler infeksiyon, yanıt ve organ disfonksiyonu üzerine ayrı ayrı risk oluştururlar. Crit Care 2003;7:248-51

44 I-İnfeksiyon İnfeksiyonun tipi İnfeksiyonun yeri İnfeksiyonun yaygınlığı İnfeksiyonun tedavi şekli İnfeksiyonun tedavi hızı Tedavide kullanılan antibiyotikler. Crit Care 2003;7:252-55

45 I-İnfeksiyon İnfeksiyonun yeri, tipi,yaygınlığı prognozu etkiler. Bilateral bronkopnömoni/lokalize pnömoniye göre, Generalize fekal peritonit/apantisite göre Pnömoni ve intraabdominal infeksiyonlar, üriner sistem infeksiyonlarına göre Sekonder nazokomiyal bakteriyemiler, kateterle ilişkili bakteriyemilere göre mortalite yönünden daha yüksek risk taşırlar. Crit Care 2003;7:252-55

46 I-İnfeksiyon I O - kolonizasyon I 1 - lokal infeksiyon I 2- derin infeksiyon I 3- sistemik infeksiyon -/+ toksin salınımı

47 R- Response Vücudun enfeksiyonlara karşı salgıladığı Pro/antiinflamatuvar mediatörler IL-1, IL-6, IL-8, IL-10, TNF, platelet activating factor (PAF), heat shock protein vs. IL-6 düzeyi yüksekliği yüksek mortalite ile koreledir Sitokin tedavisi başlatmak için düzeylerine bakılmalıdır. Yüksek kalıcı Prokalsitonin düzeyleri ile sürvi ilişkisi açık değildir Pro-ANP ( pro-atrial natriuretik peptit ) BNP ( brain antriuretic peptit ) prognoz için kullanılabilirmi? IL-10, TNF’ ye göre iyi prognozu gösterir. İnbalans kötü prognoz göstergesidir. Crit Care 2003;7:252-55

48 Response II Gelecekte hastalara özgü sitokin cevaplarının, biyomarkırların saptanması; organ disfonksiyonlarının gelişmesinin saptanmasına, erken dönemde infeksiyonların sınıflandırılmasına ve tedavisine yardım edecektir. organ disfonksiyonlarının gelişmesinin saptanmasına, erken dönemde infeksiyonların sınıflandırılmasına ve tedavisine yardım edecektir. Örnek: Koagulasyon bozukluğunu gösteren bir marker drotrecogin tedavisi için, adrenal disfonksiyonu gösteren bir marker hidrokortizon tedavisine başlamak için kriter olabilecektir. Crit Care 2003;7:252-55

49 O- Organ TNM sisteminde olduğu gibi sepsiste organ disfonksiyonunun varlığı kanserde uzak organ metastazına eşdeğerdir. Organ bozulmalarını saptamada ana faktördür. Kaç organda gelişeceği, Bozukluğun şiddeti, Erken veya geç evreleme Klinisyenin vazopressörlere rağmen hastaların orta hipotansif / hipotansif, zayıf kardiyak fonksiyonda böbrek bozulmasını saptaması gerekir. Crit Care 2003;7:260-64

50 Organ disfonksiyonunun ağırlığının, tedavinin sınıflandırılmasındaki önemi henüz belli değildir. Enflamatuvar kaskatın erken mediyatörü olan TNF’nin nötralizasyonunun organ disfonksiyonu belirgin olmayan hastalarda etkili olduğuna ilişkin kanıt vardır, Drotrecogin alfa (activated) ( Xigris )’in hastalık seyri ağır olanlarda, ağır olmayanlara göre daha yararlı olduğu gösterilmiştir. Kritik hastalık sırasında gelişen organ disfonksiyonunu belirlemede bilinen organ yetmezliği skorlarının kullanılması önerilir.

51 Dr.Levy şu uyarıyı yapmaktadır!! PIRO sistemi sepsisin sınıflandırılmasında uygulanması gereken bir model olmaktan çok, gelecek araştırmalar için önerilmiş olan, üzerinde çalışılması, ileri araştırmalar yapılması gereken faydalı bir modeldir. Detayların oluşturulması sepsisin doğal gelişiminin ayrıntılı olarak ele alınması ve sadece kötü sonuca neden olabilecek değişkenlerin değil tedavide yanıt sağlıyabilme etkisine neden olabilecek değişkenlerin de değerlendirilmesi gerekmektedir. PIRO ile gelecekte sepsisin daha objektif kriterlerle evrelenmesi mümkün olacaktır

52 AlanGünümüzGelecekModernleştirme Predispozisyon Kısa süreli sürvinin azaldığı premorbid hastalıklar. Kültürel veya dini inanışlar, yaş,cinsiyet İnflamatuvar yanıt komponentlerinde genetik polimorfizm (örn. TIR, TNF, IL-1, CD14); Patojenler ve host yanıt arasındaki etkileşim ile ilgili bilgilerde artış Günümüzde premorbid faktörlerin akut hasarın morbidite ve mortalite üzerindeki etkisi önemli bulunmaktadır; hasarın çok ciddi sonuçları büyük oranda genektik predispozisyona bağlıdır (gelecek). Enfeksiyon hasarı Enfeksiyona nedeni patojenin kültürü, duyarlılığı; kaynağın kontrolü için sorumlu enfeksiyonun tespiti Mikrobiyal ürünlerin denenmesi (LPS, manan, bakterieyl DNA); gen transkript profilleri Hasar ı n tahrik edilmesine karşı spesifik tedaviler için hasarın gösterilmesi ve özelliklerinin ortaya çıkarılması gerekir. Yanıt SIRS, sepsisin diğer bulguları, şok, CRP Aktive olmuş inflamasyonun nonspesifik markerleri (örn. PCT veya IL-6) veya bozulmuş host yanıtı (LA-SR); tedavi hedefinin sepsifik olarak belirlenmesi (protein C, TNF, PAF) Hem mortalite riski hem de tedaviye olası yanıt hastalık seyrinin ciddiyetinin nonspesifik ölçümlerine göre değişmektedir. (örn. Şok); spesifik mediyatör-hedefli tedavi mediyatörün varlığı ve aktivitesine bağlıdır Organ disfonksiyonu Organ disfonksiyonu olan organ sayısı veya birleşik skorlar (MODS, SOFA, LODS, PEMOD, PELOD) Hasara karşı oluşan hücresel yanıtın dinamik ölçüleri – apoptosis, sitopatik hipoksi, hücre stressi Preemptif tedaviye yanıt ( mikroorganizmanın veya erken mediyatörlerin hedeflenmesi). Hasar oluşmuşsa mümkün değildir; hasarlanmış hücresel süreci hedefleyen tedaviler ise bu hasarın var olmasını gerektirir

53 Özet Sepsis yüksek mortalite, morbidite ve tedavi maliyeti ile; ciddi bir sağlık sorunudur. Ağır sepsisli hastalar yüksek ölüm riski taşırlar Sistemik enflamasyon, koagülasyon, ve bozulmuş fibrinolizis ağır sepsis hastalarında görülen bozulmuş homeostazisin ana bileşenleridir. Sepsis patofizyolojisi hakkında pekçok bilgi olmasına rağmen, sepsisi daha iyi tanımak, evrelemek ve sepsis kaskadını kırabilecek potansiyel yeni tedavi ajanlarını geliştirmeye yönelik araştırmalar sürdürülmelidir.

54 Bilmelisin ki... Her problem kendi içinde bir fırsat saklar. Ve problem, fırsatın yanında cüce kalır.

55 Bilmelisin ki... Şartlar ve olaylar, kim olduğumuzu etkilemiş olabilir. Ama ne olduğumuzdan kendimiz sorumluyuz.

56 Bilmelisin ki... Duvarda asılı diplomalar insanı insan yapmaya yetmez.

57 TEŞEKKÜR EDERİM


"SEPSİSTE TERMİNOLOJİ PIRO KONSEPTİ Prof. Dr Ali GÜNERLİ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı İZMİR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları