Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1.soru Aşağıdaki cümlelerin soru anlamı zamirle sağlanmıştır ?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1.soru Aşağıdaki cümlelerin soru anlamı zamirle sağlanmıştır ?"— Sunum transkripti:

1 1.soru Aşağıdaki cümlelerin soru anlamı zamirle sağlanmıştır ? A. Bu saatte nereden geliyorsunuz ? B. Hangi gazeteyi almamı istersin? C. Nasıl geçti ? İşteki ilk günüm. D. Kardeşin kaçıncı sınıfta okuyor ?

2 Cevap : A A , D seçeneklerinde soru anlamı soru sıfatıyla sağlanmıştı. C’ deki soru sözcüğü eylemi nitelediği için soru anlamı zarfla sağlanmıştır. B’ deki soru sözcüğü ismi yerini tuttuğu için soru zamiridir

3 2.soru Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın yerini işaret yoluyla tutan sözcük kullanılmamıştır ? A. O , dedemin hediyesidir . B. Bunları kim sakladı ? C. Şunu da yiyebilir miyim ? D. Onun evini çok beğendim.

4 Cevap : D Soru varlığın yerini işaret yoluyla sözcükle anlatılmak istenen işaret zamiridir. A’ da o . B’ de bunları C’ de şunu sözcükleri işaret zamiridir. Fakat D’ de geçen onun sözcüğü kişi zamiridir .

5 3.soru Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlı türden zamirler bir arada kullanılmıştır ? A. Burada rahat rahat çalışabilirsiniz . B. Bu dolabı kimse tamir edemedi. C. Herkes senin okulu bitireceğine inanıyor. D. Günlüğüm yerini sana söylemem.

6 Cevap : C A’da burada B’ de kimse D’ de sana zamirleri kullanılmıştır. C’ de ise herkes sözcüğü belgisiz zamir senin sözcüğü ise işaret zamiridir .

7 4.soru Aşağıdaki cümlelerden altı çizili sözcüklerden hangisi ad olarak kullanılmıştır ? A. Manavdan kıpkırmızı domates aldım . B. Sebzeleri güzelce yıkamalısın . C. Odamın pencerelerini değiştireceğim. D. Uykulu gözlerle etrafı izledi.

8 Cevap : C A’daki ve D’ deki sözcükler ismin nitelikleri için sıfattır . B deki sözcük ise eylemi nitelen zarfttır.’

9 5.soru Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme sıfat olarak kullanılmıştır ? A. Odayı ıvır zıvır eşyayla doldurmuş. B. Bir kenarda sesiz sedasız oturuyor. C. Sobadaki kömür gürül gürül yanıyordu. D. Dolaptaki eski püskülerin hepsini attım.

10 Cevap : A Cümlede geçen ıvır zıvır ikilemesi ismin niteliği için sıfattır.B ve C seçeneklerindeki ikilemeleri türü eylemi nitelediği için zarftır. D’ deki ikileme ise cümlede isim göreviyle kullanılmıştır .

11 6.soru Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı sıfatla sağlanmamıştır ? A. Üniversiteyi bitireli kaç yıl oldu ? B. Bilgisayarın hangi özelliklere sahip ? C. Nasıl bir gelecek hayal ediyorsun ? D. Nereye gideceğimizi biliyor musun ?

12 Cevap : D A ,B ve C seçeneklerinde geçen şu ve yukarı sözcükleri ismi belirtildiği için soru sıfatı göreviyle kullanılmıştır .Fakat D’ deki soru anlamı musun soru edatıyla sağlanmıştır .

13 7.soru Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yalnız sözcüğü edat olarak kullanılmıştır ? A. Yalnız kalınca kendimi iyi hissetmiyorum. B. Tatlı yiyebilirsin ancak çok kaçırmayacaksın. C. Beni yalnız dokuza kadar arayabilirsin. D. Bu sene yaz tatilini yalnız geçirdi.

14 Cevap : C Yalnız sözcüğü sadece anlamında kullanıldığı için edattır.yalnız sözcüğü A ve D seçeneklerinde eylemi nitelediği için zarf göreviyle B’ de ise ama anlamında kullanıldığı için bağlaç görevinde kullanılmıştır.

15 8.soru Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem kullanılmamıştır ? A. Eyvah , cüzdan takside kaldı. B. Nereye istersen gidebilirsin C. Aman , ateşe yaklaşma D. Üff, bağırarak konuşma

16 Cevap : B A’ da eyvah C’ de aman D’ de ise üff sözcüklerinin cümleye anlamlarda , cümlede ünlem görevinde kullanılmıştır

17 9.soru Büyük bir titizlikle şeçtiğim bilgileri sizle paylaşacağım Bu cümlede aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi yoktur ? A. Sıfat B. Edat C. Bağlaç D. Zamir

18 Cevap : C Cümlede geçen büyük ismi nitelediği için sıfat ile sözcüğü edat sizlerle sözcüğü ise zamir görevinde kullanılmışrtır.

19 10.soru Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük bağlaçtır ? A. Bana doğru yavaş yavaş yürüdü. B. Dün seni aradım hatta sana not bıraktım. C. Bana göre bu renk odayı kapatmış. D. Sabahtan beri telefonla konuşuyor.

20 Cevap : B A,C ve D seçeneklerindeki altı çizili sözcükler edat göreviyle kulanılmıştır.

21 11.soru Aşağıdakilerin hangisinde güzel sözcüğü farklı türde kullanılmıştır ? A. Güzel havalarda gezmeyi seviyorum. B. Toplantıda güzel insanlarla karşılaştık. C. Okuduğum kitapların hepsi güzeldi. D. Kendine güzel bir elbise almış.

22 Cevap : C A, B ve D seçeneklerinde güzel sözcüğü ismi nitelediği için sıfat göreviyle kullanılmıştır .C’ de ise isim görevinde kullanılmıştır.

23 12.soru Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat bir çok ismi nitelemiştir ? A. Müdürün etkileyici bir konuşması vardı. B. Birkaç gün sonra matematik sınavım var. C. Son günlerde farklı işlerle meşgulüm. D. Yeni elbisemi ve tokamı arkadaşıma gösterdim.

24 Cevap : D Yeni sözcüğü hem tokayı hem de elbiseyi nitelemiştir.

25 13.soru Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, farklı türden bir zarf kullanılmıştır ? A. Gözlerindeki şiş henüz inmemişti. B. Akşam üzeri şiddetli bir fırtına başladı. C. Dün bana size uğrayacağını söylemiştin. D. İki kardeş özlemle kuçaklaştılar.

26 Cevap : D A , B ve C seçeneklerinde zaman zarfı kullanılmıştır. D’ de ise eyle durumu bakımından nitelediği için durum zarfı vardır .

27 14.soru Aşağıdaki cümlelerin hangisinde miktar zarfı kullanılmamıştır ? A. Ders sırasında güldüğü için azar işitti. B. Davranışları yüzünden ona pek güvenmiyoruz. C. Hava dünden beri bir hayli soğumuş D. Seni dünden beri çok bekledim.

28 Cevap : A B , C ve D cümlelerinde eyleme ne kadar diye soru sorduğumuzda yanıt alabilmekteyiz B’ de pek C’ de bir hayli D’ de çok sözcükleri miktar zarfı olarak kullanılmıştır.


"1.soru Aşağıdaki cümlelerin soru anlamı zamirle sağlanmıştır ?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları