Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

* SOSYAL ROL * TEKNİK ROL * YÖNETİMSEL ROL * PEDAGOJİK ROL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "* SOSYAL ROL * TEKNİK ROL * YÖNETİMSEL ROL * PEDAGOJİK ROL."— Sunum transkripti:

1

2 * SOSYAL ROL * TEKNİK ROL * YÖNETİMSEL ROL * PEDAGOJİK ROL

3 PsikologÖğreticiÖğretim TasarımcısıTeknoloji UzmanıTeknisyen

4 YöneticiSite EğitmeniEditörGrafik TasarımcısıSosyalleşme Uzmanı

5 DanışmanAraştırmacıLiderMateryal ÜreticiÖlçme değerlendirme uzmanı

6 Sistem uzmanıProje yöneticisiİletişim uzmanıMotivasyon sağlayıcı Uzaktan eğitim uzmanı İçerik tasarımcısı

7 * Uzaktan eğitimde öğrenme-öğretme faaliyetlerinin yapıldığı ortamdır. İletişim tek yönlüdür. Bu modelde öğrenciler kendi aralarında birbirlerine soru soramazlar, aynı şekilde öğretmenler de birbirleri arasında etkileşime geçemezler. Tek yönlü uygulama modelleri 5’e ayrılır.

8 Mektupla Uygulama ModeliTek Yönlü Radyo ile Uygulama ModeliTek Yönlü Televizyon ile Uygulama ModeliTek Yönlü Bilgisayarlı Uygulama ModeliTek Yönlü Karma Uygulama Modeli

9 * Bu modelde öğretmenin rollerinden biri iletişim uzmanı rolüdür. Öğrenme gerçekleşirken oluşabilecek iletişim kaynaklı sorunlar için önlem almalıdır ve çözüm önerileri geliştirmelidir. Ölçme değerlendirme kısmında öğrencilere sınavlar sınav merkezlerinde yapılır ve sınav sonuç kağıtları öğretmene gönderilir. Öğretmen bu süreçte öğrenciyi bireysel olarak da değerlendirebilir.

10 * Bu modelde tam 16 tane öğretmen rolü vardır. Bu modelimizde uzaktan eğitim öğretmeninin hangi rollerde ne gibi özellikleri olduğuna bakacağız. İletişim uzmanı rolünde olan uzaktan eğitim öğretmeninin görevi, tek yönlü radyo ile uygulama modeli olduğu için öğrenci sadece öğretmenlerinin sesini duyuyor ve ona herhangi bir soru soramıyorlar.

11 * Bu modelde de uzaktan eğitim öğretmeninin 16 tane rolü vardır. Televizyon ile uygulama modeli daha çok değişik yöresel yerlerde yaşayan öğrenciler için tasarlanmıştır. Birbirlerine uzak öğrenciler bu yolla uzaktan eğitimi tercih edebilirler. Öğretmen televizyondan konuyu anlatır ancak belirli bir saatte bütün öğrenciler televizyondan o eğitimi izlemelidir. Senkron uzaktan eğitim söz konusudur.

12 * Bu modelde öğrenci, öğretmeninin yüzünü CD veya DVD’lerde görebilir. Fakat yine karşılıklı olarak bir iletişim söz konusu değildir. Genel olarak bu modelde de tek yönlü bir eğitimden bahsedebiliriz. Öğretmen sesli ve görüntülü olarak konuyu anlatır ancak öğrencilerini kontrol edemez veya onlardan bir soru alacak olsa bile anında alamaz. Öğrenciler sorularını posta yoluyla gönderebilir.

13 * Bu modelde uzaktan eğitim öğretmeni yukarıda açıklanan bütün model örneklerini tek tek hazırlar ve sunar. Posta ile göndereceği materyalleri, yapacağı radyo programı için anlatacağı içeriği, televizyonda yapılacak eğitim için önceden hazırlanmalı ve bilgisayarda öğrenme için öğrencileri için CD veya DVD hazırlar. Bu modelde bütün metotlar uygulandığı için öğrencide kalıcı bir davranış değişikliği daha muhtemeldir.

14 * Çift yönlü uygulama modelinde bilişim teknolojileri sayesinde öğretmen-öğrenci öğrenci-öğrenci etkileşimi söz konusudur. Çift yönlü uygulama modeli genel olarak 4 başlık altında incelenir.

15 Çift Yönlü Radyo ile Uygulama ModeliÇift Yönlü Televizyon ile Uygulama ModeliÇift Yönlü Bilgisayar ile Uygulama ModeliÇift Yönlü Karma Uygulama Modeli

16 * Bu modelde uzaktan eğitim öğretmeninin görevi yaptığı radyo yayınında öğrencilerinden gelen sorulara göre yayının akışını değiştirebilir. Konuyu ona göre anlatabilir. Öğretmen dersi anlatırken önemli bulduğu noktaları o an tekrar ederek öğrencilerin de pekiştirmesini sağlar.

17 * Bu modelde uzaktan eğitim öğretmeni ve öğrenciler birbirlerini görüp seslerini duyabilirler. Bu yüzden iletişim kurmak kolaydır. Öğrenciler anlamadıkları veya kafalarına takılan soruları not alıp öğretim arasında veya öğretim sonunda öğretmenlerine sorabilirler.

18 * Bu model diğer modellere göre bedensel özürlü olan öğrenciler için de eğitim fırsatı tanır. Bedensel özürlü bireyler internet sayfalarına daha rahat ulaşır ve daha kolay bir öğrenme gerçekleşir. Bu modelde internet üzerinden iletişim kurmak gayet ucuzdur. Eğitimde maliyet önemli olduğu için bu modelde öğretmenler ve öğrenciler çok rahat bir şekilde toplanabilirler. Tabii ki her modelde olduğu gibi bu modelde de bazı sıkıntılar vardır.

19 * Bu modelde uzaktan eğitim öğretmeni radyodan, televizyondan veya CD ve DVD’den veya bilgisayardan yararlanır. Tüm ortamlarda öğretmen-öğrenci etkileşimi olur. Öğrenciler anlamadığı bir konuda öğretmenine belirtilen kaynaklardan anında soru sorabilir ve sorduğu soruya anında dönüt alabilirler. Çoklu ortamda öğretmen ve öğrenciler arasındaki iletişim de güçlü olur.

20 * Türkiye’de gerçekleştirilen araştırmalar yeterli değildir. Bunun yanı sıra yurt dışında öğrenci rolleri ile ilgili yapılmış birçok araştırma mevcuttur. Schrum ve Honh(2002) uzaktan etiğimde öğrenci rollerini şöyle tanımlamıştır; * Öğrenim araçlarına erişen * Teknolojiyi kullanabilen * Çalışma şekil ve alışkanlıkları * Öğrencinin amaç ve hedefleri * Yaşam Tarzı * Kişisel özellik ve karakter temaları

21 PsikologÖğreticiTeknoloji UzmanıTeknisyen

22 Site eğitmeniSosyalleşme uzmanıAraştırmacıLider

23 Sistem uzmanıUzaktan eğitim uzmanıİletişim uzmanıMotivasyon sağlayıcı

24 * Öğrenme öğretme faaliyetlerinin yapıldığı öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci grupları arasındaki iletişimin tek yönlü olduğu dağıtım modelidir. * Mektupla Uygulama Modeli * Tek Yönlü Radyo ile Uygulama Modeli * Tek Yönlü Televizyon ile Uygulama Modeli * Tek Yönlü Bilgisayarlı Uygulama Modeli * Tek Yönlü Karma Uygulama Modeli

25 * Mektupla uygulama modelinde eğitim materyalleri öğrencilere posta yolu ile gönderilmektedir. Tek Yönlü mektupla uygulama modelinde, öğrencilerin 8 rolü bulunmaktadır. Bunlar: iletişim uzmanı, sosyalleşme uzmanı, motivasyon sağlayıcı, araştırmacı, öğretici, lider, psikolog, uzaktan eğitim uzmanı.

26 * Radyo ile uzaktan eğitim modelinde öğrenciler, öğretmenlerinin yüzünü görmez ve karşılıklı iletişim kuramazlar. Öğrenciler sadece öğretmenlerin seslerini duyarlar. * Bu model 11 tane öğrenci rolü bulunmaktadır. Bu roller; iletişim uzmanı, sosyalleşme uzmanı, motivasyon sağlayıcı, araştırmacı, öğretici, lider, psikolog, uzaktan eğitim uzmanı, teknisyen, teknoloji uzmanı ve sistem uzmanıdır.

27 * Bu model içinde eğitim hizmetleri farklı yerlerde bulunan öğrencilere televizyon programları ile ulaştırılmaktadır. Bunun yanında öğrenciler ders hakkındaki düşüncelerini posta hizmetleri ile uzaktan eğitim merkezine iletilmektedir.

28 * Bilgisayar ile uzaktan eğitim modelinde öğrenciler, öğretmenlerinin yüzünü CD ya da DVD’lerde görebilir fakat karşılıklı olarak iletişim kuramazlar. Bu modelde 10 öğrenci rolü bulunmaktadır. * Bu roller iletişim uzmanı, sosyalleşme uzmanı, araştırmacı, öğretici, lider, psikolog, uzaktan eğitim uzmanı, teknisyen, teknoloji uzmanı ve sistem uzmanıdır.

29 * Bu model içinde uzaktan eğitim merkezi, posta ile göndereceği materyalleri, radyo programlarını, televizyon programlarını ve bilgisayar programlarını hazırlar. Uzaktan eğitim merkezi posta ile öğretim materyalleri, radyo program kasetlerini, televizyon program kasetlerini ve bilgisayarlar için hazırlanan CD ve DVD’leri öğrencilere gönderir.

30 * Çift yönlü uygulama modellerinde öğrencilerin 12 rolü bulunmaktadır. Bunlar; * İletişim Uzmanı * Sosyalleşme Uzmanı * Motivasyon Sağlayıcı * Araştırmacı * Öğretici * Lider * Psikolog * Uzaktan Eğitim Uzmanı * Teknisyen * Teknoloji Uzmanı * Sistem Uzmanı

31 * Bu model içinde, eğitim-öğretim hizmetleri farklı bölgelerde bulunan öğrencilere radyo konferansları düzenleyerek verilmektedir. Öğretmen öğrenciler ile çift yönlü sesli konferansları ile iletişim kurmaktadır.

32 * Video konferansının uzaktan eğitim içinde yaygın olarak kullanılması 1990’lı yılların başlarında dayanmaktadır. Video konferansının uzaktan eğitim içinde kullanılması git gide yaygınlaşmaktadır. Bunun nedeni video konferanslarının maliyeti gün geçtikçe azalmaktadır. * Video konferansları sayesinde farklı bölgelerde ve ülkelerde bulunan, insanlara kaliteli eğitim-öğretim hizmetleri sunulmaktadır.

33 * Çift Yönlü Bilgisayar ile Uygulama Modeli farklı mekânlar da bulunan öğrencilerin, derslerini aynı anda öğretmenleri ve arkadaşları ile bilgisayarın internet sistemini kullanarak yüz yüze telekonferans ile yaparak öğrendikleri bir modeldir.

34 * Bu model radyo, televizyon, mektup, bilgisayar gibi çift yönlü eğitim uygulama modellerinin tümünü içinde barındıran uygulama modelidir. Öğretim birden fazla yöntem ile çift yönlü sağlandığı için öğrenciler farklı materyallerden öğretmenlerinin seslerini, duyabilmekte, öğretmenin hazırladığı materyalleri takip edebilmektedir.

35 * Uzaktan eğitimde rol alan diğer kişiler; * Öğretim Üyeleri * Rehber * Yardımcı görevliler * Yöneticiler

36 * Uzaktan eğitimde öğretim üyeleri, öğrenciler için ders içeriğini oluşturmalıdır. Ders içeriğini oluştururken öğrenci ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalıdır. Ancak uzaktan eğitim olduğu için bazı sıkıntılar elbette vardır. Kısıtlı görüşmelere rağmen öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlemek zordur. Öğretim tekniklerini uzaktan bir eğitim olduğu için öğrencilere göre belirlemek zordur.

37 * Uzaktan eğitimde rehber, öğretmen kendisiyle öğrenci arasında iletişimi sağlamada bir rehberden yardım almalıdır. Rehber etkili olabilmek için öğrencinin ve öğretmenin beklentilerini anlayabilmelidir. Rehberler ödevleri toplarlar, ders için gerekli düzeni sağlarlar, öğretmenin gözü ve kulağı gibidirler.

38 * Uzaktan eğitimde yardımcı görevliler, bu sistemde pek etkili değillerdir, genelde arka plandadırlar ancak arka planda bir çok işin düzgün yürütülmesi için çalışırlar. Arka planda bir çok işleve sahiptir örneğin öğrenci kayıtlarını tutmak, materyalleri iyileştirmek, ders kitaplarını hazırlamak, ders programları hazırlamak ve notları açıklamak gibi sistemsel işleve sahiptirler.

39 * Uzaktan eğitimde yöneticiler, uzaktan eğitim programı yapan kurumlarda planlamada etkili kişilerdir. Ortak kararları verir ve hakem görevi görürler. Asıl amaçları öğrencinin öğretimsel ihtiyaçlarını karşılamaktır. Uzaktan eğitimde öğretmen ve öğrenciyi bir araya getirmek için eğitim medyası geliştirilen bir organizasyon tarafından yürütülmekte ve öğrenmenin uygun değerlenmesini sağlamaktadırlar.

40 Uzaktan eğitim sistemi yöneticisi Yaratıcılık, yenilik ve stratejik bakış Network projesi Doktrin lider personel ve yeniden organizasyon Öğretmen eğitici ve yönetici eğitimi

41 * İşman, A.(2011) Uzaktan Eğitim. Ankara: Pegem Akademi * https://www.uzaktanegitim.com/hbrd87-uzaktan-egitimde-cift- yonlu-etkilesimli-model.aspx https://www.uzaktanegitim.com/hbrd87-uzaktan-egitimde-cift- yonlu-etkilesimli-model.aspx * https://www.uzaktanegitim.com/hbrd68-uzaktan-egitimin- uygulama-modelleri-nelerdir.aspx https://www.uzaktanegitim.com/hbrd68-uzaktan-egitimin- uygulama-modelleri-nelerdir.aspx * https://www.uzaktanegitim.com/hbrd148-uzaktan-egitimde-rol- alan-kisiler.aspx https://www.uzaktanegitim.com/hbrd148-uzaktan-egitimde-rol- alan-kisiler.aspx * http://www.slideshare.net/mendereskeskin33/uzaktan-eitimde- renci-rolleri-34704971 http://www.slideshare.net/mendereskeskin33/uzaktan-eitimde- renci-rolleri-34704971 * https://www.uzaktanegitim.com/hbrd68-uzaktan-egitimin- uygulama-modelleri-nelerdir.aspx https://www.uzaktanegitim.com/hbrd68-uzaktan-egitimin- uygulama-modelleri-nelerdir.aspx * Uşun, S.(2006) Uzaktan Eğitim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. * http://www.bilgisayarkursu.net/makalegoster.aspx?id=92


"* SOSYAL ROL * TEKNİK ROL * YÖNETİMSEL ROL * PEDAGOJİK ROL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları