Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOAH SEMA UMUT İ. Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOAH SEMA UMUT İ. Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI."— Sunum transkripti:

1 KOAH SEMA UMUT İ. Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

2 KOAH Sık görülen önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olup zararlı partiküllere karşı akciğerlerde ve hava yollarında gelişen artmış inflamatuvar yanıtla ilişkili, genellikle ilerleyici persistan hava akımı kısıtlanması ile karekterizedir. Ataklar ve komorbiditeler hastalığın ağırlığını etkiler. GOLD 2011

3 Küçük hava yolu hastalığı Hava yolu inflamasyonu Hava yolu fibrosisi Mukus tıkaçları Artmış hava yolu resistansı Parenkimal Destruksiyon Alveolar bağlantı kaybı. Elastic rekoyl azalması Persistan hava akımı kısıtlanması Hava akımı kısıtlanması

4 KOAH Epidemiyolojisi Ciddi bir morbidite ve mortalite nedeni 600 milyon KOAH’lı hasta, yılda 3 milyonu ölmekte

5 Dünyada ölüm nedenleri 1.İskemik kalp hastalığı 2.Serebrovaskuler hastalık 3.Alt solunum yolu enfeksiyonları 4.HIV/AIDS 5.KOAH 6.Perinatal nedenler 7.Diyare 8.Tüberküloz 9.Akciğer kanseri 10.Trafik kazaları 2002 World Health Report

6 Ölüm Nedenleri TÜRKİYE 2004 İskemik kalp hastalığı Serebrovaskuler hastalık KOAH Perinatal nedenler Alt solunum yolu enfeksiyonları Hipertansif kalp hastalığı Trakea, bronş ve akciğer kanserleri Diyabetes Mellitus Trafik kazaları İnflamatuvar kalp hastalığı

7 –59% –64% –35% +163% –7% Koroner Arter Hastalığı Koroner Arter Hastalığı İnme Diğer KVS KOAH Tüm Diğer Nedenler Tüm Diğer Nedenler 3.02.52.01.51.00.50 1965-1998 1965-19981965-1998 1965-1998 ABD’de 1965-1998 arasında bazı hastalıkların ölüm hızlarındaki değişim

8 KOAH PREVELANSI FEVı/FVC<%70 Erkek 29,0 Kadın 10,1 Toplam 19,3 Adana BOLD,2004

9 Türkiye’de her 10 KOAH’lıdan ancak 1’i KOAH’lı olduğunu bilmektedir. BOLD, Adana, 2003

10 Yetersiz tanı nedenleri Semptom yokluğu Öksürük ve balgamın genellikle sigara içiciler için normal olduğu düşünülüyor KOAH semptomları genellikle yaşlanmaya bağlanıyor (daha az hareket, kilo artışı ) Öykü ve fizik muayene özgül değil Spirometrenin yetersiz kullanımı

11 KOAH’da Risk Faktörleri KonakçıÇevresel  1-antitripsin Eksikliği  1-antitripsin Eksikliği Bronşiyal Aşırı Cevaplılık Bronşiyal Aşırı Cevaplılık Akciğer Büyümesi Sorunu Tütün Mesleki Tozlar ve Kimyasallar İç / Dış Ortam Hava Kirliliği Enfeksiyonlar Sosyoekonomik Durum Duyarlılık

12 KOAH’ın çok bileşenli fizyopatolojisi Hava akımı kısıtlanması Mukosilierdisfonksiyon Havayoluenflamasyonu Yapısaldeğişimler sistemikbileşen

13 V/Q dengesizliği Hipoksemi

14 HİPERİNFLASYON Ventilatuar iş yükünde artma İnspiratuvar kas gücünde azalma Kardiovasküler etkiler

15 Hava yolu rezistansı  Statik komplians  Dinamik komplians  PEEPi SOLUNUM İŞİ  Hiperinflasyon Malnütrisyon Steroid miyopatisi Elektrolit bozuklukları Kronik hipoksi,hiperkapi Apopitozis KAS GÜCÜ  SOLUNUM KAS YORGUNLUĞU

16 PULMONER HİPERİNFLASYON SOLUNUM KAS YORGUNLUĞU ALVEOLER HİPOVANTİLASYON HİPERKARBİ

17 KOAH & KOMORBİDİTELER Myokard infarktusu, angina Osteoporoz Depresyon Diabet Akciğer kanseri

18 Parenkim hasarı vaskuler kayıp Hiperinflasyon vaskuler kompresyon KOAH’ta Pulmoner hipertansiyon - Alveolar Hipoksi vasokonstriksiyon İnflamasyon Pulmoner Vaskular Remodeling Eddahibi S et al, Circulation, 2003

19 KOAH Klinik Radyolojik Fizyolojik Dispne Sık alevlenme Kaşeksi IKS yanıtlayıcı Depresyon ve anksiyete Sigara içmeyen FEVı hızlı azalanlar BD-yanıt verenler Hiperkapnik Egzerzis toleransı az Düşük DLCO PH Amfizem Havayolu hastalığı KOAH FENOTİPLERİ

20 KLİNİK ÖZELLİKLER SEMPTOMLAR Ö ks ü r ü k Balgam ç ıkarma Nefes darlığı Hışıltılı solunum Ayaklarda şişme Kilo kaybı, iştahsızlık

21 FİZİK MUAYENE BULGULARI Erken dönemde Ekspiryum uzun, zorlu ekspirasyonda hışıltı (“wheezing”) İlerlemiş hastalık döneminde Ekspiryum uzun Istirahatte ekspirasyonda hışıltı Göğüs ön-arka çapında artma Sonoritede artma Göğüs ekspansiyonunda azalma Erken dönemde Ekspiryum uzun, zorlu ekspirasyonda hışıltı (“wheezing”) İlerlemiş hastalık döneminde Ekspiryum uzun Istirahatte ekspirasyonda hışıltı Göğüs ön-arka çapında artma Sonoritede artma Göğüs ekspansiyonunda azalma

22 FİZİK MUAYENE BULGULARI Komplikasyonların geliştiği dönemde Ortopne Zorlu-g üç solunum B ü z ü k dudak solunumu Siyanoz Periferik ö dem Juguler venlerde dolgunluk Hepatomegali ve hassasiyet artışı Paradoksal solunum

23 HİPOKSEMİ BULGULARI Siyanoz Ajitasyon, huzursuzluk Uykusuzluk Terleme Taşipne, taşikardi

24 Solunum Kas Yorgunluğu Fizik Muayene Bulguları *Kaslarda zayıflama, fasikülasyon *Göğüs genişlemesinde azalma *Sık ve yüzeyel solunum *Respiratuvar alternans *Abdominal paradoks

25 HİPERKAPNİ BULGULARI Uyuklama Dalgınlık Bilinç kaybı Asteriksis (flapping tremor)

26 KOAH Obstruksiyon Mukus hipersekresyonu Mukus hipersekresyonu Parenkimal destruksiyion Parenkimal destruksiyion Vaskular remodeling Vaskular remodeling ORGAN SYSTEMIC Kas Erimesi Kardiovaskular Hastalıklar Anemi Osteoporoz Endokrinolojik bozukluklar Sistemik inflamasyon Hipoksi Endotelyal disfonksiyon Kas Erimesi Kardiovaskular Hastalıklar Anemi Osteoporoz Sistemik

27

28 KOAH’da AYIRICI TANI Astım Bronşektazi Kistik fibrozis

29 KOAH – Astım Farklar ÖzelliklerKOAHAstım Genç yaşta başlama - ++ Ani başlangıç - ++ Sigara öyküsü +++ + Atopi + ++ Eozinofili (total IgE artışı) + ++ Tekrarlayan nefes darlığı ve + ++ hışıltılı solunum Nazal semptomlar - ++ (-) Hemen hemen hiç yok, (+) Bazen var, (++) Genellikle var, (+++) Hemen hemen daima var

30 GÖĞÜS RADYOGRAFİSİ Diğer hastalıkları dışlamak veya atak nedenini belirlemek için yararlıdır. Erken dönemde patoloji saptanmaz.

31 Göğüs Radyografisi Aşırı havalanma bulguları: – Diyafmalarda aşağı inme ve düzleşme, – Kalp gölgesinde daralma – Damar gölgelerinde azalma – Kalp gölgesi altında havalı akciğer dokusu, – Lateral grafide retrosternal havalı bölgede artma

32 Radyoloji

33 Dev büllöz amfizem KOAH ve pulmoner hipertansiyon

34 Göğüs Radyografisi Pulmoner hipertansiyon ve kor pulmonale bulguları: – Sağ pulmoner arterin inen dalının çapı 18 mm’den büyük, – Kalp gölgesinde genişleme, – Lateral grafide retrosternal mesafede daralma

35 KOAH TANISI Semptomlar Öksürük Balgam Dispne Risk faktörleri ile karşılaşma öyküsü Tütün dumanı ve/veya SPİROMETRİ Hava akımı kısıtlanması

36 Spirometre Hastalığın tanısı Şiddetinin tayini ) İzlem / Prognoz Tedavinin etkinliği Yıllık kayıp

37 Spirometre: Normal ve KOAH 0 0 FEV 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 Saniye FEV 1 FVC Normal KOAH Litre FEV 1 FVC FEV 1 /FVC Normal KOAH 4.15 0 2.350 5.20 0 3.900 %80 %60

38  Semptomların Değerlendirilmesi COPD Assessment Test(CAT) mMRC Breathlessness scale

39 KOAH ŞİDDETİ FEV 1 /FVC < 0.70 GOLD 1: Hafif FEV 1 > 80% GOLD 2: Orta 50% < FEV 1 < 80% GOLD 3: Ağır 30% < FEV 1 < 50% GOLD 4: Çok ağır FEV 1 < 30% *Based on Post-Bronchodilator FEV 1

40  Önce semptomları değerlendirin  Obstruksiyonu değerlendirin  Atak riskini değerlendirin  Komorbiditeleri değerlendirin KOAH DEĞERLENDİRME

41 Risk (GOLD Classification of Airflow Limitation) Risk (Exacerbation history) > 2 1 0 (C)(D) (A)(B) mMRC 0-1 CAT < 10 4 3 2 1 mMRC > 2 CAT > 10 A: Az Semptom, düşük risk GOLD 1-2 B: Çok Semptom, düşük risk GOLD 1-2 C: Az Semptom, yüksek risk GOLD 3-4 D: Çok Semptom, yüksek risk GOLD 3-4

42 KOAH ’ ın Fizyolojik Sonu ç ları Hava akışına olan direncin artması Havayollarındaki tıkanıklık Akciğer dokusunun esneklik kaybı Alveolar yıkım Akciğer volumleri FVC, FEV1, FEV1/FVC, PEFR azalır RV ve TLC artar Ventilasyon/perfüzyon dengesi bozulur.

43 *FEV 1 %40’ından daha az *Solunum yetmezliği *Sağ kalp yetmezliği varsa Arter kan gazı ölçümü yapılmalıdır. *FEV 1 %40’ından daha az *Solunum yetmezliği *Sağ kalp yetmezliği varsa Arter kan gazı ölçümü yapılmalıdır.

44 KOAH’DA ATAK TANIMI KOAH tanısı ile takip edilmekte olan hastada varolan nefes darlığı, balgam miktarı, balgamın pürülansı, öksürük, hışıltılı solunum ve göğüste sıkışma hissinin şiddetinde artmaya ATAK denir.

45 KOAH tanısı, semptomlar olsun veya olmasın, risk faktörlerine maruz kalma öyküsüne ve tam olarak geri dönmeyen hava akımı kısıtlanmasına dayanarak konur.

46 KOAH ile İlgili Gerçekler KOAH’ın primer nedeni SİGARADIR Düşük ve orta gelir düzeyine sahip ülkelerde, sigara içenlerin oranı alarm verici boyutlarda artmaktadır. KOAH’ın primer nedeni SİGARADIR Düşük ve orta gelir düzeyine sahip ülkelerde, sigara içenlerin oranı alarm verici boyutlarda artmaktadır.

47 KOAH Tanı ve Tedavi Rehberleri

48 GOLD – Temel Mesajlar KOAH’ı ihmal etmeyin Spirometri yapın Risk faktörlerini azaltın Etkin olarak tedavi edin “KOAH önlenebilir ve tedavi edilebilir”


"KOAH SEMA UMUT İ. Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları