Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KEMALPAŞA BELEDİYESİ PAYDAŞ ANALİZİ ÇALIŞMASI Yunus Emre Özer İbrahim Güray Yontar DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İİBF KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KEMALPAŞA BELEDİYESİ PAYDAŞ ANALİZİ ÇALIŞMASI Yunus Emre Özer İbrahim Güray Yontar DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İİBF KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ."— Sunum transkripti:

1 KEMALPAŞA BELEDİYESİ PAYDAŞ ANALİZİ ÇALIŞMASI Yunus Emre Özer İbrahim Güray Yontar DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İİBF KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

2 Paydaş Analizinde Temel Noktalar
• Faaliyetlerini sürdürmesi için kuruluşa girdi sağlayan kuruluş dışı birimler • Kuruluş faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde işbirliği yapılması gereken temel kurum ve kuruluşlar • Kuruluşun ilgili olduğu ve hizmet sunduğu kesimler ve bu kesimlerin kuruluş ile ilgili temel beklentileri • Hedef kitle ve diğer ilgililerden gelen görüş ve şikayetleri değerlendirme sistemi • Hedef kitle ve diğer ilgililerin kuruluş çalışmaları ile ilgili tatmin düzeylerinin nasıl ölçüldüğü/ölçülebileceği

3 PAYDAŞ ANALİZİ Katılımcılık stratejik planlamanın
temel unsurlarından biridir. Paydaşlar, kuruluşun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kuruluştan doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kuruluşu etkileyen kişi, grup veya kurumlardır.

4 Kuruluşun faaliyetleri ya da hizmetleri ile ilgisi olanlar kimlerdir?
Paydaşların tespiti Paydaş analizinin ilk aşamasında kuruluşun paydaşlarının kimler olduğu belirlenir. Kuruluşun paydaşlarının tespit edilmesi için aşağıdaki sorular sorulabilir; Kuruluşun faaliyetleri ya da hizmetleri ile ilgisi olanlar kimlerdir? Kuruluşun faaliyetlerini ya da hizmetlerini yönlendirenler kimlerdir?

5 Paydaşların önceliklendirilmesi
Paydaşların önceliklendirilmesinde dikkate alınacak hususlar; paydaşın kuruluşun faaliyetlerini etkileme gücü ile kuruluşun faaliyetlerinden etkilenme derecesidir.

6 Paydaşların değerlendirilmesi
Önceliklendirilen paydaşlar bu aşamada kapsamlı olarak değerlendirilir. Paydaşlar değerlendirilirken cevap aranabilecek sorular şunlardır: Paydaş, kuruluşun hangi faaliyeti / hizmeti ile ilgilidir? Paydaşın kuruluştan beklentileri nelerdir?

7 Paydaş Etki / İrtibat Matrisi
ZAYIF GÜÇLÜ AZ İzle Bilgilendir ÇOK Çıkarlarını gözet,çalışmalara dahil et Birlikte çalış

8 Paydaş görüşlerinin alınması ve
değerlendirilmesi Öncelikli paydaşların kuruluş hakkındaki görüş ve önerilerinin alınarak stratejik plana yansıtılması bir program dahilinde yürütülür. Paydaşların kuruluş hakkındaki görüşlerinin alınmasıyla kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri hakkında fikir edinilmesi sağlanacaktır.

9 Görüş ve öneriler hangi yöntemle alınacak?
İlgili paydaş itibariyle hangi kişi ya da birimlerin görüşü alınacak? Çalışmanın sorumluları kimler olacak? Görüş ve önerilerin alınması ne zaman ve hangi sürede gerçekleştirilecek? Alınan görüş ve öneriler ne zaman, nasıl ve kimler tarafından raporlanacak ve değerlendirilecek?

10 5393 Sayılı Belediye Kanunu md. 15
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

11 Paydaş Analizi İç Paydaş (Çalışanlar)
Dış Paydaş (Temel Ortak, Stratejik Ortak, Tedarikçiler) Hemşeri-Müşteri(Yararlanıcı, Hedef kitle) İç Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır. Kuruluşun çalışanları, yöneticileri ve kuruluşun bağlı olduğu bakan, iç paydaşlara örnek olarak verilebilir. Dış Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları, kuruluşa girdi sağlayanlar, sendikalar, ilgili sektör birlikleri dış paydaşlara örnek olarak verilebilir. Müşteriler (Yararlanıcılar): Kuruluşun ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlardır. Müşteriler dış paydaşların alt kümesidir. 11 11

12 İç paydaşlar(Çalışanlar)
Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır. ÖRNEK: Kuruluşun çalışanları yöneticiler ve Bakan 12

13 Dış Paydaşlar Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. ÖRNEK: Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları, kuruluşa girdi sağlayanlar, ilgili sektör birlikleri 13

14 TEMEL ORTAK Bir kuruluşun yaşamını sürdürebilmesine veya rekabet üstünlüğü sağlamasına yardım edecek ana kuruluşlardır.

15 STRATEJİK ORTAK Bir kuruluşun belirli varlık ve yeteneklerini beraberce kullanarak önem verdikleri belirli amaçları gerçekleştirmek için işbirliği yaptığı diğer bir kuruluştur.

16 KEMALPAŞA BELEDİYESİ PAYDAŞ ANALİZİ ÇALIŞMASI

17 Büyükşehir Belediyesi
PAYDAŞLAR HİZMET ALANLAR TEMEL ORTAK STRATEJİK ORTAK İÇ PAYDAŞ DIŞ PAYDAŞ İçişleri Bakanlığı X Valilik Kaymakamlık Büyükşehir Belediyesi İl Özel İdaresi Kamu Kuruluşlarının İl Müdürlükleri Belediye Başkanı Belediye Meclisi Belediye Encümeni İhtisas Komisyonları Kent Konseyi İller Bankası Sayıştay

18 PAYDAŞLAR HİZMET ALANLAR TEMEL ORTAK STRATEJİK ORTAK İÇ PAYDAŞ
DIŞ PAYDAŞ Sivil Toplum Kuruluşları X Odalar (Yerel) EBSO/İZTO İzmir’deki Üniversiteler Organize Sanayi Bölgesi

19 Basın ve Yayın Kuruluşları Türkiye Belediyeler Birliği
PAYDAŞLAR HİZMET ALANLAR TEMEL ORTAK STRATEJİK ORTAK İÇ PAYDAŞ DIŞ PAYDAŞ Basın ve Yayın Kuruluşları X Muhtarlar Hemşeriler Sendikalar Belediye Personeli İZKA Türkiye Belediyeler Birliği

20 Gediz Havzası Koruma Birliği Ege Belediyeler Birliği
PAYDAŞLAR HİZMET ALANLAR TEMEL ORTAK STRATEJİK ORTAK İÇ PAYDAŞ DIŞ PAYDAŞ Gediz Havzası Koruma Birliği X Okullar Engelliler Derneği Halk Eğitim Merkezi Amatör Spor Kulüpleri TMMOB Ege Belediyeler Birliği 20


"KEMALPAŞA BELEDİYESİ PAYDAŞ ANALİZİ ÇALIŞMASI Yunus Emre Özer İbrahim Güray Yontar DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İİBF KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları