Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Akut Kardiyojenik Akciğer Ödemi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Akut Kardiyojenik Akciğer Ödemi"— Sunum transkripti:

1 Akut Kardiyojenik Akciğer Ödemi
Yrd.Doç.Dr.İlhan KORKMAZ

2 Akciğer ödemi Artmış hidrostatik basınç veya azalmış onkotik basınç.
Alveolo kapiller bariyerin bozulması. Lenfatik tıkanıklık. Bilinmeyen nedenler. Pulmoner vasküler alandan interstisiyuma veya alveollerin içine kadar sıvı geçişi.

3 Kardiyojenik Akciğer Ödemi
Pulmoner venlerdeki basınç artışı sonrasında Pulmoner alanda artan hidrostatik basınç interstisiyel alana ve alveollere sıvı geçişine neden olur.

4

5

6

7 İnterstisiyel alan kapiller

8 Neden olur ? SOL VENTRİKÜLDEN ATILAN KAN PULMONER VEN VE SOL ATRİUMA GELEN KAN MİKTARINI KARŞILIYAMIYORSA.

9 HİDROSTATİK BASIÇ ARTIŞININ NEDENLERİ
AŞIRI SIVI ALIMI PULMONER VENÖZ TIKANIKLIK ATRİAL MİKSOMA MİTRAL STENOZ SOL VENTRİKÜLDE SİSTOLİK VEYA DİASTOLİK YETMEZLİK

10 KARDİYOJENİK PULMONER ÖDEMİN MEKANİZMASI

11 Q = K (Pcap - Pis) - l(πcap - πis)
Pcap :Kapiller Hidrostatik Basınç Pis :İnterstisiyel hidrostatik basınç Πcap: kapiller onkotik basınç Πis : interstisiyel onkotik basınç K : filtrasyon katsayısı I: proteinlerin geçişini önleyen etkinlik katsayısı normal pulmoner kapiller basıncı 8-12mmhg, plazma onkotik basıncı ise 28mmhg

12 Ödemin önlenmesinde Lenfatik dolaşım nasıl yardımcı olur
10-20ml/h ten 200ml/h e kadar çıkabilir. Sıvı,kolloid ve solutleri taşırlar. Daha çok kronik safhada etkindir. Akut safhada pulmoner kapiller basıncı 18mmhg üzerinde ödem oluşmaya başlar.

13 EVRELERİ EVRE 1: sol atrium basıncı artar pulmoner venlerde distansiyon kapiller membran geçirgenliği artar. Alveoller ve kapillerler arasındaki gaz alışverişi etkilenmemiştir. EVRE 2:Perivasculer ve interstisiyel alanda sıvı birikmeye başlar. ilk aşamada lenfatikler kısmen aşırı yüklenmeyi önlerler fakat daha sonra yetersiz kalırlar. hafif hipoksemi ve takipne başlar. EVRE 3: Sıvı artar interstisiyel alanda ve alveollerde birikir.500ml sıvı interstisiyel alanda sonrası alveollerde birikmeye başlar.

14 Tanı ÖYKÜ: Nefes darlığı Anksiyete Terleme Öksürük
Pembe köpüklü kanlı balgam

15 Fizik muayene bulguları
Takipne Taşikardi Ortopne Terleme Nefes açlığı Hipertansiyon-hipotansiyon Akciğerde ral S3 Juguler venöz dolgunluk Hipoksi,hipokapni Bilinç değişiklikleri

16 Etiyoloji 1-Sol ventrikül sistolik fonksiyon bozukluğu Acute MI
Diete uyulmaması Tedaviye uyulmaması Ciddi anemi Sepsis Tirotoksikoz Myokardit Myokardiyal toksinlere maruz kalınması

17 2-Diastolik Disfonksiyon Bozukluğu
Perikardit Perikariyal tamponad İskemiye sekonder

18 Disritmiler Yüksek ventriküler hızlı Atrial fibrilasyon A-V tam blok
Ventriküler taşikardi Ventriküler fibrilasyon

19 AYIRICI TANI Acute Respiratory Distress Syndrome Asthma Cardiogenic Shock Chronic Obstructive Pulmonary Disease Emphysema Goodpasture Syndrome Myocardial Infarction Myocardial Ischemia Pneumocystis Carinii Pneumonia Pneumonia, Bacterial Pneumonia, Viral Pneumothorax Pulmonary Edema, High-Altitude Pulmonary Edema, Neurogenic Pulmonary Embolism

20 LABORATUAR BULGULARI CBC Anemi, sepsis ELEKTROLİTLER Bun Kreatinin

21 PA Akciğer Grafisi Artmış kardiyotorasik indeks
Artmış pulmoner vasküler gölgeler (Geyik boynuzu manzarası) Plevral effüzyon Kerley-A ve B çizgileri Pulmoner hilusta genişleme

22

23 Artmış kardiyotorasik indeks

24 Kerley a ve b çizgiler

25 Kerley b cizgiler Kerley b

26 Medikal tedavi Preloadun azaltılması Afterloadun azaltılması
Noninvaziv mekanik ventilasyon

27 Preloadun azaltılması
Nitrogliserin 10mikrogram/dk-200mikrogram/dk Loop diüretikler Özellikle sıvı yüklenmesi olanlarda önerilir. Diüretik etkileri 20-90dk arasında başlar. Venodilatasyon etkisi kısmen mevcuttur. Morfin sulfat: preloadu azaltır. Özellikle anksiyetesi olanlarda kullanılabilir. Bulantı,kusma,solunum depresyonu korkulan yan etkileridir. .

28 Preloadun azaltılması
NESİRİTİDE:Rekombinan insan BNP sidir. Nitrogliserin ile yapılan karşılaştırmalı çalışmalarda 30 günlük sağkalım oranları daha düşük bulunmuştur.

29 Afterloadun azaltılması
ACE inhibitörleri. Nitroprusside mikrogr/kg/dk ile 10mikrogr/kg/dk arasında verilir.daha yüksek dozlarda verilmez ve 24 saatten sonra ara verilir. Yoksa siyanat zehirlenmesine neden olur.

30 İnotropik ajanların kullanımı
DOPAMİN Düşük: mcg/kg/min dozunda renal and splanchnic alanda dopaminerjik reseptörleri uyararak vazodilatasyon ve diürezis. Orta : 5-10 mcg/kg/min beta reseptörler üzerinden kardiyak kontraktiliteyi arttırır. Yüksek: mcg/kg/dk alpha-receptörler üzerinden periferik vazokonstriksiyon yapar.kan basıncını arttırır. Afterloadu arttırır!!!

31 İnotropik ajanlar Dobutamin:özellikle beta-1 üzerinden güçlü inotropik etki gösterir.beta-2 ve hafif alfa reseptör etkisi vardır. Afterloadu kısmen düşürürler (periferik vazodilatasyon etkisi vardır). Bu nedenle sistolik basınç <80mmhg ise kullanma.

32 İnotropik ajanlar Levosimendan : Troponin-c ye bağlanarak kalbin kontraksiyon gücünü arttırırlar. ATP ye duyarlı K preload ve afterload↓

33 İnotropik ajanlar MİLRİNON: cAMP 5'AMP inhibe eder.
Pozitif inotropik etkiyi arttırır. Pre ve afterloadu azaltır. 50 mcg/kg IV yükleme dozu 10 dk, mcg/kg/min infüzyon


"Akut Kardiyojenik Akciğer Ödemi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları