Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HİPEREOZİNOFİLİ Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HİPEREOZİNOFİLİ Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER."— Sunum transkripti:

1 HİPEREOZİNOFİLİ Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER

2 EOS, her sabah doğu tarafından göğün kapılarını açarak güneşe yol verir, fani insanlara ışığı getirirdi...

3 William Henry Perkins – 1856
Wharton Jones – 1846 Boyasız kan yaymalarında “kaba granüllü hücreler”i tanımladı. William Henry Perkins – 1856 Sentetik anilin boyasını buldu ve EOZİN olarak adlandırdı. Paul Ehrlich – 1879 EOZİN ile boyanan hücreleri, EOZİNOFİL lökositleri tanımladı…

4 Eozinofil sayısı yüksek ?

5 Eozinofil sayısı yüksek ?

6 Eozinofil sayısı yüksek ?
HİPEREOZİNOFİLİK SENDROM

7 Yeterli mi? ? HİPEREOZİNOFİLİK SENDROM

8 Ürtiker / anjioödem...

9 Ensefalopati ve görme bozuluğu...

10 Konjestif kalp yetmezliği...

11 Kolestatik bulgular...

12 Akut perikardit...

13 Akut perikardit/myokardit ve pulmoner infiltrasyonlar

14 Kalp kapak hastalığı...

15 Kardiyak tümör...

16 Pankreas kitlesi...

17 Karın ağrısı ve diare...

18 Sistemik trombofilebit...

19

20 Doç.Dr. Muhittin A.Serdar, GATA Biyokimya ve Kl.Biyokimya AD

21 /mm3 >1500 Doç.Dr. Muhittin A.Serdar, GATA Biyokimya ve Kl.Biyokimya AD

22 500-1000 /mm3 306 örnek %2.8 1000-1500 33 örnek % 0.30 >1500
% 0.14 Doç.Dr. Muhittin A.Serdar, GATA Biyokimya ve Kl.Biyokimya AD

23 Doç.Dr. Muhittin A.Serdar, GATA Biyokimya ve Kl.Biyokimya AD

24 HİPEREOZİNOFİLİ REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK AKKİZ
FAMİLİYAL REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK

25 + HİPEREOZİNOFİLİ REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK AKKİZ
FAMİLİYAL REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK /mm3 HAFİF /mm3 ORTA > 5000 /mm3 ŞİDDETLİ

26 Eozinofili nedeninden bağımsız bir sonuç EOZİNOFİLİK ORGAN HASARI
HİPEREOZİNOFİLİ AKKİZ + FAMİLİYAL REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK Eozinofili nedeninden bağımsız bir sonuç /mm3 HAFİF /mm3 ORTA > 5000 /mm3 ŞİDDETLİ EOZİNOFİLİK ORGAN HASARI

27 Doğal ve adaptif immünitenin çok fonksiyonlu lökositleri :

28 EOZİNOFİL İNFİLTRASYONU EOZİNOFİLİK ORGAN HASARI
HİPEREOZİNOFİLİ EOZİNOFİL İNFİLTRASYONU EOZİNOFİLİK ORGAN HASARI

29 EOZİNOFİL İNFİLTRASYONU EOZİNOFİLİK ORGAN HASARI
HİPEREOZİNOFİLİ Fonksiyonel, metabolik ve yapısal değişiklikler sonrasında mediatör salınımı ve sitotoksik, trombotik, ve nörotoksik hasarın oluşması İÇİN; Sitokinler Genetik yatkınlık T lenfosit klonları Nötrofil aktivasyonu Tirozin kinazlar... EOZİNOFİL İNFİLTRASYONU EOZİNOFİLİK ORGAN HASARI

30 HİPEREOZİNOFİLİ REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK AKKİZ
FAMİLİYAL Oldukça nadir, OD geçişli bir hastalık EDN ve MBP normal kişilerden yüksek ama HES’dan daha düşük seviyede Kronik-kararlı bir hiperozinofili Klinik seyir İHES ‘e göre daha benign REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK

31 HİPEREOZİNOFİLİ AKKİZ REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK

32 HİPEREOZİNOFİLİ REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK

33 HİPEREOZİNOFİLİ REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK

34 HİPEREOZİNOFİLİ REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK

35 HİPEREOZİNOFİLİ REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK

36 Sıklıkla; Doku invaziv parazitozlar schistosomiasis,
visceral toxocariasis, strongyloidiasis, filariasis, ancylostomiasis, fascioliasis, trichinellosis, paragonimiasis filaria strongyloidies trichinella schistosoma fasciolia ancylostoma toxocara

37 Ayrıca; Nadiren; Bazı protozoanlar Bakteriyel Viral Toxoplasma gondii,
Dientamoeba fragilis, Isospora belli. toxoplasma Nadiren; Bakteriyel Borrelia, Viral HIV b.burgdorferi dientamoeba HİV isosporia

38 Van H. Yılmaz, ve ark. Gastroenteroloji 1996; 7 (1 Ek): 73
>14 yaş, Aralık Nisan 1996 Van Yüzüncü Yıl Üni dışkı örneği 923 örnekte (% 26.12) bir veya birden fazla parazit En sık rastlanan parazitler Ascaris lumbricoides %12.99 Entamoeba histolytica %11.18

39 KTÜ Tıp Fakültesi Hastanesi
Trabzon A. Ökten, ve ark. Türkiye Parazitoloji Dergisi 1990; 14 (2): 69-74 KTÜ Tıp Fakültesi Hastanesi yılları arasında dışkı örneği 3740'ında (%25.4) parazit Giardia lamblia % 39.1, A. lumbricoides % 34.8, T.trichiura % 18.9

40 İstanbul Tıp Fak. Parazitoloji BD, 1997-2001, 15714 dışkı örneği
İstanbul Öner A.Y. ve ark. 2002 İstanbul Tıp Fak. Parazitoloji BD, , dışkı örneği Pozitiflik % 4.88

41 Konya Baykan M. ve ark. T.Parazitol Derg.24(2):152-155,2000
Konya Selçuk Üni.Tıp Fak. 16083 dışkı örneğinde Pozitiflik % 6.27

42 . . . Şanlıurfa ilkokul öğrencilerinde: % 77.41
Ulukangil M. ve ark. Acta parasitologica Turcica. 25(3): , 2001 Eskişehir'de gıda üretiminde çalışan 276 kişide: % 66.6 Özbilge H. ve ark. T. Parazitol Derg.24(3): , 2000 İzmir Karşıyaka Çocuk Yetiştirme Yurdunda yaş 164 çocukta: % 70.7 Orhan V. ve ark. T. Parazitol Derg.24(3): , 2000

43 Parazit enfestasyonu bu kadar sık ise eozinofili neden daha nadir görülüyor ?

44 İntestinal lümene sınırlı (Cestod’lar, Ascaris...)
Parazit enfestasyonu bu kadar sık ise eozinofili neden daha nadir görülüyor ? İntestinal lümene sınırlı (Cestod’lar, Ascaris...) veya sağlam kist içindeki (Echinococcus granulosus) parazitler, periferik kan eozinofilisine neden olmaz. İnvazyon → EOZİNOFİLİ Kist rüptürü → EOZİNOFİLİ

45 Parazit tanısı için sadece gaita incelemesi yeterli değildir:
Duodenal aspiratta Strongyloidiazis Ascariasis Ancylostomiazis Fascioiasis Balgamda Parogonimiasis Schistosomiasis Serolojik olarak Filariasis Toxocariasis Trichinosis, Periferik yayma Filariasis İdrar analizi Schistosomiasis Kas biyopsisi Trichinellosis KC biyopsisi

46 HİPEREOZİNOFİLİ REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK

47

48

49 HİPEREOZİNOFİLİ REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK

50

51

52 Maidment and Williams Vol 264 No 7078, January 8, 2000

53 Maidment and Williams Vol 264 No 7078, January 8, 2000

54 SSRI grubu antidepresan tedavi
32 yaş erkek hasta Total BK: /mm3 Eozinofil: /mm3 Ağır astım tablosu... SSRI grubu antidepresan tedavi Maidment and Williams Vol 264 No 7078, January 8, 2000

55 HİPEREOZİNOFİLİ REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK

56 Pulmoner eozinofilik sendromlar
Ekstrensek pulmoner eozinofilik sendromlar İlaçlar İnfeksiyon ajanları (parazit, fungus, mikobakteri) İntrensek pulmoner eozinofilik sendromlar Akut eozinofilik pnömoni (AEP) Kronik eozinofilik pnömoni (CEP) Hipereozinofilik sendrom (HES) Churg-Strauss sendromu (CSS) Inhaled or ingested extrinsic factors, including medications and infectious agents (eg, parasites, fungi, mycobacteria), may trigger an eosinophilic immune response. This may be mild and self-limited, as in Loeffler syndrome. Intrinsic pulmonary eosinophilic syndromes are generally idiopathic in nature. They include a diverse group of autoimmune and idiopathic syndromes ranging from blood dyscrasias to vasculitis. This group includes acute eosinophilic pneumonia (AEP), chronic eosinophilic pneumonia (CEP), idiopathic hypereosinophilic syndrome (IHES), Churg-Strauss syndrome (CSS), and eosinophilic granuloma (EG; pulmonary histiocytosis X or Langerhans cell granulomatosis). May 25, 2006 Jussi J Saukkonen

57 Ekstrensek pulmoner eozinofilik sendromlar
İlaçlar İnfeksiyon ajanları (parazit, fungus, mikobakteri) İntrensek pulmoner eozinofilik sendromlar Akut eozinofilik pnömoni (AEP) Kronik eozinofilik pnömoni (CEP) Hipereozinofilik sendrom (HES) Churg-Strauss sendromu (CSS) Zur Differential-Diagnose der Lungenifiltrierungen. Über flüchtige Succedan-Infiltrate (mit Eosinophilie). Beiträge zum Klinik der Tuberkulose, 1932, 79, 368 Astımlı bir hastada periferik kan eozinofilisi ve radyolojik olarak yer değiştiren, kısa süreli pulmoner infiltrasyonlar Ascaris lumbricoides (?) Inhaled or ingested extrinsic factors, including medications and infectious agents (eg, parasites, fungi, mycobacteria), may trigger an eosinophilic immune response. This may be mild and self-limited, as in Loeffler syndrome. Intrinsic pulmonary eosinophilic syndromes are generally idiopathic in nature. They include a diverse group of autoimmune and idiopathic syndromes ranging from blood dyscrasias to vasculitis. This group includes acute eosinophilic pneumonia (AEP), chronic eosinophilic pneumonia (CEP), idiopathic hypereosinophilic syndrome (IHES), Churg-Strauss syndrome (CSS), and eosinophilic granuloma (EG; pulmonary histiocytosis X or Langerhans cell granulomatosis).

58 Ascarisin akciğer dokusuna geçmesi patogenezin temeli ?
Diğer parazitler ve bazı ilaçlar? Ascaris ekstresi ile nazal provokasyon ile de eozinofilik pulmoner infiltrasyon gelişmesi (ADR ?) May 25, 2006 Jussi J Saukkonen

59 Ekstrensek pulmoner eozinofilik sendromlar
İlaçlar İnfeksiyon ajanları (parazit, fungus, mikobakteri) İntrensek pulmoner eozinofilik sendromlar Akut eozinofilik pnömoni (AEP) Kronik eozinofilik pnömoni (CEP) Hipereozinofilik sendrom (HES) Churg-Strauss sendromu (CSS) Antibiyotikler (!) NSAİ ilaçlar (!) Antidepresanlar Kontraseptifler Antihipertansifler Lökotrien inhibitörleri Antikonvulsanlar L-triptofan KOKAİN ABPA Coccidioidomycosis TBC Inhaled or ingested extrinsic factors, including medications and infectious agents (eg, parasites, fungi, mycobacteria), may trigger an eosinophilic immune response. This may be mild and self-limited, as in Loeffler syndrome. Intrinsic pulmonary eosinophilic syndromes are generally idiopathic in nature. They include a diverse group of autoimmune and idiopathic syndromes ranging from blood dyscrasias to vasculitis. This group includes acute eosinophilic pneumonia (AEP), chronic eosinophilic pneumonia (CEP), idiopathic hypereosinophilic syndrome (IHES), Churg-Strauss syndrome (CSS), and eosinophilic granuloma (EG; pulmonary histiocytosis X or Langerhans cell granulomatosis). May 25, 2006 Jussi J Saukkonen

60 Ekstrensek pulmoner eozinofilik sendromlar
İlaçlar İnfeksiyon ajanları (parazit, fungus, mikobakteri) İntrensek pulmoner eozinofilik sendromlar Akut eozinofilik pnömoni (AEP) Kronik eozinofilik pnömoni (CEP) Hipereozinofilik sendrom (HES) Churg-Strauss sendromu (CSS) İdiyopatik Inhaled or ingested extrinsic factors, including medications and infectious agents (eg, parasites, fungi, mycobacteria), may trigger an eosinophilic immune response. This may be mild and self-limited, as in Loeffler syndrome. Intrinsic pulmonary eosinophilic syndromes are generally idiopathic in nature. They include a diverse group of autoimmune and idiopathic syndromes ranging from blood dyscrasias to vasculitis. This group includes acute eosinophilic pneumonia (AEP), chronic eosinophilic pneumonia (CEP), idiopathic hypereosinophilic syndrome (IHES), Churg-Strauss syndrome (CSS), and eosinophilic granuloma (EG; pulmonary histiocytosis X or Langerhans cell granulomatosis). May 25, 2006 Jussi J Saukkonen

61 Ekstrensek pulmoner eozinofilik sendromlar
İlaçlar İnfeksiyon ajanları (parazit, fungus, mikobakteri) İntrensek pulmoner eozinofilik sendromlar Akut eozinofilik pnömoni (AEP) Kronik eozinofilik pnömoni (CEP) Hipereozinofilik sendrom (HES) Churg-Strauss sendromu (CSS) Ani başlangıçlı, febril, ARDS yapabilen bir hastalık BAL sıvısında artmış sayıda eozinofiller Kortikosteroidlere dramatik cevap İlaçlar/sigara/ inhale toksinler - Çoğu idiyopatik Inhaled or ingested extrinsic factors, including medications and infectious agents (eg, parasites, fungi, mycobacteria), may trigger an eosinophilic immune response. This may be mild and self-limited, as in Loeffler syndrome. Intrinsic pulmonary eosinophilic syndromes are generally idiopathic in nature. They include a diverse group of autoimmune and idiopathic syndromes ranging from blood dyscrasias to vasculitis. This group includes acute eosinophilic pneumonia (AEP), chronic eosinophilic pneumonia (CEP), idiopathic hypereosinophilic syndrome (IHES), Churg-Strauss syndrome (CSS), and eosinophilic granuloma (EG; pulmonary histiocytosis X or Langerhans cell granulomatosis). May 25, 2006 Jussi J Saukkonen

62 Ekstrensek pulmoner eozinofilik sendromlar
İlaçlar İnfeksiyon ajanları (parazit, fungus, mikobakteri) İntrensek pulmoner eozinofilik sendromlar Akut eozinofilik pnömoni (AEP) Kronik eozinofilik pnömoni (CEP) Hipereozinofilik sendrom (HES) Churg-Strauss sendromu (CSS) Subakut/kronik solunum sistemi semptomları ve genel semptomlar Alveolar +/- periferik kan eozinofilisi (BAL’da eozinofil > lökosit) Radyografide periferik pulmoner infitrasyonlar Kadınlarda 2 kat fazla, hastaların 1/3 – 1/2 sinde astım mevcudiyeti Tedavi oral kortikosteroid, fakat nüks sık (doz azaltılınca) Inhaled or ingested extrinsic factors, including medications and infectious agents (eg, parasites, fungi, mycobacteria), may trigger an eosinophilic immune response. This may be mild and self-limited, as in Loeffler syndrome. Intrinsic pulmonary eosinophilic syndromes are generally idiopathic in nature. They include a diverse group of autoimmune and idiopathic syndromes ranging from blood dyscrasias to vasculitis. This group includes acute eosinophilic pneumonia (AEP), chronic eosinophilic pneumonia (CEP), idiopathic hypereosinophilic syndrome (IHES), Churg-Strauss syndrome (CSS), and eosinophilic granuloma (EG; pulmonary histiocytosis X or Langerhans cell granulomatosis).

63 Ekstrensek pulmoner eozinofilik sendromlar
İlaçlar İnfeksiyon ajanları (parazit, fungus, mikobakteri) İntrensek pulmoner eozinofilik sendromlar Akut eozinofilik pnömoni (AEP) Kronik eozinofilik pnömoni (CEP) Hipereozinofilik sendrom (HES) Churg-Strauss sendromu (CSS) Inhaled or ingested extrinsic factors, including medications and infectious agents (eg, parasites, fungi, mycobacteria), may trigger an eosinophilic immune response. This may be mild and self-limited, as in Loeffler syndrome. Intrinsic pulmonary eosinophilic syndromes are generally idiopathic in nature. They include a diverse group of autoimmune and idiopathic syndromes ranging from blood dyscrasias to vasculitis. This group includes acute eosinophilic pneumonia (AEP), chronic eosinophilic pneumonia (CEP), idiopathic hypereosinophilic syndrome (IHES), Churg-Strauss syndrome (CSS), and eosinophilic granuloma (EG; pulmonary histiocytosis X or Langerhans cell granulomatosis). Küçük ve orta boy arterlerin sistemik vasküliti Astım ve periferik kan eozinofilisi, rinosinüzit, nazal polip, Mononöritis multipleks, palpabl purpura, perikardit, myokardit, renal yetmezlik

64 + Hipersensitivite pnömonileri İdiopatik pulmoner fibrozis Sarkoidoz
Romatoid akciğer hastalıkları Inhaled or ingested extrinsic factors, including medications and infectious agents (eg, parasites, fungi, mycobacteria), may trigger an eosinophilic immune response. This may be mild and self-limited, as in Loeffler syndrome. Intrinsic pulmonary eosinophilic syndromes are generally idiopathic in nature. They include a diverse group of autoimmune and idiopathic syndromes ranging from blood dyscrasias to vasculitis. This group includes acute eosinophilic pneumonia (AEP), chronic eosinophilic pneumonia (CEP), idiopathic hypereosinophilic syndrome (IHES), Churg-Strauss syndrome (CSS), and eosinophilic granuloma (EG; pulmonary histiocytosis X or Langerhans cell granulomatosis). May 25, 2006 Jussi J Saukkonen

65 HİPEREOZİNOFİLİ REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK

66 Eozinofili ve metastatik tiroid medüller karsinomu
Eozinofil sayısı remisyon süresince normal Relaps ile tekrar eozinofili Hastanın serumunun insan multipotent hemopoietik prekürsör hücrelerinin farklılaşmasını artırdığı gösterilmiş. Tümör kaynaklı bir faktör?: Doku ya da tümör kaynaklı eosinofilojenik sitokinler...

67 Disseminated Colon Cancer
Breast Cancer Penile Cancer Metastatic Breast Cancer Lung Cancer Bronchial Cancer Primary Superficial Bladder Cancer Head And Neck Cancer Cervical, And Ovarian Cancer Stomach Cancer Pancreatic Cancer . . .

68 58 yaş, erkek hasta Prostat USG: 9 x 8 x 9 mm hipoekoik lezyon
Yıllık rutin “check-up”: 1500 – 2000 /mm3 Eozinofil PSA’da hafif yükseklik Prostat USG: 9 x 8 x 9 mm hipoekoik lezyon Önerilen (GATA ve Gazi Üni.) Antibiyotik – tetkik tekrarı – biyopsi ? Önerilen (Houston) Sonuç: Prostat adenokarsinomu Cerrahi + RT ile kür Kontrolde Eozinofil sayısı normal

69

70

71

72 HİPEREOZİNOFİLİ REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK

73 HİPEREOZİNOFİLİ “Akut lösemi ya da kronik myeloid hastalık açısından sitogenetik veya kemik iliği morfolojik bulgularının olması.” REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK Akut Eozinofilik Lösemi Kronik Eozinofilik Lösemi Akut Myeloid Lösemi Akut Lenfoblastik Lösemi Myelodisplastik hastalıklar Myeloproliferatif hastalıklar Sistemik mastositozis

74 HİPEREOZİNOFİLİ REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK

75 HİPEREOZİNOFİLİ REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK Periferik yayma ve kemik iliğinde ipuçları olabilir mi? Makrositoz Monositoz Periferde blast hücreleri Trombositoz Myeloproliferasyon Dis-hemapoiezis Retikülin fibrozis ?

76 HİPEREOZİNOFİLİ Yapılması gerekenler; Sitogenetik analiz
REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK Yapılması gerekenler; Sitogenetik analiz T hücre ve “TCR rearrangement” immünfenotipleme Kemik iliği biyopsisi (Trephine biopsy) Nötrofil alkalen fosfataz skoru IgE ve IgM düzeyi + Eozinofilik doku hasarına yönelik testler

77 HİPEREOZİNOFİLİ Reaktif / Klonal ayırımında: Organ hasarının varlığı ?
REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK Reaktif / Klonal ayırımında: Organ hasarının varlığı ? Eozinofillerin sitolojik özellikleri ?

78 HİPEREOZİNOFİLİ Reaktif / Klonal ayırımında: Organ hasarının varlığı ?
REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK Reaktif / Klonal ayırımında: Organ hasarının varlığı ? Eozinofillerin sitolojik özellikleri ? X

79 HİPEREOZİNOFİLİ Bir ayrıntı : “Ring” Eozinofiller
REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK Bir ayrıntı : “Ring” Eozinofiller Klonal eozinofilik hastalıklarda Hematolojik neoplazilerde Hernandez et al. Br J Haematol. 1989 Rani et al. Br J Haematol. 1992 Ezekwesili, R. & Brito-Babapulle, F. Br J Haematol. 1997 Seek KA et al. Korean J Clin Pathol 1998

80

81 HİPEREOZİNOFİLİ REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK

82 HİPEREOZİNOFİLİ İDİYOPATİK HİPEREOZİNOFİLİK SENDROM Etioloji ?
REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK İDİYOPATİK HİPEREOZİNOFİLİK SENDROM Etioloji ? > 6 ay >1500/mm3 Eozinofilik doku hasarı

83 HİPEREOZİNOFİLİ İDİYOPATİK HİPEREOZİNOFİLİK SENDROM
REAKTİF (sekonder) KLONAL (primer) İDİYOPATİK İDİYOPATİK HİPEREOZİNOFİLİK SENDROM Çok nadir bir tanı. Prevalans ? Hastaların %90’ı erkek Daha çok yaş

84 İDİYOPATİK HİPEREOZİNOFİLİK SENDROM
HAYATI TEHDİT EDER NİTELİKTE AĞIR ORGAN HASARI ASEMPTOMATİK EOZİNOFİLİ Hastaların %12’sinde eozinofili tesadüfen tespit edilir. Bulgular nonspesifik olabilir: öksürük, gece terlemesi, halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı ve gastrointestinal semptomlar Subfebril ateş ! Bazı hastalar alkol alımını takiben karın ağrısı, flush, bulantı, halsizlik ve diare tanımlamaktadır. Ya da etkilenen organ bulguları vardır... Jan 13, 2006 Noah S Scheinfeld

85 KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
Dilate hipokinetik kardiyomiyopati, Konstriktif perikardit, Fibroplastik endokardit, Endomiyokardiyal fibrozis, Miyokardit, İntramural trombüs, Mitral ve triküspit kapak yetersizliği, Koroner anevrizma ve trombüs ... SİNİR SİSTEMİ Mononöritis multipleks Periferik nöropati ve parapareziler Serebellar tutulum Rekürrent subakut ensefalopati Epilepsi Serebral infarktlar ve Demans Eozinofilik menenjit KAS VE İSKELET SİSTEMİ Artralji Effüzyon Destrüktif artrit Bursit Poliartrit Raynaud fenomeni ve nekroz Miyozit SOLUNUM sistemi Pulmoner infiltrasyonlar Pulmoner fibrozis Plevral effüzyon Pulmoner emboli DERMATOLOJİK Anjioödem Ürtiker Papulonodüler lezyonlar Eritematöz – endurasyonlu plaklar Tekrarlayan mukozal ülserler Vezikülobüllöz lezyonlar Solar ürtiker GASTROİNTESTİNAL SİSTEM Assit Diare Gastrit Kolit Pankreatit Kolanjit Hepatit RENAL (GLOMERULOPATİ) Proteinüri ve Hematüri GÖZ Retinal arterit ve mikrotrombüsler

86 KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
Dilate hipokinetik kardiyomiyopati, Konstriktif perikardit, Fibroplastik endokardit, Endomiyokardiyal fibrozis, Miyokardit, İntramural trombüs, Mitral ve triküspit kapak yetersizliği, Koroner anevrizma ve trombüs ... SİNİR SİSTEMİ Mononöritis multipleks Periferik nöropati ve parapareziler Serebellar tutulum Rekürrent subakut ensefalopati Epilepsi Serebral infarktlar ve Demans Eozinofilik menenjit KAS VE İSKELET SİSTEMİ Artralji Effüzyon Destrüktif artrit Bursit Poliartrit Raynaud fenomeni ve nekroz Miyozit SOLUNUM sistemi Pulmoner infiltrasyonlar Pulmoner fibrozis Plevral effüzyon Pulmoner emboli DERMATOLOJİK Anjioödem Ürtiker Papulonodüler lezyonlar Eritematöz – endurasyonlu plaklar Tekrarlayan mukozal ülserler Vezikülobüllöz lezyonlar Solar ürtiker GASTROİNTESTİNAL SİSTEM Assit Diare Gastrit Kolit Pankreatit Kolanjit Hepatit RENAL (GLOMERULOPATİ) Proteinüri ve Hematüri GÖZ Retinal arterit ve mikrotrombüsler

87 KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
Dilate hipokinetik kardiyomiyopati, Konstriktif perikardit, Fibroplastik endokardit, Endomiyokardiyal fibrozis, Miyokardit, İntramural trombüs, Mitral ve triküspit kapak yetersizliği, Koroner anevrizma ve trombüs ... SİNİR SİSTEMİ Mononöritis multipleks Periferik nöropati ve parapareziler Serebellar tutulum Rekürrent subakut ensefalopati Epilepsi Serebral infarktlar ve Demans Eozinofilik menenjit KAS VE İSKELET SİSTEMİ Artralji Effüzyon Destrüktif artrit Bursit Poliartrit Raynaud fenomeni ve nekroz Miyozit SOLUNUM sistemi Pulmoner infiltrasyonlar Pulmoner fibrozis Plevral effüzyon Pulmoner emboli DERMATOLOJİK Anjioödem Ürtiker Papulonodüler lezyonlar Eritematöz – endurasyonlu plaklar Tekrarlayan mukozal ülserler Vezikülobüllöz lezyonlar Solar ürtiker GASTROİNTESTİNAL SİSTEM Assit Diare Gastrit Kolit Pankreatit Kolanjit Hepatit RENAL (GLOMERULOPATİ) Proteinüri ve Hematüri GÖZ Retinal arterit ve mikrotrombüsler

88 İDİYOPATİK (?) HİPEREOZİNOFİLİK SENDROM
Myeloproliferatif Miyeloid seri hücrelerinin eozinofilik farklılaşması ile oluşan gelişen primitif eozinofilik ekspansiyon... Lenfositik Primitif T hücre populasyonlarının ekspansiyonu ve eozinopoietik sitokinlerin aşırı yapımı...

89 İDİYOPATİK (?) HİPEREOZİNOFİLİK SENDROM
Myeloproliferatif Miyeloid seri hücrelerinin eozinofilik farklılaşması ile oluşan gelişen primitif eozinofilik ekspansiyon... Bu grup hastaların yaklaşık 1/3’ünde FIP1L1 ve PDGFRA genlerinin füzyonu... Bu genin kodladığı proteinde (FIP1L1-PDGFRA (F/P)), otofosforilasyon ile yapısal tirozin kinaz aktivitesi: Hematopoietik hücre serilerinin malign transformasyonu (AEL hastalarının bir kısmında da olduğu gösterilmiştir). Cools J, et al.

90 İDİYOPATİK (?) HİPEREOZİNOFİLİK SENDROM
Lenfositik Primitif T hücre populasyonlarının ekspansiyonu ve eozinopoietik sitokinlerin aşırı yapımı... Hastaların 1/4 ile 1/3’ünde, aberran yüzey fenotipleri sergileyen T hücre subgrupları (en sık CD3-CD4+) mevcuttur: IL-5, IL-4, IL-13 ve GM-CSF ! Fenotipik olarak aberran T hücre klonları ve ayrıca birtakım kromozom anomalilerinin gösterilmesi, “öncül” bir lenfoproliferatif hastalığı işaret etmektedir. Eozinofili premalign bir durum olup ve sonuçta T hücre lenfomasına dönüşebileceğinin göstergesidir.

91 İHES tedavi? Küratif tedavi yok Hedefler
Doku ve periferik eozinofil sayısını azaltmak Organ hasarını önlemek Erken tanı organ hasarının önlenmesi açısından önemli Organ hasarı yok Tedavi ? Takip !!

92 Wilkins et al.

93 Kardiyak ve nörolojik bulgular KORTİKOSTEROİD TEDAVİYE DİRENÇ...
Kortikosteroidler Splenomegali Kardiyak ve nörolojik bulgular KORTİKOSTEROİD TEDAVİYE DİRENÇ... Wilkins et al.

94 Sitotoksik ilaçlar KORTİKOSTEROİD DİRENÇLİ hastalarda “ikinci seçenek” olma özelliklerini yitirmişlerdir. Wilkins et al.

95 KORTİKOSTEROİD DİRENÇLİ hastalarda “ikinci seçenek” ilaçtır.
İnterferon alfa KORTİKOSTEROİD DİRENÇLİ hastalarda “ikinci seçenek” ilaçtır. Uzun süreli remisyon Wilkins et al.

96 KORTİKOSTEROİD + Siklosporin
Yan etki ! Serum düzey takibi Wilkins et al.

97 Myeloproliferatif hastalıkların patogenezinde “anahtar element” olan Tirozin kinaz onkoproteinleri üzerinden sinyal iletimini bloke eder (bcr-abl, c-kit reseptör, PDGFR reseptör) KML ve gastrointestinal stromal tümör tedavisinde onaylı. FIP1L1-PDGFRA (+) hastalarda... İmatinib tedavisine cevap veren hastaların %40’ında bu füzyon geni (-) (diğer aktive tirozin kinazların varlığı?) ?? Uzun süreli etkiler Organ hasarı üzerine etkiler Tedaviye direnç gelişimi İmatinib Wilkins et al.

98 Mepolizumab “Humanize” anti-IL-5 monoklonal antikor
Eozinofil sayısını hızlı, yüksek oranda ve uzun süreli olarak düşürür. Yeterli çalışma yok, ancak uygulanan doz sonrasında 16 haftaya kadar etkinlik yan etki düşük (anafilaksi ve serum hastalığı bildirilmemiş) Mepolizumab Wilkins et al.

99 SCH55700 ? Wilkins et al.

100 ÖZET Tanı ve Tedavi

101

102

103

104

105

106

107

108 TEŞEKKÜR EDERİM...


"HİPEREOZİNOFİLİ Dr. A. Zafer ÇALIŞKANER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları