Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HİPEREOZİNOFİLİ Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER. Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER EOS, her sabah doğu tarafından göğün kapılarını açarak güneşe yol verir, fani insanlara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HİPEREOZİNOFİLİ Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER. Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER EOS, her sabah doğu tarafından göğün kapılarını açarak güneşe yol verir, fani insanlara."— Sunum transkripti:

1 HİPEREOZİNOFİLİ Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER

2 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER EOS, her sabah doğu tarafından göğün kapılarını açarak güneşe yol verir, fani insanlara ışığı getirirdi...

3 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER Wharton Jones – 1846  Boyasız kan yaymalarında “kaba granüllü hücreler”i tanımladı. William Henry Perkins – 1856  Sentetik anilin boyasını buldu ve EOZİN olarak adlandırdı. Paul Ehrlich – 1879  EOZİN ile boyanan hücreleri, EOZİNOFİL lökositleri tanımladı…

4 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER Eozinofil sayısı yüksek ?

5 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER Eozinofil sayısı yüksek ?

6 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER HİPEREOZİNOFİLİK SENDROM Eozinofil sayısı yüksek ?

7 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER HİPEREOZİNOFİLİK SENDROM Yeterli mi? ?

8 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER Ürtiker / anjioödem...

9 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER Ensefalopati ve görme bozuluğu...

10 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER Konjestif kalp yetmezliği...

11 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER Kolestatik bulgular...

12 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER Akut perikardit...

13 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER Akut perikardit/myokardit ve pulmoner infiltrasyonlar

14 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER Kalp kapak hastalığı...

15 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER Kardiyak tümör...

16 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER Pankreas kitlesi...

17 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER Karın ağrısı ve diare...

18 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER Sistemik trombofilebit...

19 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER

20 Doç.Dr. Muhittin A.Serdar, GATA Biyokimya ve Kl.Biyokimya AD

21 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER 500-1000/mm 3 1000-1500/mm 3 >1500/mm 3 Doç.Dr. Muhittin A.Serdar, GATA Biyokimya ve Kl.Biyokimya AD

22 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER 500-1000/mm 3 306 örnek%2.8 1000-1500/mm 3 33 örnek% 0.30 >1500/mm 3 16 örnek% 0.14 Doç.Dr. Muhittin A.Serdar, GATA Biyokimya ve Kl.Biyokimya AD

23 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER Doç.Dr. Muhittin A.Serdar, GATA Biyokimya ve Kl.Biyokimya AD

24 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER HİPEREOZİNOFİLİ REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK FAMİLİYAL AKKİZ

25 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER HİPEREOZİNOFİLİ REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK FAMİLİYAL AKKİZ 500 -1500 /mm3HAFİF 1500 - 5000 /mm3ORTA > 5000 /mm3ŞİDDETLİ

26 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER HİPEREOZİNOFİLİ REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK FAMİLİYAL AKKİZ 500 -1500 /mm3HAFİF 1500 - 5000 /mm3ORTA > 5000 /mm3ŞİDDETLİ Eozinofili nedeninden bağımsız bir sonuç EOZİNOFİLİK ORGAN HASARI

27 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER Doğal ve adaptif immünitenin çok fonksiyonlu lökositleri :

28 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER HİPEREOZİNOFİLİ EOZİNOFİLİK ORGAN HASARI ≠ EOZİNOFİL İNFİLTRASYONU

29 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER HİPEREOZİNOFİLİ EOZİNOFİLİK ORGAN HASARI ≠ EOZİNOFİL İNFİLTRASYONU Fonksiyonel, metabolik ve yapısal değişiklikler sonrasında mediatör salınımı ve sitotoksik, trombotik, ve nörotoksik hasarın oluşması İÇİN;  Sitokinler  Genetik yatkınlık  T lenfosit klonları  Nötrofil aktivasyonu  Tirozin kinazlar...

30 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER HİPEREOZİNOFİLİ REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK FAMİLİYAL AKKİZ Oldukça nadir, OD geçişli bir hastalık EDN ve MBP normal kişilerden yüksek ama HES’dan daha düşük seviyede Kronik-kararlı bir hiperozinofili Klinik seyir İHES ‘e göre daha benign

31 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK HİPEREOZİNOFİLİ AKKİZ

32 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK HİPEREOZİNOFİLİ

33 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER HİPEREOZİNOFİLİ REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK

34 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER HİPEREOZİNOFİLİ REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK

35 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER HİPEREOZİNOFİLİ REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK

36 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER Doku invaziv parazitozlar  schistosomiasis,  visceral toxocariasis,  strongyloidiasis,  filariasis,  ancylostomiasis,  fascioliasis,  trichinellosis,  paragonimiasis Sıklıkla; toxocara schistosoma strongyloidies filaria ancylostoma fasciolia trichinella

37 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER Bazı protozoanlar  Toxoplasma gondii,  Dientamoeba fragilis,  Isospora belli. Ayrıca; Nadiren; Bakteriyel  Borrelia, Viral  HIV toxoplasma dientamoeba isosporia b.burgdorferi HİV

38 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER >14 yaş, Aralık 1994 -Nisan 1996 Van Yüzüncü Yıl Üni. 3534 dışkı örneği 923 örnekte ( % 26.12 ) bir veya birden fazla parazit En sık rastlanan parazitler  Ascaris lumbricoides %12.99  Entamoeba histolytica %11.18 Van Van H. Yılmaz, ve ark. Gastroenteroloji 1996; 7 (1 Ek): 73

39 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER Trabzon Trabzon A. Ökten, ve ark. Türkiye Parazitoloji Dergisi 1990; 14 (2): 69-74 KTÜ Tıp Fakültesi Hastanesi 1987-1989 yılları arasında 14739 dışkı örneği 3740'ında ( %25.4 ) parazit  Giardia lamblia % 39.1,  A. lumbricoides % 34.8,  T.trichiura % 18.9

40 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER İstanbul İstanbul Öner A.Y. ve ark. 2002 İstanbul Tıp Fak. Parazitoloji BD, 1997-2001, 15714 dışkı örneği Pozitiflik % 4.88

41 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER Konya Konya Baykan M. ve ark. T.Parazitol Derg.24(2):152-155,2000 Konya Selçuk Üni.Tıp Fak. 16083 dışkı örneğinde Pozitiflik % 6.27

42 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER Şanlıurfa ilkokul öğrencilerinde: % 77.41  Ulukangil M. ve ark. Acta parasitologica Turcica. 25(3):245-249, 2001 Eskişehir'de gıda üretiminde çalışan 276 kişide: % 66.6  Özbilge H. ve ark. T. Parazitol Derg.24(3): 274-276, 2000 İzmir Karşıyaka Çocuk Yetiştirme Yurdunda 0-12 yaş 164 çocukta: % 70.7  Orhan V. ve ark. T. Parazitol Derg.24(3):283-285, 2000...

43 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER Parazit enfestasyonu bu kadar sık ise eozinofili neden daha nadir görülüyor ?

44 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER Parazit enfestasyonu bu kadar sık ise eozinofili neden daha nadir görülüyor ? İntestinal lümene sınırlı (Cestod’lar, Ascaris...)  veya sağlam kist içindeki (Echinococcus granulosus) parazitler, periferik kan eozinofilisine neden olmaz.  İnvazyon → EOZİNOFİLİ  Kist rüptürü → EOZİNOFİLİ

45 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER Parazit tanısı için sadece gaita incelemesi yeterli değildir: Duodenal aspiratta  Strongyloidiazis  Ascariasis  Ancylostomiazis  Fascioiasis Balgamda  Strongyloidiazis  Ascariasis  Parogonimiasis  Ancylostomiazis  Schistosomiasis Serolojik olarak  Schistosomiasis  Parogonimiasis  Filariasis  Strongyloidiazis  Toxocariasis  Trichinosis, Periferik yayma  Filariasis İdrar analizi  Schistosomiasis  Filariasis Kas biyopsisi  Trichinellosis KC biyopsisi  Schistosomiasis

46 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER HİPEREOZİNOFİLİ REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK

47 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER

48

49 HİPEREOZİNOFİLİ REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK

50 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER

51

52 Maidment and Williams Vol 264 No 7078, January 8, 2000

53 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER Maidment and Williams Vol 264 No 7078, January 8, 2000

54 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER Maidment and Williams Vol 264 No 7078, January 8, 2000 32 yaş erkek hasta Total BK: 20.000 /mm3 Eozinofil: 18.000 /mm3 Ağır astım tablosu... SSRI grubu antidepresan tedavi

55 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER HİPEREOZİNOFİLİ REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK

56 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER Ekstrensek pulmoner eozinofilik sendromlar  İlaçlar  İnfeksiyon ajanları (parazit, fungus, mikobakteri) İntrensek pulmoner eozinofilik sendromlar  Akut eozinofilik pnömoni (AEP)  Kronik eozinofilik pnömoni (CEP)  Hipereozinofilik sendrom (HES)  Churg-Strauss sendromu (CSS) May 25, 2006 Jussi J Saukkonen Pulmoner eozinofilik sendromlar

57 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER Ekstrensek pulmoner eozinofilik sendromlar  İlaçlar  İnfeksiyon ajanları (parazit, fungus, mikobakteri) İntrensek pulmoner eozinofilik sendromlar  Akut eozinofilik pnömoni (AEP)  Kronik eozinofilik pnömoni (CEP)  Hipereozinofilik sendrom (HES)  Churg-Strauss sendromu (CSS) Zur Differential-Diagnose der Lungenifiltrierungen. Über flüchtige Succedan-Infiltrate (mit Eosinophilie). Beiträge zum Klinik der Tuberkulose, 1932, 79, 368 Astımlı bir hastada periferik kan eozinofilisi ve radyolojik olarak yer değiştiren, kısa süreli pulmoner infiltrasyonlar Ascaris lumbricoides (?)

58 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER Ascarisin akciğer dokusuna geçmesi patogenezin temeli ? Diğer parazitler ve bazı ilaçlar? Ascaris ekstresi ile nazal provokasyon ile de eozinofilik pulmoner infiltrasyon gelişmesi (ADR ?) May 25, 2006 Jussi J Saukkonen

59 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER Ekstrensek pulmoner eozinofilik sendromlar  İlaçlar  İnfeksiyon ajanları (parazit, fungus, mikobakteri) İntrensek pulmoner eozinofilik sendromlar  Akut eozinofilik pnömoni (AEP)  Kronik eozinofilik pnömoni (CEP)  Hipereozinofilik sendrom (HES)  Churg-Strauss sendromu (CSS) ABPA Coccidioidomycosis TBC Antibiyotikler (!) NSAİ ilaçlar (!) Antidepresanlar Kontraseptifler Antihipertansifler Lökotrien inhibitörleri Antikonvulsanlar L-triptofan KOKAİN KOKAİN May 25, 2006 Jussi J Saukkonen

60 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER İdiyopatik May 25, 2006 Jussi J Saukkonen Ekstrensek pulmoner eozinofilik sendromlar  İlaçlar  İnfeksiyon ajanları (parazit, fungus, mikobakteri) İntrensek pulmoner eozinofilik sendromlar  Akut eozinofilik pnömoni (AEP)  Kronik eozinofilik pnömoni (CEP)  Hipereozinofilik sendrom (HES)  Churg-Strauss sendromu (CSS)

61 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER May 25, 2006 Jussi J Saukkonen Ekstrensek pulmoner eozinofilik sendromlar  İlaçlar  İnfeksiyon ajanları (parazit, fungus, mikobakteri) İntrensek pulmoner eozinofilik sendromlar  Akut eozinofilik pnömoni (AEP)  Kronik eozinofilik pnömoni (CEP)  Hipereozinofilik sendrom (HES)  Churg-Strauss sendromu (CSS) Ani başlangıçlı, febril, ARDS yapabilen bir hastalık BAL sıvısında artmış sayıda eozinofiller Kortikosteroidlere dramatik cevap İlaçlar/sigara/ inhale toksinler - Çoğu idiyopatik

62 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER Ekstrensek pulmoner eozinofilik sendromlar  İlaçlar  İnfeksiyon ajanları (parazit, fungus, mikobakteri) İntrensek pulmoner eozinofilik sendromlar  Akut eozinofilik pnömoni (AEP)  Kronik eozinofilik pnömoni (CEP)  Hipereozinofilik sendrom (HES)  Churg-Strauss sendromu (CSS) Subakut/kronik solunum sistemi semptomları ve genel semptomlar Alveolar +/- periferik kan eozinofilisi (BAL’da eozinofil > lökosit) Radyografide periferik pulmoner infitrasyonlar Kadınlarda 2 kat fazla, hastaların 1/3 – 1/2 sinde astım mevcudiyeti Tedavi oral kortikosteroid, fakat nüks sık (doz azaltılınca)

63 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER Ekstrensek pulmoner eozinofilik sendromlar  İlaçlar  İnfeksiyon ajanları (parazit, fungus, mikobakteri) İntrensek pulmoner eozinofilik sendromlar  Akut eozinofilik pnömoni (AEP)  Kronik eozinofilik pnömoni (CEP)  Hipereozinofilik sendrom (HES)  Churg-Strauss sendromu (CSS) Küçük ve orta boy arterlerin sistemik vasküliti Astım ve periferik kan eozinofilisi, rinosinüzit, nazal polip, Mononöritis multipleks, palpabl purpura, perikardit, myokardit, renal yetmezlik

64 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER Hipersensitivite pnömonileri İdiopatik pulmoner fibrozis Sarkoidoz Romatoid akciğer hastalıkları May 25, 2006 Jussi J Saukkonen

65 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER HİPEREOZİNOFİLİ REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK

66 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER Eozinofili ve metastatik tiroid medüller karsinomu Eozinofil sayısı remisyon süresince normal Relaps ile tekrar eozinofili Hastanın serumunun insan multipotent hemopoietik prekürsör hücrelerinin farklılaşmasını artırdığı gösterilmiş. Tümör kaynaklı bir faktör?: Doku ya da tümör kaynaklı eosinofilojenik sitokinler...

67 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER Disseminated Colon Cancer Breast Cancer Penile Cancer Metastatic Breast Cancer Lung Cancer Bronchial Cancer Primary Superficial Bladder Cancer Head And Neck Cancer Cervical, And Ovarian Cancer Stomach Cancer Pancreatic Cancer...

68 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER 58 yaş, erkek hasta Yıllık rutin “check-up”:  1500 – 2000 /mm3 Eozinofil  PSA’da hafif yükseklik Prostat USG: 9 x 8 x 9 mm hipoekoik lezyon Önerilen (GATA ve Gazi Üni.)  Antibiyotik – tetkik tekrarı – biyopsi ? Önerilen (Houston)  Antibiyotik – tetkik tekrarı – biyopsi ? Sonuç: Prostat adenokarsinomu  Cerrahi + RT ile kür Kontrolde Eozinofil sayısı normal

69 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER

70

71

72 HİPEREOZİNOFİLİ REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK

73 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER HİPEREOZİNOFİLİ “Akut lösemi ya da kronik myeloid hastalık açısından sitogenetik veya kemik iliği morfolojik bulgularının olması.” Akut Eozinofilik Lösemi Kronik Eozinofilik Lösemi Akut Myeloid Lösemi Akut Lenfoblastik Lösemi Myelodisplastik hastalıklar Myeloproliferatif hastalıklar Sistemik mastositozis REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK

74 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER HİPEREOZİNOFİLİ REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK

75 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER HİPEREOZİNOFİLİ Periferik yayma ve kemik iliğinde ipuçları olabilir mi? Makrositoz Monositoz Periferde blast hücreleri Trombositoz Myeloproliferasyon Dis-hemapoiezis Retikülin fibrozis REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK

76 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER HİPEREOZİNOFİLİ Yapılması gerekenler; Sitogenetik analiz T hücre ve “TCR rearrangement” immünfenotipleme Kemik iliği biyopsisi (Trephine biopsy) Nötrofil alkalen fosfataz skoru IgE ve IgM düzeyi REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK Eozinofilik doku hasarına yönelik testler

77 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER HİPEREOZİNOFİLİ Reaktif / Klonal ayırımında: Organ hasarının varlığı ? Eozinofillerin sitolojik özellikleri ? REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK

78 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER HİPEREOZİNOFİLİ Reaktif / Klonal ayırımında: Organ hasarının varlığı ? Eozinofillerin sitolojik özellikleri ? REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK

79 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER HİPEREOZİNOFİLİ Bir ayrıntı : “Ring” Eozinofiller Klonal eozinofilik hastalıklarda Hematolojik neoplazilerde Hernandez et al. Br J Haematol. 1989 Rani et al. Br J Haematol. 1992 Ezekwesili, R. & Brito-Babapulle, F. Br J Haematol. 1997 Seek KA et al. Korean J Clin Pathol 1998 REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK

80 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER

81 HİPEREOZİNOFİLİ REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK

82 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER HİPEREOZİNOFİLİ İDİYOPATİK HİPEREOZİNOFİLİK SENDROM  Etioloji ?  > 6 ay  >1500/mm3  Eozinofilik doku hasarı REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK

83 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER HİPEREOZİNOFİLİ İDİYOPATİK HİPEREOZİNOFİLİK SENDROM  Çok nadir bir tanı.  Prevalans ?  Hastaların %90’ı erkek  Daha çok 20 -50 yaş REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK

84 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER İDİYOPATİK HİPEREOZİNOFİLİK SENDROM ASEMPTOMATİK EOZİNOFİLİ HAYATI TEHDİT EDER NİTELİKTE AĞIR ORGAN HASARI Hastaların %12’sinde eozinofili tesadüfen tespit edilir. Bulgular nonspesifik olabilir:  öksürük, gece terlemesi, halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı ve gastrointestinal semptomlar  Subfebril ateş !  Bazı hastalar alkol alımını takiben karın ağrısı, flush, bulantı, halsizlik ve diare tanımlamaktadır. Ya da etkilenen organ bulguları vardır... Jan 13, 2006 Noah S Scheinfeld

85 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER KARDİYOVASKÜLER SİSTEM  Dilate hipokinetik kardiyomiyopati,  Konstriktif perikardit,  Fibroplastik endokardit,  Endomiyokardiyal fibrozis,  Miyokardit,  İntramural trombüs,  Mitral ve triküspit kapak yetersizliği,  Koroner anevrizma ve trombüs... SİNİR SİSTEMİ  Mononöritis multipleks  Periferik nöropati ve parapareziler  Serebellar tutulum  Rekürrent subakut ensefalopati  Epilepsi  Serebral infarktlar ve Demans  Eozinofilik menenjit KAS VE İSKELET SİSTEMİ  Artralji  Effüzyon  Destrüktif artrit  Bursit  Poliartrit  Raynaud fenomeni ve nekroz  Miyozit SOLUNUM sistemi  Pulmoner infiltrasyonlar  Pulmoner fibrozis  Plevral effüzyon  Pulmoner emboli DERMATOLOJİK  Anjioödem  Ürtiker  Papulonodüler lezyonlar  Eritematöz – endurasyonlu plaklar  Tekrarlayan mukozal ülserler  Vezikülobüllöz lezyonlar  Solar ürtiker GASTROİNTESTİNAL SİSTEM  Assit  Diare  Gastrit  Kolit  Pankreatit  Kolanjit  Hepatit RENAL (GLOMERULOPATİ)  Proteinüri ve Hematüri GÖZ  Retinal arterit ve mikrotrombüsler

86 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER KARDİYOVASKÜLER SİSTEM  Dilate hipokinetik kardiyomiyopati,  Konstriktif perikardit,  Fibroplastik endokardit,  Endomiyokardiyal fibrozis,  Miyokardit,  İntramural trombüs,  Mitral ve triküspit kapak yetersizliği,  Koroner anevrizma ve trombüs... SİNİR SİSTEMİ  Mononöritis multipleks  Periferik nöropati ve parapareziler  Serebellar tutulum  Rekürrent subakut ensefalopati  Epilepsi  Serebral infarktlar ve Demans  Eozinofilik menenjit KAS VE İSKELET SİSTEMİ  Artralji  Effüzyon  Destrüktif artrit  Bursit  Poliartrit  Raynaud fenomeni ve nekroz  Miyozit SOLUNUM sistemi  Pulmoner infiltrasyonlar  Pulmoner fibrozis  Plevral effüzyon  Pulmoner emboli DERMATOLOJİK  Anjioödem  Ürtiker  Papulonodüler lezyonlar  Eritematöz – endurasyonlu plaklar  Tekrarlayan mukozal ülserler  Vezikülobüllöz lezyonlar  Solar ürtiker GASTROİNTESTİNAL SİSTEM  Assit  Diare  Gastrit  Kolit  Pankreatit  Kolanjit  Hepatit RENAL (GLOMERULOPATİ)  Proteinüri ve Hematüri GÖZ  Retinal arterit ve mikrotrombüsler

87 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER KARDİYOVASKÜLER SİSTEM  Dilate hipokinetik kardiyomiyopati,  Konstriktif perikardit,  Fibroplastik endokardit,  Endomiyokardiyal fibrozis,  Miyokardit,  İntramural trombüs,  Mitral ve triküspit kapak yetersizliği,  Koroner anevrizma ve trombüs... SİNİR SİSTEMİ  Mononöritis multipleks  Periferik nöropati ve parapareziler  Serebellar tutulum  Rekürrent subakut ensefalopati  Epilepsi  Serebral infarktlar ve Demans  Eozinofilik menenjit KAS VE İSKELET SİSTEMİ  Artralji  Effüzyon  Destrüktif artrit  Bursit  Poliartrit  Raynaud fenomeni ve nekroz  Miyozit SOLUNUM sistemi  Pulmoner infiltrasyonlar  Pulmoner fibrozis  Plevral effüzyon  Pulmoner emboli DERMATOLOJİK  Anjioödem  Ürtiker  Papulonodüler lezyonlar  Eritematöz – endurasyonlu plaklar  Tekrarlayan mukozal ülserler  Vezikülobüllöz lezyonlar  Solar ürtiker GASTROİNTESTİNAL SİSTEM  Assit  Diare  Gastrit  Kolit  Pankreatit  Kolanjit  Hepatit RENAL (GLOMERULOPATİ)  Proteinüri ve Hematüri GÖZ  Retinal arterit ve mikrotrombüsler

88 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER İDİYOPATİK (?) HİPEREOZİNOFİLİK SENDROM Myeloproliferatif  Miyeloid seri hücrelerinin eozinofilik farklılaşması ile oluşan gelişen primitif eozinofilik ekspansiyon... Lenfositik  Primitif T hücre populasyonlarının ekspansiyonu ve eozinopoietik sitokinlerin aşırı yapımı...

89 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER Myeloproliferatif  Miyeloid seri hücrelerinin eozinofilik farklılaşması ile oluşan gelişen primitif eozinofilik ekspansiyon... Bu grup hastaların yaklaşık 1/3’ünde FIP1L1 ve PDGFRA genlerinin füzyonu... Bu genin kodladığı proteinde (FIP1L1-PDGFRA (F/P)), otofosforilasyon ile yapısal tirozin kinaz aktivitesi: Hematopoietik hücre serilerinin malign transformasyonu (AEL hastalarının bir kısmında da olduğu gösterilmiştir). Cools J, et al. İDİYOPATİK (?) HİPEREOZİNOFİLİK SENDROM

90 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER Lenfositik  Primitif T hücre populasyonlarının ekspansiyonu ve eozinopoietik sitokinlerin aşırı yapımı... Hastaların 1/4 ile 1/3’ünde, aberran yüzey fenotipleri sergileyen T hücre subgrupları (en sık CD3-CD4+) mevcuttur: IL-5, IL-4, IL-13 ve GM-CSF ! Fenotipik olarak aberran T hücre klonları ve ayrıca birtakım kromozom anomalilerinin gösterilmesi, “öncül” bir lenfoproliferatif hastalığı işaret etmektedir. Eozinofili premalign bir durum olup ve sonuçta T hücre lenfomasına dönüşebileceğinin göstergesidir. İDİYOPATİK (?) HİPEREOZİNOFİLİK SENDROM

91 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER İHES tedavi? Küratif tedavi yok Hedefler  Doku ve periferik eozinofil sayısını azaltmak  Organ hasarını önlemek Erken tanı organ hasarının önlenmesi açısından önemli Organ hasarı yok  Tedavi ?  Takip !!

92 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER Wilkins et al.

93 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER Wilkins et al. Kortikosteroidler Splenomegali Kardiyak ve nörolojik bulgular KORTİKOSTEROİD TEDAVİYE DİRENÇ...

94 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER Wilkins et al. Sitotoksik ilaçlar KORTİKOSTEROİD DİRENÇLİ hastalarda “ikinci seçenek” olma özelliklerini yitirmişlerdir.

95 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER Wilkins et al. İnterferon alfa KORTİKOSTEROİD DİRENÇLİ hastalarda “ikinci seçenek” ilaçtır. Uzun süreli remisyon

96 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER Wilkins et al. Siklosporin KORTİKOSTEROİD + Siklosporin Yan etki ! Serum düzey takibi

97 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER Wilkins et al. İmatinib Myeloproliferatif hastalıkların patogenezinde “anahtar element” olan Tirozin kinaz onkoproteinleri üzerinden sinyal iletimini bloke eder ( bcr-abl, c-kit reseptör, PDGFR reseptör) KML ve gastrointestinal stromal tümör tedavisinde onaylı. FIP1L1-PDGFRA (+) hastalarda... İmatinib tedavisine cevap veren hastaların %40’ında bu füzyon geni (-) (diğer aktive tirozin kinazların varlığı?) ?? Uzun süreli etkiler Organ hasarı üzerine etkiler Tedaviye direnç gelişimi

98 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER Wilkins et al. Mepolizumab “Humanize” anti-IL-5 monoklonal antikor Eozinofil sayısını hızlı, yüksek oranda ve uzun süreli olarak düşürür. Yeterli çalışma yok, ancak uygulanan doz sonrasında 16 haftaya kadar etkinlik yan etki düşük (anafilaksi ve serum hastalığı bildirilmemiş)

99 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER Wilkins et al. SCH55700 ?

100 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER ÖZET Tanı ve Tedavi

101 Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER

102

103

104

105

106

107

108 TEŞEKKÜR EDERİM...


"HİPEREOZİNOFİLİ Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER. Doç. Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER EOS, her sabah doğu tarafından göğün kapılarını açarak güneşe yol verir, fani insanlara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları