Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Bulunuşu  Özellikleri  Bileşikler.  Bulunuşu:  Yerkabu ğ unda bol miktarda (%7,5 - 8,1) bulunmasına ra ğ men serbest halde çok nadir bulunur ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Bulunuşu  Özellikleri  Bileşikler.  Bulunuşu:  Yerkabu ğ unda bol miktarda (%7,5 - 8,1) bulunmasına ra ğ men serbest halde çok nadir bulunur ve."— Sunum transkripti:

1  Bulunuşu  Özellikleri  Bileşikler

2  Bulunuşu:  Yerkabu ğ unda bol miktarda (%7,5 - 8,1) bulunmasına ra ğ men serbest halde çok nadir bulunur ve bu nedenle bir zamanlar altından bile daha kıymetli görülmüştür. Alüminyumun ticari olarak üretiminin tarihi 100 yıldan biraz fazladır.Alüminyum ilk keşfedildi ğ i yıllarda cevherinden ayrıştırılması çok zor olan bir metal idi. Alüminyum rafine edilmesi en zor metallerden biridir. Bunun nedeni, çok hızlı oksitlenmesi, oluşan bu oksit tabakasının çok kararlı oluşu ve demirdeki pasın aksine yüzeyden sıyrılmayışıdır. Alüminyum reaktif bir metal olup cevherinden (alüminyum oksit, Al 2 O 3 ) kazanımı çok zordur. Örne ğ in, karbonla do ğ rudan redüksiyonu, alüminyum oksitin ergime sıcaklı ğ ı yaklaşık 2000 °C oldu ğ undan ekonomik olmaktan uzaktır. Dolayısıyla, alüminyum elektrolizyöntemiyle kazanılır. Bu yöntemde alüminyum oksit, ergimiş kriyolit içinde çözündürülür ve daha sonra saf metale redüklenir. Bu yöntemde redüksiyon hücrelerinin çalışma sıcaklı ğ ı 950-980 °C civarındadır. Kriyolit, Grönland adasında bulunan do ğ al bir mineraldir fakat alüminyum üretimi için sentetik olarak yapılır.altındanelektrolizkriyolitredüksiyonGrönlandsentetik

3  Özellikleri  Alüminyum,yumuşak ve hafif bir metal olup mat gümüşümsü renktedir. Bu renk, havaya maruz kaldı ğ ında üzerinde oluşan ince oksit tabakasından ileri gelir. Alüminyum, zehirleyici ve manyetik de ğ ildir.  Kıvılcım çıkarmaz. Saf alüminyumun çekme dayanımı yaklaşık 49 Mega Paskal (MPa) iken alaşımlandırıldı ğ ında bu de ğ er 700 MPa'a çıkar. Yo ğ unlu ğ u, çeli ğ in veya bakırın yaklaşık üçte biri kadardır.  Kolaylıkla dövülebilir, makinede işlenebilir ve dökülebilir. Çok üstün korozyon özelliklerine sahip olması, üzerinde oluşan oksit tabakasının koruyucu olmasındandır. Elektrik iletkenli ğ i %64,94IACS dir (saf Al, 2 °C'de).IACS

4 Temel özellikleri: Atom numarası13 Element serisiMetaller GrupGrup, periyot, blokperiyotblok1313, 3, p3p Görünüş Gümüşümsü Atom a ğ ırlı ğ ı 26,9815386(8) g/mol Elektron dizilimiNeNe 3s 2 3p 1 Enerji seviyesiEnerji seviyesi başına Elektronlar Elektronlar 2, 8, 3

5  Bileşikler  AlAs Alüminyum arseni AlAs  AlB 2 Alüminyum diboridAlB 2  AlB 12 Alüminyum dodekaborid AlB 12  Al(BH 4 ) 3 Alüminyum borhidrür Al(BH 4 ) 3  AlBr 3 Alüminyum bromür AlBr 3  AlCl Alüminyum monoklorür AlCl  AlCl 3 Alüminyum klorür AlCl 3  AlF Alüminyum monoflorür AlF  AlF 3 Alüminyum florür AlF 3  AlH 3 Alüminyum hidrür AlH 3  AlI 3 Alüminyum iyodür AlI 3  AlN Alüminyum nitrür AlN  Al(NO 3 ) 3 Alüminyum nitrat Al(NO 3 ) 3  AlO Alüminyum(II) oksit AlO  Al(OH) 3 Alüminyum hidroksit Al(OH) 3


" Bulunuşu  Özellikleri  Bileşikler.  Bulunuşu:  Yerkabu ğ unda bol miktarda (%7,5 - 8,1) bulunmasına ra ğ men serbest halde çok nadir bulunur ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları