Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UZAKTAN EĞİTİMDE ROL ALAN KİŞİLER ve ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ ROLLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UZAKTAN EĞİTİMDE ROL ALAN KİŞİLER ve ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ ROLLERİ"— Sunum transkripti:

1 UZAKTAN EĞİTİMDE ROL ALAN KİŞİLER ve ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ ROLLERİ

2 UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETMEN ROLLERİ
SOSYAL ROL TEKNİK ROL YÖNETİMSEL ROL PEDAGOJİK ROL Pedagojik Rol: Uzaktan eğitim öğretmenlerinin en önemli görevi eğitim durumlarıyla ilgili ortaya çıkmaktadır. Uzaktan eğitim öğretmeninin görevi öğrenmede karşılaşılan sorunları ortadan kaldıracak çözümler geliştirmektir. Uzaktan eğitimde öğretmen ve öğrenci farklı zaman ve mekanlarda olacağından pedagojik problemlerin ortaya çıkması olağandır. Sosyal Rol: Başarılı bir eğitim ve öğrenim için öğrenciye sosyal çevreye katılma, arkadaş edinme gibi teşvikler yapılır. Uzaktan eğitim dersinde başarılı olabilmek için ders bilgisinin yanında sosyal hayatta insan ilişkilerinin iyi olması, grupla çalışmaya yatkın olması gerekir öğrencinin. Uzaktan eğitim öğretmeni de sosyalleşme konusunda öğrenciye yardımcı olmalıdır. Yönetimsel Rol: Bu rol ders için gündemi belirlemeyi, ders programını, belli başlı kurallar ve karar alma standartlarını belirlemeyi gerektirir. Öğretmenin buradaki asıl görevi öğretimi yönetmektir. Yönetilmez ise öğretimin sağlanamayacağı belirtiliyor. Uzaktan öğretimde öğretmenin rolü değişmiştir. Öğretmen sadece bilgiyi vermekle yükümlü değildir. Bilgiyi verirken bu süreci gözlemler ve öğrencilere danışmanlık yapar. Yani öğretmenin rolü öğrenmeyi kolaylaştırmak ve öğretimi yönetmek olarak belirlenmiştir. Teknik Rol: Öğretmen öğrencinin uzaktan eğitimde kullanacağı materyalleri kullanırken öğrencinin rahat olmasını sağlamalıdır. Bu roldeki en önemli amaç, öğretmenin sahip olduğu tekniği öğretirken kullanmalı ve bunları öğrencilere de göstermelidir. Eğer öğretmen bunu başarabilirse, öğrenciler başarılı bir öğrenme için derse ve aktivitelere daha çok konsantre olurlar. UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETMEN ROLLERİ

3 Psikolog Öğretici Öğretim Tasarımcısı Teknoloji Uzmanı Teknisyen Yapılan araştırmalar sonucunda uzaktan eğitim öğretmeninin ortaya çıkan rolleri

4 Yönetici Site Eğitmeni Editör Grafik Tasarımcısı Sosyalleşme Uzmanı

5 Danışman Araştırmacı Lider Materyal Üretici Ölçme değerlendirme uzmanı

6 Sistem uzmanı Proje yöneticisi İletişim uzmanı Motivasyon sağlayıcı Uzaktan eğitim uzmanı İçerik tasarımcısı

7 TEK YÖNLÜ UYGULAMA MODELLERİ
Uzaktan eğitimde öğrenme-öğretme faaliyetlerinin yapıldığı ortamdır. İletişim tek yönlüdür. Bu modelde öğrenciler kendi aralarında birbirlerine soru soramazlar, aynı şekilde öğretmenler de birbirleri arasında etkileşime geçemezler. Tek yönlü uygulama modelleri 5’e ayrılır. TEK YÖNLÜ UYGULAMA MODELLERİ

8 Mektupla Uygulama Modeli
Tek Yönlü Radyo ile Uygulama Modeli Tek Yönlü Televizyon ile Uygulama Modeli Tek Yönlü Bilgisayarlı Uygulama Modeli Tek Yönlü Karma Uygulama Modeli

9 Mektupla Uygulama Modeli
Bu modelde öğretmenin rollerinden biri iletişim uzmanı rolüdür. Öğrenme gerçekleşirken oluşabilecek iletişim kaynaklı sorunlar için önlem almalıdır ve çözüm önerileri geliştirmelidir. Ölçme değerlendirme kısmında öğrencilere sınavlar sınav merkezlerinde yapılır ve sınav sonuç kağıtları öğretmene gönderilir. Öğretmen bu süreçte öğrenciyi bireysel olarak da değerlendirebilir. Öğretmen, öğretimi gerçekleştirmeden önce konuya ilişkin materyallerini hazırlamalı, içerik materyallerini öğrenmeden önce sunmalıdır. Öğretmenin bu modeldeki diğer rollerinden birisi de proje yöneticisi rolüdür. Bu role göre öğretmen, öğrenimin zamanında gerçekleşmesini ve istenilen bütçede gerçekleşmesini sağlamakla görevlidir. Bu role sahip öğretmen öğrenimin her konusuyla ilgili olmak zorundadır dersi etkili bir biçimde işlemek için. Bu modelin sınırlılıklarından birisi de mektupla uygulama olduğu için öğrencilerin ve öğretmenlerin birbirlerini görememeleri iletişimin sadece uzaktan olmasıdır. Öğretmen bu rolde uzaklığı aşmalı ve öğrenciler arası etkileşimi arttırmalıdır. Onları işbirlikçi öğrenmeye teşvik etmelidir. Bu modelde öğretmenlerin bir diğer rolü öğrencileri karamsarlıktan çıkartarak onları motive etmektir. Samimi bir öğrenme ortamı tasarlamalıdır. Yönetici rolünde de öğretmen dersi düzenli bir hale sokmalıdır ve belli başlı kurallar koyarak uygun bir sınıf yönetimi sağlamalıdır Araştırmacı rolünde ise öğretmen, öğrencilerin posta yoluyla gönderdiği soruların cevaplarını araştırır ve çözüm önerileri bulur. Öğretmen, öğrencilerinin beklentilerini bilmelidir. Bu beklentilerine göre dersi tasarlamalıdır yöntem ve tekniklerini buna göre belirlemelidir. Posta ile geri bildirim mutlaka sağlamalıdır. Psikolog rolünde ise öğrencilerin uyum sorunlarını çözmeye çalışır. Onlara danışmanlık hizmeti verir. Hangi öğrenciye hangi çalışma tekniği daha yararlı bunları araştırır ve bunlar hakkında öğrencilere geri dönüş yapar. Liderlik rolünde, öğrencilerin motivasyonlarını arttırarak onların başarıya ulaşmalarını sağlar. Onları cesaretlendirir ve sorumluluk almaları konusunda cesaretlendirmelidir. Öğretmen editör rolünde ise öğrencilere gönderdiği her materyalden sorumludur ve materyallerin kalitesi yüksek olmalıdır. Danışmanlık rolünde öğretmen, öğrencilere danışmanlık yapar, onların sorunlarını dinler ve çözüm önerileri geliştirmesi beklenir, kişisel gelişimine katkı sağlamaya çalışır. Uzaktan eğitim rolünde olan öğretmen uzaktan eğitimde mektupla uygulama modelini iyi bilmelidir çıkan herhangi bir aksaklıklarda bunları çözmesi beklenir o role sahip öğretmenden. Site eğitmeni rolündeki öğretmen, teknoloji hakkında gerekli yeterliliğe sahip olması istenir ve tekniksel herhangi bir arızada onu çözmesi beklenir. Mektupla Uygulama Modeli

10 Tek Yönlü Radyo ile Uygulama Modeli
Bu modelde tam 16 tane öğretmen rolü vardır. Bu modelimizde uzaktan eğitim öğretmeninin hangi rollerde ne gibi özellikleri olduğuna bakacağız. İletişim uzmanı rolünde olan uzaktan eğitim öğretmeninin görevi, tek yönlü radyo ile uygulama modeli olduğu için öğrenci sadece öğretmenlerinin sesini duyuyor ve ona herhangi bir soru soramıyorlar. Öğrenci ancak sorusu olursa bunu posta yoluyla sorabiliyor ve anında cevap hakkı olmuyor. Bunun önüne geçmek için öğretmenin iletişim hakkında yeterli bir beceriye sahip olması beklenir. Radyodan eğitim yaparken bunları bilecek ve radyodan onlara etkili iletişim metotlarını da sunacak. Ölçme değerlendirme rolüne sahip uzaktan eğitim öğretmeninin görevi ise, sınavlar sınav merkezinde yapılır ve öğrencilerin cevapları posta yoluyla öğretmene gönderilir ve öğretmen de bu cevapları değerlendirir Genel bir değerlendirmeden önce sınav kağıtlarını okur ve öğrencilerinin bireysel performanslarını değerlendirerek ortaya net bir sonuç çıkar. Bu modelde uzaktan eğitim öğretmeninin materyal üreticisi, içerik tasarımcısı ve grafik tasarımcısı rolleri vardır. Bu rollerde öğretmen, öğrencileri için materyallerini önceden hazırlar, öğrencilerin öğrenmelerine uygun bir şekilde hazırlamaya özen gösterir ve bu materyalleri öğrencilerine gönderir. Materyalleri hazırlarken öğretmen, öğrencilerinin bireysel farklılıklarının farkında olmalıdır ve materyalleri elinden geldiğince ona göre hazırlamalıdır. Tek yönlü bir model olduğu için öğretmen öğrenci etkileşimi mümkün değildir. Ancak öğretmen bunların farkında olup radyoda yaptığı eğitimi anında değiştirebilir ve uygun konuyu seçerek onu anlatır. Radyo ile uzaktan eğitimde öğretmen ve öğrenciler birbirini hiç görmez ve karşılıklı etkileşim hiç olmaz. Öğrenci bir sorunu olduğunda öğretmenine posta yoluyla ulaşır bu şekilde haberleşme çok uzun bir süreç gerektirir. Bu modelde sadece sesle etkileşim vardır. Tek Yönlü Radyo ile Uygulama Modeli

11 Tek Yönlü Televizyon ile Uygulama Modeli
Bu modelde de uzaktan eğitim öğretmeninin 16 tane rolü vardır. Televizyon ile uygulama modeli daha çok değişik yöresel yerlerde yaşayan öğrenciler için tasarlanmıştır. Birbirlerine uzak öğrenciler bu yolla uzaktan eğitimi tercih edebilirler. Öğretmen televizyondan konuyu anlatır ancak belirli bir saatte bütün öğrenciler televizyondan o eğitimi izlemelidir. Senkron uzaktan eğitim söz konusudur. Tek Yönlü Televizyon ile Uygulama Modeli

12 Tek Yönlü Bilgisayarlı Uygulama Modeli
Bu modelde öğrenci, öğretmeninin yüzünü CD veya DVD’lerde görebilir. Fakat yine karşılıklı olarak bir iletişim söz konusu değildir. Genel olarak bu modelde de tek yönlü bir eğitimden bahsedebiliriz. Öğretmen sesli ve görüntülü olarak konuyu anlatır ancak öğrencilerini kontrol edemez veya onlardan bir soru alacak olsa bile anında alamaz. Öğrenciler sorularını posta yoluyla gönderebilir. Bu modelde de öğretmenlerin sahip olduğu belli başlı roller vardır. Bunlar, iletişim uzmanı, ölçme ve değerlendirme, proje yöneticisi, liderlik, psikolog, uzaktan eğitim uzmanı, editör, materyal üreticisi, içerik tasarımcısı, grafik tasarımcısı, sistem uzmanı, sosyalleşme uzmanı, öğretici ve öğretim tasarımcısı, motivasyon sağlayıcı, danışmanlık, yönetici, araştırmacı ve teknoloji uzmanı rollerdir. Bu modelde başarılı olmak isteyen öğretmen yukarıda belirtilen rolleri yerine getirmelidir. Tek Yönlü Bilgisayarlı Uygulama Modeli

13 Tek Yönlü Karma Uygulama Modeli
Bu modelde uzaktan eğitim öğretmeni yukarıda açıklanan bütün model örneklerini tek tek hazırlar ve sunar. Posta ile göndereceği materyalleri, yapacağı radyo programı için anlatacağı içeriği, televizyonda yapılacak eğitim için önceden hazırlanmalı ve bilgisayarda öğrenme için öğrencileri için CD veya DVD hazırlar. Bu modelde bütün metotlar uygulandığı için öğrencide kalıcı bir davranış değişikliği daha muhtemeldir. Burada da diğer modeller gibi öğretmenlerin belli bir rolleri vardır. Bunlar, iletişim uzmanı, ölçme ve değerlendirme, öğretici, editör, proje yöneticisi, liderlik, eğitim uzmanı, materyal üreticisi, içerik tasarımcısı, grafik tasarımcısı, sistem uzmanı, sosyalleşme uzmanı, motivasyon sağlayıcı, danışmanlık, psikolog, yönetici, araştırmacı ve teknoloji uzmanı ve teknisyen rolleridir. Öğretmen bu modelde başarıya ulaşmak için yukarıdaki rolleri eksiksiz yerine getirmelidir. Tek Yönlü Karma Uygulama Modeli

14 ÇİFT YÖNLÜ UYGULAMA MODELLERİ
Çift yönlü uygulama modelinde bilişim teknolojileri sayesinde öğretmen-öğrenci öğrenci-öğrenci etkileşimi söz konusudur. Çift yönlü uygulama modeli genel olarak 4 başlık altında incelenir. ÇİFT YÖNLÜ UYGULAMA MODELLERİ

15 Çift Yönlü Radyo ile Uygulama Modeli
Çift Yönlü Televizyon ile Uygulama Modeli Çift Yönlü Bilgisayar ile Uygulama Modeli Çift Yönlü Karma Uygulama Modeli

16 Çift Yönlü Radyo ile Uygulama Modeli
Bu modelde uzaktan eğitim öğretmeninin görevi yaptığı radyo yayınında öğrencilerinden gelen sorulara göre yayının akışını değiştirebilir. Konuyu ona göre anlatabilir. Öğretmen dersi anlatırken önemli bulduğu noktaları o an tekrar ederek öğrencilerin de pekiştirmesini sağlar. ---Aynı zamanda yayın anında öğrencileri göremediği için öğretmen gerektiği noktalarda öğrencilere zaman tanıyarak not almalarını beklemelidir. Teknik beceriye de sahip olmalıdır öğretmen şöyle ki, radyo yayını anında ortaya çıkan herhangi bir sorunda öğretmen onu çözebilecek yeterlilikte olmalıdır. Bu modelde öğretmenin başlıca rolleri; öğretici ve öğretim tasarımcısı, yönetici, teknoloji uzmanı, teknisyen, proje yöneticisi, danışman, araştırmacı, liderlik, ölçme ve değerlendirme, motivasyon sağlayıcı, uzaktan eğitim uzmanı, sistem uzmanı, materyal üreticisi, içerik ve grafik tasarımcısı, psikolog. Çift Yönlü Radyo ile Uygulama Modeli

17 Çift Yönlü Televizyon ile Uygulama Modeli
Bu modelde uzaktan eğitim öğretmeni ve öğrenciler birbirlerini görüp seslerini duyabilirler. Bu yüzden iletişim kurmak kolaydır. Öğrenciler anlamadıkları veya kafalarına takılan soruları not alıp öğretim arasında veya öğretim sonunda öğretmenlerine sorabilirler. ---Bu modelde uzaktan eğitim öğretmeni ve öğrenciler birbirlerini görüp seslerini duyabilirler. Bu yüzden iletişim kurmak kolaydır. Öğrenciler anlamadıkları veya kafalarına takılan soruları not alıp öğretim arasında veya öğretim sonunda öğretmenlerine sorabilirler. Yine bir önceki modeldeki gibi öğretmen burada da oluşabilecek teknik arızaları çözebilecek yeterliliğe sahip olmalıdır. Bu modeldeki öğretmenin rolleri ise, öğretici ve öğretim tasarımcısı, yönetici, teknoloji uzmanı, proje yöneticisi, danışman, eğitim uzmanı, araştırmacı, editör, psikolog, ölçme ve değerlendirme, sistem uzmanı, motivasyon sağlayıcı, sosyalleşme uzmanı, materyal üreticisi, içerik ve grafik tasarımcısıdır. Çift Yönlü Televizyon ile Uygulama Modeli

18 Çift Yönlü Bilgisayar ile Uygulama Modeli
Bu model diğer modellere göre bedensel özürlü olan öğrenciler için de eğitim fırsatı tanır. Bedensel özürlü bireyler internet sayfalarına daha rahat ulaşır ve daha kolay bir öğrenme gerçekleşir. Bu modelde internet üzerinden iletişim kurmak gayet ucuzdur. Eğitimde maliyet önemli olduğu için bu modelde öğretmenler ve öğrenciler çok rahat bir şekilde toplanabilirler. Tabii ki her modelde olduğu gibi bu modelde de bazı sıkıntılar vardır. ---İnternet altyapısı iyi olmayan ortamlarda öğretmen veya öğrenci ortama girmekte zorlanırlar. Günümüzde de uzaktan eğitimde kullanılan en yaygın modellerden biridir, çünkü çağ teknoloji çağı olduğu için eğitimde teknolojiye yavaş yavaş aktarılıyor. Bu modelde öğretmenin rolleri, site eğitmeni, sosyalleşme uzmanı, danışmanlık, editör, proje yöneticisi, iletişim uzmanı, liderlik, sistem uzmanı, psikolog, öğretici ve öğretim tasarımcısı, eğitim uzmanı, materyal üreticisi, içerik ve grafik tasarımcısı, yönetici, teknoloji uzmanı, araştırmacı, ölçme ve değerlendirme ve motivasyon sağlayıcı rollerindedir. Çift Yönlü Bilgisayar ile Uygulama Modeli

19 Çift Yönlü Karma Uygulama Modeli
Bu modelde uzaktan eğitim öğretmeni radyodan, televizyondan veya CD ve DVD’den veya bilgisayardan yararlanır. Tüm ortamlarda öğretmen-öğrenci etkileşimi olur. Öğrenciler anlamadığı bir konuda öğretmenine belirtilen kaynaklardan anında soru sorabilir ve sorduğu soruya anında dönüt alabilirler. Çoklu ortamda öğretmen ve öğrenciler arasındaki iletişim de güçlü olur. ----Bu modelde uzaktan eğitim öğretmeninin rolleri, iletişim uzmanı, ölçme ve değerlendirme, öğretici ve öğretim tasarımcısı, sosyalleşme uzmanı, proje yöneticisi, liderlik, danışmanlık, materyal üretici, sistem uzmanı, yönetici, editör, psikolog, uzaktan eğitim uzmanı, teknoloji uzmanı, araştırmacı, motivasyon sağlayıcı ve site eğitmeni rolleridir. Çift Yönlü Karma Uygulama Modeli

20 UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRENCİ ROLLERİ
Türkiye’de gerçekleştirilen araştırmalar yeterli değildir. Bunun yanı sıra yurt dışında öğrenci rolleri ile ilgili yapılmış birçok araştırma mevcuttur. Schrum ve Honh(2002) uzaktan etiğimde öğrenci rollerini şöyle tanımlamıştır; Öğrenim araçlarına erişen Teknolojiyi kullanabilen Çalışma şekil ve alışkanlıkları Öğrencinin amaç ve hedefleri Yaşam Tarzı Kişisel özellik ve karakter temaları UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRENCİ ROLLERİ

21 Psikolog Öğretici Teknoloji Uzmanı Teknisyen Yapılan araştırmalar sonucunda uzaktan eğitimde 12 tane öğrenci rolü tanımlanmıştır.

22 Site eğitmeni Sosyalleşme uzmanı Araştırmacı Lider

23 Sistem uzmanı Uzaktan eğitim uzmanı İletişim uzmanı Motivasyon sağlayıcı

24 TEK YÖNLÜ UYGULAMA MODELLERİ
Öğrenme öğretme faaliyetlerinin yapıldığı öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci grupları arasındaki iletişimin tek yönlü olduğu dağıtım modelidir. Mektupla Uygulama Modeli Tek Yönlü Radyo ile Uygulama Modeli Tek Yönlü Televizyon ile Uygulama Modeli Tek Yönlü Bilgisayarlı Uygulama Modeli Tek Yönlü Karma Uygulama Modeli TEK YÖNLÜ UYGULAMA MODELLERİ

25 Mektupla Uygulama Modeli
Mektupla uygulama modelinde eğitim materyalleri öğrencilere posta yolu ile gönderilmektedir. Tek Yönlü mektupla uygulama modelinde, öğrencilerin 8 rolü bulunmaktadır. Bunlar: iletişim uzmanı, sosyalleşme uzmanı, motivasyon sağlayıcı, araştırmacı, öğretici, lider, psikolog, uzaktan eğitim uzmanı. İletişim Uzmanı: Öğrenci, öğretmen tarafında gönderilen ders materyallerine erişebilmeli ve kullana bilmelidir. Ayrıca eğitim boyunca etkili iletişime katkı sağlamalıdır. Sosyalleşme Uzmanı: Öğrenciler kendileri arasında sosyal bir ortam sağlamalıdırlar. Örneğin aynı şehir olan öğrenciler mutlaka bir araya gelmelidirler, olmayanlar ile mektup ile iletişim kurmalıdırlar. Motivasyon Sağlayıcı: Öğrenci kendin kendine verdiği pekiştireç ile motivasyonunu kendisi sağlamalıdır. Araştırmacı: Öğrenci, öğretmen tarafından gönderilen materyalleri, soru ve ödevleri araştırır, analiz eder ve bilgiyi yapılandırır. Öğretici: Öğrenci bilgiyi öğretmenin yönlendirmeleri ile kavrayıp, analiz edip değerlendirme basamağına ulaşır. Lider: Eğitimin tek yönlü olması nedeniyle her öğrenci lider durumundadır. Psikolog: Ders ile ilgili psikolojik sorunlarına, ihtiyaçlarına kendi kendine çözüm bulmalıdır. Uzaktan Eğitim Uzmanı: Eğitimin nasıl gerçekleştiğini, neler yapılması gerektiğini öğretim materyallerinin mektup ile ne zaman iletileceğini gibi konularda bilgi sahibi olmalıdır. Mektupla Uygulama Modeli

26 Tek Yönlü Radyo ile Uygulama Modeli
Radyo ile uzaktan eğitim modelinde öğrenciler, öğretmenlerinin yüzünü görmez ve karşılıklı iletişim kuramazlar. Öğrenciler sadece öğretmenlerin seslerini duyarlar. Bu model 11 tane öğrenci rolü bulunmaktadır. Bu roller; iletişim uzmanı, sosyalleşme uzmanı, motivasyon sağlayıcı, araştırmacı, öğretici, lider, psikolog, uzaktan eğitim uzmanı, teknisyen, teknoloji uzmanı ve sistem uzmanıdır. Tek Yönlü Radyo ile Uygulama Modeli

27 Tek Yönlü Televizyon ile Uygulama Modeli
Bu model içinde eğitim hizmetleri farklı yerlerde bulunan öğrencilere televizyon programları ile ulaştırılmaktadır. Bunun yanında öğrenciler ders hakkındaki düşüncelerini posta hizmetleri ile uzaktan eğitim merkezine iletilmektedir. Tek Yönlü Televizyon ile Uygulama Modeli

28 Tek Yönlü Bilgisayarlı Uygulama Modeli
Bilgisayar ile uzaktan eğitim modelinde öğrenciler, öğretmenlerinin yüzünü CD ya da DVD’lerde görebilir fakat karşılıklı olarak iletişim kuramazlar. Bu modelde 10 öğrenci rolü bulunmaktadır. Bu roller iletişim uzmanı, sosyalleşme uzmanı, araştırmacı, öğretici, lider, psikolog, uzaktan eğitim uzmanı, teknisyen, teknoloji uzmanı ve sistem uzmanıdır. Tek Yönlü Bilgisayarlı Uygulama Modeli

29 Tek Yönlü Karma Uygulama Modeli
Bu model içinde uzaktan eğitim merkezi, posta ile göndereceği materyalleri, radyo programlarını, televizyon programlarını ve bilgisayar programlarını hazırlar. Uzaktan eğitim merkezi posta ile öğretim materyalleri, radyo program kasetlerini, televizyon program kasetlerini ve bilgisayarlar için hazırlanan CD ve DVD’leri öğrencilere gönderir. -----Öğrenciler hazırlanan CD ve DVD’leri seyredip derslerini daha çok pekiştirebilirler. Bunun sonucundaki öğrencide bilgilerin kalıcılığı daha uzun vadeli olmaktadır. Bu modelde 10 öğrenci rolü bulunmaktadır. Bunlar; sosyalleşme uzmanı, iletişim uzmanı, araştırmacı, öğretici, lider, psikolog, uzaktan eğitim uzmanı, teknisyen, teknoloji uzmanı ve sistem uzmanıdır. Tek Yönlü Karma Uygulama Modeli

30 ÇİFT YÖNLÜ UYGULAMA MODELLERİ
Çift yönlü uygulama modellerinde öğrencilerin 12 rolü bulunmaktadır. Bunlar; İletişim Uzmanı Sosyalleşme Uzmanı Motivasyon Sağlayıcı Araştırmacı Öğretici Lider Psikolog Uzaktan Eğitim Uzmanı Teknisyen Teknoloji Uzmanı Sistem Uzmanı Çift Yönlü Radyo Modeli Çift Yönlü Televizyon Modeli Çift Yönlü Bilgisayar Modeli Çift Yönlü Karma Modeli ÇİFT YÖNLÜ UYGULAMA MODELLERİ

31 Çift Yönlü Radyo ile Uygulama Modeli
Bu model içinde, eğitim-öğretim hizmetleri farklı bölgelerde bulunan öğrencilere radyo konferansları düzenleyerek verilmektedir. Öğretmen öğrenciler ile çift yönlü sesli konferansları ile iletişim kurmaktadır. Çift Yönlü Radyo ile Uygulama Modeli

32 Çift Yönlü Televizyon ile Uygulama Modeli
Video konferansının uzaktan eğitim içinde yaygın olarak kullanılması 1990’lı yılların başlarında dayanmaktadır. Video konferansının uzaktan eğitim içinde kullanılması git gide yaygınlaşmaktadır. Bunun nedeni video konferanslarının maliyeti gün geçtikçe azalmaktadır. Video konferansları sayesinde farklı bölgelerde ve ülkelerde bulunan, insanlara kaliteli eğitim-öğretim hizmetleri sunulmaktadır. Çift Yönlü Televizyon ile Uygulama Modeli

33 Çift Yönlü Bilgisayar ile Uygulama Modeli
Çift Yönlü Bilgisayar ile Uygulama Modeli farklı mekânlar da bulunan öğrencilerin, derslerini aynı anda öğretmenleri ve arkadaşları ile bilgisayarın internet sistemini kullanarak yüz yüze telekonferans ile yaparak öğrendikleri bir modeldir. Bu modelde 10 öğrenci rolü bulunmaktadır. İletişim Uzmanı Sosyalleşme Uzmanı Araştırmacı Öğretici Lider Psikolog Uzaktan Eğitim Uzmanı Teknisyen Teknoloji Uzmanı Sistem Uzmanı Çift Yönlü Bilgisayar ile Uygulama Modeli

34 Çift Yönlü Karma Uygulama Modeli
Bu model radyo, televizyon, mektup, bilgisayar gibi çift yönlü eğitim uygulama modellerinin tümünü içinde barındıran uygulama modelidir. Öğretim birden fazla yöntem ile çift yönlü sağlandığı için öğrenciler farklı materyallerden öğretmenlerinin seslerini, duyabilmekte, öğretmenin hazırladığı materyalleri takip edebilmektedir. Karma uygulama modelinde dersler farklı metotlar ile çift yönlü olarak sağlanmaktadır. Öğrencinin bu modelde kullanılan metotlarla ilgili genel bilgilere sahip olmalıdır. Çift Yönlü Karma Uygulama Modeli

35 UZAKTAN EĞİTİMDE ROL ALAN DİĞER KİŞİLER
Öğretim Üyeleri Rehber Yardımcı görevliler Yöneticiler UZAKTAN EĞİTİMDE ROL ALAN DİĞER KİŞİLER

36 Uzaktan eğitimde öğretim üyeleri, öğrenciler için ders içeriğini oluşturmalıdır. Ders içeriğini oluştururken öğrenci ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalıdır. Ancak uzaktan eğitim olduğu için bazı sıkıntılar elbette vardır. Kısıtlı görüşmelere rağmen öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlemek zordur. Öğretim tekniklerini uzaktan bir eğitim olduğu için öğrencilere göre belirlemek zordur. Öğretim Üyeleri

37 Uzaktan eğitimde rehber, öğretmen kendisiyle öğrenci arasında iletişimi sağlamada bir rehberden yardım almalıdır. Rehber etkili olabilmek için öğrencinin ve öğretmenin beklentilerini anlayabilmelidir. Rehberler ödevleri toplarlar, ders için gerekli düzeni sağlarlar, öğretmenin gözü ve kulağı gibidirler. Rehber

38 Uzaktan eğitimde yardımcı görevliler, bu sistemde pek etkili değillerdir, genelde arka plandadırlar ancak arka planda bir çok işin düzgün yürütülmesi için çalışırlar. Arka planda bir çok işleve sahiptir örneğin öğrenci kayıtlarını tutmak, materyalleri iyileştirmek, ders kitaplarını hazırlamak, ders programları hazırlamak ve notları açıklamak gibi sistemsel işleve sahiptirler. Yardımcı Görevliler

39 Uzaktan eğitimde yöneticiler, uzaktan eğitim programı yapan kurumlarda planlamada etkili kişilerdir. Ortak kararları verir ve hakem görevi görürler. Asıl amaçları öğrencinin öğretimsel ihtiyaçlarını karşılamaktır. Uzaktan eğitimde öğretmen ve öğrenciyi bir araya getirmek için eğitim medyası geliştirilen bir organizasyon tarafından yürütülmekte ve öğrenmenin uygun değerlenmesini sağlamaktadırlar. Yöneticiler

40 Uzaktan eğitim sistemi yöneticisi
Yaratıcılık, yenilik ve stratejik bakış Network projesi Doktrin lider personel ve yeniden organizasyon Öğretmen eğitici ve yönetici eğitimi Uzaktan eğitimde sistemin işleyiş biçimi

41 Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar
İşman, A.(2011) Uzaktan Eğitim. Ankara: Pegem Akademi https://www.uzaktanegitim.com/hbrd87-uzaktan-egitimde-cift- yonlu-etkilesimli-model.aspx https://www.uzaktanegitim.com/hbrd68-uzaktan-egitimin- uygulama-modelleri-nelerdir.aspx https://www.uzaktanegitim.com/hbrd148-uzaktan-egitimde-rol- alan-kisiler.aspx renci-rolleri Uşun, S.(2006) Uzaktan Eğitim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar


"UZAKTAN EĞİTİMDE ROL ALAN KİŞİLER ve ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ ROLLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları