Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENERJİ KAYNAKLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENERJİ KAYNAKLARI."— Sunum transkripti:

1 ENERJİ KAYNAKLARI

2 ENERJİ Enerji asla yok edilemez veya yoktan var edilemez.
Enerji, iş yapabilme yeteneğidir. Enerji asla yok edilemez veya yoktan var edilemez. Enerji, dönüştürülmeye çalışılan enerji çeşidine dönüşürken istenmeden başka enerji çeşitlerine de az miktarda dönüşebilir.

3 ENERJİ Artan nüfus ile birlikte insanların rahat ve konforlu şartlarda yaşama arzuları enerji talebini sürekli olarak artırmaktadır. Artan enerji talebini, rezervleri sınırlı olan fosil esaslı yakıtlarla karşılamak her geçen gün güçleşmektedir. Bu durum hükümetleri yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneltmiştir.

4 YENİ ENERJİ KAYNAKLARININ ÖNEMİ
Günümüze kadar fosil yakıta dayalı olan enerji kullanımı; çevre kirliliği, rezervlerin azalması, atmosferde oluşan sera etkisi, doğal bitki örtüsünün yanı sıra insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri gibi önemli nedenlerle hızla yeni enerji kaynakları bulunması zorunluluğunu doğurmuştur. Bu şartlarda, fosil yakıtların tüketimi azaltılarak; hidrolik, güneş, rüzgar, jeotermal ve dalga enerjisi gibi temiz, yerli ve yenilenebilir kaynaklara yönelinmelidir.

5 ENERJİ KAYNAKLARI Klasik Enerji Kaynakları: Çoğunlukla Karbon bazlı olan kaynaklardır. Petrol, kömür ve doğalgaz en temel enerji kaynaklarıdır. Bunlar, meydana gelişleri itibarıyla yenilenmeleri çok uzun bir süre aldığından, yenilenmeyen kaynaklar olarak da adlandırılırlar. Alternatif Enerji Kaynakları: Klasik enerji kaynaklarına alternatif olarak sunulan kaynaklardır.  Güneş, rüzgar,  hidrojen,  hidroelektrik, dalga  ve  jeotermal kaynaklar buna örnektir. Doğada sürekli var olan faktörlere dayalı olan bu kaynakların en önemli özelliği ise yenilenebilir olmaları ve doğaya zarar vermemeleridir...

6 Günümüzde dünya enerji üretiminde öncelikli kaynaklar petrol, doğalgaz ve kömür gibi yenilenemeyen enerji kaynaklarıdır. Özellikle doğalgazın çevreyi daha az kirletmesinden dolayı enerji üretimindeki payı gün geçtikçe artmaktadır. Dünyanın en çok kullanılan enerji kaynağı petroldür. İkinci sırada kullanımı gittikçe azalan maden kömürü ve üçündü sırada üretim ve tüketimi hızla artan doğalgaz bulunmaktadır. Her dönem belirli bir enerji kaynağı önem kazanmıştır. Kömürün yerini zamanla petrol almış ve sonraki yıllarda doğalgaz önem kazanmıştır.

7

8 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI
Hidrolik Enerji Nükleer Enerji Güneş Pili Rüzgar Enerjisi Jeotermal Enerji Biokütle Enerjisi

9 Hidrolik enerji Bir miktar yükseklik kazandırılmış akışkanın(suyun) potansiyel enerjisine hidrolik enerji denir. Bu enerjinin önce çeşitli düzeneklerle mekanik enerjiye, oradan da elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle elde edilen elektrik enerjisine hidroelektrik enerji denir. Doğal veya yapay olarak belli bir seviye kazanmış su, daha düşük seviyedeki türbinlere iletilir, türbin çarklarına büyük bir hızla çarpan su, türbin milini döndürür ve dolayısıyla jeneratörü çalıştırır ve elektrik üretilmiş olur. Bu düzeneklerin yapıldığı yerler barajlardır. Bu dönüşümün yapıldığı tesislere genel ismiyle hidroelektrik santral denir.

10 Ekonomik Yapılabilir Hidroenerji Potansiyeli(GWh)
Hidrolik enerji Ekonomik Yapılabilir Hidroenerji Potansiyeli(GWh) Asya Avustralya/Okyanusya Avrupa Kuzey ve Orta Amerika Güney Amerika DÜNYA TOPLAMI

11 Bugün bu potansiyelin halen 1/3 ü kullanılarak dünya elektrik üretiminin %17 si karşılanmaktadır ve hidrolik santrallerin enerji üretimi açısından iyi kurulmuş teknolojisi olduğu bilinmektedir.

12 Doğal kaynaklar kullanıldığından ithal enerji bağımlılığını önler
Avantajları: Kirlilik yaratmaz, sera gazları, SO2 ve partikül emisyonlarının olmaması Ani enerji değişimlerinde çok çabuk devreye girer ve acil durumlarda da çok çabuk devreden çıkar Doğal kaynaklar kullanıldığından ithal enerji bağımlılığını önler Yapılan yatırım sadece enerji için değil, sulama ve taşkın kontrolü amaçlı da kullanılmaktadır Nehir trafiğinde gerekli olan su seviyesinin sabit tutulmasını sağlar Birim elektrik enerji maliyeti ucuzdur Dezavantajları: Toplam inşaat süresi uzundur Uzun süreli ölçülen debi değerlerine ihtiyaç bulunmaktadır, Yatırım maliyeti yüksektir Bazen yağışlara ve kar erimelerine bağlı olarak olumsuz etkilenmesi mümkündür

13 Hoover Santralı, (675 MW), Nevada-Arizona,ABD

14 HES (hidroelektrik santral)

15 GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ ( GAP )
Dünyanın 7 projesinden biri olan bölgesel enerji ve sulama amaçlı projedir. Proje alanı Fırat ve Dicle nehirlerinin oluşturduğu havzada yer alan 9 ili kapsamaktadır. (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa,Şırnak) Su kaynakları programı 22 baraj, l9 hidroelektrik santralı ve l.7 milyon hektar alanda sulama sistemleri yapımını öngörmektedir. Toplam maliyeti 32 milyar $ olan proje‘deki hidroelektrik santrallerinin toplam kurulu gücü 7476 MW olup yılda 27 milyar kWh enerji üretimi öngörülmektedir.

16

17 NÜKLEER ENERJİ Nükleer enerji; füzyon ve fisyon tepkimeleri sonucunda açığa çıkan enerjidir. Fisyon: Ağır radyoaktif maddelerin,dışarıdan nötron bombardımanına tutularak daha küçük atomlara parçalanması olayıdır. Nükleer santrallerde kullanılan tepkimeler, atom bombası teknolojisi fisyona örnek olarak gösterilebilir Füzyon: Hafif radyoaktif atomların birleşerek daha ağır atomları meydana getirdiği nükleer tepkimelerdir. Güneş patlamaları füzyon'a örnek olarak gösterilebilir. Füzyon tepkimeleriyle fisyon tepkimelerinden daha fazla enerji elde edilir.

18 Nükleer yakıtlar ise uranyum ve toryumdur
Nükleer yakıtlar ise uranyum ve toryumdur. Bu maddelerden çok yüksek oranlarda elektrik enerjisi üretilmektedir. Örneğin bir gram uranyumdan elde edilen enerji dört ton maden kömüründen elde edilen enerjiye denktir. Nükleer enerjide en büyük sorun radyasyon tehlikesidir. Günümüzde dünyada 31 ülkede 437 ünite ile elektrik üretimi nükleer santrallerden sağlanmaktadır. Nükleer enerji ilk olarak II. Dünya Savaşı’ndan sonra İngiltere’de kullanılmıştır. 80 milyon nüfusa sahip olan Fransa’da 59 tane nükleer reaktör bulunmakta ve tüketilen elektriğin %73′ü nükleer enerjiden sağlanmaktadır. Nükleer enerji elektrik elde etmenin yanında tıpta ve sanayide kullanılan izotopların üretilmesinde, gemi ve denizaltının hareket ettirilmesinde kullanılmaktadır.

19 NÜKLEER ENERJİNİN KULLANIM ALANLARI

20 GÜNEŞ ENERJİSİ bol ve tükenmeyen tek enerji kaynağıdır.
Güneş enerjisi hiçbir atığı olmayan, bol ve tükenmeyen tek enerji kaynağıdır. Temiz ve masrafsız bir enerji kaynağı olan güneşin en önemli özelliği bol ve sınırsız olmasıdır. Kullanımı giderek artan güneş enerjisinden önceleri ısı enerjisi olarak son yıllarda ise gelişen teknoloji ile beraber elektrik enerjisi olarak yararlanılmaktadır. Güneş panelleri ve fotovoltaik pillerle giderek azalan maliyetlerle elektrik enerjisi elde edilmektedir. Güneş enerjisiyle çalışan otomobiller yapılmıştır. Fakat bunlar genellikle tek kişilik ve çok sınırlı güce sahip araçlardır. Yapabildikleri hız 5km/h’i geçemediğinden günlük kullanımda yer edinemeyecek kadar verimsizdirler. x

21 Temiz ve masrafsız bir enerji kaynağı olan güneşin en önemli özelliği bol ve sınırsız olmasıdır. Kullanımı giderek artan güneş enerjisinden önceleri ısı enerjisi olarak son yıllarda ise gelişen teknoloji ile beraber elektrik enerjisi olarak yararlanılmaktadır. Güneş panelleri vefotovoltaik pillerle giderek azalan maliyetlerle elektrik enerjisi elde edilmektedir. Güneş enerjisiyle çalışan otomobiller yapılmıştır. Fakat bunlar genellikle tek kişilik ve çok sınırlı güce sahip araçlardır. Yapabildikleri hız 5km/h’i geçemediğinden günlük kullanımda yer edinemeyecek kadar verimsizdirler. Güneş enerjisiyle çalışan bir diğer şey de güneş ocağıdır. Yemek pişirme amaçlı olarak kullanılan güneş ocakları son derece kullanışlı araçlardır. Kırsal bölgelerin sosyoekonomik kalkınmasına destek olan, orman tahribatını önlemeye yardımcı olan güneş ocaklarıdır. Güneş enerjisinden sıcak su da elde edilmektedir. Örneğin Fransa ile İspanya arasındaki Pirene dağları üzerinde kurulu olan güneş kollektörlerinden 320 derece sıcaklık sağlanmaktadır. Aynı şekilde evlerin çatısına monte edilen güneş panellerinden sıcak suelde etmek de mümkündür ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Avustralya, Japonya, İsrail ve ABD güneş enerjisinden yararlanan ülkelerin başında gelmektedir. İsrail’de güneş enerjisiyle her yıl 300 bin ton petrole eşdeğer enerji sağlanmaktadır. Keşke bütün ülkeler güneş enerjisine bu kadar önem verse, yılda çok büyük miktarlarda fosil yakıt tasarrufu yapılabilmesi mümkün olur.

22 Mannheim ‘da; harcadığı enerjiyi güneş pillerinden sağlayan bir anaokulunun pil durumu görülmektedir.

23 Yol kenarlarında ses yalıtımını sağlamak için kurulan bariyerlerin arkasına güneş pilleri yerleştirilmiş olup, aynı zamanda enerji üretimi de sağlanmaktadır.

24 Bir çiftliğin çatısına yerleştirilmiş güneş pilleri

25 HİDROJEN ENERJİSİ Hidrojen kolay ve güvenli olarak taşınabilen, her yerde kullanılabilen, tükenmeyen, temiz ve ekonomik bir yakıttır. Bu yüzden 21. yüzyıla damgasını vuracak en önemli enerji kaynağıdır. Atmosferde saf olarak bulunan hidrojen, oksijenle beraber reaksiyona girdiğinde su oluşmaktadır. Artan çevre sorunları ve fosil yakıtların tükenmeye başlaması gibi nedenler hidrojen yakıtını çok önemli bir duruma getirmiştir. Motor yakıtı olarak, sanayide, elektrik üretiminde ve konutları ısıtmada hidrojen enerjisi kullanılabilir. Gaz ve sıvı olarak depolanarak uzun mesafelere taşınabilmektedir.

26 Hidrojenin avantajları ve dezavantajları
Avantajları; Üretilmesi ve depolanması kolaydır, İletimi uygun bir yakıttır, Elde edilen enerji diğer enerji formlarına kolayca dönüştürülebilir, Yüksek verimlidir, Çevreye zararsızdır, Süreklidir ve uzun mesafelere enerji iletimini sağlar. Dezavantajları; Hidrojen enerjisi üretimi için mutlaka başka bir enerji kaynağına ihtiyaç vardır.

27 RÜZGAR ENERJİSİ Günümüzde rüzgar enerjisi enerji üretiminde yenilenebilir kaynaklar arasında en ucuz ve fosil yakıtlı santralarla en fazla rekabet edebilecek konumda olanıdır. Rüzgardan eskiden yel değirmenleri sayesinde günümüzde ise modern türbinler yardımıyla elektrik elde edilmektedir. Yel değirmenleriyle elektrik elde etme ilk olarak 1890 yılında Danimarkalılar tarafından bulunmuştur. Rüzgar gücünden elektrik elde eden ülkelerin başında Almanya gelmektedir. Almanya dünya rüzgar enerjisi üretiminin %37′sine tek başına sahiptir. %25.5 ile ABD ikinci sırada, %14,7 ile Danimarka üçüncü sırada yer alır. Danimarka’da 4000′e yakın rüzgar türbini çalışmaktadır. Bir yılda elde edilen rüzgar enerjisinin iki milyar yüz milyon ton petrole eşdeğer olduğu hesaplanmıştır.

28 Frankfurt’taki rüzgar santralleri

29 Rüzgar Enerjisinin Avantajları ve Dezavantajları
Avantajları : temiz ve emisyonsuz bir enerji kaynağıdır, emisyonu olmadığı için sera gazları oluşturmaz ve küresel ısınmaya katkı yapmaz Yakıt maliyeti yoktur ve işletme masrafları çok azdır. Dışa bağımlı olmayan ve çevresel koşullar uygun olduğunda sürekli enerji oluşturan bir kaynaktır Rüzgar türbinleri karmaşık olmayan ve otomatik makinalardır ve periyodik bakımlar sonucu yıllık ömürleri boyunca sorunsuz çalışırlar İşletmeye almak ve kullanmak üç ay gibi kısa bir sürede mümkün olabilmektedir. Dezavantajları: Enerji üretimi rüzgara bağımlı olduğundan rüzgar kesilmesi veya azalması ile enerji kaybı oluşur Türbin maliyetleri yüksek olabilmektedir ancak gittikçe azalan bir maliyet durumu söz konusudur Büyük dönel bir makine oluşundan ötürü çevrede kuş ölümlerine neden olabilmektedir Rüzgar türbinlerinin meydana getirdiği ses şiddeti çevreye gürültü olarak yansıyabilir Türbinler; elektromanyetik dalgayı etkileyebilir

30 BİO (BİOKÜTLE) ENERJİ Doğal ürünlerden elde edilen enerjidir. Biyokütle enerjisi olarak adlandırılan bu enerji türü organik maddelerden elde edilen enerjidir. Bitki ve hayvan atıklarından yararlanma yöntemidir. Bazı organik bazlı atıkların oksijensiz ortamdaki fermantasyonu (mayalanma) sonucu ortaya çıkan renksiz, kokusuz, mavi bir alevle yanan gazdır. Çin ve Hindistan’da biyogaz üretimi çok önemlidir. Çin’de hayvan ve insan atıklarının kullanıldığı yedi milyon biyogaz üretim ünitesi bulunmaktadır. Biyogaz enerjisi için bitkiler de kullanılmaktadır. Bitki atıkları arasında şeker kamışı, mısır, kauçuk ve kavak vardır. Bu bitkilerin atıklarındaki çürüme bazı yakıtların meydana gelmesine yol açar.

31 BİO (BİOKÜTLE) ENERJİ Odun; enerji ormanları, çeşitli ağaçlar,..
Yağlı tohum bitkileri; kolza, ayçiçeği, kanola.. Karbon-hidrat bitkileri patates, buğday, mısır, pancar, ... Elyaf bitkileri; keten, kenevir, sorgum .. Bitkisel artıklar ;dal,sap, saman, kabuk.. Hayvansal atıklar ;gübre, tezek.. Şehirsel ve endüstriyel atıklar değerlendirilerek mevcut yakıtlara alternatif olarak çok sayıda katı, sıvı ve gaz yakıt üretilebilmektedir.

32 BİO (BİOKÜTLE) ENERJİ Brezilya’ya mısır ve şeker kamışından alkol elde edilmekte, bu alkol da motor yakıtı olarak kullanılmakta ve %20 oranında da petrole katılabilmektedir. Almanya’nın Münih kentinde kurulan çöp santralinde saatte 70 ton çöp yakılarak büyük enerji. Bazı yağlı tohum bitkilerinden(kolza, aspir, ayçiçeği gibi) elde edilen yağların bir katalizör eşliğinde alkol ile reaksiyonu sonucu ortaya çıkan yakıt biyodizeldir. Kızartma yapları ve hayvansal yağlar da biyodizel hammaddesi olarak kullanılır.

33 BİOKÜTLE Ülkemizde; Birincil enerji tüketiminin % 8’ini,
Isınmanın % 35’ini oluşturmaktadır. Almanya’da; Birincil enerji tüketiminin %4,9’unu Elektrik tüketiminin %3,9’unu, Isınmanın %6,1’ini, Yakıt tüketiminin %7,9’unu oluşturmaktadır. Kaynak: National Biomass Action Plan for Germany

34 BİOKÜTLE Günümüzde Avrupa Birliği kapsamında enerji tüketiminin % 2-3'ü biokütleden karşılanmaktadır. Dünya Enerji Konseyi raporlarında 2020 yılında göre modern biokütle ile sağlanacak enerji; Jeotermal enerjinin 6.4 katı, rüzgar enerjisinin katı, güneş enerjisinin katı olabilecektir.

35 Biokütle Enerjisinin Dünyadaki Uygulamaları
İsviçre Bern’de bulunan Parlamento binasının ısıtılması 3 km. uzaklıktaki çöp gazından üretilen metan gazı ile olmaktadır. Fransa Paris’te yer alan St.Queen bölgesindeki santral her yıl ton atığı yakmakta , 11 MW güç üretmekte ve ısıtma amaçlı 1.5 milyon ton buhar üretmektedir İngiltere’de Londra yakınlarındaki Deptford santralı ton atığı yakmakta, 32 MW güç üretmektedir. Amerika’da Williams Lake (British Colombia’da) santralı 60 MW , El Nido santralı (California’da) 10 MW, Okeelanta Santralı (Florida’da) 74 MW güç üretmektedir. Finlandiya’da Lahti santralı 25 MW güç üretmektedir. Bunlar çalışan santrallardan bazılarıdır.

36 Biokütle enerjisinin avantajları ve dezavantajları
Avantajları; Biokütle doğal enerji kaynağı olarak kendini sonsuza kadar yenileyebilecek bir enerji kaynağıdır. Gazlaştırma daha temiz enerji üretebilen bir enerji üretim teknolojisidir. Gazlaştırma kullanımında emisyonlar büyük bir şekilde sıfırlanabilmektedir. Buna ilaveten içten yanmalı motorlarda gazlaştırma yakıtı kullanıldığında petrol yakıta nazaran daha az emisyon değerlerine sahiptir. Gazlaştırmadan elde edilen gaz yakıtta kükürt dioksit ve NOx salınımı olmaz. Dezavantajları; Petrol ürünlerine göre üretimi ve depolanması daha zahmetlidir ve gaz üretim sistemlerinin çalıştırılması için farklı üniteler gerektirir.

37 Stuttgart Mercedes Müzesi yanında kurulmuş olan çöp atıklardan elektrik enerjisi üretim santrali (EnBW)

38 JEOTERMAL ENERJi Yerkabuğunun derinliklerindeki ısının fay hatlarından sıcak su veya buhar olarak kendiliğinden ya da sondajlarla çıkartılmasıyla elde edilen enerjiye jeotermal enerji denir. Sıcak su kullanımı çok eskilere kadar gitmektedir. Fakat modern anlamda ilk olarak İtalyanlar jeotermal enerjiyi elde etmişlerdir. Dünya üzerindeki jeotermal enerji kapasitesinin 7000 MW dolayında olduğu tahmin edilmektedir yılları arasında jeotermal enerji kullanımı 10 kat artmıştır. Fakat potansiyel daha fazladır. Japonya 270 MW’lık kapasiteye sahip olmasına rağmen bunun 69 MW’lık kısmını ancak kullanabilmektedir. Jeotermal enerjiden ısıtmada, endüstride, tarımda ve elektrik elde etmede yararlanılmaktadır. İzlanda’da 1943 yılından beri konutlar jeotermal enerji ile ısıtılmaktadır. Ayrıca yollar ve kaldırımların ısıtılmasında da kullanılmaktadır. Yeni Zelanda’da kağıt ve kereste işletmelerinde, ABD’de sebze kurutma tesislerinde jeotermal enerji kullanılmaktadır.

39 Wienheim’da şebeke suyu yerin 1050 m altına basılarak yaz kış boyunca ısıtılmaktadır.

40 Dünya jeotermal kaynaklı elektrik üretim potansiyelleri
Toplam kurulu güç MW Japonya MW Çin MW ABD MW Izlanda MW Türkiye MW Fransa MW Macaristan MW İtalya MW

41 Jeotermal enerjinin avantajları ve dezavantajları
Avantajları; Jeotermal enerji, iklim koşullarına bağlı olarak tükenmeyen bir enerji kaynağıdır. Bu enerji kaynağını kullanan sistemler, diğer sistemlere göre daha güvenilir, verimli ve esnektir. yüksek bir kullanım oranı ile çalışabilmektedirler. Aynı zamanda bu santrallerin yapım süreleri oldukça kısadır (Güçleri 10 MW’a kadar olanların 6 ay, 250 MW ve üstü kombine tesislerin 2 yıl). Dezavantajları; Ayırma ve temizleme işlemlerine rağmen, sızan ve bacadan çıkan gazlardaki kükürt gazları, havanın nemi ile birleşerek oluşan asit nitelikte bileşikler, çevredeki canlılar ve santralde kullanılan elektronik donanım için zararlıdır. Bu özellikler, jeotermal santralin kuruluş maliyetini, dolayısıyla amortisman giderlerini diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre arttırmaktadır.

42 GEL-GİT ENERJİSİ Okyanuslardaki suyun alçak ve yüksek olduğu zamanlar arasındaki farktan doğan enerjidir. Gelgit olayında suyun hareketinden, iki yöntemle enerji elde edilebilir. Suyun bir haznede biriktirilerek hazne ile deniz seviyesi arasında yükselti farkı oluşturulması ve bu potansiyel enerjiden örneğin elektrik enerjisi elde edilmesi, birinci ve en eski yöntemdir. Bu yöntemin dezavantajı, maliyetinin yüksek olması ve çok yer kaplamasıdır. İkinci yöntemde ise, suyun yükselme ve alçalması sırasında önüne konulan türbinleri döndürmesi ve bu türbinlerin döndüreceği jeneratörlerden de elektrik enerjisi elde edilmesidir. Bu yöntemin bu güne kadar uygulama alanı bulamamasının nedeni, çok büyük türbinlere ihtiyaç duyulmasıdır. Bu yöntem, büyük bir türbin yerine küçük daha fazla türbin kullanımı ile ön plana çıkabilecektir.

43 GEL-GİT ENERJİSİ Gel-git enerjisi tesisi ilk olarak 1966 yılında Fransa’nın kuzeybatısında Rance Nehri’nin ağız kısmındaki haliçte inşa edilmiştir. Bu tesisten 240MWh elektrik üretilmektedir. Rusya’da 400, Çin’de 10, Kanada’da 18 MWh enerji üreten tesisler kurulmuştur. Hindistan’da ise proje aşamasında olan tesisler vardır.

44 Dünya gelgit gücü potansiyeli, 100 000 MW olarak tahmin edilmektedir.
Bu enerji kaynağından, dünyada en çok yerde yararlanmak mümkündür. Gelgit Yeri Gelgit Yüksekliği (m) Fundy Körfezi (Kuzey Amerika) Puerto Gallegos (Güney Arjantin) Portishead (İngiltere) St. Malo (Fransa) Kuzey Denizi

45 DALGA ENERJİSİ Denizlerde rüzgarların etkisiyle oluşan dalgalardan enerji elde edilmektedir. Dalga enerjisi suya yerleştirilen tribünlerle veya dalgaların kıyıya çarptıkları yerlerde kullanılan merceklerle elde edilir. Bütün dünyada dalgalardan 200 milyon ton taşkömürünün vereceği enerjiyi karşılayacak enerji elde edilebilir. Okyanusların kıyı şeridi yaklaşık km’dir. Bu kıyı şeridinin ortalama potansiyel gücü 4 milyar kWh’yi bulmaktadır. Bu da dünyadaki bütün su gücünden 7 kat fazladır.

46 DALGA ENERJİSİ 100 kW ÷ 100 MW kadar ihtiyaç duyulan her güçte santral kurulabilir.  Santralın üzeri turizm amaçlı kullanılabilir.  Gürültü kirliliği yoktur.Tam çevrecidir. Dalyan görevi sayesinde tesise ek gelir sağlanır. Tamamen yerli teknoloji ile gerçekleştirilebilir. Dışa bağımlılığı yoktur. Ucuz olması sebebiyle ısınmada, ilk tercihtir.


"ENERJİ KAYNAKLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları