Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KELAM 5. ÜNİTE MELEKLER 1. MELEKLERİN VARLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KELAM 5. ÜNİTE MELEKLER 1. MELEKLERİN VARLIĞI"— Sunum transkripti:

1 KELAM 5. ÜNİTE MELEKLER 1. MELEKLERİN VARLIĞI
İslam’da imanın temel esaslarından biri de meleklere iman etmektir. haberci,elçi,kuvvet ve iktidar sahibi anlamına gelen melek,gözle görülmeyen,Allah’ın emriyle verilen görevleriyerine getiren,güçlü, hızlı ve zor işlere gücü yeten bir varlıktır.

2 Kur’an’da ;melekler,iman konuları arasında yer alır.
YÜCE ALLAH: ‘’….Peygamber Rabb’inden kendisine indirilene iman etti,mü2minler de (iman ettiler).Her biri ;Allah’a,meleklerine,kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler….’’ buyurmaktadır. Yüce kitabımızda meleklerin bazıları özel isimleriylebazıları da görevleriyle anılmıştır. Diğer semavi dinler de meleklerin varlığını kabul etmiştir.

3 Meleklerin özellikleri
1-Melekler, Allah’a isyan etmezler vegünah işlemezler. 2-Emrolundukları işleri aksatmadan yaparlar. 3-Yemez içmezler. 4- Cinsiyetleri yoktur. 5- Uyumaktan, yorulmaktan,usanmaktan yaşlanmaktan vb. özelliklerden arınmıştırlar. 6- Gaybı bilmezler. 7- Elleri ve kanatları vardır.

4 Meleklerle ilgili ayetler
Meleklerin kıyamet günü insanlar gibi öleceği Zümer suresi 68. ayette geçmektedir. ‘’Sur’a üflenir ve Allah’ın dilediği kimseler dışında göklerdeki her kes ve yerdeki herkes ölür…’’ Meleklerin insanlar için şefaatçi olmaları ise Neml suresi 26.ayette geçmektedir. ‘’Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri;ancak Allah’n izniyle, dilediği ve hoşnut olduğu kimselere yarar sağlar.’’

5 MELEKLERİN GÖREVLERİ Meleklerin esas vazifeleri Allah’a kulluk ve onun emirlerini yerine getirmektir. Bunlardan CEBRAİL, MİKAİL, İSRAFİL, AZRAİL büyük meleklerdir.

6 Dört büyük melek ve görevleri
CEBRAİL: Peygamberlere vahiy getirmekle görevlidir. KU’AN’DA CEBRAİL’E VERİLEN İSİMLER 1-Temiz,saygın,latif,üstün güce ve kesin bilgiye sahip anlamında CİBRİL 2-RUHU’L KUDÜS/KUTSAL RUH 3-RASUL/ELÇİ

7 MİKAİL: Doğa olaylary ile ilgilenir.
İSRAFİL:Kıyameti koparacak ilk ve yeniden dirilişi başlatacak İkinci üflemeyi(nefh) yapmakla ve insanları mahşere çağırmakla görevlidir. KUR’AN’DA İSRAFİL’E VERİLEN İSİM MÜNADİ/ÇAĞIRICI HADİSLERDE VERİLEN İSİM İSE İSRAFİL’ DİR AZRAİL: Eceli gelmiş insanların canını Allah’ın izniyle almakla görevlidir.

8 Dört büyük melek dışında da çok sayıda melek vardır.
Bunlardan bazıları ve görevleri şunlardır.

9 Amellerini yazmakla görevlidir.
1-HARUT VE MARUT: İnsanları imtihan için gönderilmiştir. 2-KİRAMEN KATİBİN,RAKİB-ATİD:İnsanın iyi ve kötü, gizli ve açık Amellerini yazmakla görevlidir. 3-HAFAZA MELEKLERİ: İnsanları korumakla görevlidir. 4-RIDVAN:Cennetle görevli meleklerin temsilcisidir. 5-MALİK: Cehennemle görevli meleklerin temsilcisidir.

10 Meleklere imanın önemi
Meleklere ve onların varlığına iman insana bazı faydalar sağlar ve insanın davranışlarını olumlu yönde etkiler. Meleklerin varlığına inanan kimse, Allah tarafından görevlendirilmişyazıcı meleklerce gözetlendiği bilinciyle hayırlı işler yapmaya yönelmekteve ölçülü davranmaktadır.Bu inanç kişiyi kötülük yapmaktan alıkoymaktadır. Zihnini ve davranışlarını kötülükten korumakla da huzurlu bir hayata kavuşturmaktadır.

11 Cin ve şeytan Görülemeyen ve duyu organlarıyla algılanamayan varlıklar meleklerden ibaret değildir. Kur’an’ın aynı türden olduğunu bildirdiği cinler ve şeytanlar da görülmeyen varlıklardandır. Bu ruhani varlıklardan melekler; hayırlı, Allah’a itaatkar ve insanlara iyi şeyler ilham eden varlıklardır. Şeytanlar ise insanı aldatan ve şerre yönelten varlıklardır.

12 CİN Kur’an’ı Kerim ve sahih hadisler cinlerden bahsetmektedir. Cinlerin yalın ateşten ve insan türünden önce yaratıldıklar, Hicr suresi 38. ayette ‘’ Cinlei de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık’’ ayetinde beyan edilmiştir. Cinler iradeli varlıklardır ve Allah’a kulluk için yaratılmışlardır. Cinlerin gayba dair bilgileri yoktur. Ancak Kur’an’da gökten bilgi çalmak için gökleri yokladıkları ve oradan ateş huzmeleriyle kovuldukları haber verilmektedir. Cinlerin Müslüman olanları müminlerle beraber cennette, kafir olanları da inkarcılarla birlikte cehennemde kalacaklardır.

13 şeytan Cinlerin atası İblis’tir.
Şeytan ateştan yaratılmıştır. Şeytan , azgınlık ve kötülükte aşırı giden, kibirli ve insanları ısrarla haktan saptırmaya çalışan cinlerin genel adıdır. Cinlerin atası İblis’tir. İblis Allah’a ibadetle yücelerek melekler arasında yer almıştır. Allah’ın Adem’e secde emrine, ondan üstün olduğu iddiasıyla isyan ederek haktan sapmıştır. Allah’ın lanetine uğramış ve onun huzurundan kovulmuştur.

14 Allah,varlıkları insanlar farklarını kolaylıkla anlayabilsin diye zıtlarıyla yaratmıştır.
Melekler;temizliğin, hakkın ve iğiliğin, Şeytan ise onun zıddı özelliklerin temsilcisidir. İnsanın iyi yönüne karşılık melek, kötü yönüne karşılık da şeytan yaratılmış ve bunun birini model almakla sınanmıştır.

15 VARLIKLARIN ÖZELLİKLERİ
MELEKLER MENŞE/YARATILIŞ: NURDAN YAYATILMIŞLARDIR. İRADE YÜKÜMLÜLÜK: YOKTUR. GAYB BİLGİSİ: YOKTUR. BAŞKASINA HAKİMİYET: YOKTUR.

16 VARLIKLARIN ÖZELLİKLERİ
ŞEYTAN MENŞE/YARATILIŞ: ATEŞTEN YARATILMIŞTIR. İRADE/YÜKÜMLÜLÜK: YOKTUR. GAYB BİLGİSİ: YOKTUR. BAŞKASINA HAKİMİYET: YOKTUR.

17 VARLİKLARIN ÖZELLİKLERİ
İNSAN MENŞE/YARATILIŞ: TOPRAKTAN YARATILMIŞTIR. İRADE YÜKÜMLÜLÜK: YÜKÜMLÜDÜR. GAYB BİLGİSİ: YOKTUR. BAŞKASINA HAKİMİYET: YOKTUR

18 VARLİKLARIN ÖZELLİKLERİ
CİN MENŞE/YARATILIŞ: ATEŞTEN YARATILMIŞTIR. İRADE YÜKÜMLÜLÜK: YÜKÜMLÜDÜR. GAYB BİLGİSİ: YOKTUR. BAŞKASINA HAKİMİYET: YOKTUR

19 HAZIRLAYAN : NAZLI ÖZÇELİK
HAYMANA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ HAZIRLAMIŞ OLDUĞUM İLK SLAYT UMARIM İŞİNİZİ GÖRÜR .


"KELAM 5. ÜNİTE MELEKLER 1. MELEKLERİN VARLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları