Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SORUNLARIMIZ Öğrencilerin ilgi ve dikkat (motivasyon) eksiklikleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SORUNLARIMIZ Öğrencilerin ilgi ve dikkat (motivasyon) eksiklikleri"— Sunum transkripti:

1 SORUNLARIMIZ Öğrencilerin ilgi ve dikkat (motivasyon) eksiklikleri
Tayin ve atamalar Fiziki Yetersizlik Velilerin Eğitime Bakış Açısı Devamsızlık SBS-LYS de Başarı düşüklüğü Ders araç-gereçlerinin yetersiz olması SORUNLARIMIZ Okul-Veli işbirliğinin yetersiz olması. Milli ve manevi değerlerimizin genç nesilde yok olmaya başlaması Disiplin ve güvenlik sorunları Sosyal-Kültürel faaliyetlerin yetersizliği Çevre ve temizlik sorunları. Öğrencilerde okuma alışkanlığının olmaması Okul iklimi ve okul kültürünün tüm okul çalışanları arasında benimsenememesi

2 5

3 SALIPAZARI KAYMAKAMLIĞI EĞİTİMDE BAŞARIYI ARTIRMA AKSİYON PLANI
İLGİLİ KONU AKSİYON FAALİYETLERİ KİM NEZAMAN HEDEF KİTLE AKSİYON 1 Aralık ayından başlamak üzere her ay Salıpazarı İlçe Kaymakamının başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürü, Şube Müdürü, Okul ve bağlı kurum müdürlüklerinin, veli ve öğrenci temsilcilerinin katıldığı değerlendirme toplantıları yapılacaktır. Değerlendirme Toplantıları Çalışma Takvimi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanacak ve okullara dağıtılacak Toplantı gündemi proje yürütme kurulu tarafından belirlenecektir Toplantının Sekreterya işleri Salıpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yürütülecektir. Yapılan toplantı ve alınan kararlar hakkında halk basın ve internet yoluyla Salı5pazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas YAVUZ tarafından bilgilendirilecektir. Toplantılarla ilgili belge, resim ve video arşivi hazırlanacak, ortaya çıkan nihai çalışmalar yıl sonunda kitapçık haline getirilecektir. -Salıpazarı Kaymakamı  -İlçe Milli Eğitim Müdürü  -Şube müdürü -okul müdürleri Şubat ayından itibaren her ayın son Cuma günü saat 13.30 -Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul Müdürlükleri -Bağlı Kurum

4 SALIPAZARI KAYMAKAMLIĞI EĞİTİMDE BAŞARIYI ARTIRMA AKSİYON PLANI
İLGİLİ KONU AKSİYON FAALİYETLERİ KİM NEZAMAN HEDEF KİTLE AKSİYON 2 İlçemizde eğitim gören ve12. Sınıf öğrencilerine deneme sınavı yapılacaktır. Deneme Sınavları Sınavlar; Her okul sınav analizini kendi bünyesinde yapacaktır. Sınavda başarılı olup ilk 3’e giren öğrenciler ödüllendirilecektir. İlçe Ar-Ge birimince sınav sonuçlarıyla ilgili istatistiki dosya oluşturulacaktır. -İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  -Tüm Okul üdürlükleri  -Öğretmenler 2013/2014 Eğitim ve Öğretim Yılı Sınava hazırlanan ve 12. Sınıf öğrencileri

5 SALIPAZARI KAYMAKAMLIĞI EĞİTİMDE BAŞARIYI ARTIRMA AKSİYON PLANI
İLGİLİ KONU AKSİYON FAALİYETLERİ KİM NEZAMAN HEDEF KİTLE AKSİYON 3 Okullarda, sınavlarda soru çıkan derslerle ilgili soru bankası oluşturulacaktır. Soru bankası her ders için konu ve ünite olarak ayrıştırılacak, öğretmenler de her konu ve ünite bitiminde işlenen konularla alakalı soruları soru bankasından seçip öğrencilere dağıtacaktır. Soru Bankası Okul idaresi ve öğretmenler tarafından tedarik edilen sorular bir dosyada toplanarak arşiv oluşturulacaktır. Salıpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından test takip formu geliştirilecektir. Anlaşılmadığı tespit edilen konuların tekrarı yapılacaktır. Derslerde konu bitiminden sonra konuyla ilgili en az 5 adet test sorusu çözülecektir. Ünite bitimlerinde mutlaka konu tarama testleri yapılarak sonuçları değerlendirilecektir. -Okul idaresi ve öğretmenler Her ders ve ünite sonlarında Sınava hazırlanan Sınıf öğrencileri

6 SALIPAZARI KAYMAKAMLIĞI EĞİTİMDE BAŞARIYI ARTIRMA AKSİYON PLANI
AKSİYON 4 Tüm okullarda Eğitim-Öğretim yılında 8. ve 12. Sınıf öğrencilerinin öğretmenler arasında (başarı seviyelerine göre) paylaştırılarak, öğrencilerin başarısını artırma ve ve mesleki yönlendirmenin planlanması için “Öğrenci Koçluğu” sistemi devreye konulacaktır. Öğrenci Koçluğu Öğrenci seçimi ve dağılımı öğretmenler kurul toplantısında yapılacaktır. 8. ve 12. Sınıf öğrenciler, öğrenci koçları belirlenerek dağılım yapılacaktır. Öğrenci koçları geliştirilen formlarla grubundaki öğrencilerin yöneltme konusundaki bilinçlenmesini sağlayacaktır. Öğrenci koçları,öğrencilerinin sınıf öğretmenleri ve velileriyle iletişim halinde olacaklardır. Öğrenci koçları ve öğrenci listeleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilecektir. Okul İdarecileri - öğretmenler Eğitim Öğretim yılı boyunca 8 ve 12 sınıf öğrencileri

7 SALIPAZARI KAYMAKAMLIĞI EĞİTİMDE BAŞARIYI ARTIRMA AKSİYON PLANI
İLGİLİ KONU AKSİYON FAALİYETLERİ KİM NEZAMAN HEDEF KİTLE AKSİYON 5 Ortaokul ve Liselerde`de “Değerler Eğitiimi ile ilgili çalışmalar -Her ay seçilen konuyla ilgili öğrencilere bilgi verilecek. -Konu sınıflarda işlenecek. -ilgili pano düzenlenerek öğrenciler bilinçlendirilecek. -İlgili yarışma ve çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. -Yapılan çalışmalar -Tüm Okullar Eğitim ve Öğretim Yılı Ortaokul ve Lise Öğrencileri

8 SALIPAZARI KAYMAKAMLIĞI EĞİTİMDE BAŞARIYI ARTIRMA AKSİYON PLANI
Okullarda kurulacak komisyonlar tarafından, daha önceden belirlenen tarihlerde veli toplantıları yapılarak, öğrencilerin başarısının artırılması konusunda değerlendirmeler yapılacaktır. Veli toplantılarının yapılması Her ay okul müdürlükleri tarafından belirlenen tarihlerde veli toplantıları düzenlenecektir. Okullarda velilerin öğretmenlerle daha rahat ve çekinmeden derdini anlatacağı veli görüşme ortamları oluşturulacak. Velilerle iletişime geçebilmek için veli telefonları sürekli güncellenecek ve gelişmeler velilere Toplu SMS yoluyla iletilecek. Veli toplantılarının veliler için sıkıcı ve itici olmaması için okul idareleri tarafından gerekli ortam hazırlanacaktır (ikram vs) Velilerle okullar arasındaki mesafeyi ortadan kaldırmak için onları okul aktivitelerinin içine çekmeye gayret edilecektir. Örnek velilerin, veli toplantılarında ön plana çıkarılarak onurlandırılması. -Okul müdürlükleri -Öğretmenler Eğitim Öğretim Yılı Veliler Öğrenciler

9 SALIPAZARI KAYMAKAMLIĞI EĞİTİMDE BAŞARIYI ARTIRMA AKSİYON PLANI
İLGİLİ KONU AKSİYON FAALİYETLERİ KİM NEZAMAN HEDEF KİTLE AKSİYON 7 Komisyonlar tarafından yapılan değerlendirme toplantıları sonrası oluşturulacak raporlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne iletilecek ve bu raporlardaki konular İlçe Kaymakamı başkanlığında yapılan İlçe toplantısında değerlendirile-cektir. Aksiyon planına göre yapılan okullardaki çalışmaların değerlendiril mesi Okul ve kurumlar o ay içinde yaptıkları çalışmaları raporlaştırarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne sunacaklardır. Yaptıkları çalışmalar ilçe toplantısında değerlendirilecektir. -İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü -Okul müdürlükleri Her ayın son haftası İlçe Eğitim Sistemi Başarıyı Artırma Komisyonu

10 SALIPAZARI KAYMAKAMLIĞI EĞİTİMDE BAŞARIYI ARTIRMA AKSİYON PLANI
AKSİYON 8 Maddi imkansızlık sebebiyle ders kaynakları konusunda sıkıntı çeken öğrencilerin tespit edilerek bu öğrencilere Kaymakamlık Makamınca ve yerel imkanlarla kaynak temininde yardımcı olunacaktır. Sınava Girecek Öğrencilere Eğitim Desteği Şubat 2013 sonuna kadar okul müdürü başkanlığında oluşturulacak komisyon (Komisyona Muhtar ve Okul Aile Birliğinden bir üye alınacak) tarafından maddi durumu yetersiz 8 ve 12 sınıf öğrencilerinin tespiti yapılacaktır. Salıpazarı Kaymakamı başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürü ve vakıf görevlilerinden oluşturulacak komisyon tarafından okullardan gelen raporlar değerlendirilecektir. Tespit edilen öğrenciler, sınava hazırlık materyalleri karşılanarak Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan SBS ,YGS ve LYS kurslarına katılımı sağlanacaktır. -Kaymakamlık -SYD Vakfı -İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü -Okul ve kurum idarecileri -öğretmenler Eğitim Öğretim Yılı 8 ve 12. Sınıflardaki maddi durumu yetersiz öğrenciler

11 SALIPAZARI KAYMAKAMLIĞI EĞİTİMDE BAŞARIYI ARTIRMA AKSİYON PLANI
İLGİLİ KONU AKSİYON FAALİYETLERİ KİM NEZAMAN HEDEF KİTLE AKSİYON 9 İlçede görevli rehber öğretmenler ve sağlık personeli tarafından ve12. sınıf öğrencilerine ve velilerine Ders Çalışma Ortamları ve Çalışma Planı, Verimli Ders Çalışma Yöntemleri, Test Teknikleri, Motivasyon, Sınav Stresi, Okul ve Meslek Tanıtımı, Ergenlik, Temizlik ve Sağlık ve Sağlığa zararlı alışkanlıklar konusunda seminerler verilecek. Rehberlik Hizmeti ve Seminerlerin Verilmesi - Eğitim ve seminer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulup, ilçedeki rehber öğretmenler görevlendirilerek söz konusu eğitim ve seminerlerin tüm ilçe okul ve kurumlarında verilmesi sağlanacak . -İlçe Milli Eğitim Müdürü başkanlığında 20/02/2013 tarihinde ilçedeki rehber öğretmenleri ile konu ile ilgili değerlendirme toplantısı yapılacak. - Veli ve öğrenciler için çalışmaların içeriği ile ilgili duyuru ve bilgilendirme amaçlı broşürler rehber öğretmenler tarafından hazırlanacaktır. - İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Emniyet Amirliği ile görüşülerek plan dahilindeki eğitimlerinin tarihleri konusunda anlaşma sağlanacaktır ve bu eğitimler de rehber öğretmenlerin katkılarıyla gerçekleştirilecektir. - Özendirici etkinliklerin yapılması kapsamında görsel (uyarı panoları) unsurların kullanılması Okul idareci ve öğretmenlerine alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı konusunda bilgilendirme seminerleri verilecektir. -İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü -İlçe Emniyet Amirliği -İlçe Toplum Sağlığı Merkezi -Okul ve kurum idarecileri -Rehber Öğretmenler Eğitim Öğretim Yılı içinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulacak takvime göre -Öğrenciler -Öğretmenler

12 SALIPAZARI KAYMAKAMLIĞI EĞİTİMDE BAŞARIYI ARTIRMA AKSİYON PLANI
AKSİYON 10 Okullarda kurulacak ekiplerle öğretmenler kurulunda belirlenen öğrenci ve aileleri “Geleceğimiz İçin El Ele” projesi kapsamında evlerinde ziyaret edilerek, kendileri ve velileriyle görüşülecektir. Ev Ziyaretleri Okullarda proje yürütme kurulu oluşturulacak. Ziyaret edilecek öğrenci ve aileler kurul tarafından belirlenecek. Kurul tarafından ziyaret takvimi oluşturulacak ve ziyaret edilecek ailelere bilgi verilecek. Ziyaretler görsel olarak kayıt altına alınıp faaliyetler internet sitesinde yayınlanacak. Proje ile ilgili raporlar aylık olarak okul müdürlüklerince hazırlanacak ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilecek. -Okul idaresi ve Öğretmenler -Okul aile birliği temsilcisi -Rehber öğretmenler Eğitim Öğretim Yılı - Veliler - Öğrenciler

13 SALIPAZARI KAYMAKAMLIĞI EĞİTİMDE BAŞARIYI ARTIRMA AKSİYON PLANI
İLGİLİ KONU AKSİYON FAALİYETLERİ KİM NEZAMAN HEDEF KİTLE AKSİYON 11 İlçede bulunan veya ilçede yetişip dışarıda görev yapan başarılı insanlarla öğrenciler bir araya getirilip karşılıklı öneri ve tavsiye alış verişi sağlanacaktır. Öğrencilerde Kariyer ve Mesleki Bilincinin Oluşturulması -Okullar mezun edip mesleki başarıya ulaşmış eski öğrencilerini tespit edecekler. -Tespit edilen kişilerle irtibata geçilerek mümkünse okul ziyareti yapmaları sağlanacak, değilse kendileriyle röportaj yapılarak kariyer ve mesleki gelişimleri makale haline getirilip tüm okul ve kurum öğrencilerin dikkatine sunulacak. -İlçe içerisindeki değişik meslek mensuplarının katılacağı meslek tanıtım toplantıları tertip edilecek. -Rehber öğretmenleri tarafından çalışma öncesi ve sonrasında uygulanacak anketlerle yapılan çalışmanın yararlılığı ölçülecektir. -Yapılan tüm çalışmalar okullar tarafından elektronik ortamda arşivlenip gelecek senelerde de kullanılmak üzere saklanacaktır. -Kaymakamlık -İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü -Okul ve Kurum idarecileri -Rehber öğretmenler -Çeşitli Meslek Mensupları -AR-GE Eğitim Öğretim Yılı 8. 9.Ve 12. Sınıf Öğrencileri

14 SALIPAZARI KAYMAKAMLIĞI EĞİTİMDE BAŞARIYI ARTIRMA AKSİYON PLANI
AKSİYON 12 Ortaokul 8.sınıf ve Ortaöğretim 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin ileriye yönelik hedef belirlemeleri, bir üst öğrenime ilişkin bilgi sahibi olabilmeleri amacıyla üniversite ve ortaöğretim kurumlarına eğitim gezileri düzenlenecektir. Öğrencilerde Eğitim, Kariyer ve Mesleki Bilincinin Oluşturulmasına Yönelik Gezi Faaliyetleri Okul müdürlükleri tarafından belirlenecek tarihlerde lise ve üniversite gezileri yapılacaktır. Geziler öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda oluşturulacak gruplar şeklinde uygun okul ve kurumlara yapılacaktır. Bu gezilere Meslek Liselerine yönlendirilecek öğrencilerin velilerinin de katılımı sağlanacaktır. İlçemizde bulunan ortaöğretim kurumları geziler yaparak kendilerini ortaokullara afiş, broşür veya sunum şeklinde tanıtacaklardır. -Kaymakamlık -İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü -Belediye -Okul Müdürlükleri Eğitim Öğretim Yılı (Nisan-mayıs) 8 -11ve 12. Sınıf Öğrencileri

15 SALIPAZARI KAYMAKAMLIĞI EĞİTİMDE BAŞARIYI ARTIRMA AKSİYON PLANI
İLGİLİ KONU AKSİYON FAALİYETLERİ KİM NEZAMAN HEDEF KİTLE AKSİYON 13 Tüm eğitim kurumlarında sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler düzenlenecektir. Sosyal ve Kültürel Faaliyetler -Okul Müdürleri tarafından anketler yapılıp öğrencilerin hangi spor, kültürel ve sosyal faaliyet istedikleri belirlenecek. -Bu konuda okul müdürlükleri kendi çalışmalarını (bilgi yarışması, sportif yarışmalar, yılsonu etkinlikleri, okuma bayramı, sergi, şiir-kompozisyon-resim-fotoğraf yarışmaları, il içi geziler, sinema- tiyatro-müzik korosu vb faaliyetler) planlayıp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün onayı dahilinde gerçekleştirecektir. -Özellikle köy öğrencilerinin Samsun’u daha yakından tanımalarının sağlanması, geziler düzenlenmesi. “Samsunu Görmeyen Öğrenci Kalmasın” adlı bir proje hayata geçirilecektir. ( HEDEF; Eğitim yılında en az 50 öğrenci) -İlçe genelinde yapılacak faaliyetler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanarak uygulanacaktır. -Kaymakamlık -Belediye -İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü -Okul Müdürlükleri -Okul Aile Birlikleri Eğitim Öğretim Yılı Öğrenciler

16 SALIPAZARI KAYMAKAMLIĞI EĞİTİMDE BAŞARIYI ARTIRMA AKSİYON PLANI
AKSİYON 14 Öğrencilerin başarısını artırmak ve olumlu davranışlarını geliştirmek amacıyla ilçe genelinde çeşitli ödüllendirme faaliyetleri yapılacaktır. Ödül ve Takdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödüllendirme kriterleri belirlenecek.(Ayın öğrencisi; Başarı-temizlik-Örnek davranış). Belirlenen kriterler öğretmenler aracılığıyla öğrencilere duyurulacak. Komisyon tarafından seçilen ve ödüllendirilen öğrenciler okulun görünür bir yerine konulan panoda duyurulacak. Örnek öğrencilerle kültürel geziler (Sinema ,tiyatro vb.) ve birlikte yemek gibi aktiviteler yapılacaktır. -İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü -Okul müdürlükleri Her ayın son haftası Öğrenciler

17 SALIPAZARI KAYMAKAMLIĞI EĞİTİMDE BAŞARIYI ARTIRMA AKSİYON PLANI
İLGİLİ KONU AKSİYON FAALİYETLERİ KİM NEZAMAN HEDEF KİTLE AKSİYON 15 Merkezi sınavlar öncesinde, sonrasında ve yerleştirme aşamasında okullarda “Danışma Merkezi” kurulacaktır. Öğrenci Danışma Merkezleri Okullarımızda Danışma Merkezi adı altında birim oluşturulacak. Her okul idaresi kendi danışmanlarını kendi bünyesinde seçecektir. Danışma birimi öğretmenler vasıtasıyla velilere ve öğrencilere tanıtılacaktır. Sınav sonrası tercih döneminde danışma merkezi veli ve öğrencilere gerekli rehberlik hizmetini yapacaktır. Tercih döneminden önce öğrencilere bilgi amaçlı broşürler dağıtılacaktır.  -İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü -Okul idaresi -Rehber Öğretmenler Eğitim Öğretim Yılı Mayıs ayından itibaren sınavların tercih süresi bitimine kadar 8. ve 12. Sınıf Öğrencileri

18 SALIPAZARI KAYMAKAMLIĞI EĞİTİMDE BAŞARIYI ARTIRMA AKSİYON PLANI
İLGİLİ KONU AKSİYON FAALİYETLERİ KİM NEZAMAN HEDEF KİTLE AKSİYON 16 Okullarda özel yetenekli ve üstün zekalı olan öğrenciler belirlenecek ve onlarla ilgili gerekli çalışmalar yapılacaktır Özel Yetenekli ve üstün zekalı Öğrencilerin Tespiti ve Doğru Yönlendirilmesi Okul müdürlükleri şube ve rehber öğretmenlerce özel yetenekli öğrencileri belirleyecek ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü`ne bildirecektir. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun bir öğretmen nezaretinde yeteneğinin geliştirilmesi ve yöneltilmesi sağlanacak. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde veya okullarda öğrencilerin istekleri ve yetenekleri doğrultusunda kurslar açılacaktır. Özel yetenekli öğrenciler için yapılacak eğitim ve etkinlikler için Çarşamba Rehberlik ve Araştırma Merkezinden yardım alınacaktır. -İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü -Halk Merkezi -Çarşamba RAM -Okul idaresi Eğitim Öğretim Yılı Özel Yeteneğe Sahip Ve üstün zekalı Öğrenciler

19 SALIPAZARI KAYMAKAMLIĞI EĞİTİMDE BAŞARIYI ARTIRMA AKSİYON PLANI
İLGİLİ KONU AKSİYON FAALİYETLERİ KİM NEZAMAN HEDEF KİTLE AKSİYON 17 İlçe genelinde ilkokul, ortaokul ve liseler düzeyinde “Okumayı Seviyorum” adlı proje kapsamında okumayı sevdirmeye yönelik ödüllü yarışmalar düzenlenecektir. Öğrencilere Okuma Alışkanlığını Aşılamak “Okumayı Seviyorum” İlçe Milli Eğitim Müdürü başkanlığında okul müdürleri, Türkçe ve Edebiyat öğretmenlerinin katılımıyla 18/02/2013 tarihinde “Okumayı Seviyorum” projesiyle ilgili toplantı yapılacaktır. Toplantıda projeyi uygulama komisyonu oluşturulacaktır. Bu komisyon projeyi sonuna kadar yürütecektir. Okullarda projenin yürütülmesi konusunda alt komisyonlar oluşturulacaktır. Projenin içeriğini İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon belirleyecektir. -İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü -Okul müdürlükleri -Öğretmenler Halk Kütüphanesi Şubat 2013 itibariyle Öğrenciler

20 SALIPAZARI KAYMAKAMLIĞI EĞİTİMDE BAŞARIYI ARTIRMA AKSİYON PLANI
İLGİLİ KONU AKSİYON FAALİYETLERİ KİM NEZAMAN HEDEF KİTLE AKSİYON 18 Okullarda dilek ve öneri kutularının bulundurulması, okul idaresi tarafından her hafta sonu değerlendiril-melerinin yapılarak aksiyon alınması Dilek, Öneri ve Şikayet Sisteminin Yerleştirilmesi Okulun uygun yerlerine dilek ve öneri kutularının konulacaktır. Her hafta Cuma günü kutular okul idarecisi tarafından açılarak gerekli değerlendirmeler yapılacaktır. Yıl sonunda hem öneriler hem şikayetlerle ilgili genel durum değerlendirmesi okul idaresi tarafından yapılacaktır ve yıl sonu raporu ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü`ne gönderilecek. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okullardan gelen raporları düzenleyip İlçe Raporu’na dönüştürülecek. -İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü -Okul idaresi -Rehber Öğretmenler Eğitim Öğretim Yılı Okul Yönetimi Öğrenciler Veliler Öğretmenler

21 SALIPAZARI KAYMAKAMLIĞI EĞİTİMDE BAŞARIYI ARTIRMA AKSİYON PLANI
AKSİYON 19 33-66 ay Okul Öncesi Eğitim almayan çocukların tesbiti ve eğitim almalarının sağlanması Ana Okulu Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon çalışmalarını yapacaktır. Çalışmalarla ilgili raporlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilecektir. -İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü -Anaokulu Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem 33-66 ay Okul Öncesi Eğitim almayan çocuklar

22 SALIPAZARI KAYMAKAMLIĞI EĞİTİMDE BAŞARIYI ARTIRMA AKSİYON PLANI
AKSİYON 20 Okulların eğitim materyalleri gözden geçirilerek eksiklikleri yerel imkanlarla tamamlanacak. Okul Eğitim Öğretim Olanaklarının Geliştirilmesi Okul ve kurum idarecileri, okul ve kurumlarındaki eğitim ihtiyaçlarını tespit edecekler ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü`ne bildirecekler. İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulacak komisyon tarafından köy ve mahalle muhtarları, sivil toplum örgütleri, ilçenin ileri gelen zenginleri, iş adamları, esnafları ve hayırsever vatandaşların davet edildiği bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Öncelikli ihtiyaçlara göre okul ve kurumların eksikleri yerel imkanlarla giderilecektir -Kaymakamlık -İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü -Sivil Toplum Örgütleri -Muhtarlar -Dernekler -Vakıflar -Hayırsever Vatandaşlar Eğitim Öğretim Yılı  -Kurum ve Kuruluşlar -İşadamları

23 SALIPAZARI KAYMAKAMLIĞI EĞİTİMDE BAŞARIYI ARTIRMA AKSİYON PLANI
AKSİYON 21 Okullarda devamsızlık yapan ve devam sorunu yaşayan öğrencilerin tekrar kazanılması. Öğrenci Devamsızlıklarının Önüne Geçme Çalışması Devamsızlık yapan öğrenci velileri SMS veya direk telefon yoluyla bilgilendirilecek. Devamsız öğrencilerin devamsızlık nedenleri araştırılacak ve çözüme kavuşturulacak. -Okul idaresi -Öğretmenler -Veliler -Rehber Öğretmen Eğitim Öğretim Yılı Öğrenciler

24 SALIPAZARI KAYMAKAMLIĞI EĞİTİMDE BAŞARIYI ARTIRMA AKSİYON PLANI
AKSİYON 22 Okullarda şiddet, disiplin ve güvenlik sorunlarının çözülmesi Şiddet ve disiplin konularında öğretmen ve öğrencilerin bilgilendirilmesi, Okul ve çevre güvenliğinin sağlanması Okul disiplin kurallarının öğrencilere yazılı olarak duyurulması. Öğretmenlere ve öğrencilere şiddet ve disiplin konularında seminer verilmesi. Değerler eğitimiyle ilgili çalışmaların etkili bir şekilde yapılması. -Okul Müdürlükleri -Öğretmenler Eğitim Öğretim Yılı Öğrenciler

25 SALIPAZARI KAYMAKAMLIĞI EĞİTİMDE BAŞARIYI ARTIRMA AKSİYON PLANI
İLGİLİ KONU AKSİYON FAALİYETLERİ KİM NEZAMAN HEDEF KİTLE AKSİYON 23 Eğitim çalışanları arasında ilişkilerin kuvvetlendiril-mesi ve motivasyonun artırılması için yapılacak çalışmalar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü , Okul idarecileri , Öğretmen ve Çalışanların birlikteliği İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ,okul idarecileri ,öğretmen ve çalışanlarla moral motivasyonu artırıcı faaliyetler düzenlenmesi. (gezi, piknik, spor aktiviteleri vb.). Başarılı ve gayretli olan çalışanların ödüllendirilmesi, özendirilmesi ve duyurulması (Ayın çalışanı, ayın öğretmeni vb uygulamalar). İlçemizdeki tüm idareci, öğretmen ve çalışanlarımıza kişisel gelişim uzmanları tarafından seminerlerin verilmesi. -İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü -Okul Müdürlükleri Eğitim Öğretim yılı boyunca İlçedeki tüm idareci, öğretmen ve personel

26 SALIPAZARI KAYMAKAMLIĞI EĞİTİMDE BAŞARIYI ARTIRMA AKSİYON PLANI
Yukarıdaki tüm çalışmalar öncelikle okullarda idarece kurulacak olan komisyon tarafından yerine getirilecektir. Yapılan çalışmalarla ilgili fotoğraf, sunum, film, yazı gibi çalışmalar rapor haline getirilerek her ay yapılacak ilçe toplantısı öncesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne sunulacaktır. İlyas YAVUZ İskender ÇOLAK İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaymakam SALIPAZARI KAYMAKAMLIĞI EĞİTİMDE BAŞARIYI ARTIRMA AKSİYON PLANI


"SORUNLARIMIZ Öğrencilerin ilgi ve dikkat (motivasyon) eksiklikleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları