Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

JAVA.LANG.MATH. Mathematics with Java  Javanın temel matematik paketi java.lang.math  Nesnesi oluşturulmadan direkt olarak kullanılabilir Math.abs(-123.6)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "JAVA.LANG.MATH. Mathematics with Java  Javanın temel matematik paketi java.lang.math  Nesnesi oluşturulmadan direkt olarak kullanılabilir Math.abs(-123.6)"— Sunum transkripti:

1 JAVA.LANG.MATH

2 Mathematics with Java  Javanın temel matematik paketi java.lang.math  Nesnesi oluşturulmadan direkt olarak kullanılabilir Math.abs(-123.6)  Matematiksel denklemlerin çözümü için birçok faydalı metod sa ğ lar

3 Sabit Sayılar  Math.E do ğ al logaritma tabanı System.out.println(Math.E) = 2.718281828459045  Math.PI PI sayısı System.out.println(Math.PI) = 3.141592653589793

4 Temel Metodlar Metod AdıTanımı double abs(double d) float abs(float f) int abs(int i) long abs(long lng) Parametrenin mutlak de ğ erini verir double ceil(double d) Tavan de ğ er double floor(double d) Taban de ğ er double rint(double d)En yakın tam sayı long round(double d) int round(float f) Parametrenin yuvarlanmış hali double min(double arg1, double arg2) float min(float arg1, float arg2) int min(int arg1, int arg2) long min(long arg1, long arg2) İ ki parametrenin minimumu double max(double arg1, double arg2) float max(float arg1, float arg2) int max(int arg1, int arg2) long max(long arg1, long arg2) İ ki parametrenin maximumu

5 Exponensiyel ve Logaritmik metodlar double exp(double d)eded double log(double d) Parametrenin do ğ al logaritması double pow(double x, double n)xnxn double sqrt(double d)Parametrenin kare kökü

6 Trigonometric Metodlar double sin(double d)sinüs(d) double cos(double d)cosinüs(d) double tan(double d)tanjant(d) double asin(double d)arcsinüs(d) double acos(double d)arccosinüs(d) double atan(double d)arctanjant(d) double atan2(double y, double x)dikdörtgensel x,y koordinatlarını kutupsal koordinata (r, teta) çevirip tetayı verir double toDegrees(double d) double toRadians(double d) parametreyi derece veya radiana çevirir.

7 Denklemler  y = 3x 2 + 2x + 1 double y = 3 * Math.pow(x,2) + 2 * x + 1;  y = Math.sqrt(Math.abs((Math.sin(x) - Math.exp(z)))); Math.abs((x-3)/(2*Math.Pi*y))

8 System.out.println( "e sabit sayisi = "+Math.E + "\nPI sabit sayisi = " + Math.PI + "\n-123.678 mutlak deger = " + Math.abs(-123.6) + "\n7.3 tavan degeri = " + Math.ceil(7.3) + "\n7.3 taban degeri = " + Math.floor(7.3) + "\n3.4 ve 5.3 hipotenusu = " + Math.hypot(3.4, 5.3) + "\n8.8 e tabaninda log = " + Math.log(8.8) + "\n8.8 10 tabaninda log = " + Math.log10(8.8) + "\n9.7 ve 3.3 maximum = " + Math.max(9.7, 3.3) + "\n9.7 ve 3.3 minimum = " + Math.min(9.7, 3.3) + "\n3 karesi = " + Math.pow(3,2) + "\n3 kupu = " + Math.pow(3,3) + "\nRastgele bir sayi = " + Math.random() + "\n66.23 yuvarla = " + Math.round(66.23) + "\n66.53 yuvarla = " + Math.round(66.53) + "\n25 karekoku = " + Math.sqrt(25) + "\ncosinus 60 = " + Math.cos(60) + "\nsinus 60 = " + Math.sin(60) + "\ntanjant 60 = " + Math.tan(60)) ;

9 public static void kokler(int a, int b, int c){ double delta = Math.pow(b, 2) - (4*a*c); if(delta<0){ System.out.println("kok yok"); } else{ double kokdelta = Math.sqrt(delta); double kok1 = (-b - kokdelta) / (2*a); double kok2 = (-b + kokdelta) / (2*a); System.out.println("kok1 = " + kok1); System.out.println("kok2 = " + kok2); }


"JAVA.LANG.MATH. Mathematics with Java  Javanın temel matematik paketi java.lang.math  Nesnesi oluşturulmadan direkt olarak kullanılabilir Math.abs(-123.6)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları