Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖBREK FONKS İ YON BOZUKLUKLARI ARAŞ.GÖR.DR.PINAR FAK İ RULLAHO Ğ LU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖBREK FONKS İ YON BOZUKLUKLARI ARAŞ.GÖR.DR.PINAR FAK İ RULLAHO Ğ LU."— Sunum transkripti:

1 BÖBREK FONKS İ YON BOZUKLUKLARI ARAŞ.GÖR.DR.PINAR FAK İ RULLAHO Ğ LU

2

3 GENEL BİLGİLER  En az normal 1 böbrek  120-170 gr.  11-12 cm.  < 9 cm = “Küçük böbrek”  “Nefron” = temel işlevsel birim  Her böbrekte 1-1.5 milyon nefronvar.

4  NEFRON –Glomerül –Proksimaltübül –Henlekulpu –Distaltübül –Konnektörsegment –Kollektörtübül  Her böbrekte ortalama 1.500.000 adet (+)  %80’i kortekste

5 BÖBREĞİN TEMEL FONSİYONLARI  Filtrasyon  Endokrin fonksiyon  Kan basıncı düzenlenmesi  Sıvı-elektrolit dengesi  Asid-Baz dengesi  Detoksifikasyon

6 NEFRON YAPISI

7 BÖBREĞİN ENDOKRİN İŞLEVLERİ  PGA2, PGE2, PGF2oluşumu ile vazodilatasyonve kan basıncını düşürücü etki.  Renin-anjiotensin-aldosteronsistemi ile kan basıncını yükseltici etki.  Eritropoietinile eritropoezinuyarılması.  İ nsülin, glukagonve aldosteronunyıkılımı.  1,25-dihidroksikolekalsiferol(aktif vitamin D3) oluşumu

8 BÖBREK FONKSİYON BOZUKLUKLARI ZAMAN AKUT KRON İ K YER GLOMERÜLTÜBÜL

9 AKUT RENAL YETMEZLİK  Glomerüler filtrasyon hızının  saatler-günler içerisinde  aniden ve  beklenmedik şekilde azalmasına ba ğ lı  kanda nitrojenöz (üre, kreatinin) ve non-nitrojenöz atık ürünlerin artışı ile karaterize durumdur.  Renal disfonksiyonun ciddiyeti ve süresine ba ğ lı olarak ciddi metabolik bozukluklara neden olabilir.

10 KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ  Böbrek fonksiyonlarının uzun bir zaman sürecinde sinsi, yavaş,progresifve geriye dönüşsüz bir şekilde kaybı ile ortaya çıkan klinik tablodur.

11 KRONİK BÖBREK HASTALIĞI ÖNEMLİ BİR HALK SAĞLIĞI PROBLEMİDİR %15.7 Ülkemizde KBH prevalansı (CREDIT) 18 yaş üstü popülasyon 46.543.409 Kronik Böbrek Hastası 7.317.315

12 KRONİK BÖBREK HASTALIĞI

13

14

15

16

17

18

19

20

21 PROTEİNÜRİ MİKROALBÜMİNÜRİ DEĞERLENDİRİLMESİ  Dipstick testi ile idrarda protein varlı ğ ı ara ş tırılabilir  Birinci basamak için en uygun yöntem

22 PROTEİNÜRİ

23 DİPSTİCK TEST

24  Renal fonksiyonlar stabil ise protein/kreatinin oranı 24 saatlik proteinüri ile uyumludur  Rastgele örnekten albumin (mg)/kreatinin (gr) oranına bakılması da idrarda albumin kaybının tahmin edilmesini sa ğ layabilir  Albumin (mg)/Kreatinin (gr) < 30 ise normal 30-300 ise mikroalbüminüri > 300 ise makroalbüminüri demektir

25 PROTEİNÜRİ SAPTADIĞIMIZDA NE YAPACAĞIZ

26 HEMATÜR İ  Rutin tarama yapalım mı???  Enfeksiyon, travma, menstürasyon…  Orta akım idrarında hematüi varlı ğ ını de ğ erlendirmek için dipstick yeterli mikroskopi gereksiz

27

28 DİPSTİCK TESTİNDE PROTEİNÜRİ YOK MİKROSKOBİK HEMATÜRİ VAR…

29 KİMLERİ TARAYALIM? KİMLER KRY İÇİN RİSKLİ?

30

31 EVRELERE GÖRE KBH PREVALANSI (CREDİT)

32 YAŞ GRUPLARINA GÖRE KBH PREVALANSI (CREDIT)

33 ERKEN TANI/TARAMA

34

35

36

37

38

39 EVRELERE GÖRE KBH PREVALANSI (CREDIT)

40 YÖNLENDİRME ÖNERİLERİ

41

42

43 TEŞEKKÜRLER…


"BÖBREK FONKS İ YON BOZUKLUKLARI ARAŞ.GÖR.DR.PINAR FAK İ RULLAHO Ğ LU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları