Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARAYOLU TAŞIMA KOTALARI: KAVRAM, TÜRK EKONOMİSİNE ETKİLERİ VE MİLLETLERARASI HUKUKTAKİ YERİ Sançar Sefer SÜER TOBB Ticaret ve TIR Dairesi Başkanı 08.10.2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARAYOLU TAŞIMA KOTALARI: KAVRAM, TÜRK EKONOMİSİNE ETKİLERİ VE MİLLETLERARASI HUKUKTAKİ YERİ Sançar Sefer SÜER TOBB Ticaret ve TIR Dairesi Başkanı 08.10.2010."— Sunum transkripti:

1 KARAYOLU TAŞIMA KOTALARI: KAVRAM, TÜRK EKONOMİSİNE ETKİLERİ VE MİLLETLERARASI HUKUKTAKİ YERİ Sançar Sefer SÜER TOBB Ticaret ve TIR Dairesi Başkanı

2 SUNUM PLANI 1- Dış Ticarete Genel Bakış 2-TOBB’un Taşımacılık Alanında Verdiği Hizmetler 3- Taşıma Kotalarının Türk Özel Sektörüne Olumsuz Etkileri 4- Milletlerarası Hukukta Transit Serbestisine Genel Bakış 5- GATT Md. V ve Doha Kalkınma Gündemi 6- Sonuç

3 Dış Ticaret- Genel Bakış

4 Ulaşım Yöntemlerine Göre İhracat (000 ABD Doları)

5 Karayolu Taşımacılığının Önemi Karayolu * İhracat İthalat Ticaret Toplam * İhracat İthalat Ticaret Oran İhracat39%42% İthalat20%24% Ticaret28%31% İhracatın değer bazında % 42’si karayolu ile gerçekleştirilmiştir. Kaynak: TÜİK * $

6 TOBB’un Taşımacılık Alanında Verdiği Hizmetler  TIR Karnesi  K Belgesi  Geçiş Belgesi  ATA Karnesi, Serbest Dolaşım Belgeleri  Sayısal Takograf Kartı Dağıtımı

7 TIR Karnesi Vermeye Yetkili Odalar Geçiş Belgesi Vermeye Yetkili Odalar ( + Trieste) ATA Karnesi Vermeye Yetkili Odalar Coğrafi Dağılım

8 Neden? *Seri taşıma gerektiren ürünlerin (Tekstil, yaş meyve-sebze, vs.) ihracattaki ağırlığı *Konum *Diğer modların özellikleri

9 Sorun: Yetersiz taşıma kotaları! Taşıma Kotalarının Türk Özel Sektörüne Olumsuz Etkileri

10 Uluslararası Karayolu Taşıma Kotası: İki ve çok taraflı anlaşmalarla belirlenen, karayolu ile uluslararası eşya taşımacılığı yapan araçların, yabancı ülke topraklarını kullanmalarına izin verilen yıllık sefer sayısı

11 İkili ve çok taraflı anlaşmalarla sayısı belirlenirİkili ve çok taraflı anlaşmalarla sayısı belirlenir Yıllık bazda teati edilirYıllık bazda teati edilir

12 TÜRLERİNE GÖRE BELGELER Çok taraflı (UBAK, KEİ) - İki taraflı Tek kullanım - Çok kullanım İkili-Transit-Üçüncü Ülke-Dönüş Yükü-Tektip Yeşil motor (EURO) normları Bonus (Demiryolu kullanımı, araç yükleme…)

13

14

15 Yol güvenliği

16 Çevre Kaygısı? Almanya ve Almanya üzerinden yapılan taşıma sayısı Avusturya transit geçilerek yapılan taşıma sayısı Avusturya'dan temin edilen belge sayısı

17 Mevcut Kotaİhtiyaç Kotanın Belirlendiği Yıl Avusturya Tektip İspanya Tektip İtalya Tektip İtalya Transit Macaristan Tektip (Ücretsiz) Romanya Transit (Ücretsiz) Yunanistan İkili Mevcut Kotalar ve İhtiyaçlarımız

18 Maliyetler MaliyetGeçiş SayısıBirim MaliyetToplam Maliyet Bulgaristan Karayolu ile Transit Geçiş € (Geçiş Ücreti)16,6 Milyon € Romanya Karayolu ile Transit Geçiş € (Belge Ücreti)4 Milyon € Macaristan Karayolu ile Transit Geçiş € (Belge Ücreti)6,8 Milyon € Macaristan-Avusturya Tren ile Geçiş € (Tren Ücreti Bileti) 11,1 Milyon € Slovenya- Avusturya Tren ile Geçiş € (Tren Bileti Ücreti) 7 Milyon €

19 Taşıma Kotalarının Türk Ekonomisine Etkileri:  Zaman maliyeti  İhracatta gelir kaybı  Ticaret sapması  Dış ticarette ekstra maliyet  Öngörülemezlik  Belli bir kotanın tükenmesi üzerine taşıma Türk nakliyecisi tarafından gerçekleştirilememekte veya yüksek ek maliyetle gerçekleştirilmektedir.

20 AB Gümrük Birliği Transit Serbestisi GATT Md. 5 ve Doha Kalkınma Gündemi Kotalar ile İlgili Uluslararası Mevzuat  Ankara Anlaşması Md. 10/2-a (anlaşmanın hedeflerine aykırı her türlü koruma sağlayan tedbirin yasaklanması)  Katma Protokol  1/95 sayılı OKK

21 AB Gümrük Birliği Transit Serbestisi GATT Md. 5 ve Doha Kalkınma Gündemi Kotalar ile İlgili Milletlerarası Mevzuat  Milletler Cemiyeti Şartı Md. 23 (e)  Transit Serbestisi Hakkında Sözleşme (Barselona Sözleşmesi)- 21 Ekim 1921  Açık Deniz Sözleşmesi, 30 Eylül 1962, Md. 2-3  Denize Sahili Bulunmayan Devletlerin Transit Ticareti Hakkında Sözleşme (New York Sözleşmesi) 9 Haziran 1967  BM Deniz Hukuku Sözleşmesi, 16 Kasım 1994, Bölüm X, Md. 124

22 5- GATT Md. V ve Doha Kalkınma Gündemi 1. “…taşımaların toprakları üzerinden yapıldığı akit tarafın sınırları ötesinde başlayan ve sona eren tam bir seferin sadece bir bölümünü teşkil ettiği hallerde; bir akit tarafın toprakları üzerinden transit halinde olduğu kabul edilir. …” 2. Uluslararası transit ile diğer akit tarafların topraklarına yönelik ya da toprakları dışına yönelik transit taşımalar için en elverişli olan güzergahlar kullanılmak suretiyle, her bir akit tarafın toprakları üzerinden transit serbestisi vardır. Gemilerin bandıralarına, menşe-hareket- giriş-çıkış ya da varış yerine dayalı ya da eşyaların, gemilerin ya da diğer taşıma şekillerinin mülkiyeti ile bağlantılı herhangi bir duruma dayalı hiçbir ayrım yapılamaz.

23 GATT Md. V ile Ne Amaçlanıyor? -Transit Geçiş Serbestisi -Transit Geçiş Rejiminde ayrımcılık yapılmaması -Gereksiz gecikmelerin yaşanmaması ve transit geçişe ilişkin kısıtlamaların kaldırılması -Transit ücretlerinin ve gümrük formalitelerinin “makul” seviyeye çekilmesi -Taşıma modları arasında ayrım yapılmaması, zorunlu mod uygulamasının ancak zorunlu hallerde, makul şekilde ve objektif kriterlere dayanarak yapılması -Transit geçişle ilgili prosedürlerin şeffaf olması ve yayımlanması, bunların belli standartlara tabi olması

24 GATT Md. V Panama- Kolombiya Panel Kararı Md. V ilk defa DTÖ uyuşmazlıkların çözümü mekanizmasında 27 Nisan 2009 tarihli panel kararında ayrıntılı değerlendirilmiştir. Türkiye, gözlemci 3üncü ülke konumundadır. Panama’dan ve Panama kanalı üzerindeki Colon Serbest Bölgesinden Kolombiya’ya ihraç veya yeniden ihraç edilen tekstil, konfeksiyon ve ayakkabı türündeki eşyalara ilişkin Kolombiya tarafından getirilen muhtelif gümrük tedbirlerine ilişkindir. AB, Panama’nın görüşüne yakın  kısıtlamaya karşı Aktarma zorunluluğu vb. GATT m.V’e aykırı  Belge olmaması hali

25 Doha Kalkınma Gündemi -Türkiye’nin DTM tarafından yürütülen girişimleri -Ticaretin Kolaylaştırılması Müzakere Grubu, TN/TF /W/146 nolu belge - Yeni taslakta 11. Madde

26 Sonuç -Taşıma kotaları ticarete tarife dışı engel teşkil etmektedir -Kotalar bütüncül bir şekilde ele alınmalıdır -AB mevzuatından ve / veya milletlerarası hukuktan doğan haklar aranmalıdır

27 Teşekkürler. Tel E-posta:


"KARAYOLU TAŞIMA KOTALARI: KAVRAM, TÜRK EKONOMİSİNE ETKİLERİ VE MİLLETLERARASI HUKUKTAKİ YERİ Sançar Sefer SÜER TOBB Ticaret ve TIR Dairesi Başkanı 08.10.2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları