Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

H.PYLORİ’NİN SERÜVENİ Dr. Özlem Yönem. Tüm dünyanın %50’sinden fazlasını etkiler, gelişmekte olan ülkelerde daha fazladır Fekal-oral, oral-oral bulaşabilir..

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "H.PYLORİ’NİN SERÜVENİ Dr. Özlem Yönem. Tüm dünyanın %50’sinden fazlasını etkiler, gelişmekte olan ülkelerde daha fazladır Fekal-oral, oral-oral bulaşabilir.."— Sunum transkripti:

1 H.PYLORİ’NİN SERÜVENİ Dr. Özlem Yönem

2 Tüm dünyanın %50’sinden fazlasını etkiler, gelişmekte olan ülkelerde daha fazladır Fekal-oral, oral-oral bulaşabilir.. Türkiye ‘de yapılan ilk çalışmalarda erişkin yaş grubunda %85 civarında saptanmıştır.Son çalışmalarda bu oran daha düşüktür. Gastroduodenal patolojilerin çoğundan sorumlu olmasına karşın H. Pylori ile infekte hastaların yalnızca %10-20’sinde p.ülser, gastrik kanser ve lenfoma gibi komplikasyonlar gelişmektedir.

3

4 H.Pylori ile ilişkili hastalıklar DEA Koroner arter hastalığı Serebrovasküler hastalık HT Raynoud fenomeni Migren Hamilelelikte kusma ITP Büyüme geriliği Ani bebek ölümü Rosacea Kronik ürtiker

5 H.PYLORİ VİRULANS FAKTÖRLERİ Kolonizasyonu artıranlar Flagella (for motility) Urease[*] * Adherence factors Doku hasarı yapanlar LPS (VacA) (CagA) Dış membran proteinleri Heat shock proteinleri (HspA, HspB)

6

7

8

9

10

11 H.Pylori’ye karşı konağın doğal immün cevabı Midenin nonspesifik savunma mekanizmaları asit ve pepsin salgısı,lizozim, laktoferrin ve mukozanın kendisidir. -LPS toksisitesinin zayıf olması -Kan grubu ve mide mukoza antijenlerine benzer moleküller içermesi nedeniyle vücut H.Pylori’ye karşı zayıf bir immünite oluşturur.. İmmün cevap için önce H.Pylori’nin tanınması gerekir.

12 TANINMA H.Pylori’nin HSP 60’ını TLR-2 tanır:IL8 üretimi↑ H.Pylori’nin HP0175 proteinini TLR-4 tanır: Makrofajdan IL6 üretimi↑ Nod-1(Nükleotid binding oligomerization domain) H.pylori peptidoglikanını, bakteriyel tip4 şırıngayı tanır: human beta defensin↑

13

14

15 Tanınma sonrası sitokin ağı TH1 tipi sitokinler daha fazla salgılanır.(IFNgama, IL12, IL18, IL17, TNFalfa) TLR-2, HP-NAP’ı aktive eder. IL-12, IL-23 ↑ H.pylori’nin dış membranı IFNgama, IL12,TNF-alfa sekresyonunu ↑

16

17 HP-NAP 150kd ağırlığında oligomerik bir proteindir. Endotel hücrelerine nötrofil adezyonunu↑ Reaktif O2 radikali oluşumunu↑ Mononükleer hücrelerden doku faktörü ve PAI-2’yi↑ Nötrofillerden IL8, makrofaj inflamatuar protein1b salınımını ↑rarak ortama daha da fazla nötrofil, monosit, dendritik hücre ve lenfosit çekilmesini sağlar.

18

19 H.Pylori perzistansı ve immün eliminasyondan kaçışı-1 H.pylori konağın midesinde bir ömür boyu yaşamını sürdürebilir. Vac-a ve arginase gibi faktörlerin immün sistemi baskılayıcı etkileri mevcuttur. Vac-a bu etkisini, -Ag sunan hücrelerde antijenin işlenip sunulmasını inhibe eder. -T hücrelerinde aktin dağılımını bozar, kalsiyum mobilizasyonu bozulur. - Son çalışmalarda Vac-a’nın mitokondriyal depolarizasyon ve ATP yokluğu yaratarak T hücre aktivasyonunu inhibe ettiği gösterildi.

20

21 H.Pylori perzistansı ve immün eliminasyondan kaçışı-2 Treg (CD25+/Foxp3+regulatuar T hücreleri) CTLA48 (Sitotoksik T lenfosit antijen 4):Ortama ilave olduğunda kişi H.Pylori’ye karşı anerjik olur. Kolesterol glikolizasyonu ile de H.pylori fagosite edilmekten kurtulabilir.

22 Treg Antijen spesifik lenfosit ve antikor yanıtlarını baskılayabilirve disfonksiyonunda ağır otoimmün hastalıklar izlenir. Hücresel temas yada IL10, TGF gibi solubl faktörler yoluyla T hücre cevabını baskılayabilir.

23

24

25 Toplumda ülser prevelansı %80, ancak ülser prevelansı %10-20, NEDEN???

26 H.P’de vac-a ve cag-a genleri tanımlanmıştır. Vac-a ülserli hastalarda %67, ülsersiz hastalarda %30 suşta gözlenmiştir. Cag-a ‘ya karşı ülserli hastalarda %100, ülsersiz hastalarda %70 oranında antikor mevcuttur. Cag-a: mide epitelinde IL8 salınımı↑:pmnl agragasyonu↑:serbest 02radikalleri ve enzimler salınır. Ülserojenik suş(Tip1)vaca VE cag-a içerir.

27

28

29 Neden İmmünizasyon Antibiyotik hasta uyumu zor, pahalı bir tedavi, yan etkileri fazla! Antibiyotik direnci başlıbaşına bir sıkıntı! Bizim gibi prevelansın %85’e vardığı ülkelerde reenfeksiyon riski çok yüksek!

30 Hayvan modellerinde adhesinler, urease, heat şok proteinleri, HP-NAP ve vacA’ya karşı aşı geliştirilmeye çalışıldı. Hem koruma hem de tedavi amacıyla kullanılabilir.Hasta mukoza yeteri kadar Ig A sentezleyemez. Ancak henüz hayvan deneyleri aşamasında, gelecek için ümit vaat ediyor.

31 It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. Charles Darwin


"H.PYLORİ’NİN SERÜVENİ Dr. Özlem Yönem. Tüm dünyanın %50’sinden fazlasını etkiler, gelişmekte olan ülkelerde daha fazladır Fekal-oral, oral-oral bulaşabilir.." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları