Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETİM MODELLERİ ( KURAMLARI ) Öğr. Gör. Osman ALBAYRAK- 2011 192 10.04.2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETİM MODELLERİ ( KURAMLARI ) Öğr. Gör. Osman ALBAYRAK- 2011 192 10.04.2015."— Sunum transkripti:

1

2 ÖĞRETİM MODELLERİ ( KURAMLARI ) Öğr. Gör. Osman ALBAYRAK- 2011 192 10.04.2015

3 KURAM ( MODEL) Öğretimin örgütlenmesinde temele alınan felsefeyi yansıtan bakış açısıdır STRATEJİ Hedeflere ulaşmak amacıyla, kullanılacak yöntem, teknik, araç ve gereçlerin belirlenmesine yön veren genel yoldur YÖNTEMBir konunun öğrenilmesi için izlenen yoldur TEKNİKBir öğretme yöntemini uygulamaya koyma da yapılan işlemlerin tümüdür 193 10.04.2015

4 194

5 ÇOKLU ZEKA KURAMI ( GARDNER) 19510.04.2015

6 Gardner, çoklu zeka teorisini ortaya atmış ve insanların tek bir zekaya sahip oluğu IQ denilen anlayışı kırmıştır. Gardner, çoklu zeka teorisini ortaya atmış ve insanların tek bir zekaya sahip oluğu IQ denilen anlayışı kırmıştır. Ona göre 8 zeka alanı vardır Ona göre 8 zeka alanı vardır ÇOKLU ZEKA TEORİSİ 19610.04.2015

7 19710.04.2015

8 ÇOKLU ZEKÂ KURAMI’NIN DAYANDIĞI TEMEL SAYILTILAR ÇOKLU ZEKÂ KURAMI’NIN DAYANDIĞI TEMEL SAYILTILAR 1. Bütün bireyler çoklu zekâ alanlarına potansiyel olarak sahiptir. 1. Bütün bireyler çoklu zekâ alanlarına potansiyel olarak sahiptir. 2. Bireyler, çoklu zekâ alanlarını belli bir düzeye kadar geliştirebilirler. 2. Bireyler, çoklu zekâ alanlarını belli bir düzeye kadar geliştirebilirler. 3. Çoklu zekâ alanları büyük sıklıkla karmaşık bir şekilde ve korelasyon örüntüleriyle çalışırlar. 3. Çoklu zekâ alanları büyük sıklıkla karmaşık bir şekilde ve korelasyon örüntüleriyle çalışırlar. 19810.04.2015

9 199 Özellikleri: Meslekler: Şair, Yazar, Öğretmen Gazeteci, Politikacı Hukukçu Yazılı-sözlü dil. Dilin kullanımını. Semantik, (anlambilim) Ezberleme ve hatırlama. Esprilidir. Konuşmayı sever.Hitabeti iyidir. İkna edicidir. Sözel-Dil Zekası 199 10.04.2015

10 200 Özellikleri: Meslekler: Matematikçi, Bilim Adamı Muhasebeci, Bilgisayarcı Soyut düşünme. Tümevarım/tümdengelim. yaşayarak öğrenme Bilimsel düşünür. Kategorize etme / sınıflandırmada. Muhakeme yeteneği. Formül ve örüntülerle düşünme/çalışma. Karışık hesap işleri. Mantıksal / Matematiksel Zeka 200 10.04.2015

11 201 Özellikleri: Meslekler: Ressam, Mimar, İzci, Rehber, Fotoğrafçı Nesneleri doğru bir şekilde algılama. Nesneler arasındaki ilişkileri fark etme. Görselleştirme yeteneği Görsel hafıza Görüntü yaratma/değiştirme Boşlukta yönünü bulma (Çöl, orman, uzay) Renk, şekil ve çizgilere duyarlılık Değişim ve dönüşümü fark etme Görsel / Uzamsal Zeka / Resim Zekası 201 10.04.2015

12 202 Özellikleri: Meslekler: Şarkıcı, Besteci, Müzisyen, Ses tonu kalitesine duyarlılık. Güfte yazma, beste yapma Seslere duyarlılık Ritim, nota, ahenke karşı duyarlılık Müzik türlerini ayırdetme Tempo tutma Ritimleri yakalama/ tekrar yaratma Müziksel / Ritmik Zeka 202 10.04.2015

13 203 Özellikleri: Meslekler: Atlet, Dansçı, Heykeltraş, Cerrah, Aktör, Beyin ve beden irtibatı. Ustaca taklit etme Koordinasyon, kas hareketleri Denge Esneklik Güçlü dokunma duyusu El becerileri. Bedensel / Kinestetik zeka 203 10.04.2015

14 204 Özellikleri: Meslekler: Psikolog, rehber uzman, Öğretmen, Siyasetçi Sinerji: meydana getirme/sürdürme. Başkalarının bakış açısıyla bakabilme Grup içinde başarılı ilişkiler kurma. İnsanlar arasındaki farklılıkları fark Diğer insanların ihtiyaç ve beklentilerini fark etme. Yüz ifadesi, jest ve sese duyarlılık Sosyal / Kişilerarası Zeka 20410.04.2015

15 205 Özellikleri: Meslekler: Şanatçı, Din adamı Psikoterapist, Sosyal Odaklaşma, yoğunlaşma Düşünmeyi düşünme. Yüksek düzeyde (ilişkisel) düşünme. Düşünceli / duyarlı. Hislerdeki değişimi fark etmek/ifade Kendi kendini motive/disipline etme. Sağlıklı benlik algısı. İçsel / İçsel / Özedönük Zeka 20510.04.2015

16 206 Özellikleri: Meslekler: Biyolog, Jeolog, Çiçekçi Arkeolog, Meteorolog Araştırma, inceleme; gezi - gözlem. Hayvanlara ilgi. Toprakla oynama. Bitki yetiştirme. Çevre bilinci. Mevsim ve iklim olaylarına ilgi Keşfetme. Doğa Zekası 20610.04.2015

17 GARDNER’A GÖRE ZEKÂNIN ÖZELLİKLERİ: GARDNER’A GÖRE ZEKÂNIN ÖZELLİKLERİ: 1. Her insan kendi zekâsını arttırma ve geliştirme yeteneğine sahiptir. 1. Her insan kendi zekâsını arttırma ve geliştirme yeteneğine sahiptir. 2. Zekâ sadece değişmekle kalmaz, aynı zamanda başkalarına da öğretilebilir. 2. Zekâ sadece değişmekle kalmaz, aynı zamanda başkalarına da öğretilebilir. 3. Zekâ insandaki beyin ve zihin sistemlerinin birbirleriyle etkileşimi sonucu ortaya çıkan çok yönlü olgudur. 3. Zekâ insandaki beyin ve zihin sistemlerinin birbirleriyle etkileşimi sonucu ortaya çıkan çok yönlü olgudur. 20710.04.2015

18 GARDNER’A GÖRE ZEKÂNIN ÖZELLİKLERİ: 4. Zekâ çok yönlülük göstermesine rağmen kendi içinde bir bütündür. 4. Zekâ çok yönlülük göstermesine rağmen kendi içinde bir bütündür. 5. Her insan, çeşitli zekâ alanlarının tümüne sahiptir. 5. Her insan, çeşitli zekâ alanlarının tümüne sahiptir. 6. Her insan zekâ alanlarından her birini belli bir düzeyde geliştirebilir. 6. Her insan zekâ alanlarından her birini belli bir düzeyde geliştirebilir. 7. Çeşitli zekâ alanları, genellikle bir arada belli bir uyum içinde çalışırlar. 7. Çeşitli zekâ alanları, genellikle bir arada belli bir uyum içinde çalışırlar. 20810.04.2015

19 1. Politikacıların, Öğretmenlerin, liderlerin ve psikologların ihtiyaç duyduğu tartışma, görüşme yapma, Öğretme ve toplantı düzenleme gibi etkinliklerde, bireyi başarılı kılmada öncelikli rol oynayan zekâ alanı aşağıdakilerden hangisidir? (2009) A) Sosyal B) Dilsel C) Öze dönük D) Görsel E) Mantıksal A 209 10.04.2015

20 2. Çoklu zekâ kuramının ortaya koyduğu bilgileri dikkate alarak mesleğini sürdüren bir öğretmen, bu kuramın gereği olarak aşağıdakilerden hangisini yapmaya özen gösterme­lidir? (2008) A) Dersi sunuş biçimine öğrencilerin alışması için çaba göstermelidir. B) Öğrenciler, hazırbulunuşluk düzeylerine göre bir araya getirilerek gruplanmalıdır. C) Öğrencilerin kavrayabilmeleri için konuları tekrar tekrar anlatmalıdır. D) Farklı öğretim yöntem ve teknikleri kullanmaya çaba göstermelidir. E) Öğrenme gerçekleştiğinde pekiştireç vermelidir. D 210 10.04.2015

21 3. Canlılarla ilgili kitapları okumayı seven, oyun oynarken, ders çalışırken yalnız olmayı tercih eden ve açık hava ortamlarında yapılan yürüyüşlerden hoşlanan bireyin çoklu zekâ kuramına göre hangi zekâ alanlarının daha baskın olduğu söylenebilir? (2008) A) Öze dönük ve doğacı B) Doğacı ve mantıksal C) Mantıksal ve sözel D) Sözel ve öze dönük E) Öze dönük ve müziksel A 211 10.04.2015

22 4. Ressam olmaya eğilimli ve istekli olan Sezgin'in anne ve babası onun bu isteğine karşı çıkmış ve onu hukuk fakültesine yönlendirmiştir. 4. Ressam olmaya eğilimli ve istekli olan Sezgin'in anne ve babası onun bu isteğine karşı çıkmış ve onu hukuk fakültesine yönlendirmiştir. Sezgin'in anne ve babası onun hangi çoklu zeka alanıyla ilgili tercihini görmezden gelmiştir? (2007) Sezgin'in anne ve babası onun hangi çoklu zeka alanıyla ilgili tercihini görmezden gelmiştir? (2007) A) Mantıksal B) Kişisel A) Mantıksal B) Kişisel C) Sosyal D) Sözel C) Sosyal D) Sözel E) Görsel E) GörselE 212 10.04.2015

23 Hasan ve Hüseyin saklambaç oynarken okula yurt dışından yeni gelmiş, Türkçe konuşmakta güçlük çeken, saklambaç oynamak isteyen fakat çekindiği için bir köşede oturan Sibel’ in onlara baktığını görürler. Hasan utangaç bir yapıda olduğu için, Sibel’ in yanına Hüseyin gider ve onu oyuna katılmaya davet eder. Hasan ve Hüseyin saklambaç oynarken okula yurt dışından yeni gelmiş, Türkçe konuşmakta güçlük çeken, saklambaç oynamak isteyen fakat çekindiği için bir köşede oturan Sibel’ in onlara baktığını görürler. Hasan utangaç bir yapıda olduğu için, Sibel’ in yanına Hüseyin gider ve onu oyuna katılmaya davet eder. Bu örnekte çoklu zekâ kuramına göre Hüseyin’ in hangi çoklu zekâ alanı diğer alanlara göre daha gelişmiştir? (KPSS 2010) Bu örnekte çoklu zekâ kuramına göre Hüseyin’ in hangi çoklu zekâ alanı diğer alanlara göre daha gelişmiştir? (KPSS 2010) A. Sözel B. Görsel C. Sosyal D. Bedensel E. Öze dönük 213 10.04.2015

24 YAPILANDIRMACI ( OLUŞTURMACI) ÖĞRENME KURAMI 214 10.04.2015

25 215 10.04.2015

26 Bu kuram Wittrock tarafından geliştirilmiş olup, Ausubel’in öğrenmeyi etkileyen en önemli etken öğrencinin mevcut bilgi birikimidir, yeni öğrenilen bilgiler bunlar üzerine inşa edilir şeklinde ifade edilen düşüncesi üzerine odaklanmıştır. Ausubel’in öğrenmeyi etkileyen en önemli etken öğrencinin mevcut bilgi birikimidir, yeni öğrenilen bilgiler bunlar üzerine inşa edilir şeklinde ifade edilen düşüncesi üzerine odaklanmıştır. 216 10.04.2015

27 En önemli temsilcileri Piaget, Vygotsky, Bruner, Ausubel ve Gestalt gösterilebilir. En önemli temsilcileri Piaget, Vygotsky, Bruner, Ausubel ve Gestalt gösterilebilir. 217 10.04.2015

28 Bu düşünceye göre öğrenci yeni kazandığı bilgileri daha önceden sahip olduğu bilgilerle karşılaştırarak yorumlar ve anlamlı hale getirerek zihnine yerleştirir. 218 10.04.2015

29 Geleneksel Görüş Yapılandırmacı Görüş Bilgi, bireylerin dışındadır ve öğretmenlerden öğrencilere aktarılır. Bilgi, kişisel anlama sahiptir. Bireysel olarak öğrenciler tarafından oluşturulur. Öğrenciler duyduklarını ve okuduklarını öğrenirler. Öğrenme daha çok öğretmenin iyi anlatmasına bağlıdır. Öğrenciler kendi bilgilerini oluştururlar. Duyduklarını ve okuduklarını önceki öğrenmelerine ve alışkanlıklarına dayalı olarak yorumlarlar. Öğrenme, öğrenciler öğretilenleri tekrar ettiği zaman başarılı olur. Öğrenme, öğrenciler kavramsal anlamayı gösterebildiklerinde başarılıdır. 219 10.04.2015

30 Yapılandırmacı öğretimin temel öğeleri 5 başlık altında toplanır: 1. Önceki bilgilerin harekete geçirilmesi 2. Yeni bilginin kazanılması 3. Bilginin anlaşılması 4. Bilginin uygulanması 5. Yeni bilginin farkında olunması 220 10.04.2015

31 Yapılandırmacı öğrenme kuramına göre öğrenme şu şekilde gerçekleşir: Özümleme Özümleme Yerleştirme Yerleştirme Zihinde yapılanma (Zihinsel Denge) Zihinde yapılanma (Zihinsel Denge) Sürekli özümleme Sürekli özümleme Oluşturmacılık (Kendi Kendine Sorular Üretme) Oluşturmacılık (Kendi Kendine Sorular Üretme) 221 10.04.2015

32 Geleneksel Sınıflar Yapılandırmacı Sınıflar Eğitim programını, temel becerilerin kazanılması ağırlık verir ve parçadan bütüne doğru işlenir. Eğitim programını, temel becerilerin kazanılması ağırlık verir ve parçadan bütüne doğru işlenir. Önceden hazırlanmış bir öğretim programına sıkı sıkıya bir bağlılık söz konusudur. Önceden hazırlanmış bir öğretim programına sıkı sıkıya bir bağlılık söz konusudur. Eğitim programıyla ilgili etkinlikler, ders kitapları ile sınırlıdır. Eğitim programıyla ilgili etkinlikler, ders kitapları ile sınırlıdır. Öğrenciler, öğretmenin bilgi ile dolduracağı boş kutular veya boş depolar olarak algılanır. Öğrenciler, öğretmenin bilgi ile dolduracağı boş kutular veya boş depolar olarak algılanır. Eğitim programı, kavramlara ağırlık verir ve bütünden parçaya doğru işlenir. Eğitim programı, kavramlara ağırlık verir ve bütünden parçaya doğru işlenir. Öğretim sürecinde öğrencilerin istekleri, ilgileri, ihtiyaçları ve çeşitli konularla ilgili soruları geniş yer tutar. Öğretim sürecinde öğrencilerin istekleri, ilgileri, ihtiyaçları ve çeşitli konularla ilgili soruları geniş yer tutar. Öğrenciler kendi öğrenmelerinden sorumlu olan,edindikleri bilgilere kendi zihinlerinde anlam veren ve bu nedenle de öğrenimde aktif olan bireyler olarak algılanırlar. Öğrenciler kendi öğrenmelerinden sorumlu olan,edindikleri bilgilere kendi zihinlerinde anlam veren ve bu nedenle de öğrenimde aktif olan bireyler olarak algılanırlar. 222 10.04.2015

33 Öğretmenler bilgiyi öğrencilere aktaran tek kaynak olarak algılanır. Öğretmenler bilgiyi öğrencilere aktaran tek kaynak olarak algılanır. Öğretmenler, öğrenci başarısını ve öğrenmesini değerlendirmek için sorulara kesin ve tek doğru cevap beklerler. Öğretmenler, öğrenci başarısını ve öğrenmesini değerlendirmek için sorulara kesin ve tek doğru cevap beklerler. Öğrenci değerlendirilmesi, öğretimden ayrı bir süreç olarak algılanır ve genellikle eğitim sonunda gerçekleştirilir. Öğrenci değerlendirilmesi, öğretimden ayrı bir süreç olarak algılanır ve genellikle eğitim sonunda gerçekleştirilir. Öğrenciler, sınıfta genellikle yalnız çalışırlar. Öğrenciler, sınıfta genellikle yalnız çalışırlar. Öğretmenler, öğrenme sürecinde bir öğren olarak öğrencilerle karşılıklı etkileşime girerler ve öğrenme çevresini düzenlerler. Öğretmenler, öğrencilerin çeşitli görüş ve fikirlerini anlamak için çaba harcarlar. Öğrenci değerlendirilmesinin öğretim sürecine kaynaşması sağlanır, öğrenciler sınıfta genellikle grup içinde ve diğerleriyle birlikte çalışırlar. Geleneksel Sınıflar Yapılandırmacı Sınıflar 223 10.04.2015

34 YAPILANDIRMACI SINIF 224 10.04.2015

35 YAPILANDIRMACI SINIF 225 10.04.2015

36 226 10.04.2015

37 YAPILANDIRMACI ÖĞRENME KURAMININ SINIFTA UYGULANMA MODELLERİ 227 10.04.2015

38 Birinci Aşama: Bu aşamada öğrencilerin dikkatleri öğrenilecek kavram üzerine çekilir ve onların kavrama yönelik yaşantıları ve varsa yanlış öğrenmeleri belirlenmeye çalışılır. İkinci Aşama (Odaklama Aşaması): Bu aşamada öğrencilerin öğretilecek kavramla ilgili zengin yaşantılar geçirmeleri sağlanır. Öğretmen öğrencilerin aktif olduğu veya öğrencilerin dikkatini çekip onları konuya odaklayacak değişik öğretim yöntemlerinden yararlanılır. Üçüncü Aşama (Mücadele Aşama): Bu aşama öğrencilerin kavramla ilgili yeni öğrendiklerini ön bilgileriyle karşılaştırdığı, sorguladığı, değerlendirdiği ve yorumladığı aşamadır. Dördüncü Aşama (Uygulama Aşaması): Bu aşama öğrencilerin öğrendikleri bilgileri yeni ve farklı durumlara uyguladıkları aşamadır. Bunun sağlanması için kavramla ilgili öğrencilere farklı örnek ve etkinlikler sunulur, değişik uygulamalar yaptırılır. DÖRT AŞAMALI MODEL 228 10.04.2015

39 5E MODELİ 1. Girme (enter/engage) aşaması : Öğrencilerin eski fikirlerinin farkında olmalarının sağlanması amacıyla, konu hakkında bildiklerini tanımlamalarına yardımcı olunur. Bu aşamada yapılabilecek etkinlikler 1. Ön bilgilere erişim sağlanır 2. Merak uyandırılır 3. Neden? Sorusu sorulur 4. Öğrenme isteği yönünde motive edirlirler 5. İlgileri çekilir 229 10.04.2015

40 2. Keşfetme (explore) aşaması : Öğrenciler birlikte çalışarak sorunu çözmek için düşünceler üretirler. Bu düşünceler öğretmenin süzgecinden geçtikten sonra olayı çözümlemek beceriler ve çözüm yollarına dönüştürülür. Öğrencilerin en aktif oldukları aşamadır. 2. Keşfetme (explore) aşaması : Öğrenciler birlikte çalışarak sorunu çözmek için düşünceler üretirler. Bu düşünceler öğretmenin süzgecinden geçtikten sonra olayı çözümlemek beceriler ve çözüm yollarına dönüştürülür. Öğrencilerin en aktif oldukları aşamadır. Bu aşamada yapılabilecek etkinlikler Bu aşamada yapılabilecek etkinlikler 1. Ön bilgileri kullanmalarına yardımcı olacak laboratuar etkinlikleri yapılır 2. Öğrenciler birlikte çalışırlar 3. Kendi kararlarını kendileri verirler 4. Soru ve fikir üretirler 230 10.04.2015

41 3. Açıklama (explain) aşaması : Bu aşamada öğretmen öğrencilerin yetersiz olan eski düşüncelerini daha doğru olan yenileriyle değiştirmelerine yardımcı olur. Modelin en öğretmen merkezli evresidir. Bu aşamada yapılabilecek etkinlikler 1. Ulaştıkları yargılar konusunda sorular sorulur 2. Sınıfta tartışma yaratılır 3. Daha fazla soru sorulur 4. Yeni tanımlar araştırılır 231 10.04.2015

42 . 4. Derinleşme (elaborate) aşaması : Bu aşamada öğrenciler kazandıkları bilgileri veya problem çözme yaklaşımını yeni olaylara ve problemlere uygularlar. Bu yolla zihinlerinde daha önce varolmayan yeni kavramları öğrenmiş olurlar. Bu aşamada yapılabilecek etkinlikler Bu aşamada yapılabilecek etkinlikler 1. Öğrenciler kendi yargılarını oluştururlar, bu konuda baskı yapılmaz 2. Diğer kavramlarla bağlantı kurarlar 232 10.04.2015

43 Değerlendirme (evaluate) aşaması : Bu dönem öğretmenin problem çözerken öğrencileri izlediği ve onlara açık uçlu sorular sorduğu bir aşamadır. Bu aynı zamanda yeni kavram ve becerileri öğrenmede, öğrencilerin kendi gelişmelerini değerlendirdikleri evredir. Değerlendirme (evaluate) aşaması : Bu dönem öğretmenin problem çözerken öğrencileri izlediği ve onlara açık uçlu sorular sorduğu bir aşamadır. Bu aynı zamanda yeni kavram ve becerileri öğrenmede, öğrencilerin kendi gelişmelerini değerlendirdikleri evredir. Bu aşamada yapılabilecek etkinlikler Bu aşamada yapılabilecek etkinlikler 1. Öz değerlendirme 2. Öğretmen gözlemi 3. Performans değerlendirme 4. Portfolyo 5. Rubrik 233 10.04.2015

44 Teşvik Etme (excite) aşamasi : Bu basamakta öğretmen öğrencinin derse ilgisini çekmek için çeşitli sorular sorar ve öğrencilerin yeni öğretilecek kavram hakkında ne bildiklerini, hangi ön bilgilere sahip olduklarını ve ne düşündüklerini ortaya çıkarmak için değerlendirme yapar Keşfetme (explore) aşaması : Bu aşamada öğrenciler yeni karşılaştıkları olayı keşfetmek ve gözden geçirmek için sorgulama yöntemini kullanıp, serbest düşünerek tahminler yapar ve hipotezler kurarlar. Açıklama (explain) aşaması : Öğrencilerin grup tartışmaları ile seçilen kavramları açıklamaya ve tanımlamaya çalıştıkları, öğretmenin ise sorduğu sorularla onlardan daha derin açıklamalar yapmalarını istediği aşamadır. Genişletme (expand) aşaması : Öğrencilerin önceki bilgilerinin yardımıyla yeni sorular oluşturdukları, çözüm yolları önerdikleri, kararlar aldıkları ve deneyler tasarlayıp yaptıkları aşamadır. Kapsamına alma (extend) aşaması : Öğretmen mevcut kavramların diğer alanlardaki anlamlarını da hatırlatır, karşılaştırır ve bu yolla yeni kavramlar oluşturur. Değiştirme (exchange) aşaması : Öğrencilerin grup tartışmaları ile kavramlar hakkında bilgi paylaşımı yaptıkları, diğer gruplar veya kendi grubundaki arkadaşlarıyla iş birliği yaptıkları aşamadır. İnceleme / Sınama (examine) aşaması : Bu modelin son basamağında öğretmen yeni kavram ve becerilerini uygulayan öğrencileri inceler, bilgi ve becerilerini ölçerek davranış değişikliklerinin sebeplerini açıklamaya çalışır. 7E MODELİ 234 10.04.2015

45 1. Uygulanmakta olan ilk ve ortaöğretim programlarının temelini yapılandırmacılık kuramının oluşturduğu belirtilmektedir. Yapılandırmacılık kuramına göre hareket eden bir öğretmenin, sınıfında aşağıdakilerden hangisini yapmaması beklenir? (2009) A) Çeşitli testler kullanarak öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerini belirleme B) Öğrencilerin konuyla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını varsayma ve derse temel kavramları öğreterek başlama C) Yeni bir konu ya da üniteye başlarken öğrencileri hedeften haberdar etme D) Öğrencilere proje çalışmalarında ve işbirliğine dayalı etkinliklerde daha fazla rol verme E) Öğrencilerin görüşlerini ve bakış açılarını dikkate alarak dersi planlama B 235 10.04.2015

46 2. 2005'te uygulamaya konulan ilköğretim programlarının dayandığı belirtilen' yapılandırmacı (oluşturmacı) öğrenme yaklaşımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (2008) A) Öğretmen, bilgileri yapılandırarak sistematik bir biçimde Öğrenciye sunmalıdır. B) Bilginin nasıl yapılandırılacağını ve nasıl kulanılacağını, ders kitapları ve öğretmen kılavuzları ayrıntılı olarak anlatmalıdır. C) Öğrencilerin, önceden öğrendikleri bilgileri zaman zaman tekrar edip hatırlamaları önemlidir. D) Öğrenciler, öğretmenden, öğretim araçlarından ve kitaplardan öğrendikleri bilgileri gerektiği zaman ve kendilerinden istendiğinde bir düzen içinde sunmalıdır. E) Bilişsel etkinlikler içinde öğrenilen yeni bilgiler eski öğrenilenlerle birlikte yorumlanır, geliştirilir ve sentezlenir. E 236 10.04.2015

47 Öğrenenlere, bilgiye ulaşma yollarını keşfetmelerinde yardımcı olur. Yukarıdaki özelliklere sahip olan bir öğretmenin, aşağıdaki öğretme-öğrenme yaklaşımlarından hangisini benimsediği söylenebilir? (2007) yaklaşımlarından hangisini benimsediği söylenebilir? (2007) A) Proje tabanlı B) Davranışçı C) Konu merkezli D) Geniş alan E) Yapılandırmacı E 237 10.04.2015

48 İŞBİRLİKÇİ (KUBAŞIK ) ÖĞRENME ÖĞRENME Önemli savunucuları ( J. Dewey- Vygotsky ) 238 10.04.2015

49 İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME Öğrencilerin ortak amaç için, küçük kümeler içinde birbirilerin öğrenmesine yardım ederek çalışmasıdır. Öğrencilerin ortak amaç için, küçük kümeler içinde birbirilerin öğrenmesine yardım ederek çalışmasıdır. Grupla öğrenme modelidir. Grupla öğrenme modelidir. Heterojen kümelerle çalışılır Heterojen kümelerle çalışılır 239 10.04.2015

50 240 10.04.2015

51 241 İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin ( Kubaşık ) Eğitim Uygulamasında Yer Alma Nedenleri:  Başarıyı arttırma  Üst düzey düşünme becerilerini geliştirme  Özsaygı geliştirme  Olumlu tutum geliştirme  Toplumsal beceriler kazandırma  Sosyal beceriler  Grup bilinci geliştirme 10.04.2015

52 242 !!! İşbirliğine dayalı öğrenme sürecinde öğrenciler, çoklu öğrenme ortamları içerisinde kendi öğrenmelerini yapılandırmaktadır. İşbirlikli Kümenin Özellikleri  Küme ortak amaç doğrultusunda çalışmalıdır. (Küme amaçları)  Öğrenciler arasında olumlu bağlılık olmalıdır. (Pozitif dayanışma. Olumlu bağlılık)  Öğrenciler arasında yüz yüze bir etkileşim olmalıdır. (Yüzyüze Destekleyici İletişim)  Öğrenciler bireysel sorumluluklarının farkında olmalıdır. (Bireysel Sorumluluk) 10.04.2015

53 243  Kubaşık öğrenme kümelerinde, üyeler birbirlerinin öğrenme sorumluluğunu taşırlar. (Geleneksel kümelerde, nadiren diğerlerinin öğrenmesi için sorumluluk duyulur).  Öğrencilerde sosyal beceri (liderlik, iletişim yeteneği, çatışma çözme vb.) olmalıdır ve bunlar kümede öğrenilir. (Sosyal Beceriler)  Kubaşık öğrenme kümelerinde her üyenin en üst düzeyde öğrenebilmesi ve üyeler arasında iyi çalışma ilişkilerinin yapılandırılması amaçlanır. (Geleneksel kümelerde, öğrenciler genellikle tek başlarına çalışır). 10.04.2015

54  Öğretmen kümeleri ve çalışmalarını izler, sorunlar çıktığında rehberlik eder, dönüt verir. 244 10.04.2015

55 245  Kubaşık öğrenme kümelerinde paylaşılmış bir liderlik söz konusudur. Tüm üyeler küme içindeki liderlik etkinliklerini yerine getirmek için sorumluluklarını paylaşırlar, (geleneksel küme - tek lider)  2 - 6 kişilik öğrenme grupları idealdir. (Küme büyüklüğü)  Kubaşık öğrenme kümelerinde yetenek ve kişilik özellikleri açısından karma (heterojen) kümeler oluşturulması gereklidir. (Karma Küme)  Gruptaki öğrenciler ilerleyişlerini değerlendirebilmeli ve gerektiğinde kararlar alabilmelidirler. Öğrenciler birbirlerinin ilerleme düzeyleriyle ilgili dönütler vermelidir. Kime yardım edilmesi, kimin güdülenmesi gerektiği gibi. (Küme İşleyişinin Değerlendirilmesi) 10.04.2015

56 246 Etkili Kullanım İlkeleri  Öğrenciler arasında yarışma yoktur, rekabet takımlar ve gruplar arasındadır. Başarı ya da başarısızlık öğrencinin değil grubundur. Grup performansları değerlendirilir.  İşbirliğine dayalı öğrenme yönteminde öğretmen rehberdir. Öğrencileri yönlendirme, gruplar arasındaki ilişkileri düzenleme ve grup içindeki işbirliğine ve etkileşime rehberlik etmektir. 10.04.2015

57  Öğrencileri gruplara öğretmen yerleştirmelidir. Grup üyeleri heterojen (farklı yetenek, kişilik, zekâ seviyesi) olmalıdır.  Öğrenciler arasındaki işbirliği ve etkileşimi sağlamak için planlı çalışma gerekir.  Öğrencinin öğrenciden öğrenmesi için grup atmosferi düzenlenmelidir.  İşbirlikçi gruplarda kişisel sorumluluk duygusunun anlamı, tüm grup üyelerinin hazırladığı malzemelerin, tüm grubun başarısı için olduğunu bitmesidir. 247 10.04.2015

58 248 Faydaları  Bu yaklaşımda öğrenciler birbirlerinden öğrenirler.  Öğrencilerin öğrenmeye güdülenmelerine ve dikkatlerini sürdürmelerine yardım eder.  Öğrenciler, birlikten doğan başarılarını kutlarlar.  Özelikle yavaş öğrenen ve düşük yetenekli öğrencilere, problem çözme ve üst düzey düşünme becerilerinin kazandırılmasında etkili olmaktadır. 10.04.2015

59  Öğrencinin kendine güvenini, özsaygısını ve motivasyonunu artırır.  Grup üyeleri "birlikte kazanır ve kaybeder."  Öğrencilerin soru sorma, cevaplama, düşünme, tartışma, sorumluluk yüklenme, iş başarma, görev paylaşma, dinleme, eleştirel düşünme, hoşgörülü olma ve başkalarına saygılı olma becerileri gelişir. 249 10.04.2015

60 250  Birlikte çalışıldığı için toplumsal değer ve demokratik değerleri kazandırır.  Toplumsal davranışlar kazandırılır.  Öğrencilerin empati kurma yeteneği gelişir.  Öğrencilerin "ait olma ve bağlılık" gereksinimlerini karşılamalarına yardım eder.  En pasif öğrenciler için bile yapılabilecek bir iş vardır. 10.04.2015

61 251 Sınırlılıkları ( Olumsuz Yönleri )  Çalışmanın bir kişinin üzerine kalma tehlikesi vardır.  Değerlendirme zordur.  Grupta kendinin iş yükünün fazla olduğunu düşünen öğrenciler gruba katkılarını azaltabilir.  işbirlikli öğrenmenin yanlış algılanıp geleneksel grup çalışmasıyla karıştırılabilir. 10.04.2015

62 SORU: Ortak ürün ya da grup ödülü Olumlu bağımlılık Bireysel değerlendirilebilirlik Yüz yüze etkileşim Sürecin değerlendirilmesi Eşit başarı fırsatı Bu becerileri kazandırmaya olanak sağlayan yöntem, teknik ya da yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? (2009) A) Büyük grup tartışması B) Yaratıcı drama C) Rol oynama D)İstasyon E)İşbirlikli öğrenme E 252 10.04.2015

63 253 Bu öğrenme yaklaşımları aşağıdakilerden hangisinde verilenler olabilir? (KPSS 2008) I II A) Geleneksel Bireyselleştirilmiş B) Geleneksel İşbirlikli C) Büyük gruplaBireyselleştirilmiş D) Büyük grupla Düzey gruplarında E) İşbirlikli Geleneksel B I  Öğrenciye öğretim sürecinde bireysel olarak sorumluluk verilmez.  Sosyal becerilerin geliştirilmesi öncelikle hedeflenmez.  Bir lider belirlenir.  Öğretmen, süreci yönetir. II  Birlikte öğrenme önemlidir.  Sosyal becerilerin geliştirilmesi önemlidir.  Liderlik paylaşılmıştır.  Öğretmen, süreci gözler ve yönlendirir. Aşağıdaki tabloda iki farklı öğrenme yaklaşımının özellikleri verilmiştir. 10.04.2015

64 PROBLEME DAYALI ÖĞRENME 25410.04.2015

65 25510.04.2015

66 PDÖ John Dewey tarafından ortaya atılmıştır. 25610.04.2015

67 PDY, öğrencilerin, gerçek yaşamla ilişkili problem durumları üzerinde problem çözme ve eleştirel düşünme gibi becerileri kullanarak belirlenen hedeflere ulaşması sürecidir 25710.04.2015

68 Probleme dayalı öğrenme bir bakıma kendi kendine yönlendirilen öğrenmedir. Bireysel ve grupla uygulanabilir 25810.04.2015

69 Probleme dayalı öğrenmenin adımları 1.Problemin farkına varılması 2.Problemin tanımlanması 3.Olası çözümlerin (hipotezlerin) oluşturulması 4.Veri toplama 5. Verilerin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi 6.Sonuç ve genellemelere varma, raporlaştırma 25910.04.2015

70 Ele alınan problemin sahip olması gereken özellikler  Gerçek yaşamla ilgili olması ve çok yönlü düşünmeyi gerektirmesidir.  Hedefe ulaştırıcı ve öğrencinin zihinsel yapısına uygun olmalıdır  Problemler yapılandırılmamış olmalıdır (Problem senaryo olarak verilir. Tanımlanması ve açıklanması öğrenciye bırakılır.)  Problem öğrencinin ilgisini çekmeli ve güdülenmeyi artırmalıdır.  Çok sayıda çözüm üretilecek yapıda olmalıdır. 26010.04.2015

71 Probleme dayalı öğrenmenin ilkeleri 1.Öğretmen problem senaryosunu sunar 2.Öğrenciler öğrenme sürecinde problem durumunu merkeze alırlar. 3.Problem durumu, birçok beceri ve fikri bütünleştirerek kullanmayı gerektirir. 4.Problem çözme sürecinde işbirlikli çalışma sürecinin kolay ve etkili olmasını sağlar. 5.Öğrenci, kendi öğrenmesinden sorumludur. 6.Öğrenciler, aktif problem çözücüdür. Öğretmenler ise, öğrencilerin Öğrenmesini yönlendiren bir "bilişsel rehber" rolüne bürünürler. 7.Öğrenme süreci, disiplinler arası bir yaklaşım ile planlanır ve uygulanır. 26110.04.2015

72 Probleme Dayalı Öğrenmenin Yararları Problem çözme becerilerini geliştirir, "nasıl öğrenileceğini öğrenme" ye teşvik eder. Yüzeysel öğrenmeyi değil, derinlemesine öğrenmeyi geliştirir. Öğrencilerin öğrenme yaşantıları ile gerçek hayat arasında bağ kurabilmesine, uygulama \ teoriyi birleştirebilmelerine olanak sağlar. Öğrenci bilimsel düşünme becerileri kazanarak, yaşamdaki problemlere bu pencerede bakmayı öğrenir. 26210.04.2015

73 Probleme Dayalı Öğrenmenin Yararları Karar verme ve eleştirel düşünme gibi bilişsel alanın üst düzey becerilerini geliştirir. Yaşam boyu öğrenme için temel oluşturur. Bilgiyi elde etme, yorumlayabilme ve kullanabilme becerilerini geliştirir. 26310.04.2015

74 Değerlendirme öğrenme sürecinin içindedir ve performansa dayalıdır. 26410.04.2015

75 26510.04.2015

76 1. Aşağıdakileden hangisi "probleme dayalı öğrenme" yaklaşımının temel özelliklerinden biri değildir? (2007) A) Hem öğrenme ürünü hem de süreç önemlidir. B) Öğretmen ve öğrenci birlikte öğrenirler. C) Bilgi derinlemesine çalışılarak anlamlandırılır. D) Öğrenci, alt düzey düşünme becerilerini kullanır. E) Eğitim programı esnek bir biçimde hazırlanır. D 26610.04.2015

77 2- Öğrencilerin, karşılaştıkları toplumsal durumlar için yaratıcı çözüm yollarını nasıl ürettikleri hakkında bilgi edinmek isteyen bir öğretmen, aşağıdaki öğretme-öğrenme yaklaşımlarının hangisini öncelikle tercih etmelidir? (2006) A) Sunuş yoluyla öğrenme B) Probleme dayalı öğrenme C) Tam öğrenme D) Buluş yoluyla öğrenme E) Bireyselleştirilmiş öğretim B 26710.04.2015

78 3. Aşağıdakilerden hangisi probleme dayalı öğrenme senaryolarında bulunması gereken en önemli özelliktir? (2005) A) Her biri uygulanabilir nitelikte birçok çözümünün olması B) Araştırmayı gerektirmesi C) Merak uyandırıcı ve ilgi çekici olması D) Gerçek yaşamla ilgili olması ve çok yönlü düşünmeyi gerektirmesi E) Gözlem yapmayı gerektirmesi D 26810.04.2015

79 SORU : Dersinde probleme dayalı öğrenmeyi kullanmayı planlayan öğretmen, öğrencileri küçük gruplara ayırmış ve öğrencilerin ilgisini çekebilecek bir problem durumu vermiştir. Grupların, verilen metinde geçen olumsuzlukları tartışarak belirlemelerini, çözüm yolları önermelerini ve olmasını önerdikleri biçimde metni yeniden yazmalarını istemiştir. Bu öğretmenin küçük gruplarda uyguladığı yöntem, teknik ya da yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? ( KPSS 2009 ) A) Problem oluşturma B) Senaryo yazma C) Örnek olay inceleme D) Tartışma E) Görüş geliştirme 26910.04.2015

80 5. Aşağıdakilerden hangisi, probleme dayalı öğrenmenin özelliklerinden biri değildir?2001 A) Öğretmenin değişik çözüm yollarını öğrencilere sunması B) Düşünme süreçlerinin kullanılması için zengin fırsatlar sağlaması C) Problemin çözümü için belli bir formül ya da kalıbın olmaması D) Öğrencilerin bilgi toplamada aktif olarak rol alması E) Öğrencilerin, problemin çözümünde bireysel olarak ya da grup içinde sorumluluk alması A 27010.04.2015

81 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 27110.04.2015

82 272 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yolla öğrenciler karar verme, sorumluluk almayı öğrenirler. !!! Aktif öğrenmenin her geçen gün daha fazla ilgi görmesinin sebebi öğrenmeyi öğrenmeye olanak sağlamasıdır. 10.04.2015

83 Etkin öğrenme için aktif katılım gerekli, ancak yeterli değildir. Etkin öğrenme, aktif katılım göstergeleri olan soru sorma, açıklama yapma vb. davranışların yanı sıra öğrenme sürecinin planlama, gözden geçirme gibi etkinliklerini de içermektedir. 27310.04.2015

84 274 Aktif Öğrenmenin Özellikleri  Öğrenciler, araştırma çalışmalarında kaynaklara kendileri ulaşır.  Öğrencilerin elde ettiği bilgiyi örgütlemelerine ve sunmalarına olanak sağlanır.  Öğrenciler, bireysel grup projelerinde sorumluluk alırlar, paylaşırlar.  Öğrenciler, bilgileri paylaşır, etkileşimde bulunur ve ortak bilgi üretimi için işbirliği yapar. 10.04.2015

85 Aktif Öğrenmenin Yararları  Öğrenmeyi öğrenme becerisi kazandırır  Her öğrencinin sürece etkin katılımını sağlar  Her öğrencinin bireysel hızına göre öğrenmeye imkan sağlar  Yaşam boyu öğrenmeyi sağlar 27510.04.2015

86 276 Etkin öğrenme birbiriyle ilişkili olan üç öğeden oluşur: 1.Temel Öğeler  Konuşma ve dinleme  Yazma  Okuma  Yansıtma 10.04.2015

87 277 2. Öğrenme Stratejileri  Küçük gruplar  işbirlikli öğrenme  Durum çalışmaları  Benzetim  Tartışma  Problem çözme  Günlük yazma 10.04.2015

88 278 3. Öğretim Kaynakları  Metinler  Ev ödevleri  Dışardan konuşmacılar  Öğretim teknolojisine göre hazırlanmış eğitim materyalleri 10.04.2015

89 279 Etkin öğrenmenin temel ilkeleri:  Öğrenme doğası gereği aktif bir süreçtir.  Farklı insanlar farklı yollarla öğrenir.  Bilgi etkinliklerle keşfedilir ve yapılandırılır. 10.04.2015

90 280 Etkin Öğrenme Sürecinde Öğretmenin Rolü  Sınıf içi çalışmaları öğrencilerle birlikte planlamalı, onların ilgi ve isteklerini göz önüne almalıdır.  Eğitim durumlarını her çocuğun değişik ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini dikkate alarak hazırlamalıdır.  Grup çalışmalarını yönlendirmeli ve çalışmaların sınıfta tartışılmasını sağlamalıdır. 10.04.2015

91 281  Konu seçiminde, araştırma yapmada öğrenci ilgi ve isteklerine yer vermelidir.  Etkin katılımı sağlayacak metinler seçmeli, ev ödevleri vermeli, dışardan konuşmacılar davet etmeli, eğitim materyalleri hazırlamalıdır.  Sınıf ortamını bütün iletişimlere açık olacak şekilde düzenlemelidir. Etkin Öğrenme Sürecinde Öğretmenin Rolü 10.04.2015

92 282 Etkin Öğrenme Sürecinde Öğrencinin Rolü  Olası öğrenme hedef ve etkinliklerini araştırır.  Kendine özel öğrenme hedeflerini seçer.  Hangi hedefleri hangi nedenle seçtiğinin bilincindedir.  Özgüveni vardır ve gerektiğinde özgüvenini geliştirir.  Öğrenme etkinliklerinin seçimini ve programını yapar.  Öğrenme güdüsü vardır veya bu güdüyü kendisi geliştirir.  Dikkatini toplar, eski öğrendiklerini hatırlar. 10.04.2015

93  Etkin Öğrenme Sürecinde Öğrencinin Rolü  Kendi cümleleriyle ifade eder.  Okur, dinler ve analiz yapar.  Bilgiler arasında ilişki kurarak onları şematik olarak gösterir.  Öğrendiklerini yeni durumlara uygular, uygulama alanlarını araştırır.  Öğrenip öğrenmediğini sürekli kontrol eder.  Yeni öğrenmede kendi stratejilerini dener.  Başarısızlık durumlarında başarısızlık nedenlerini araştırır.  Kendi performansını değerlendirir. 28310.04.2015

94 284 Öğrenme Etkinlikleri İnsanlar; Öğrenme Ürünleri İnsanlar; Analiz eder, tanımlar, yaratır, değerlendirir. Tanımlar, liste yapar, açıklar, tasvir eder. Deney yapar, uygular 10.04.2015

95 285 SORU Bir Türkçe öğretmeni bir okuma parçasını aşağıdaki basamakları izleyerek işlemektedir: Sınıfı küçük gruplara ayırır. Okudukları parçayı bireysel olarak özetledikten sonra özetlerini grup arkadaşlarının özetleriyle karşılaştırmalarını ister. Okuma parçası hakkında kitaptaki soruları önce bireysel olarak cevaplandırmalarını sonra, cevapları grup içinde tartışmalarını ister. Daha sonra, gruplardan parçanın içerdiği fikirlerin ilişkisini gösteren bir kavram haritası oluşturmalarını ister. Bu öğretmenin dersinde yararlandığı öğretim yaklaşımı ya da kuramı aşağıdakilerden hangisidir? (KPSS 2008) A) Aktif öğrenme B) Bireysel öğrenme C) Çoklu zekâya dayalı öğrenme D) Yapılandırmacı öğrenme E) Tam öğrenme 10.04.2015

96 SORU :G ü n ü m ü zde aktif ö ğrenmenin giderek daha ç ok ilgi g ö rmesinin en ö nemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? (2005) A) Bilginin hızla ç oğalması B) Ö ğrenmeyi ö ğrenmeye olanak sağlaması C) Okulların yapı ve işleyişinin gelişmesi D) Daha nitelikli ö ğretmenler yetiştirilmesi E) Yakın ç evrenin bir eğitim merkezi olarak g ö r ü lmesi 28610.04.2015

97 YAŞAM BOYU ÖĞRENME 28710.04.2015

98 288  Yaşam boyu öğrenim, kişisel ve sosyal amaçlı öğrenimin yanı sıra çalışma amaçlı öğrenimi de kapsamakta ve resmi eğitim sistemlerine ilişkin pek çok alanda yer almaktadır.  Yaşam boyu öğrenim, insana ve bilgiye daha çok yatırım yapma, dijital okuma yazma da dahil olmak üzere temel bilgi ve becerilerin kazanılmasını teşvik etme, esnek ve yenilikçi öğrenme fırsatlarını genişletme anlamına gelmektedir.  Amaç, tüm yaş gruplarındaki insanların yüksek kalitedeki öğrenim olanaklarına ve çeşitli öğrenim deneyimlerine eşit ve açık biçimde erişim sağlamalarını kolaylaştırmaktır. 10.04.2015

99 289 Yaşam boyu öğrenim şu alanları kapsamaktadır:  Okul öncesi dönemden emeklilik sonrası döneme kadar tüm yetenek, ilgi, bilgi ve nitelikleri kazanma ve yenileme.  Tüm öğrenim çeşitlerine önem verme 10.04.2015

100 DÜŞÜNME BİÇİMLERİ 29010.04.2015

101 291 YANSITICI DÜŞÜNME Dewey’e göre yansıtıcı düşünme herhangi bir konunun aktif, sürekli ve dikkatli bir şekilde düşünülmesidir. Bir araştırma sürecidir. Olay ve olgular farklı açılardan araştırılır. Öğrenenin öz eleştiri yaparak kendisini geliştirmesi ve yenilemesine dayanır 10.04.2015

102 YANSITICI DÜŞÜNEN ÖĞRETMENİN ÖZELLİKLERİ 1.Öğretimini sürekli ve amaçlı düşünür.Öğretmen eğitim hedeflerini, araç-gereçleri ve yöntemlerini sürekli olarak gözden geçirir. 2.Açık düşüncelidir.Uygulamalara karşı soru ve tepkilere açıktır.Sınıf içi uygulamaları sorgular. 3.Öğretimin sorumluluğunu alır.Öğrencilerinin gereksinimlerinden sorumludur, her öğrencisini sürekli kontrol eder. 4.Öğretimini incelerken içten davranır.Yansıtmayı önemser çünkü yansıtma sayesinde nasıl bir öğretmen olduğunu anlar. 5.Yansıtıcı düşünen öğretmen geleceği görür ve öğrencilerin de geleceği görmesini sağlar 10.04.2015292

103  Karşılaştığı problemleri mesleki hayatını geliştirmek için bir fırsat olarak görür.  Öğretmenliğe karşı olumlu tutum sergiler.  Eleştiriye,yardımlaşma ve işbirliğine açıktır. 10.04.2015293

104 294 Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirme Yansıtıcı düşünmeyi eğitime aktarabilmek için öncelikle temel düşünme becerilerine ve destekleyici bir ortama sahip olmak gerekir. Yansıtıcı düşünme becerisini geliştirebilecek yöntemler;  Öğrenme yazıları yazma  Yansıtıcı günlük tutma  Gelişim dosyası hazırlama  Kavram haritaları oluşturma  Soru sorma  Yansıtıcı tartışmalara katılma  Anlaşmalı öğrenme  Kendini değerlendirme 10.04.2015

105 SORU: Eğitimin amacı, okulda ö ğrenilenlerin g ü nl ü k yaşama aktarılmasıdır. Ö ğrenci aktif olarak katıldığı eğitim ortamından kendi deneyimleriyle bilgiler edinmeli, bu bilgileri paylaşmalı ve yeni etkileşimlerine aktarmalıdır. Bu fikri savunan bir ö ğretmen aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine vurgu yapmaktadır? (2009) A) Yansıtıcı d ü ş ü nme B) Eleştirel d ü ş ü nme C) Yaşamsal d ü ş ü nme D) Yaratıcı d ü ş ü nme E) Analitik d ü ş ü nme 29510.04.2015

106 SORU: İyi bir ö ğretmende bulunması gereken ö zelliklerden biri de yansıtıcı d ü ş ü nme becerisini işe koşmasıdır. Yansıtıcı d ü ş ü nme becerisine sahip olan ö ğretmenlerden beklenen ö zellikler sıralandığında; ö z saygı, i ç e d ö n ü k g ö zlem, a ç ık fikirlilik, ö ğretime ilişkin karar ve eylemlerinde sorumluluk almak başta gelir. Buna g ö re, yansıtıcı d ü ş ü nme becerisi gelişmiş bir ö ğretmenin, aşağıdakilerden hangisini yapması ö ncelikle beklenir? (2009) A) Okul y ö netimine s ü rekli bilgi aktarması B) Yapacağı ö zel etkinlikler i ç in okul y ö netiminin kararlarını beklemesi C) Z ü mre ö ğretmenlerinin uyguladığı y ö ntemleri sınıfında kullanması D) Dersinde hangi y ö ntemleri uygulayacağına kendisinin karar vermesi E) Programın ö ng ö rd ü ğ ü becerileri ö ğretmen kılavuzuna uyarak adım adım işlemesi 29610.04.2015

107 297 SORU : Bir öğretmen mesleki deneyimleri üzerinde düşünüp seçimler yapmakta ve bunlardan ders çıkarmaktadır. Yaptığı seçimlerin sorumluluğunu üstlenmekte daha sonra ise bu edinimlerini yeni planlamalarında kullanmaktadır. Öğretmenin bu özellikleri, aşağıdaki üst düzey becerilerden hangisine sahip olduğunun göstergesidir? (KPSS 2008) A) Yansıtmacı B) Analitik C) Eleştirel D) Problem çözen E) Bilimsel 10.04.2015

108 298 ELEŞTİREL DÜŞÜNCE Eleştirel düşünme akıl yürütme, analiz ve değerlendirme gibi zihinsel süreçlerden oluşan bir düşünme biçimidir.analizzihinseldüşünme Eleştirel düşünürler tüm duyulardan, yazılı ve/veya sözlü ifadelerden, gözlem, deney ve akıl yürütmeden elde ettikleri verileri biraraya getirirler. gözlemdeneyakıl Eleştirel düşünme netlik, açıklık, mantık, derinlik ve güvenilirlik taşır. !!! Eleştirel düşünme öğretiminde araştırma inceleme yoluyla öğretim, işbirlikçi öğretim stratejisi, grup tartışması ve problem çözme uygulamaları kullanılabilir. 10.04.2015

109 SORU : Eleştirel d ü ş ü nmenin temelini, bilinenlerin doğruluğunu belirleme, olgular ve d ü ş ü nceler arasındaki ilişkileri kavrama, beklenmeyen durumlara a ç ık olma ve mantıklı sonu ç lara ulaşma oluşturmaktadır. Buna g ö re, ö ğrencilerine eleştirel d ü ş ü nme becerisi kazandırmayı hedefleyen ö ğretmenin aşağıdakilerden hangisinden ka ç ınması gerekir? (2009) A) Kanıtlara dayanmaktan B) Ö l çü tler geliştirmekten C) Belirsizlikleri belli ö l çü lere kadar hoş g ö rmekten D) Fikrinde kararlı olmaktan E) Ger ç eklerle tahminler arasındaki farkı belirlemekten 29910.04.2015

110 300 Yaratıcılık, olmayan bir şeyi hayal edebilme, bir şeyi herkesten farklı yollarla yapabilme ve yeni fikirler geliştirebilme yeteneğidir. Başka bir deyişle yaratıcılık herkesin gördüğü şeyi aynı görüp onunla ilgili farklı şeyler düşünebilmektir. YARATICI DÜŞÜNME 10.04.2015

111 301 YARATICI DÜŞÜNME Yaratıcılık günlük olaylara ve nesnelere herkesten farklı bakabilmek ve farklı yaklaşım tarzı geliştirebilmektir. Yaratıcılık, olağan, günlük şeylerin özel olmasını, özel şeylerin de daha çok günlük hayata girip doğal şeyler olmasını sağlar. 10.04.2015

112 302  Yaratıcı Bireyin Özelliklerinden Birkaçı; · Başarılıdır, · Meraklıdır · Öz kanıtlama içersindedir. · Özgürdür · Yüksek üretim gücüne sahiptir · Kuşkuludur · İlgi alanları çok yönlüdür · Estetiksel yargı içindedir · İçe dönük bir yapısı olabilir · Coşkuludur · Önsezilidir · Etkileyendir. 10.04.2015

113 303 SORU : Aşağıda verilen öğretmen davranışlarından hangisi, öğrencilerin yaratıcılıklarının gelişmesine katkı sağlayabilir? (KPSS 2008) A) Öğrencilere akademik sorumluluk vermekten kaçınma B) Öğrencilerin bütün öğrenmelerini denetim altına alma C) Öğrencilerin yaptıkları herşeyi övme D) Öğrencileri birbirleriyle karşılaştırarak rekabet oluşturma E) Planlamalarında deneme - yanılma etkinliklerine yer verme 10.04.2015

114 304 YARATICILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER a) Duygusal Engeller: Utangaçlık, aptal yerine koyulma korkusu, yanlış yapma korkusu, belirsizliklere karşı hoşgörü yetersizliği ve aşırı özeleştiri bu gruba girer. b) Kültürel Engeller: Bazı toplumlar yaratıcılığı desteklediği gibi bazıları da engellemektedir. Hayal etmenin boşa harcanan zaman olarak kabul edilmesi, çok oyunun sadece çocuklar için olduğunun düşünülmesi,... Kültürel engellere örnek olabilir. c) Öğrenilen Engeller: Eşyaların kullanımı (fonksiyonel kalıplaşma), anlamların verilmesi, ihtimallerin beklenilmesi ve kutsallaşmış tabularla ilgili gelenek engellerini kapsamaktadır. d) Algılama Engelleri: Adetler, problemlerin önemli olan ögelerini tanımada başarısızlığa yol açabilir. Bunlara aşağıdaki engel de eklenebilir. e) Yüklü Program engelleri: Kalıplaşmış konular yığını olan ve belli süre içinde tamamlanılması gereken eğitim programları da yaratıcılığa engel olabilmektedir... 10.04.2015

115 305 f) Alışkanlıklar g) Geçmiş Yaşantı h) Kendine Güvensizlik i) İşleve Takılma 10.04.2015

116 306 SORU : Bir sınıfa gözlem yapmaya gelen okul müdürü, dersini masada oturarak anlatan öğretmeni “Masa öğretmenlerin oturması için değil, kitap, defter ve malzemelerin konması içindir.” diyerek eleştirmiştir. Müdürün sözleri, yaratıcı düşünce önündeki engellerden hangisine örnek oluşturur? (KPSS 2008) A) Kültürel engeller B) Duygusal etkenler C) Güdülenme D) Alışkanlıklar E) İşleve takılma 10.04.2015

117 Üstbiliş Üstbiliş, en kısa tanımıyla, kişinin kendi düşünme süreçlerinin farkında olması ve bu süreçleri kontrol edebilmesi anlamına gelir (Brown, 1978; Flavell, 1979).düşünmesüreçleri Flavell, 1976 yılında çocukların ileri bellek yetenekleri konusunda yaptığı bir araştırmada ilk kez üstbellek (metamemory) terimini kullanmış ve bu kavramı literatüre kazandırmıştır Flavellbelleküstbellek(metamemory)literatüre 30710.04.2015

118 Üstbiliş, çeşitli kaynaklarda bireyin kendi bilişsel süreçlerini kontrol edebilme ve yönlendirebilme yeterliliği; bireyin problem çözmesinde planlama, izleme ve değerlendirmenin kullanıldığı yüksek düzeyde bir yönetsel süreç; bilişsel aktivitenin anlaşılması ve kontrol edilmesi; bilişi etkileyen faktörlerin anlaşılması ve küçük modeller eşliğinde bilişin izlenip kontrol edilmesi olarak tanımlanmaktadır.problem çözmesinde 30810.04.2015


"ÖĞRETİM MODELLERİ ( KURAMLARI ) Öğr. Gör. Osman ALBAYRAK- 2011 192 10.04.2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları